2020/2021

Breadcrumbs

Treść strony

Uchwała Nr 325/XXX/2021 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 30.04.2021r. w sprawie sprawozdania dotyczącego realizacji rocznego programu współpracy Powiatu Radomskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2020 roku przedłożonego przez Zarząd

Uchwała nr 511/2021 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 29 marca 2021roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań w zakresie zdrowia publicznego na rok 2021 w ramach Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Radomskiego na lata 2020-2022

Uchwała Nr 510/2021 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań w zakresie wspierania i promowania działań na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka

Uchwała Nr 495/2021 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 475 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 9 lutego 2021 roku dotyczącej ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań w zakresie zdrowia publicznego na rok 2021 w ramach Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Radomskiego na lata 2020-2022

Uchwała Nr 494/2021 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofertna wspieranie i promowanie działań na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, powołanej, powołanej Uchwałą Nr 474 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 9 lutego 2021 r.

Uchwała Nr 474/2021 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na wspieranie i promowanie działań na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na 2021 rok

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Powołanie Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na finansowe wspieranie zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku

Powołanie Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na finansowanie wspieranie zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 roku

Uchwała Nr 260/XXIV/2020 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 27 listopada 2020 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok.

Sprawozdanie z konsultacji projektu Programu Współpracy Powiatu Radomskiego z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (t.j. Dz. U. z 2020 roku poz. 1057) na 2021 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 83/2020
Starosty Radomskiego
z dnia 18 września 2020 roku

w sprawie: konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Powiatu Radomskiego z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2021 rok.

             Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 roku poz. 1057) oraz w związku z §4 i §6 ust.2 regulaminu załączonego do uchwały Nr 436/XLIII/2010 z dnia 27 sierpnia 2010 Rady Powiatu Radomskiego w sprawie szczegółowego  sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pożytku publicznego i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji zarządzam, co następuje:

§ 1.


1.Przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu Rocznego Programu Współpracy Powiatu Radomskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy na 2021 rok, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia
2. Punktem wyjścia do pracy nad przyszłorocznym programem współpracy jest program obowiązujący w 2020 roku. Jest on dostępny na stronie internetowej www.radompowiat.pl/organizacje pozarządowe/konkursy.
2.  Konsultacje trwają w dniach od 21 września – 05 października 2020 roku.
3. Opinie do projektu Programu Współpracy (…) w formie pisemnej, z użyciem wzoru formularza zgłaszania opinii, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia, należy zgłaszać na adres e-mail: powiat@radompowiat.pl, drogą pocztową lub osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Radomiu przy ul. T. Mazowieckiego 7 do dnia 30.09.2020 r.
4. Komórką organizacyjną Starostwa Powiatowego odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji i sporządzenie sprawozdania jest Wydział Edukacji, Kultury i Sportu.

§ 2.

Sprawozdanie z konsultacji zostanie umieszczone na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Radomiu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa.


§ 3.

Ogłoszenie o konsultacjach publikuje się poprzez zamieszczenie:
1)    na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Radomiu, w Biuletynie Informacji Publicznej,
2)    na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Radomiu.

§ 4.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                                                            

 

Aktualności

 • 2021.07.27

  Powiat Radomski składa trzy wnioski do Programu Inwestycji Strategicznych

  Starosta radomski Waldemar Trelka poinformował we wtorek, 27 lipca, że samorząd Powiatu Radomskiego złoży trzy wnioski do rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Zakładają one przebudowę ponad 20 kilometrów dróg powiatowych, montaż Odnawialnych Źródeł Energii w budynkach należących do powiatu, a także cyfryzację administracji, umożliwiającą m.in. załatwianie spraw urzędowych przez internet bez konieczności wizyty osobistej.

 • 2021.07.18

  XXVII Festiwal Folkloru im. Józefa Myszki

  W ostatni weekend pod patronatem honorowym Starosty Radomskiego odbył się XXVII Festiwal Folkloru im. Józefa Myszki. Impreza promująca dorobek artystyczny  wybitnego twórcy ludowego, zgromadziła na iłżeckiej przystani rzeszę miłośników folkloru.

  W festiwalowym konkursie  wystąpiło 250 wykonawców reprezentujących 35 podmiotów scenicznych: kapele ludowe, zespoły śpiewacze oraz solistów.

 • 2021.07.13

  Ankieta dotycząca opracowania Strategii Powiatu Radomskiego

  Rozpoczęto prace nad opracowaniem projektu Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Radomskiego do roku 2030, która będzie dokumentem wyznaczającym kierunki rozwoju naszego Powiatu.

 • 2021.07.06

  Bardzo dobre wyniki matur w szkołach Powiatu Radomskiego

  W szkołach średnich w Pionkach i Iłży, prowadzonych Powiat Radomski, do matury przystąpiło 216 tegorocznych abiturientów, z czego pozytywny wynik w terminie głównym uzyskały 174 osoby. Tylko nieliczni absolwenci będą musieli poprawiać niektóre przedmioty w sierpniu. Średnia zdawalność wyniosła 81 %, czyli więcej niż średnia wojewódzka (79,2 %) oraz krajowa (74,5 %).

 • 2021.07.05

  Wnioski budowlane można złożyć przez internet

  W imieniu Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego zapraszamy mieszkańców Powiatu Radomskiego do korzystania z serwisu internetowego e-budownictwo. Za jego pośrednictwem można wypełnić i przesłać elektronicznie do właściwego urzędu rozmaite wnioski, związane z procesem budowlanym.

 • 2021.07.02

  Kolejne przypadki wścieklizny u zwierząt wolno żyjących na terenie województwa mazowieckiego.

  Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii poinformował o wykryciu 28. przypadku wścieklizny u zwierząt wolno żyjących na terenie województwa mazowieckiego w 2021 r. Powiat radomski znalazł się w obszarze zagrożenia wścieklizną.

   

 • 2021.07.02

  Szczepimy się i wygrywamy

  Ruszyła możliwość szczepienia drugą dawką w dowolnym punkcie oraz loteria dla zaszczepionych. Powiatowe Punkty Szczepień: w Pionkach przy ul. Sienkiewicza 29 i Iłży przy ul. Danuty Siedzikówny „Inki” 4 - posiadają wolne terminy.

 • 2021.06.30

  Sztuczna inteligencja made by Iłża

  Maksymilian Paczyński, uczeń z Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika  w Iłży znalazł się w finale Programu Intel AI for Youth. Stworzył sztuczną inteligencję, która może uratować życie uczestników ruchu drogowego. "Zmęczenie plagą dzisiejszego świata - detekcja oraz analiza użytkownika" - tak brzmi pełna nazwa nagrodzonego projektu licealisty.

 • 2021.06.28

  Przebudowa drogi powiatowej Gulin – Wsola – Wojciechów. Firma Strabag: termin zakończenia prac dotrzymany

  Dodatkowe prace na dwóch odcinkach drogi w okolicach Piastowa związane ze stabilizacją gruntu przed położeniem nowych warstw nawierzchni nie wpłyną na termin zakończenia prac – deklaruje wykonawca prac, firma Strabag z Pruszkowa. – Nie zamierzamy już przedłużać terminu realizacji tej inwestycji, który wyznaczono na 31 września 2021 roku – zapowiada Waldemar Trelka, starosta radomski.

 • 2021.06.27

  Obiekt Sportowy w Jedlni w gminie Pionki ma swojego patrona

  W niedzielę, 27 czerwca 2021r., w 10-tą rocznicę powstania Gminnego Klubu Sportowego „Królewscy Jedlnia” odbyła się uroczystość nadania imienia Tomasza Wróbla Obiektowi Sportowemu w Jedlni w gminie Pionki. Inicjatorem nadania imienia był utworzony dziewięcioosobowy Komitet składający się z miejscowych społeczników.

Kalendarium

«sierpień2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Kontakt

Uwaga! Od dnia 1 stycznia 2017 r. przy dokonywaniu zakupu/sprzedaży towarów i usług, wystawianiu bądź otrzymywaniu faktur obowiązują dane:

Nabywca: Powiat Radomski

ul. Tadeusza Mazowieckiego 7, 26-600 Radom

NIP: 948-26-04-208
REGON: 670223110

Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Radomiu

ul. Tadeusza Mazowieckiego 7, 26-600 Radom


Numery telefonów centrali:

 • tel. +48 48 365 58 01
 • fax +48 48 365 58 07

Bezpośrednie numery telefonów


Godziny urzędowania:

 • poniedziałek 8:00 - 16:00; Wydział Komunikacji przyjmuje petentów w godzinach 8:00 - 15:30,
 • wtorek - czwartek 7:30 - 15:30; Wydział Komunikacji przyjmuje petentów w godzinach 7:30 - 15:00,
 • piątek 7:00 - 15:00; Wydział Komunikacji przyjmuje petentów w godzinach 7:00 - 14:30.

Skrzynki pocztowe:


Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP: /spradom/skrytka


Konta bankowe

 • rachunek dochodów Skarbu Państwa (opłaty melioracyjne, użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, karty parkingowe, legitymacje osoby niepełnosprawnej i ich duplikaty):
  38 1600 1462 1839 9265 3000 0005
 • rachunek dochodów własnych (opłaty komunikacyjne i geodezyjne, karty wędkarskie, płatności za faktury):
  98 1600 1462 1821 4410 6000 0002
 • rachunek sum depozytowych (wadia, zabezpieczenie należytego wykonania umowy, dzierżawa obwodów łowieckich):
  71 1600 1462 1821 4410 6000 0003
 • opłata skarbowa za czynności urzędowe:
  52 1240 3259 1111 0010 1340 6544
 • rachunek dochodów własnych (kary pieniężne wynikające z ustawy Prawo o Ruchu Drogowym):
  92 1600 1462 1821 4410 6000 0013
 • rachunek sum depozytowych (zezwolenia na zbieranie odpadów):
  76 1600 1462 1821 4410 6000 0010

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.
baner toplayer
Ankieta - Strategia Powiatu Radomskiego