Tarcza Antykryzysowa

Breadcrumbs

Treść strony

ZASIŁEK DLA BEZROBOTNYCH I TRANSFERY ZASIŁKÓW Z UE

Pytanie 11.1. Co w przypadku gdy osoba powracająca z zagranicy chce zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy i transferować swój zasiłek dla bezrobotnych ale musi przejść okres kwarantanny?

Odpowiedź:

Odnosząc się do kwestii nabywania prawa do zasiłku na zasadach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego Departament Rynku Pracy wyjaśnia, że co do zasady powiatowy urząd pracy nie ma prawa w ogóle weryfikować, czy osoba, która rejestruje się jako poszukujący pracy w celu pobierania transferowanego zasiłku dla bezrobotnych, dokonuje rejestracji w ciągu 7 dni od dnia wyjazdu z innego państwa.

Zadaniem PUP jest po prostu dokonanie takiej rejestracji i przekazanie tej informacji do WUP, który z kolei poinformuje o tej dacie instytucję zagraniczną, która wypłaca zasiłek. W świetle przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego wszelkie usprawiedliwienia późniejszej rejestracji w Polsce bezrobotny powinien prowadzić bezpośrednio z instytucją zagraniczną. Dotyczy to również opóźnienia związanego z obowiązkową kwarantanną, przy czym należy się spodziewać, że instytucje zagraniczne potraktują to jako siłę wyższą, a w konsekwencji będą mogły następczo wyznaczyć dłuższy termin na rejestrację, na co prawo UE pozwala (art. 64 ust. 1 lit. b zdanie trzecie rozporządzenia nr 883/2004).

Data odpowiedzi: 27 marca 2020 r.

 

Pytanie 11.2: Czy osobie która spełnia warunki konieczne do nabycia prawa do zasiłku dla bezrobotnych, ale w okresie 6 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania (konkretnie 27.03.2020r.) stosunek pracy został rozwiązany na podstawie art. 30 § 1 pkt 1 kodeksu pracy z adnotacją na rozwiązaniu umowy o pracę, że „strony oświadczają, iż rozwiązanie stosunku pracy na mocy porozumienia stron odbywa się z inicjatywy pracodawcy i wynika ze skutków pandemii wywołanej wirusem i wymuszających restrukturyzację prowadzącą do redukcji zatrudnienia” prawo do zasiłku przysługuje od dnia rejestracji czy po okresie 90 dni od dnia rejestracji zgodnie z art. 75 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Odpowiedź:

Osobie, która spełnia warunki konieczne do nabycia prawa do zasiłku dla bezrobotnych, ale w okresie 6 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania (konkretnie 27.03.2020r.) rozwiązała stosunek pracy na podstawie art. 30 § 1 pkt 1 Kodeksu Pracy i na jej świadectwie widnieje z adnotacja „strony oświadczają, iż rozwiązanie stosunku pracy na mocy porozumienia stron odbywa się z inicjatywy pracodawcy i wynika ze skutków pandemii wywołanej wirusem i wymuszających restrukturyzację prowadzącą do redukcji zatrudnienia” prawo do zasiłku przysługuje. Wówczas nie stosujemy karencji.

Data odpowiedzi: 16 kwietnia 2020 r. Znak pisma: DRP.IV.0211.2.BPS.2020. Adresat: PUP w Tychach (w imieniu PUP-ów z województwa śląskiego).

 

Pytanie 11.3: W zakresie przyznawania prawa do zasiłku dla osób, które w wyniku zaistniałej sytuacji rozwiązują umowę o pracę na mocy porozumienia stron – aby nie stosować okresu karencji w zakresie przyznawania prawa do zasiłku.

Odpowiedź:

Zgodnie bowiem z art. 75 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy prawo do zasiłku nie przysługuje bezrobotnemu, który okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem w powiatowym urzędzie pracy rozwiązał stosunek pracy lub stosunek służbowy za wypowiedzeniem albo na mocy porozumienia stron, chyba że porozumienie stron nastąpiło z powodu upadłości, likwidacji pracodawcy lub zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy albo rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego za wypowiedzeniem lub na mocy porozumienia stron nastąpiło z powodu zmiany miejsca zamieszkania lub pracownik rozwiązał umowę o pracę w trybie art. 55 § 11 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

Stosownie natomiast do treści art. 2 ust. 1 pkt 29 lit. b cytowanej ustawy ilekroć w ustawie jest mowa o przyczynach dotyczących zakładu pracy - oznacza to rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego z powodu ogłoszenia upadłości pracodawcy, jego likwidacji lub likwidacji stanowiska pracy z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych albo technologicznych. Ze względu na obecną sytuację, należy uznać, że do przyczyn dotyczących zakładu pracy należy zaliczyć również rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn ekonomicznych wywołanych wystąpieniem COVID-19.

W przypadku rozwiązania stosunku pracy na mocy porozumienia stron z powodu likwidacji stanowiska pracy w następstwie wystąpienia COVID-19, najlepiej byłoby, aby adnotacja taka widniała na świadectwie pracy.

Wobec powyższego, jeżeli bezrobotny rozwiązał stosunek pracy mocy porozumienia stron oraz

1.        na jego świadectwie pracy widnieje z adnotacja wskazująca, że porozumienie stron nastąpiło z powodu likwidacji stanowiska pracy w skutek wystąpienia COVID-19 (np. „strony oświadczają, iż rozwiązanie stosunku pracy na mocy porozumienia stron odbywa się z inicjatywy pracodawcy i wynika ze skutków pandemii wywołanej wirusem i wymuszających restrukturyzację prowadzącą do redukcji zatrudnienia”) prawo do zasiłku przysługuje. Wówczas nie stosujemy karencji;

albo

2.     na jego świadectwie pracy nie widnieje adnotacja wskazująca na rozwiązania stosunku pracy na mocy porozumienia stron z w następstwie wystąpienia COVID-19, ale w trakcie rejestracji w urzędzie pracy powołuje się na taką okoliczność, wówczas to na bezrobotnym ciąży obowiązek udowodnienia tej okoliczności (oraz dostarczenia sprostowanego świadectwa pracy). O okoliczności tej należy poinformować bezrobotnego w dniu rejestracji.

Data odpowiedzi: 17 kwietnia 2020 r. Znak pisma: DRP.IV.0211.1.BPS.2020. Adresat: PUP w Goleniowie (w imieniu PUP-ów z województwa zachodniopomorskiego).

 

wstecz

Aktualności

 • 2021.02.22

  Coraz lepsza kondycja szpitali w Pionkach oraz Iłży

  - Chcemy, aby nasze szpitale wybierane przez lekarzy i pacjentów jako dobre miejsce do pracy oraz leczenia w nowoczesnych warunkach. To nasza wizja, która powinna spełnić się jeszcze w tej kadencji samorządowej – mówi Waldemar Trelka, starosta radomski.

 • 2021.02.17

  W Krzyżanowicach powstanie Powiatowe Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne

  Powiat Radomski zrealizuje budowę Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Krzyżanowicach koło Iłży. Nowa placówka ma zapewniać wszechstronne wsparcie i opiekę dorosłym osobom niepełnosprawnym. Inwestycję wspomogło wysokie dofinansowanie z Funduszu Solidarnościowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Na ten cel samorząd powiatowy uzyskał blisko 3 miliony złotych. Budowa ma zakończyć się w połowie 2022 roku.

 • 2021.02.16

  Projektują obwodnicę Skaryszewa. Mieszkańcy mogą zgłaszać opinie

  Spółka projektowa Arkas-Projekt, działająca w imieniu i na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, zaprasza mieszkańców miasta i gminy Skaryszew do zgłaszania opinii, dotyczących projektowanej obwodnicy Skaryszewa w ciągu drogi krajowej numer 9.

   

 • 2021.02.11

  Szczepienia dla nauczycieli w szpitalach w Pionkach i Iłży

  Szpitale powiatowe w Pionkach oraz Iłży będą realizowały szczepienia nauczycieli: pierwsza z placówek od 1 marca, zaś druga z nich już od 12 lutego. W sumie chęć zaszczepienia się przeciwko COVID-19 wyraziło już kilkuset nauczycieli z różnych typów szkół w Powiecie Radomskim.

      

 • 2021.02.08

  Zima na drogach powiatu radomskiego

  W poniedziałek rano wszystkie drogi powiatowe w Powiecie Radomskim były przejezdne, chociaż na niektórych odcinkach warunki są bardzo trudne. Sytuacja na „powiatówkach” nie różni się zbytnio od stanu dróg wojewódzkich i krajowych. Wszystko przez mróz, ciągłe opady śniegu i silny wiatr, który w wielu miejscach nawiewa tak zwane jęzory śniegu.

   

 • 2021.02.05

  Władze Powiatu Radomskiego pozyskały ponad 218 milionów złotych

  Jak poinformował Waldemar Trelka, starosta radomski, w 2020 roku do budżetu Powiatu Radomskiego pozyskano ponad 218 milionów złotych. Największą pulę stanowiły środki z Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego, przekazane na wniosek starosty dla Powiatowego Urzędu Pracy na realizację zadań z Tarczy Antykryzysowej. Oprócz tego pozyskiwano fundusze na przebudowę dróg powiatowych i powiatową służbę zdrowia.

   

 • 2021.02.03

  Budowa szpitala w Pionkach bez zakłóceń

  Trwa budowa pawilonu zabiegowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach. Największa od dwóch dekad inwestycja Powiatu Radomskiego jest realizowana zgodnie z harmonogramem. Cała budowa ma potrwać do połowy sierpnia 2021 roku.

   

 • 2021.02.03

  Dojeżdżasz do Radomia? Weź udział w ankiecie

  Czy zrezygnowałbyś z dojazdów samochodem, gdyby z twojej miejscowości do Radomia kursowały busy, a komunikacja w mieście byłaby dla ciebie darmowa? A może wolałbyś dojeżdżać rowerem po sieci bezpiecznych ścieżek? Odpowiedzi na takie pytania ma dostarczyć tworzony właśnie plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej. Mieszkańcy Powiatu Radomskiego mogą wziąć udział w anonimowej ankiecie na ten temat.

   

 • 2021.02.02

  Konkurs Rozświetlony Powiat Radomski rozstrzygniety

  W poniedziałek, 1.02.2021 r. Waldemar Trelka - starosta radomski nagrodził zwycięzców pierwszej edycji konkursu Rozświetlony Powiat Radomski.
   
   
 • 2021.01.29

  Rada Powiatu Radomskiego powołała nowe szkoły w Chwałowicach

  Od 1 września 2021 roku na oświatowej mapie powiatu pojawi się nowa placówka - Zespół Szkół i Placówek w Chwałowicach. Będzie łączyć najlepsze elementy dawnego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, czyli kursy zawodowe i kwalifikacyjne z ofertą edukacyjną Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, przy którym powstanie nowa Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna. To jedna z najważniejszych decyzji, jakie podjęli radni powiatu podczas sesji, która odbyła się w piątek, 29 stycznia.

Kalendarium

«marzec2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Kontakt

Uwaga! Od dnia 1 stycznia 2017 r. przy dokonywaniu zakupu/sprzedaży towarów i usług, wystawianiu bądź otrzymywaniu faktur obowiązują dane:

Nabywca: Powiat Radomski

ul. Tadeusza Mazowieckiego 7, 26-600 Radom

NIP: 948-26-04-208
REGON: 670223110

Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Radomiu

ul. Tadeusza Mazowieckiego 7, 26-600 Radom


Numery telefonów centrali:

 • tel. +48 48 365 58 01
 • fax +48 48 365 58 07

Bezpośrednie numery telefonów


Godziny urzędowania:

 • poniedziałek 8:00 - 16:00; Wydział Komunikacji przyjmuje petentów w godzinach 8:00 - 15:30,
 • wtorek - czwartek 7:30 - 15:30; Wydział Komunikacji przyjmuje petentów w godzinach 7:30 - 15:00,
 • piątek 7:00 - 15:00; Wydział Komunikacji przyjmuje petentów w godzinach 7:00 - 14:30.

Skrzynki pocztowe:


Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP: /spradom/skrytka


Konta bankowe

 • rachunek dochodów Skarbu Państwa (opłaty melioracyjne, użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, karty parkingowe, legitymacje osoby niepełnosprawnej i ich duplikaty):
  38 1600 1462 1839 9265 3000 0005
 • rachunek dochodów własnych (opłaty komunikacyjne i geodezyjne, karty wędkarskie, płatności za faktury):
  98 1600 1462 1821 4410 6000 0002
 • rachunek sum depozytowych (wadia, zabezpieczenie należytego wykonania umowy, dzierżawa obwodów łowieckich):
  71 1600 1462 1821 4410 6000 0003
 • opłata skarbowa za czynności urzędowe:
  52 1240 3259 1111 0010 1340 6544
 • rachunek dochodów własnych (kary pieniężne wynikające z ustawy Prawo o Ruchu Drogowym):
  92 1600 1462 1821 4410 6000 0013
 • rachunek sum depozytowych (zezwolenia na zbieranie odpadów):
  76 1600 1462 1821 4410 6000 0010

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.