Aktualności

Breadcrumbs

Treść strony

 • Polski Ład_PR_PiS

Powiat Radomski składa trzy wnioski do Programu Inwestycji Strategicznych

Starosta radomski Waldemar Trelka poinformował we wtorek, 27 lipca, że samorząd Powiatu Radomskiego złoży trzy wnioski do rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Zakładają one przebudowę ponad 20 kilometrów dróg powiatowych, montaż Odnawialnych Źródeł Energii w budynkach należących do powiatu, a także cyfryzację administracji, umożliwiającą m.in. załatwianie spraw urzędowych przez internet bez konieczności wizyty osobistej.

Tego dnia podczas spotkania roboczego z włodarzami i przedstawicielami miast i gmin starosta radomski szczegółowo poinformował o wnioskach powiatu do inicjatywy Nowy Ład. Z kolei specjaliści ze Starostwa Powiatowego przypomnieli zasady finansowania oraz rozliczania wniosków samorządów, omówili przyjęte przez samorząd powiatowy priorytety inwestycyjne, a także zapoznali z założeniami powiatowego systemu zarządzania oświatą.

- Jak dotąd w historii polskiego samorządu nie było takiego narzędzia proinwestycyjnego, jakim jest Program Inwestycji Samorządowych. Musimy to wykorzystać jak najlepiej, ponieważ tego rodzaju wsparcie pozwoli jeszcze bardziej rozpędzić inwestycje publiczne na terenie powiatu. Skorzystają na tym mieszkańcy, ale również lokalne firmy i dostawcy – mówi Waldemar Trelka, starosta radomski.

Trzy wnioski Powiatu Radomskiego

Powiat Radomski w pilotażowym naborze, który trwa do 15 sierpnia zamierza złożyć trzy wnioski o dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych.

 • Wniosek „drogowy” o wartości ok. 78,4 miliona złotych

Przebudowa 5 odcinków dróg powiatowych (grupa wniosków
z dofinansowaniem bez ograniczeń kwotowych), tj.:

 Gminy Skaryszew, Kowala, Wierzbica: droga Radom - Gębarzów – Polany, ok. 7,7 km,

Gmina Przytyk: droga Przytyk – Kożuchów, ok. 5,9 km,

Gmina Jastrzębia: droga Zakrzew - Gulin – Wsola – Wojciechów, ok. 1,9 km,

Gmina Skaryszew: droga Klwatka - Bogusławice – Skaryszew,
ok. 925,8 m,

Gmina Wierzbica: droga Ruda Wielka  - Dąbrówka Warszawska
ok. 4,3 km.

Odcinki, przewidziane do przebudowy, mają być zrealizowane w latach 2022-2023, obecnie niektóre z nich posiadają już gotową dokumentację projektową lub jest ona na ukończeniu. Przy drogach mają powstać również ścieżki rowerowe i chodniki czy przystanki autobusowe. Ich łączna długość to blisko 21 kilometrów, a szacunkowa wartość wniosków to ponad 89,4 miliona złotych.

 • Wniosek „ekologiczny” o wartości do 30 milionów złotych

termomodernizacja, w tym instalacja OZE, budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Radomskiego (grupa wniosków z dofinansowaniem do 30 mln zł).

Zakłada on termomodernizację budynków oraz instalację Odnawialnych Źródeł Energii w różnych obiektach Jednostek Organizacyjnych Powiatu Radomskiego. Do projektu mogą być zakwalifikowane m.in. szkoły w Iłży i Pionkach, Domy Pomocy Społecznej czy Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Chwałowicach. Zakres i rodzaj prac będzie znany po zakończeniu audytu energetycznego, który właśnie się odbywa.

 • Wniosek „cyfryzacyjny” o wartości do 5 milionów złotych

poszerzenie zakresu cyfryzacji usług publicznych świadczonych przez Powiat Radomski na poziomie placówek edukacyjnych oraz administracji publicznej (grupa wniosków z dofinansowaniem do 5 mln zł).

Zakłada on cyfryzację usług publicznych na poziomie administracji samorządowej, a także wraz z zainteresowanymi gminami wdrożenie powiatowego systemu zarządzania oświatą. Nowy system e-administracji ma pozwolić na załatwianie spraw urzędowych przez internet bez konieczności osobistej wizyty w Starostwie Powiatowym oraz Jednostkach Organizacyjnych. Oprócz tego ma powstać powiatowy system ostrzegawczo – informacyjny.

 Wsparcie inwestycji samorządowych

Celem rządowego Programu Inwestycji Strategicznych (PIS) jest zwiększenie skali inwestycji publicznych poprzez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST), czyli gmin, powiatów, województw oraz związków samorządowych. Wartość całego programu to 20 miliardów złotych, a szacowana liczba zgłoszonych projektów to około 10 tysięcy przedsięwzięć.

Dofinansowanie rządowe ma pokrywać większość wydatków samorządów, związanych z realizacją zadań inwestycyjnych w ramach 35 obszarów pogrupowanych hierarchicznie od najbardziej priorytetowych (priorytet I) do najmniej priorytetowych (priorytet IV).

Każda JST może złożyć trzy wnioski o dofinansowanie: dofinansowanie. W ramach pierwszego wniosku nie ma ograniczenia kwotowego, w przypadku drugiego wniosku – dofinansowanie może wynieść do 30 milionów złotych, a trzeciego – do 5 milionów złotych. Wymagany wkład własny samorządu to nie mniej niż 5 procent wartości zadania inwestycyjnego dla wniosków z priorytetu I, 10 procent  - z priorytetu II, 15 procent - z priorytetu III oraz 20 procent - z priorytetu IV.

Decyduje premier, promesy wręcza BGK

Wnioski o dofinansowanie składane są do Prezesa Rady Ministrów za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego, a ich oceną zajmie się 11-osobowa komisja, kwalifikująca poszczególne inwestycje według założonych kryteriów. Przyznanie dofinansowania będą gwarantować promesy Banku Gospodarstwa Krajowego. Najpierw samorząd otrzyma promesę wstępną, będącą niejako zgodą na rozpoczęcie przygotowywań i ogłoszenie przetargu na zakładane inwestycje w ciągu 6 miesięcy od jej przyznania. Kolejnym krokiem będzie przyznanie właściwej promesy inwestycyjnej, stanowiącej zabezpieczenie przeprowadzenia postepowania zakupowego.

Cztery priorytety PIS

Największe szanse na uzyskanie dofinansowania mają inwestycje kwalifikujące się do priorytetu I, którym są budowy lub modernizacje: infrastruktury drogowej, wodno-kanalizacyjnej, gospodarki odpadami, modernizacja źródeł ciepła sieciowego zeroemisyjnego oraz Odnawialne Źródła Energii.

W priorytecie II dofinansowanie można uzyskać na m.in. budowę lub modernizację źródeł ciepła sieciowego niskoemisyjnego, sieci ciepłowniczej, infrastruktury elektroenergetycznej, kulturalnej i turystycznej, sportowej, cyfryzację usług publicznych i komunalnych oraz poprawę efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych.

W priorytecie III znalazły się takie inwestycje, jak budowa lub modernizacja infrastruktury technicznej drogowej, tramwajowej, kolejowej, transportu wodnego, kanalizacji deszczowej, infrastruktury społecznej i edukacyjnej. Z kolei w priorytecie IV można składać wnioski na dofinansowanie zakupów taboru zbiorowego transportu drogowego lub wodnego, budowę lub modernizacja infrastruktury telekomunikacyjnej, budowę i organizację parków naukowo-technologicznych. Znajduje się tam również kategoria „Inne”, czyli takie zadania, których nie można było zakwalifikować do 34 pozostałych obszarów inwestycyjnych.

 

Galeria zdjęć

 • Powiat Radomski składa trzy wnioski do Programu Inwestycji...
 • Powiat Radomski składa trzy wnioski do Programu Inwestycji...
 • Powiat Radomski składa trzy wnioski do Programu Inwestycji...
 • Powiat Radomski składa trzy wnioski do Programu Inwestycji...
 • Powiat Radomski składa trzy wnioski do Programu Inwestycji...

wstecz

Aktualności

 • 2021.09.20

  Nowy wóz strażacki z okazji 95-lecia działalności OSP Czarna

  W sobotę, 18 września druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej przeżywali ważne wydarzenie – 95 lecie działalności jednostki połączone z oficjalnym przekazaniem do użytku nowego samochodu ratowniczo – gaśniczego.

 • 2021.09.17

  Budowa obwodnicy Skaryszewa

  Biuro Arkas-Projekt z Olsztyna działająca na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, zaprasza mieszkańców miasta i gminy Skaryszew do  wzięcia udziału w „II akcji informacyjnej” dotyczącej projektowanej obwodnicy Skaryszewa w ciągu drogi krajowej nr 9.

  Formularze opinii i uwag na temat przebiegu trasy można przesyłać w terminie: do dnia 30 września 2021 r.

  Materiały informacyjne dostępne są na stronie internetowej:

  https://dk9-obwodnica-skaryszewa.pl

 • 2021.09.16

  Jazda z miasta! po powiecie radomskim

  Już w najbliższą niedzielę kolejna wyprawa z cyklu Jazda z miasta!, której celem będzie leśny Przystanek Historia w pobliżu Augustowa.

  Na przedostatnią w tym roku „Jazdę z miasta!” zapraszają Salon Rowerowy Rodex, Bractwo Rowerowe i radomski oddział Gazety Wyborczej. Swój udział w wydarzeniu ma także Powiat Radomski. Na mecie przeprowadzony zostanie konkurs wiedzy  o powiecie a w nagrodę uczestnicy dostaną przydatne gadżety promocyjne takie jak: torba sportowa, ręcznik szybkoschnący czy kubek z logo powiatu. Zachęcamy do udziału w wyprawie, a więcej o przebiegu trasy mówi Paweł Matracki.

   

 • 2021.09.13

  Wielki plac budowy na drogach Powiatu Radomskiego

  W tym roku w Powiecie Radomskim zostanie przebudowanych ponad 21 kilometrów dróg powiatowych w kolejnych kilku gminach. Jednocześnie pięć innych odcinków zostanie wyremontowanych wraz z odnową nawierzchni. Prace mają zakończyć się do końca października, a w niektórych przypadkach do końca listopada.

 • 2021.09.01

  Powiatowe szkoły średnie na dużym plusie

  Od środy, 1 września 1702 uczniów rozpocznie naukę w szkołach średnich i placówkach oświatowych, prowadzonych przez Powiat Radomski. Wszystkie są doskonale przygotowane do nowego roku szkolnego, ponieważ podczas wakacji wiele obiektów szkolnych zostało zmodernizowanych. Powiatowa edukacja zmienia się na plus, a to za sprawą potężnych inwestycji, których wartość przekroczyła już kwotę 12 milionów złotych. Najważniejsze z nich to rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Chwałowicach czy budowa nowoczesnej sali gimnastycznej oraz wirtualnej strzelnicy przy liceum w Pionkach.

   

 • 2021.08.30

  Dożynki Województwa Mazowieckiego

  W ostatnią niedzielę sierpnia w Muzeum Wsi Radomskiej obyły się Dożynki Województwa Mazowieckiego. W konkursie na najładniejszy wieniec dożynkowy Powiat Radomski otrzymał trzecie miejsce. Nagrodzony wianek przygotowali mieszkańcy Lisowa w gminie Jedlińsk, a ośpiewali go członkowie Zespołu śpiewaczego z Bieniędzic w gminie Wolanów.

   

 • 2021.08.25

  Zapraszamy na sentymentalną podróż w czasie!

  Już od najbliższego piatku, 27 sierpnia w Powiatowym Instytucie Kultury w Iłży można oglądać wystawę zdjęć dawnej Iłży.

 • 2021.08.24

  O strefie ciszy w Jagodnie oraz inwestycjach powiatu

  W poniedziałek, 23 sierpnia o godz. 10 rozpoczęła się kolejna, 23 sesja Rady Powiatu Radomskiego. Radni przegłosowali szereg uchwał, dotyczących m.in. działań nadzoru wodnego, zmiany w sieci powiatowych szkół średnich czy pomocy zdrowotnej dla nauczycieli. Przyjęto również informację o wykonaniu planu finansowego dwóch powiatowych szpitali w Pionkach oraz Iłży. Najwięcej emocji wzbudził projekt uchwały, skierowany do Rady przez grupę wędkarzy, dotyczący ponownego ustanowienia tzw. strefy ciszy na zalewie Jagodno.

   

 • 2021.08.20

  Koperta Życia dla mieszkańców Powiatu Radomskiego

  Powiat Radomski rozpoczął program Kopreta Życia. Koperty są dostępne w Starostwie Powiatowym w Radomiu.

 • 2021.08.13

  Ponad 800 tys. złotych na wsparcie niepełnosprawnych

  Ponad 800 000 złotych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2021 r. pozyskało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu.

Kalendarium

«wrzesień2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Kontakt

Uwaga! Od dnia 1 stycznia 2017 r. przy dokonywaniu zakupu/sprzedaży towarów i usług, wystawianiu bądź otrzymywaniu faktur obowiązują dane:

Nabywca: Powiat Radomski

ul. Tadeusza Mazowieckiego 7, 26-600 Radom

NIP: 948-26-04-208
REGON: 670223110

Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Radomiu

ul. Tadeusza Mazowieckiego 7, 26-600 Radom


Numery telefonów centrali:

 • tel. +48 48 365 58 01
 • fax +48 48 365 58 07

Bezpośrednie numery telefonów


Godziny urzędowania:

 • poniedziałek 8:00 - 16:00; Wydział Komunikacji przyjmuje petentów w godzinach 8:00 - 15:30,
 • wtorek - czwartek 7:30 - 15:30; Wydział Komunikacji przyjmuje petentów w godzinach 7:30 - 15:00,
 • piątek 7:00 - 15:00; Wydział Komunikacji przyjmuje petentów w godzinach 7:00 - 14:30.

Skrzynki pocztowe:


Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP: /spradom/skrytka


Konta bankowe

 • rachunek dochodów Skarbu Państwa (opłaty melioracyjne, użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, karty parkingowe, legitymacje osoby niepełnosprawnej i ich duplikaty):
  38 1600 1462 1839 9265 3000 0005
 • rachunek dochodów własnych (opłaty komunikacyjne i geodezyjne, karty wędkarskie, płatności za faktury):
  98 1600 1462 1821 4410 6000 0002
 • rachunek sum depozytowych (wadia, zabezpieczenie należytego wykonania umowy, dzierżawa obwodów łowieckich):
  71 1600 1462 1821 4410 6000 0003
 • opłata skarbowa za czynności urzędowe:
  52 1240 3259 1111 0010 1340 6544
 • rachunek dochodów własnych (kary pieniężne wynikające z ustawy Prawo o Ruchu Drogowym):
  92 1600 1462 1821 4410 6000 0013
 • rachunek sum depozytowych (zezwolenia na zbieranie odpadów):
  76 1600 1462 1821 4410 6000 0010

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.