Aktualności

Breadcrumbs

Treść strony

 • Droga powiatowa Pionki – Podgóra (ul. Spacerowa i Polna)

Wielki plac budowy na drogach Powiatu Radomskiego

W tym roku w Powiecie Radomskim zostanie przebudowanych ponad 21 kilometrów dróg powiatowych w kolejnych kilku gminach. Jednocześnie pięć innych odcinków zostanie wyremontowanych wraz z odnową nawierzchni. Prace mają zakończyć się do końca października, a w niektórych przypadkach do końca listopada.

W latach 2018-2020 przebudowano lub rozbudowano 68,9 kilometrów dróg powiatowych, co kosztowało w sumie 110,2 milionów złotych. Zdecydowana większość tej kwoty to dotacje z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych oraz budżetu państwa, a swoją część dokładają również lokalne samorządy.

 

Obecnie trwa przebudowa kolejnych odcinków dróg powiatowych o łącznej długości 21,5 kilometra i wartości ponad 32 milionów złotych na terenie miasta Pionki oraz gmin: Skaryszew, Kowala, Wolanów, Jedlnia – Letnisko, Gózd, Jedlińsk i Zakrzew.

 

- Wszystkie przebudowane drogi powiatowe mają również ścieżki rowerowe oraz chodniki, które powstają wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. Dzięki dofinansowaniom z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg możemy przebudowywać coraz więcej dróg powiatowych. W półmetku kadencji tylko na drogi przeznaczyliśmy w sumie ponad 140 milionów złotych, wliczając w to tegoroczne zadania drogowe, podczas gdy w całej poprzedniej kadencji wydano na ten cel 116 milionów złotych - mówi Waldemar Trelka, starosta radomski.

 

MIASTO PIONKI Pionki – Podgóra (ul. Spacerowa i Polna)

Trwają prace, związane z przebudową ulic Spacerowej i Polnej w Pionkach, czyli miejskiego odcinka drogi powiatowej Pionki – Podgóra. Inwestorem jest Powiat Radomski, inwestycję przygotował Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych, a prace realizuje miejscowa firma Zakład Budowlano – Transportowy Krzysztofa Wacha wraz z podwykonawcami. Inwestycja starostwa w Pionkach pozwoli lepiej wykorzystać atuty coraz bardziej atrakcyjnego Stawu Górnego.

Obejmują one przebudowę odcinka o długości 1680 metrów wraz z budową nowego obiektu mostowego na rzece Zagożdżonce. Obecnie nadal wykonywana jest tam nowa konstrukcja jezdni o szerokości 6 metrów wraz z niezbędnym odwodnieniem (kanalizacją burzową). Obok nowej ulicy, na odcinku 745 metrów, powstaje ciąg pieszo-rowerowy o szerokości od 2,5 do 3 metrów, a także ponad kilometr chodnika. Przy tej okazji zostają przebudowywane skrzyżowania z ulicami miejskimi oraz istniejącymi zjazdami indywidualnymi, a na koniec zostanie wykonane nowe oznakowanie poziome i pionowe.

Najważniejszym elementem inwestycji jest budowa od podstaw nowej przeprawy na rzece Zagożdżonce. Jak informują wykonawcy, pod koniec sierpnia zaplanowano tam prace, związane z układaniem belek konstrukcyjnych, a następnie zbrojeniem i wylewaniem płyty nośnej mostu. Ten etap prac ma zakończyć się do 15 października, a potem obiekt ma być gotowy do kładzenia nawierzchni.

W podobnym tempie przebiegają roboty drogowe i kanalizacyjne. Po zakończeniu budowy kanalizacji na danym odcinku zostaną wylane pierwsze warstwy nowej nawierzchni. Ostatnią warstwę, tak zwaną ścieralną wykonawca planuje położyć jednym ciągiem na całym przebudowywanym odcinku po 15 października. Termin wykonania wszystkich prac do 30 listopada tego roku nie jest zagrożony.

 • Droga powiatowa Pionki – Podgóra (ul. Spacerowa i Polna)
 • Droga powiatowa Pionki – Podgóra (ul. Spacerowa i Polna)
 • Droga powiatowa Pionki – Podgóra (ul. Spacerowa i Polna)
 • Droga powiatowa Pionki – Podgóra (ul. Spacerowa i Polna)
 • Droga powiatowa Pionki – Podgóra (ul. Spacerowa i Polna)
 • Droga powiatowa Pionki – Podgóra (ul. Spacerowa i Polna)

 

GMINA KOWALA Kowala – Augustów

Przebudową jest objęty odcinek drogi powiatowej o długości ponad 2,2 kilometra. To fragment dawnej drogi wojewódzkiej, którą w 2019 roku marszałek mazowiecki przekazał powiatowi w fatalnym stanie technicznym. W ramach przebudowy powstała tam nowa konstrukcja jezdni z nawierzchnią asfaltową o szerokości 6 metrów oraz nowym chodnikiem. Zostały przebudowane skrzyżowania i zjazdy, a także wykonano odwodnienie drogi, zaś na koniec ma być wykonane oznakowanie poziome i pionowe. Prace mają zakończyć się do 30 września, a ich wykonawcą jest firma Budromost - Starachowice. Łączny koszt zadania to ponad 4,5 miliona złotych. Gmina Kowala przekazała na ten cel 400 tysięcy.

 • Droga powiatowa Kowala – Augustów
 • Droga powiatowa Kowala – Augustów
 • Droga powiatowa Kowala – Augustów
 • Droga powiatowa Kowala – Augustów
 • Droga powiatowa Kowala – Augustów
 • Droga powiatowa Kowala – Augustów

 

GMINA WOLANÓW Jaszowice -  Wacławów – Sławno

Firma Budromost – Starachowice wykonuje przebudowę kolejnego odcinka drogi powiatowej, tym razem o długości ponad 4,3 kilometra, od Sławna przez Wolę Wacławowską do Wacławowa. Pozostałości starej, poniemieckiej drogi z płyt betonowych zastępuje nowoczesna jezdnia z chodnikiem. W ramach prac powstała nowa konstrukcja jezdni, wkrótce będzie na niej układana nawierzchnia asfaltowa o szerokości 6 metrów, zaś na odcinku 915 metrów dodatkowo powstaje chodnik. W ramach prac zostają przebudowane skrzyżowania z innymi drogami, istniejące zjazdy indywidualne, jak również odwodnienie drogi oraz oznakowanie poziome i pionowe. Przebudowa ma zakończyć się do 30 października. Inwestycję wsparł samorząd gminy Wolanów, który przekazał na ten cel ponad 678 tysięcy złotych.

 • Droga powiatowa Jaszowice - Wacławów – Sławno
 • Droga powiatowa Jaszowice - Wacławów – Sławno
 • Droga powiatowa Jaszowice - Wacławów – Sławno
 • Droga powiatowa Jaszowice - Wacławów – Sławno
 • Droga powiatowa Jaszowice - Wacławów – Sławno
 • Droga powiatowa Jaszowice - Wacławów – Sławno

 

GMINA GÓZD Kiedrzyn – Małęczyn - Radom (ul. Lubelska)

Trwa przebudowa 2,5-kilometrowego odcinka drogi powiatowej, czyli ulicy Lubelskiej w Małęczynie, od krajowej "dwunastki" do lotniska. Zakres prac obejmuje między innymi sfrezowanie i położenie nowej nawierzchni oraz budowę ścieżki pieszo-rowerowej wraz z chodnikiem. Zostanie ona połączona z podobnym traktem wzdłuż lotniska, którą na zlecenie Powiatu Radomskiego wykonywało ostatnio miasto Radom. Z kolei samorząd gminy Gózd ma wykonać oświetlenie nowej drogi za około 500 tysięcy złotych. Wartość zadania to około 2,55 miliona złotych, a jego wykonawca, firma Roadstar ze Starachowic, ma zakończyć prace do 18 października.

 • Droga powiatowa Kiedrzyn – Małęczyn - Radom (ul. Lubelska)
 • Droga powiatowa Kiedrzyn – Małęczyn - Radom (ul. Lubelska)
 • Droga powiatowa Kiedrzyn – Małęczyn - Radom (ul. Lubelska)
 • Droga powiatowa Kiedrzyn – Małęczyn - Radom (ul. Lubelska)
 • Droga powiatowa Kiedrzyn – Małęczyn - Radom (ul. Lubelska)
 • Droga powiatowa Kiedrzyn – Małęczyn - Radom (ul. Lubelska)

 

GMINA JEDLNIA – LETNISKO Antoniówka – Groszowice – Piotrowice

Przebudowa kolejnego odcinka tej drogi powiatowej to IV etap tej inwestycji, obejmujący odcinek o długości 1 060 metrów. Ma on zakończyć przebudowę całego ciągu drogowego o łącznej długości ponad 4,1 kilometra. Wartość tego zadania po przetargu to ponad 1,275 miliona złotych. Zakres prac obejmuje rozebranie istniejącej nawierzchni i stworzenie z niej podbudowy, wykonanie nowej konstrukcji jezdni, przebudowę istniejących zjazdów, wykonanie poboczy umocnionych kruszywem, przebudowę odwodnienia oraz wykonanie oznakowania. . Wykonawcą prac jest firma Budromost – Starachowice, a planowany termin zakończenia prac - do 25 października.

 • Droga powiatowa Antoniówka – Groszowice – Piotrowice
 • Droga powiatowa Antoniówka – Groszowice – Piotrowice
 • Droga powiatowa Antoniówka – Groszowice – Piotrowice

 

GMINA JEDLIŃSK / ZAKRZEW Wsola – Piastów - Wola Gutowska – Zakrzew

Inwestycję, zaplanowaną w cyklu dwuletnim, realizuje firma Strabag z Pruszkowa, która przebudowuje tam ponad 4,8-kilometrowy odcinek drogi powiatowej. Powstała tam nowa jezdnia o szerokości 6 metrów z poboczami o szerokości 1 metra oraz ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 3 metrów po lewej stronie drogi. Zostały też przebudowane skrzyżowania z drogami gminnymi oraz istniejące zjazdy indywidualne i publiczne, a na koniec ma być wykonane oznakowanie poziome i pionowe. Na terenie gminy Jedlińsk zbudowano też kanalizację deszczową na odcinku o długości 561 metrów. Obecnie wykonywane są poprawki, związane ze wzmocnieniem podbudowy i odwodnienia niektórych odcinków, a następnie będzie układana nawierzchnia. Ostateczny termin realizacji tej inwestycji to 30 września.

 • Droga powiatowa Wsola – Piastów - Wola Gutowska – Zakrzew
 • Droga powiatowa Wsola – Piastów - Wola Gutowska – Zakrzew
 • Droga powiatowa Wsola – Piastów - Wola Gutowska – Zakrzew
 • Droga powiatowa Wsola – Piastów - Wola Gutowska – Zakrzew
 • Droga powiatowa Wsola – Piastów - Wola Gutowska – Zakrzew
 • Droga powiatowa Wsola – Piastów - Wola Gutowska – Zakrzew

Remonty dróg w pięciu gminach

Oprócz tego prowadzone są prace remontowe na terenie pięciu gmin. Na ich realizację w budżecie powiatu zarezerwowano 5 milionów złotych. Remonty są wykonywane w:

* gminie Skaryszew – odcinek drogi Makowiec – Rawica o długości 2740 metrów (od skrzyżowania z drogą powiatową we wsi Kazimierówka do skrzyżowania z drogą gminną we wsi Kłonowiec Koracz),

* gminie Kowala - odcinek drogi Młodocin – Kowala o długości 991 metrów (od przejazdu kolejowego w Rożkach do Kowali),

* gminie Iłża – odcinek drogi Iłża- Antoniów o długości 680 metrów,

* gminie Przytyk – odcinek drogi Wir – Goszczewice – Przytyk o długości 1 950 metrów (od miejscowości Wrzos w kierunku Przytyka),

* gminie Gózd – odcinek drogi Klwatka – Bogusławice – Skaryszew – na długości 850 metrów.

Na wskazanych odcinkach zostaną wykonane nowe nawierzchnie bitumiczne, a pobocza dróg będą wzmacniane kruszywem. Istniejące rowy przydrożne zostaną odmulone, a przepusty udrożnione lub wyremontowane.

 

wstecz

Aktualności

 • 2021.09.20

  Nowy wóz strażacki z okazji 95-lecia działalności OSP Czarna

  W sobotę, 18 września druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej przeżywali ważne wydarzenie – 95 lecie działalności jednostki połączone z oficjalnym przekazaniem do użytku nowego samochodu ratowniczo – gaśniczego.

 • 2021.09.17

  Budowa obwodnicy Skaryszewa

  Biuro Arkas-Projekt z Olsztyna działająca na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, zaprasza mieszkańców miasta i gminy Skaryszew do  wzięcia udziału w „II akcji informacyjnej” dotyczącej projektowanej obwodnicy Skaryszewa w ciągu drogi krajowej nr 9.

  Formularze opinii i uwag na temat przebiegu trasy można przesyłać w terminie: do dnia 30 września 2021 r.

  Materiały informacyjne dostępne są na stronie internetowej:

  https://dk9-obwodnica-skaryszewa.pl

 • 2021.09.16

  Jazda z miasta! po powiecie radomskim

  Już w najbliższą niedzielę kolejna wyprawa z cyklu Jazda z miasta!, której celem będzie leśny Przystanek Historia w pobliżu Augustowa.

  Na przedostatnią w tym roku „Jazdę z miasta!” zapraszają Salon Rowerowy Rodex, Bractwo Rowerowe i radomski oddział Gazety Wyborczej. Swój udział w wydarzeniu ma także Powiat Radomski. Na mecie przeprowadzony zostanie konkurs wiedzy  o powiecie a w nagrodę uczestnicy dostaną przydatne gadżety promocyjne takie jak: torba sportowa, ręcznik szybkoschnący czy kubek z logo powiatu. Zachęcamy do udziału w wyprawie, a więcej o przebiegu trasy mówi Paweł Matracki.

   

 • 2021.09.13

  Wielki plac budowy na drogach Powiatu Radomskiego

  W tym roku w Powiecie Radomskim zostanie przebudowanych ponad 21 kilometrów dróg powiatowych w kolejnych kilku gminach. Jednocześnie pięć innych odcinków zostanie wyremontowanych wraz z odnową nawierzchni. Prace mają zakończyć się do końca października, a w niektórych przypadkach do końca listopada.

 • 2021.09.01

  Powiatowe szkoły średnie na dużym plusie

  Od środy, 1 września 1702 uczniów rozpocznie naukę w szkołach średnich i placówkach oświatowych, prowadzonych przez Powiat Radomski. Wszystkie są doskonale przygotowane do nowego roku szkolnego, ponieważ podczas wakacji wiele obiektów szkolnych zostało zmodernizowanych. Powiatowa edukacja zmienia się na plus, a to za sprawą potężnych inwestycji, których wartość przekroczyła już kwotę 12 milionów złotych. Najważniejsze z nich to rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Chwałowicach czy budowa nowoczesnej sali gimnastycznej oraz wirtualnej strzelnicy przy liceum w Pionkach.

   

 • 2021.08.30

  Dożynki Województwa Mazowieckiego

  W ostatnią niedzielę sierpnia w Muzeum Wsi Radomskiej obyły się Dożynki Województwa Mazowieckiego. W konkursie na najładniejszy wieniec dożynkowy Powiat Radomski otrzymał trzecie miejsce. Nagrodzony wianek przygotowali mieszkańcy Lisowa w gminie Jedlińsk, a ośpiewali go członkowie Zespołu śpiewaczego z Bieniędzic w gminie Wolanów.

   

 • 2021.08.25

  Zapraszamy na sentymentalną podróż w czasie!

  Już od najbliższego piatku, 27 sierpnia w Powiatowym Instytucie Kultury w Iłży można oglądać wystawę zdjęć dawnej Iłży.

 • 2021.08.24

  O strefie ciszy w Jagodnie oraz inwestycjach powiatu

  W poniedziałek, 23 sierpnia o godz. 10 rozpoczęła się kolejna, 23 sesja Rady Powiatu Radomskiego. Radni przegłosowali szereg uchwał, dotyczących m.in. działań nadzoru wodnego, zmiany w sieci powiatowych szkół średnich czy pomocy zdrowotnej dla nauczycieli. Przyjęto również informację o wykonaniu planu finansowego dwóch powiatowych szpitali w Pionkach oraz Iłży. Najwięcej emocji wzbudził projekt uchwały, skierowany do Rady przez grupę wędkarzy, dotyczący ponownego ustanowienia tzw. strefy ciszy na zalewie Jagodno.

   

 • 2021.08.20

  Koperta Życia dla mieszkańców Powiatu Radomskiego

  Powiat Radomski rozpoczął program Kopreta Życia. Koperty są dostępne w Starostwie Powiatowym w Radomiu.

 • 2021.08.13

  Ponad 800 tys. złotych na wsparcie niepełnosprawnych

  Ponad 800 000 złotych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2021 r. pozyskało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu.

Kalendarium

«wrzesień2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Kontakt

Uwaga! Od dnia 1 stycznia 2017 r. przy dokonywaniu zakupu/sprzedaży towarów i usług, wystawianiu bądź otrzymywaniu faktur obowiązują dane:

Nabywca: Powiat Radomski

ul. Tadeusza Mazowieckiego 7, 26-600 Radom

NIP: 948-26-04-208
REGON: 670223110

Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Radomiu

ul. Tadeusza Mazowieckiego 7, 26-600 Radom


Numery telefonów centrali:

 • tel. +48 48 365 58 01
 • fax +48 48 365 58 07

Bezpośrednie numery telefonów


Godziny urzędowania:

 • poniedziałek 8:00 - 16:00; Wydział Komunikacji przyjmuje petentów w godzinach 8:00 - 15:30,
 • wtorek - czwartek 7:30 - 15:30; Wydział Komunikacji przyjmuje petentów w godzinach 7:30 - 15:00,
 • piątek 7:00 - 15:00; Wydział Komunikacji przyjmuje petentów w godzinach 7:00 - 14:30.

Skrzynki pocztowe:


Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP: /spradom/skrytka


Konta bankowe

 • rachunek dochodów Skarbu Państwa (opłaty melioracyjne, użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, karty parkingowe, legitymacje osoby niepełnosprawnej i ich duplikaty):
  38 1600 1462 1839 9265 3000 0005
 • rachunek dochodów własnych (opłaty komunikacyjne i geodezyjne, karty wędkarskie, płatności za faktury):
  98 1600 1462 1821 4410 6000 0002
 • rachunek sum depozytowych (wadia, zabezpieczenie należytego wykonania umowy, dzierżawa obwodów łowieckich):
  71 1600 1462 1821 4410 6000 0003
 • opłata skarbowa za czynności urzędowe:
  52 1240 3259 1111 0010 1340 6544
 • rachunek dochodów własnych (kary pieniężne wynikające z ustawy Prawo o Ruchu Drogowym):
  92 1600 1462 1821 4410 6000 0013
 • rachunek sum depozytowych (zezwolenia na zbieranie odpadów):
  76 1600 1462 1821 4410 6000 0010

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.