Edukacja

Breadcrumbs

Treść strony

Szkolnictwo i oświata

W początkach lat dziewięćdziesiątych w całym kraju przeprowadzony został skomplikowany proces przekazywania przez administrację państwową placówek oświatowych organom samorządu. W jego efekcie także w powiecie radomskim organami pro-wadzącymi i nadzorującymi przeważającą większość szkół podstawowych i gimnazjów stały się urzędy gmin, natomiast szkół ponadgimnazjalnych (szkoły policealne, licea, technika, zasadnicze szkoły zawodowe) – starostwo. Przeniesienie na samorząd odpowiedzialności finansowej za edukację spowodowało - wobec niewystarczających subwencji oświatowych z budżetu państwa - istotne trudności. Pogłębiły się wraz ze znowelizowaną w 2000 r. Kartą Nauczyciela. Dopiero w drugiej połowie wspomnianego roku władze powiatu otrzymały pieniądze na wyrównanie pensji nauczycielskich za pierwsze sześć miesięcy.

Ministerstwo Edukacji Narodowej wielokrotnie sugerowało zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie tego rodzaju zadań, nie dostrzegając szerszego kontekstu, jakim są subwencje oświatowe dla samorządów. Chociaż z upływem kolejnych lat sytuacja na omawianym polu unormowała się, władze gmin w celu sfinansowania inwestycji w sektorze oświaty poszukały pieniędzy nie tylko w kasie powiatu, województwa czy ministerstwa, ale także w bankach oraz czy emitując obligacje skarbu gminy. Na to ostatnie rozwiązanie zdecydowały się np. władze Skaryszewa. Dzięki środkom uzyskanym z emisji obligacji burmistrz Skaryszewa Józef Nagrodzki mógł przedstawić projekt wybudowania gimnazjum i kompleksu sportowego w tym mieście oraz sali gimnastycznej w Makowcu.


W chwili obecnej w powiecie radomskim działa 81 szkół podstawowych. Tylko w czterech przypadkach organami prowadzącymi tego typu placówkę nie są władze gmin-ne. Ma to miejsce w przypadku trzech Stowarzyszeń Rozwoju Wsi (Alojzów, Krzyżanowice i Maziarze Stare) oraz Stowarzyszenia „Owadów – Wieś z Przyszłością”.

Zarówno szkoły podstawowe, jak i gimnazja, posiadają wysoko kwalifikowaną kadrę nauczycielską, a także bardzo dobre warunki lokalowe. Właśnie zapewnienie placówkom oświatowym odpowiedniej infrastruktury uznać należy za jeden z największych sukcesów organów samorządowych powiatu radomskiego w ostatniej dekadzie. Przykładowo, w 2000 r. oddano do użytku gimnazjum w Iłży; inwestycja ta kosztowała ponad 6 mln złotych, z czego blisko 4,5 mln złotych pochodziło ze środków gminnych. W rok później oddano do użytku salę gimnastyczną i rozbudowaną szkołę podstawową w Zawadach Starych w gminie Jedlińsk. Dzięki inwestycji w wysokości blisko 1,5 mln zł liczba uczniów, których placówka może edukować wzrosła o 60% w stosunku do stanu wyjściowego. W tym samym roku ukończono rozbudowę szkoły podstawowej w Czarnej, sfinansowaną z funduszów Totalizatora Sportowego oraz wojewody mazowieckiego. Szkoła powiększyła się o salę gimnastyczną, kilka sal lekcyjnych, szatnie i sanitariaty, a znaczną część prac wewnętrznych wykonała własnym sumptem młodzież wraz z rodzicami i nauczycielami. W roku 2002 władze Wierzbicy wybudowały kosztem 7 mln zł nowoczesne gimnazjum z kilkunastoma salami dydaktycznymi, zapleczem technicznym i salą gimnastyczną. Chociaż był to wydatek bardzo poważny, inwestycja ta przyniosła pełen sukces. Przykłady podobne można mnożyć.


Radomskie władze powiatowe wzięły na siebie główny ciężar prowadzenia funkcjonujących na terenie powiatu szkół ponadgimnazjalnych, a więc placówek policealnych, liceów ogólnokształcących i profilowanych, techników oraz zasadniczych szkół zawodowych. Spośród 34 szkół tej grupy władze starościńskie prowadzą aż 30 (wyjątkiem są: Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Wolanowie – prowadzone przez kielecki oddział Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, Liceum Ogólnokształcące dla Do-rosłych oraz Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Pionkach – obie placówki będące własnością Cezarego i Jolanty Dziobów oraz Niepubliczne Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w Iłży – własność Mariana Nowotnika).

W ostatniej dekadzie radomskie starostwo wraz z innymi partnerami dokonało bardzo poważnych nakładów finansowych w budynkach szkół ponadgimnazjalnych, co stworzyło uczniom i kadrze nauczycielskiej dobre warunki do prowadzenia zajęć. Szczególną uwagę zwrócono na kwestie termomodernizacji (wymiana stolarki okiennej, ocieplenie dachów i ścian, instalacja kotłowni ekologicznych itp.), co z jednej strony miało poprawić warunki nauki, a z drugiej – obniżyć koszty utrzymania obiektów. Przykładowo, dzięki środkom Starostwa Powiatowego w Radomiu i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie w latach 2003-2004 zmodernizowano i wyremontowano budynki Zespołów Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 i 2 w Pionkach, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Iłży, a w 2005 r. analogicznej placówki w Chwałowicach. Warto dodać, iż w ostatniej z wymienionych miejscowości remontem objęto także siedzibę Centrum Kształcenia Ustawicznego, wyposażając ją w nowoczesny sprzęt multimedialny oraz urządzając hotel dla 45 słuchaczy i wykładowców.


Każda z placówek oświatowych może pochwalić się licznymi sukcesami młodzieży w olimpiadach i konkursach. W tej ostatniej sferze warto przypomnieć zwłaszcza cykliczny Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym i Historii Mazowsza (w 2001 r. jego gospodarzem jego finałów było Starostwo Powiatowe w Radomiu) oraz Konkurs Wiedzy o Powiecie Radomskim, przeznaczony dla młodzieży gimnazjalnej, odbywający się regularnie w Iłży (jego organizatorami są m.in. Starostwo Powiatowe w Radomiu, Rada i Zarząd Gminy i Miasta Iłża, a także lokalne placówki kulturalno-oświatowe). Rozwinięty jest również system stypendialny, skierowany do uczniów. Oprócz środków rozdysponowywanych przez Urząd Marszałkowski w Warszawie, od 2006 r. comiesięczne stypendia uczniowskie przyznaje także radomskie Starostwo Powiatowe.


Bardzo dużą rolę w rozwoju oświaty na interesującym nas terenie odgrywają instytucje doradcze. Latem 2001 r. Rada Powiatu Radomskiego przyjęła uchwałę o utworzeniu Międzypowiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. W kompetencjach nowej instytucji znalazło się szeroko pojęte doradztwo w sprawach m.in. metodyki nauczania po wprowadzeniu reformy oświatowej i nowej matury. Zadaniem ośrodka stało się działania w szkołach ponadgimnazjalnych, w oparciu o kadrę wywodzącą się z placówek utrzymywanych przez starostwo. W 2004 r. Najwyższa Izba Kontroli dokonała inspekcji tej instytucji, wyrażając władzom starościńskim pochwałę za sposób utworzenia ośrodka, oparty o porozumienie z sześcioma powiatami. Każdy z nich przekazywał instytucji środki finansowe w wysokości wynikającej z zatwierdzonego wspólnie preliminarza wydatków, proporcjonalnie do liczby nauczycieli zatrudnionych w podległych szkołach i placówkach oświatowych. Izba uznała takie rozwiązanie za godne upowszechnienia. W 2002 r. powiat radomski wzbogacił się też o Centrum Kształcenia Praktycznego w Pionkach i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chwałowicach. W trzech ośrodkach powiatu (Iłża, Pionki, Radom) mieszczą się Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne.

wstecz

Aktualności

 • 2021.09.17

  Budowa obwodnicy Skaryszewa

  Biuro Arkas-Projekt z Olsztyna działająca na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, zaprasza mieszkańców miasta i gminy Skaryszew do  wzięcia udziału w „II akcji informacyjnej” dotyczącej projektowanej obwodnicy Skaryszewa w ciągu drogi krajowej nr 9.

  Formularze opinii i uwag na temat przebiegu trasy można przesyłać w terminie: do dnia 30 września 2021 r.

  Materiały informacyjne dostępne są na stronie internetowej:

  https://dk9-obwodnica-skaryszewa.pl

 • 2021.09.16

  Jazda z miasta! po powiecie radomskim

  Już w najbliższą niedzielę kolejna wyprawa z cyklu Jazda z miasta!, której celem będzie leśny Przystanek Historia w pobliżu Augustowa.

  Na przedostatnią w tym roku „Jazdę z miasta!” zapraszają Salon Rowerowy Rodex, Bractwo Rowerowe i radomski oddział Gazety Wyborczej. Swój udział w wydarzeniu ma także Powiat Radomski. Na mecie przeprowadzony zostanie konkurs wiedzy  o powiecie a w nagrodę uczestnicy dostaną przydatne gadżety promocyjne takie jak: torba sportowa, ręcznik szybkoschnący czy kubek z logo powiatu. Zachęcamy do udziału w wyprawie, a więcej o przebiegu trasy mówi Paweł Matracki.

   

 • 2021.09.13

  Wielki plac budowy na drogach Powiatu Radomskiego

  W tym roku w Powiecie Radomskim zostanie przebudowanych ponad 21 kilometrów dróg powiatowych w kolejnych kilku gminach. Jednocześnie pięć innych odcinków zostanie wyremontowanych wraz z odnową nawierzchni. Prace mają zakończyć się do końca października, a w niektórych przypadkach do końca listopada.

 • 2021.09.01

  Powiatowe szkoły średnie na dużym plusie

  Od środy, 1 września 1702 uczniów rozpocznie naukę w szkołach średnich i placówkach oświatowych, prowadzonych przez Powiat Radomski. Wszystkie są doskonale przygotowane do nowego roku szkolnego, ponieważ podczas wakacji wiele obiektów szkolnych zostało zmodernizowanych. Powiatowa edukacja zmienia się na plus, a to za sprawą potężnych inwestycji, których wartość przekroczyła już kwotę 12 milionów złotych. Najważniejsze z nich to rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Chwałowicach czy budowa nowoczesnej sali gimnastycznej oraz wirtualnej strzelnicy przy liceum w Pionkach.

   

 • 2021.08.30

  Dożynki Województwa Mazowieckiego

  W ostatnią niedzielę sierpnia w Muzeum Wsi Radomskiej obyły się Dożynki Województwa Mazowieckiego. W konkursie na najładniejszy wieniec dożynkowy Powiat Radomski otrzymał trzecie miejsce. Nagrodzony wianek przygotowali mieszkańcy Lisowa w gminie Jedlińsk, a ośpiewali go członkowie Zespołu śpiewaczego z Bieniędzic w gminie Wolanów.

   

 • 2021.08.25

  Zapraszamy na sentymentalną podróż w czasie!

  Już od najbliższego piatku, 27 sierpnia w Powiatowym Instytucie Kultury w Iłży można oglądać wystawę zdjęć dawnej Iłży.

 • 2021.08.24

  O strefie ciszy w Jagodnie oraz inwestycjach powiatu

  W poniedziałek, 23 sierpnia o godz. 10 rozpoczęła się kolejna, 23 sesja Rady Powiatu Radomskiego. Radni przegłosowali szereg uchwał, dotyczących m.in. działań nadzoru wodnego, zmiany w sieci powiatowych szkół średnich czy pomocy zdrowotnej dla nauczycieli. Przyjęto również informację o wykonaniu planu finansowego dwóch powiatowych szpitali w Pionkach oraz Iłży. Najwięcej emocji wzbudził projekt uchwały, skierowany do Rady przez grupę wędkarzy, dotyczący ponownego ustanowienia tzw. strefy ciszy na zalewie Jagodno.

   

 • 2021.08.20

  Koperta Życia dla mieszkańców Powiatu Radomskiego

  Powiat Radomski rozpoczął program Kopreta Życia. Koperty są dostępne w Starostwie Powiatowym w Radomiu.

 • 2021.08.13

  Ponad 800 tys. złotych na wsparcie niepełnosprawnych

  Ponad 800 000 złotych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2021 r. pozyskało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu.

 • 2021.08.09

  Udany Jarmark Sztuki Ludowej w Iłży

  Wielbiciele sztuki ludowej, ale także odwiedzający Iłże turyści mogli podziwiać piękne i niepowtarzalne wyroby twórców ludowych. W niedzielę na Przystani w Iłży, pod patronatem starosty radomskiego Waldemara Trelki, odbył się XXVI Jarmark Sztuki Ludowej zorganizowany przez Towarzystwo Ochrony i Promocji Zawodów Ginących w Iłży.

Kalendarium

«wrzesień2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Kontakt

Uwaga! Od dnia 1 stycznia 2017 r. przy dokonywaniu zakupu/sprzedaży towarów i usług, wystawianiu bądź otrzymywaniu faktur obowiązują dane:

Nabywca: Powiat Radomski

ul. Tadeusza Mazowieckiego 7, 26-600 Radom

NIP: 948-26-04-208
REGON: 670223110

Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Radomiu

ul. Tadeusza Mazowieckiego 7, 26-600 Radom


Numery telefonów centrali:

 • tel. +48 48 365 58 01
 • fax +48 48 365 58 07

Bezpośrednie numery telefonów


Godziny urzędowania:

 • poniedziałek 8:00 - 16:00; Wydział Komunikacji przyjmuje petentów w godzinach 8:00 - 15:30,
 • wtorek - czwartek 7:30 - 15:30; Wydział Komunikacji przyjmuje petentów w godzinach 7:30 - 15:00,
 • piątek 7:00 - 15:00; Wydział Komunikacji przyjmuje petentów w godzinach 7:00 - 14:30.

Skrzynki pocztowe:


Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP: /spradom/skrytka


Konta bankowe

 • rachunek dochodów Skarbu Państwa (opłaty melioracyjne, użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, karty parkingowe, legitymacje osoby niepełnosprawnej i ich duplikaty):
  38 1600 1462 1839 9265 3000 0005
 • rachunek dochodów własnych (opłaty komunikacyjne i geodezyjne, karty wędkarskie, płatności za faktury):
  98 1600 1462 1821 4410 6000 0002
 • rachunek sum depozytowych (wadia, zabezpieczenie należytego wykonania umowy, dzierżawa obwodów łowieckich):
  71 1600 1462 1821 4410 6000 0003
 • opłata skarbowa za czynności urzędowe:
  52 1240 3259 1111 0010 1340 6544
 • rachunek dochodów własnych (kary pieniężne wynikające z ustawy Prawo o Ruchu Drogowym):
  92 1600 1462 1821 4410 6000 0013
 • rachunek sum depozytowych (zezwolenia na zbieranie odpadów):
  76 1600 1462 1821 4410 6000 0010

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.