Aktualności

Breadcrumbs

Treść strony

 • Sesja Rady Powiatu Radomskiego 23.08.2021 r.

O strefie ciszy w Jagodnie oraz inwestycjach powiatu

W poniedziałek, 23 sierpnia o godz. 10 rozpoczęła się kolejna, 23 sesja Rady Powiatu Radomskiego. Radni przegłosowali szereg uchwał, dotyczących m.in. działań nadzoru wodnego, zmiany w sieci powiatowych szkół średnich czy pomocy zdrowotnej dla nauczycieli. Przyjęto również informację o wykonaniu planu finansowego dwóch powiatowych szpitali w Pionkach oraz Iłży. Najwięcej emocji wzbudził projekt uchwały, skierowany do Rady przez grupę wędkarzy, dotyczący ponownego ustanowienia tzw. strefy ciszy na zalewie Jagodno.

Sesję otworzył Krzysztof Murawski, przewodniczący Rady Powiatu, który poinformował radnych o porządku obrad. Brało w nich 24 z 27 radnych. Następnie głos zabrał starosta Waldemar Trelka, zapoznając zebranych z pracami Zarządu Powiatu od czasu czerwcowej sesji, a także o licznych zadaniach inwestycyjnych, które są obecnie prowadzone.

Wiele inwestycji w powiecie

- Do Programu Inwestycji Strategicznych w ramach funduszu Polski Ład zgłosiliśmy przebudowę pięciu dróg powiatowych na terenie gmin Przytyk, Jastrzębia, Skaryszew, Wierzbica, Kowala. Spodziewamy się, że będzie również nabór jesienny. Przygotowaliśmy sześć kolejnych zadań drogowych, gdzie w większości są już gotowe lub kończy się opracowywać dokumentacje projektowe. Byłyby to przebudowy odcinków: Stara Błotnica – Jedlanka – Urbanów, ponad 3 kilometry, Urbanów – Stare Zawady – Jedlińsk, ponad 6 kilometrów, Wierzbica – Polany – Krzyżanowice, ponad 6,6 kilometra, Iłża – Rybiczyzna – Grabowiec, ponad 7 kilometrów, Zakrzew – Wolanów – Augustów, ponad 4,5 kilometra, Orońsko – Dąbrówka Zabłotnia – Ruda Mała, ponad 2,5 kilometra – wyliczał starosta Waldemar Trelka. - W pilotażowym naborze nie składaliśmy wniosków na szpitale, ponieważ również mamy informacje o naborze dedykowanym tylko dla powiatowych placówek ochrony zdrowia. Trwają również remonty dróg powiatowych za ponad 4 miliony złotych w kilku kolejnych gminach.

Wsparcie służby zdrowia

Jak poinformował włodarz powiatu, w budżecie jest ponad 39,1 miliona złotych na realizację drugiego etapu budowy kolejnego budynku szpitala w Pionkach.

- Mamy już pozwolenie na budowę. Przetarg powinien być ogłoszony do końca sierpnia, a jego rozstrzygnięcie powinno potrwać do połowy października, a następnie wykonawca będzie mógł wejść na plac budowy. Zakończenie robót budowlanych drugiego pawilonu powinno być jesienią 2022 roku, a jego wyposażenie do grudnia 2022 roku. Jednocześnie kończy się budowa pierwszego budynku. Zakończenie robót budowlanych ma nastąpić w połowie października. Oprócz tego będzie zakupiony cyfrowy aparat RTG dla szpitala w Iłży, a to dzięki dotacji w wysokości 1,2 miliona złotych z budżetu województwa mazowieckiego. Szpital w Pionkach otrzyma z kolei ponad 4,2 miliona złotych z rezerwy ogólnej budżetu państwa, dzięki czemu będzie możliwy zakup tomografu komputerowego i aparatu RTG – mówił Waldemar Trelka.

Trwają również prace remontowe oraz inwestycje w placówkach oświatowych w Pionkach, Iłży i Wierzbicy.

Podwyżki w szpitalach

Radni przyjęli jednogłośnie informacje dyrektorów szpitali powiatowych w Pionkach oraz Iłży o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2021 roku.

Radny Mirosław Ślifirczyk pytał zarządzające placówkami o wprowadzanie podwyżek dla personelu medycznego, które zgodnie z decyzją rządu miały być wypłacane od 1 lipca. – Nie ma natomiast podwyżek dla personelu niemedycznego, dlatego chciałbym wiedzieć czy jest to duży problem w naszych szpitalach i czy różnice w zarobkach nie powodują konfliktów wśród personelu? – pytał radny PSL.

Jak poinformowała Bernarda Dudek, dyrektor szpitala powiatowego w Pionkach, sytuacja jest trudna, a regulacja płac spowodowała duże różnice pomiędzy personelem medycznym a niemedycznym. W pionkowskim szpitalu jest potrzeba podwyższenia płac pracownikom administracji. – Wpływa bardzo wiele próśb od pracownikom o wyrównanie do siatki płac personelu medycznego. Podwyżki, choć nie w takiej wysokości, mają zostać wprowadzone od września – mówiła dyrektor Dudek.

Z kolei Joanna Pionka, pełniąca obowiązki dyrektora szpitala w Iłży, stwierdziła, że podwyżki dla personelu niemedycznego są już realizowane, w przeciwnym razie szpital borykałby się z brakiem przeszkolonych pracowników. – Problemem podstawowym jest natomiast brak wykwalifikowanych pielęgniarek oraz kadry lekarskiej. Od marca staram się o uzupełnienie kadry, aby można było odtworzyć wszystkie poradnie specjalistyczne, ale obecnie brak specjalistów, którzy dysponują wolnym czasem i mogą u nas pracować – dodała dyrektor Pionka.

Zmiany w szkolnictwie

Uaktualniono również statut Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz ustalono nowy plan sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu. Zmiany były konieczne ze względu na podjęcie uchwał formalnie likwidujących Liceum Ogólnokształcące, Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych oraz Technikum w Chwałowicach. Powodem likwidacji był wieloletni brak naboru do tych placówek.

- Radni komisji edukacji jednogłośnie zaakceptowali proponowane zmiany. Sieć szkół będzie dostosowana do aktualnego stanu demograficznego w powiecie – mówiła przewodnicząca komisji Marzena Murawska.

Oprócz tego radni przyjęli sprawozdania z działań melioracyjnych i innych, prowadzonych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie na terenie powiatu radomskiego. Radny Tadeusz Osiński stwierdził, że stan utrzymania rzek jest nadal niewystarczający, są miejsca, gdzie tworzą się zatory, a woda zalewa okoliczne łąki. Radny Marek Jarosz zaproponował, aby zorganizować spotkanie kierowników Wód Polskich ze wszystkich oddziałów w regionie, aby można było otrzymać szczegółowe informacje w sprawie podejmowanych działań.

Głośno o strefie ciszy

Radni procedowali również projekt uchwały w sprawie przywrócenia strefy ciszy na zbiorniku Jagodno w gminie Przytyk. Złożył go Komitet Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej, reprezentujący grupę wędkarzy, zrzeszonych w radomskim Zarządzie Okręgowym Polskiego Związku Wędkarskiego.

Argumenty za jej utrzymaniem przedstawiał Antoni Chmura, prezes radomskiego PZW, który podtrzymywał wcześniejsze stanowisko wędkarzy, że wprowadzenie sprzętu pływającego z silnikami spalinowymi naruszy cały ekosystem zalewu i spowoduje straty w rybach.

Z kolei Dariusz Wołczyński, wójt gminy Przytyk wskazywał na korzyści społeczno - ekonomiczne dla gminy i jej mieszkańców, związane z dopuszczeniem zbiornika do innych form rekreacji niż tylko wędkarstwo.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, przed podjęciem ostatecznej decyzji konieczne jest wykonanie profesjonalnej analizy akustycznej, która ma dać odpowiedź na pytanie czy ruch spalinowych jednostek pływających przekracza ustalone normy hałasu czy też nie. Wyłoniona w przetargu certyfikowana firma badawcza z Kielc prowadzi tego rodzaju badania na zbiorniku Jagodno od połowy lipca. Na przeprowadzenie analizy ma 3 miesiące.

Ze względów formalno - prawnych Rada Powiatu nie mogła więc obecnie przyjąć projektu uchwały, przedstawionego przez wędkarzy. Za odrzuceniem projektu było 16 radnych, 4 było za, 2 wstrzymało się od głosu, a 2 nie brało udziału w głosowaniu.

Jak poinformował starosta, po przedstawieniu raportu z wynikami badań, wykonanych przez niezależną firmę, radni będą mogli podjąć decyzję w tej sprawie podczas jednej z jesiennych sesji.

 • Sesja Rady Powiatu Radomskiego 23.08.2021 r.
 • Sesja Rady Powiatu Radomskiego 23.08.2021 r.
 • Sesja Rady Powiatu Radomskiego 23.08.2021 r.
 • Sesja Rady Powiatu Radomskiego 23.08.2021 r.
 • Sesja Rady Powiatu Radomskiego 23.08.2021 r.
 • Sesja Rady Powiatu Radomskiego 23.08.2021 r.
 • Sesja Rady Powiatu Radomskiego 23.08.2021 r.
 • Sesja Rady Powiatu Radomskiego 23.08.2021 r.
 • Sesja Rady Powiatu Radomskiego 23.08.2021 r.
 • Sesja Rady Powiatu Radomskiego 23.08.2021 r.
 • Sesja Rady Powiatu Radomskiego 23.08.2021 r.
 • Sesja Rady Powiatu Radomskiego 23.08.2021 r.

wstecz

Aktualności

 • 2021.09.20

  Nowy wóz strażacki z okazji 95-lecia działalności OSP Czarna

  W sobotę, 18 września druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej przeżywali ważne wydarzenie – 95 lecie działalności jednostki połączone z oficjalnym przekazaniem do użytku nowego samochodu ratowniczo – gaśniczego.

 • 2021.09.17

  Budowa obwodnicy Skaryszewa

  Biuro Arkas-Projekt z Olsztyna działająca na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, zaprasza mieszkańców miasta i gminy Skaryszew do  wzięcia udziału w „II akcji informacyjnej” dotyczącej projektowanej obwodnicy Skaryszewa w ciągu drogi krajowej nr 9.

  Formularze opinii i uwag na temat przebiegu trasy można przesyłać w terminie: do dnia 30 września 2021 r.

  Materiały informacyjne dostępne są na stronie internetowej:

  https://dk9-obwodnica-skaryszewa.pl

 • 2021.09.16

  Jazda z miasta! po powiecie radomskim

  Już w najbliższą niedzielę kolejna wyprawa z cyklu Jazda z miasta!, której celem będzie leśny Przystanek Historia w pobliżu Augustowa.

  Na przedostatnią w tym roku „Jazdę z miasta!” zapraszają Salon Rowerowy Rodex, Bractwo Rowerowe i radomski oddział Gazety Wyborczej. Swój udział w wydarzeniu ma także Powiat Radomski. Na mecie przeprowadzony zostanie konkurs wiedzy  o powiecie a w nagrodę uczestnicy dostaną przydatne gadżety promocyjne takie jak: torba sportowa, ręcznik szybkoschnący czy kubek z logo powiatu. Zachęcamy do udziału w wyprawie, a więcej o przebiegu trasy mówi Paweł Matracki.

   

 • 2021.09.13

  Wielki plac budowy na drogach Powiatu Radomskiego

  W tym roku w Powiecie Radomskim zostanie przebudowanych ponad 21 kilometrów dróg powiatowych w kolejnych kilku gminach. Jednocześnie pięć innych odcinków zostanie wyremontowanych wraz z odnową nawierzchni. Prace mają zakończyć się do końca października, a w niektórych przypadkach do końca listopada.

 • 2021.09.01

  Powiatowe szkoły średnie na dużym plusie

  Od środy, 1 września 1702 uczniów rozpocznie naukę w szkołach średnich i placówkach oświatowych, prowadzonych przez Powiat Radomski. Wszystkie są doskonale przygotowane do nowego roku szkolnego, ponieważ podczas wakacji wiele obiektów szkolnych zostało zmodernizowanych. Powiatowa edukacja zmienia się na plus, a to za sprawą potężnych inwestycji, których wartość przekroczyła już kwotę 12 milionów złotych. Najważniejsze z nich to rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Chwałowicach czy budowa nowoczesnej sali gimnastycznej oraz wirtualnej strzelnicy przy liceum w Pionkach.

   

 • 2021.08.30

  Dożynki Województwa Mazowieckiego

  W ostatnią niedzielę sierpnia w Muzeum Wsi Radomskiej obyły się Dożynki Województwa Mazowieckiego. W konkursie na najładniejszy wieniec dożynkowy Powiat Radomski otrzymał trzecie miejsce. Nagrodzony wianek przygotowali mieszkańcy Lisowa w gminie Jedlińsk, a ośpiewali go członkowie Zespołu śpiewaczego z Bieniędzic w gminie Wolanów.

   

 • 2021.08.25

  Zapraszamy na sentymentalną podróż w czasie!

  Już od najbliższego piatku, 27 sierpnia w Powiatowym Instytucie Kultury w Iłży można oglądać wystawę zdjęć dawnej Iłży.

 • 2021.08.24

  O strefie ciszy w Jagodnie oraz inwestycjach powiatu

  W poniedziałek, 23 sierpnia o godz. 10 rozpoczęła się kolejna, 23 sesja Rady Powiatu Radomskiego. Radni przegłosowali szereg uchwał, dotyczących m.in. działań nadzoru wodnego, zmiany w sieci powiatowych szkół średnich czy pomocy zdrowotnej dla nauczycieli. Przyjęto również informację o wykonaniu planu finansowego dwóch powiatowych szpitali w Pionkach oraz Iłży. Najwięcej emocji wzbudził projekt uchwały, skierowany do Rady przez grupę wędkarzy, dotyczący ponownego ustanowienia tzw. strefy ciszy na zalewie Jagodno.

   

 • 2021.08.20

  Koperta Życia dla mieszkańców Powiatu Radomskiego

  Powiat Radomski rozpoczął program Kopreta Życia. Koperty są dostępne w Starostwie Powiatowym w Radomiu.

 • 2021.08.13

  Ponad 800 tys. złotych na wsparcie niepełnosprawnych

  Ponad 800 000 złotych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2021 r. pozyskało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu.

Kalendarium

«wrzesień2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Kontakt

Uwaga! Od dnia 1 stycznia 2017 r. przy dokonywaniu zakupu/sprzedaży towarów i usług, wystawianiu bądź otrzymywaniu faktur obowiązują dane:

Nabywca: Powiat Radomski

ul. Tadeusza Mazowieckiego 7, 26-600 Radom

NIP: 948-26-04-208
REGON: 670223110

Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Radomiu

ul. Tadeusza Mazowieckiego 7, 26-600 Radom


Numery telefonów centrali:

 • tel. +48 48 365 58 01
 • fax +48 48 365 58 07

Bezpośrednie numery telefonów


Godziny urzędowania:

 • poniedziałek 8:00 - 16:00; Wydział Komunikacji przyjmuje petentów w godzinach 8:00 - 15:30,
 • wtorek - czwartek 7:30 - 15:30; Wydział Komunikacji przyjmuje petentów w godzinach 7:30 - 15:00,
 • piątek 7:00 - 15:00; Wydział Komunikacji przyjmuje petentów w godzinach 7:00 - 14:30.

Skrzynki pocztowe:


Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP: /spradom/skrytka


Konta bankowe

 • rachunek dochodów Skarbu Państwa (opłaty melioracyjne, użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, karty parkingowe, legitymacje osoby niepełnosprawnej i ich duplikaty):
  38 1600 1462 1839 9265 3000 0005
 • rachunek dochodów własnych (opłaty komunikacyjne i geodezyjne, karty wędkarskie, płatności za faktury):
  98 1600 1462 1821 4410 6000 0002
 • rachunek sum depozytowych (wadia, zabezpieczenie należytego wykonania umowy, dzierżawa obwodów łowieckich):
  71 1600 1462 1821 4410 6000 0003
 • opłata skarbowa za czynności urzędowe:
  52 1240 3259 1111 0010 1340 6544
 • rachunek dochodów własnych (kary pieniężne wynikające z ustawy Prawo o Ruchu Drogowym):
  92 1600 1462 1821 4410 6000 0013
 • rachunek sum depozytowych (zezwolenia na zbieranie odpadów):
  76 1600 1462 1821 4410 6000 0010

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.