2020/2021

Breadcrumbs

Treść strony

Uchwała nr 511/2021 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 29 marca 2021roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań w zakresie zdrowia publicznego na rok 2021 w ramach Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Radomskiego na lata 2020-2022

Uchwała Nr 510/2021 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań w zakresie wspierania i promowania działań na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka

Uchwała Nr 495/2021 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 475 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 9 lutego 2021 roku dotyczącej ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań w zakresie zdrowia publicznego na rok 2021 w ramach Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Radomskiego na lata 2020-2022

Uchwała Nr 494/2021 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofertna wspieranie i promowanie działań na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, powołanej, powołanej Uchwałą Nr 474 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 9 lutego 2021 r.

Uchwała Nr 474/2021 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na wspieranie i promowanie działań na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na 2021 rok

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Powołanie Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na finansowe wspieranie zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku

Powołanie Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na finansowanie wspieranie zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 roku

Uchwała Nr 260/XXIV/2020 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 27 listopada 2020 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok.

Sprawozdanie z konsultacji projektu Programu Współpracy Powiatu Radomskiego z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (t.j. Dz. U. z 2020 roku poz. 1057) na 2021 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 83/2020
Starosty Radomskiego
z dnia 18 września 2020 roku

w sprawie: konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Powiatu Radomskiego z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2021 rok.

             Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 roku poz. 1057) oraz w związku z §4 i §6 ust.2 regulaminu załączonego do uchwały Nr 436/XLIII/2010 z dnia 27 sierpnia 2010 Rady Powiatu Radomskiego w sprawie szczegółowego  sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pożytku publicznego i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji zarządzam, co następuje:

§ 1.


1.Przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu Rocznego Programu Współpracy Powiatu Radomskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy na 2021 rok, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia
2. Punktem wyjścia do pracy nad przyszłorocznym programem współpracy jest program obowiązujący w 2020 roku. Jest on dostępny na stronie internetowej www.radompowiat.pl/organizacje pozarządowe/konkursy.
2.  Konsultacje trwają w dniach od 21 września – 05 października 2020 roku.
3. Opinie do projektu Programu Współpracy (…) w formie pisemnej, z użyciem wzoru formularza zgłaszania opinii, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia, należy zgłaszać na adres e-mail: powiat@radompowiat.pl, drogą pocztową lub osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Radomiu przy ul. T. Mazowieckiego 7 do dnia 30.09.2020 r.
4. Komórką organizacyjną Starostwa Powiatowego odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji i sporządzenie sprawozdania jest Wydział Edukacji, Kultury i Sportu.

§ 2.

Sprawozdanie z konsultacji zostanie umieszczone na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Radomiu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa.


§ 3.

Ogłoszenie o konsultacjach publikuje się poprzez zamieszczenie:
1)    na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Radomiu, w Biuletynie Informacji Publicznej,
2)    na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Radomiu.

§ 4.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                                                            

 

Aktualności

 • 2021.04.15

  Powiat Radomski składa trzy wnioski na inwestycje do marszałka mazowieckiego

  Władze Powiatu Radomskiego złożyły wnioski inwestycyjne do marszałkowskiego programu „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Dwa z nich dotyczą służby zdrowia, a trzeci budowy drogi, łączącej Radom z podradomskimi gminami. Łączna maksymalna wartość dofinansowania, które można uzyskać z budżetu województwa mazowieckiego to blisko 6 milionów złotych.

 • 2021.04.15

  Powstaje Powiatowy Punkt Szczepień w Pionkach, drugi działa w Iłży

  W Powiecie Radomskim powstaną dwa dodatkowe powszechne, powiatowe punkty szczepień przeciwko COVID-19. Jeden z nich mieści się w szpitalu w Iłży i działa od początku 2021 roku. Drugi ma ruszyć od maja w budynku szpitalnym przy ulicy Sienkiewicza 29 w Pionkach. Będzie można tam szczepić 200 osób dziennie.

   

 • 2021.04.15

  Zmiany w systemie dopłat bezpośrednich

  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina o trawjącym od 15 marca naborze wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich i obszarowych  z PROW za 2021 rok.

  Od tego roku rolnicy mogą składać wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich i obszarowych z PROW wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą aplikacji eWniosekPlus.
  Nie ma możliwości złożenia uproszczonego oświadczenia zastępującego wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich czy obszarowych. Do rolników nie jest już przesyłany spersonalizowany formularz wniosku wraz z materiałem graficznym w wersji papierowej.  Nie ma także możliwości składania oświadczeń o braku zmian w stosunku do roku ubiegłego.

 • 2021.04.13

  Bezpieczny w sieci - konferencja online

  Urząd Komunikacji Elektronicznej przygotował nową kampanię edukacyjno-informacyjną "j@ online", która jest odpowiedzią na stale rosnącą skalę zagrożeń jaką są ataki phishingowe. Narażeni na nie są wszyscy konsumenci, którzy często korzystają z sieci, ale zapominają o podstawowych zasadach cyberbezpieczeństwa.

 • 2021.04.09

  Dary dla Powiatu Radomskiego od Fundacji Wacława Ezechiela Długosza

  W Starostwie Powiatowym w Radomiu stanęło kolejne urządzenie do dezynfekcji, za pomocą którego można jednocześnie wykonać pomiar temperatury ciała. To dar od Fundacji Pamięci Wicemarszałka Sejmu II RP Wacława Ezechiela Długosza z Warszawy. Jej przedstawiciele przekazali również samorządowi powiatowemu 1500 sztuk maseczek ochronnych.

 • 2021.04.08

  Rusza konkurs plastyczny pod patronatem Starosty Radomskiego na znaczek Pielgrzymki Rodziny Szkół Jana Pawła II

  Tegorocznemu konkursowi przyświeca hasło „Nie lękajcie się!”, a jego celem jest propagowanie osoby i nauki Papieża Jana Pawła II, popularyzacja hasła XXI Dnia Papieskiego –„Nie lękajcie się” oraz propagowanie wśród środowisk szkolnych tradycji pielgrzymowania na Jasną Górę. Organizatorem konkursu jest Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 Integracyjna  im. Jana Pawła II w Radomiu, a gronie patronów honorowych jest starosta radomski Waldemar Trelka.

 • 2021.04.07

  PTASIA GRYPA ! WAŻNE INFORMACJE

  W związku ze wzrastającym zagrożeniem występowania ognisk ptasiej grypy w Polsce przekazujemy ważne informacje:

  Ptasia grypa, to choroba zakaźna atakująca ptactwo dzikie i hodowlane. Należy pamiętać, że cząsteczki wirusa mogą zainfekować także inne gatunki zwierząt.

 • 2021.04.02

  Innowacyjna terapia autyzmu w kombinezonach Neures w Chwałowicach

  Od 1 września 2021 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Chwałowicach rozpocznie się innowacyjna terapia autyzmu z wykorzystaniem kombinezonu ciśnieniowego Neures. W Starostwie Powiatowym w Radomiu podpisano pierwsze w Polsce porozumienie o współpracy z firmą Neures, którego celem jest wyposażenie Ośrodka w kombinezony oraz przeszkolenie fizjoterapeutów.

 • 2021.04.02

  Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

  Od 1 kwietnia br. rusza Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań,  który potrwa do 30 czerwca. Spis odbywa się co 10 lat i udział w nim jest obowiązkowy.

 • 2021.03.31

  Ponad 14,5 miliona od rządu dla Powiatu Radomskiego

  Powiat Radomski otrzymał ponad 14,5 miliona złotych w dodatkowym naborze do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Pieniądze zostaną przeznaczone na kolejne etapy budowy nowego szpitala w Pionkach.

   

Kalendarium

«kwiecień2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Kontakt

Uwaga! Od dnia 1 stycznia 2017 r. przy dokonywaniu zakupu/sprzedaży towarów i usług, wystawianiu bądź otrzymywaniu faktur obowiązują dane:

Nabywca: Powiat Radomski

ul. Tadeusza Mazowieckiego 7, 26-600 Radom

NIP: 948-26-04-208
REGON: 670223110

Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Radomiu

ul. Tadeusza Mazowieckiego 7, 26-600 Radom


Numery telefonów centrali:

 • tel. +48 48 365 58 01
 • fax +48 48 365 58 07

Bezpośrednie numery telefonów


Godziny urzędowania:

 • poniedziałek 8:00 - 16:00; Wydział Komunikacji przyjmuje petentów w godzinach 8:00 - 15:30,
 • wtorek - czwartek 7:30 - 15:30; Wydział Komunikacji przyjmuje petentów w godzinach 7:30 - 15:00,
 • piątek 7:00 - 15:00; Wydział Komunikacji przyjmuje petentów w godzinach 7:00 - 14:30.

Skrzynki pocztowe:


Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP: /spradom/skrytka


Konta bankowe

 • rachunek dochodów Skarbu Państwa (opłaty melioracyjne, użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, karty parkingowe, legitymacje osoby niepełnosprawnej i ich duplikaty):
  38 1600 1462 1839 9265 3000 0005
 • rachunek dochodów własnych (opłaty komunikacyjne i geodezyjne, karty wędkarskie, płatności za faktury):
  98 1600 1462 1821 4410 6000 0002
 • rachunek sum depozytowych (wadia, zabezpieczenie należytego wykonania umowy, dzierżawa obwodów łowieckich):
  71 1600 1462 1821 4410 6000 0003
 • opłata skarbowa za czynności urzędowe:
  52 1240 3259 1111 0010 1340 6544
 • rachunek dochodów własnych (kary pieniężne wynikające z ustawy Prawo o Ruchu Drogowym):
  92 1600 1462 1821 4410 6000 0013
 • rachunek sum depozytowych (zezwolenia na zbieranie odpadów):
  76 1600 1462 1821 4410 6000 0010

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.