Aktualności

Breadcrumbs

Treść strony

 • Przebudowa drogi powiatowej Gulin – Wsola – Wojciechów

Przebudowa drogi powiatowej Gulin – Wsola – Wojciechów. Firma Strabag: termin zakończenia prac dotrzymany

Dodatkowe prace na dwóch odcinkach drogi w okolicach Piastowa związane ze stabilizacją gruntu przed położeniem nowych warstw nawierzchni nie wpłyną na termin zakończenia prac – deklaruje wykonawca prac, firma Strabag z Pruszkowa. – Nie zamierzamy już przedłużać terminu realizacji tej inwestycji, który wyznaczono na 31 września 2021 roku – zapowiada Waldemar Trelka, starosta radomski.

W dniach 23 i 24 czerwca w siedzibach Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych oraz Starostwa Powiatowego w Radomiu odbyły się dwa spotkania merytoryczne, dotyczące przebudowy drogi powiatowej Gulin – Wsola – Wojciechów. W drugim z nich wzięli udział Andrzej Pawluczyk, sekretarz gminy Jedlińsk, Zbigniew Jesionek z firmy Strabag, radni powiatu Teodozja Bień i Ryszard Dziura oraz Waldemar Trelka, starosta radomski i Joanna Chojnacka, dyrektor PZDP wraz z pracownikami.

Przeszkodziły pogoda i COVID

Zgodnie z założeniami, najpierw miał być przebudowany najbardziej zniszczony odcinek drogi o długości blisko 3 kilometrów na terenie gminy Jedlińsk. Wykonawca zobowiązał się wykonać te prace do 30 listopada 2020 roku. Z kolei 2021 roku miał zostać przebudowany drugi odcinek o długości prawie 2 kilometrów na terenie gminy Zakrzew. Życie zweryfikowało jednak te założenia, a harmonogram prac trzeba było zmienić.

Termin realizacji prac dla odcinka w gminie Jedlińsk musiał być dwukrotnie przedłużany aneksami do umowy. Pierwszy z nich, z 25 września 2020 roku, zakładał wykonanie kolejnego etapu prac do 28 lutego 2021 roku, a drugi, podpisany 3 marca, mówi o zakończeniu wszystkich prac do 30 września 2021 roku. Przyczyną aneksowania prac były najpierw intensywne opady deszczu w czerwcu 2020 roku, jak również wstrzymanie robót przez  inspektora nadzoru w lipcu 2020 roku z powodu wysokiego poziomu wód gruntowych, uniemożliwiającego prowadzenie prac przy budowie kanalizacji deszczowej. Oprócz tego firma budowlana zmagała się z zakażeniami koronawirusem wśród pracowników.

Drugi aneks podpisano po kolejnym wstrzymaniu robót przez inspektora nadzoru z powodu trudnych warunków atmosferycznych. Trzeba było również wykonać roboty zamienne i dodatkowe, jak przedłużenie przepustu oraz wydłużenie odcinka rowu krytego oraz niespodziewane kolizje z siecią wodociągową. Prace ruszyły od połowy stycznia 2021 roku.

Dwa brakujące odcinki

W ostatnich tygodniach wykonawca sfrezował istniejące warstwy nawierzchni na dwóch odcinkach. Najważniejszą przyczyną stała się konieczność wykonania nowej konstrukcji podbudowy drogi, ponieważ na położonym już asfalcie pojawiły się pęknięcia. Zostały wykonane specjalne odwierty, a próbki przekazano do badań laboratoryjnych w celu analizy przyczyn spękań oraz określenia sposobu stabilizacji gruntu. Wykonawca jest w stałym kontakcie z projektantem drogi, aby wspólnie podjąć ostateczną decyzję w sprawie sposobu i zakresu wykonania dodatkowych robót wzmacniających podłoże. Opracowanie nowego sposobu stabilizacji gruntu powinno zakończyć się w pierwszej połowie lipca.

- W czasie realizacji inwestycji podniósł się poziom wód gruntowych, zwłaszcza tam, gdzie występują złe warunki gruntowe. Te, które obecnie tam występują są zupełnie inne od projektowanych kilka lat temu. Zostały wykonane kolejne badania gruntowe, jak również badania warstw drogi w laboratorium. Należy wzmocnić konstrukcję drogi, aby nie powstawały kolejne spękania – tłumaczył Zbigniew Jesionek z firmy Strabag. - Myślę, że w połowie lipca będziemy mogli przystąpić do wykonywania nowej nawierzchni. Przestój na tych odcinkach nie wpłynie na ostateczny termin realizacji inwestycji – deklarował przedstawiciel wykonawcy.

Dodatkowe odwodnienie i dłuższy przepust

Przerwano również bieg ścieżki rowerowej w dwóch miejscach. Jednym z nich jest około 200-metrowy odcinek drogi za wiaduktem, gdzie na ścieżce rowerowej wykonano warstwę stabilizacyjną i podbudowę (brak warstwy wiążącej i ścieralnej, które wykonawca zamierza kłaść w dniach 28 czerwca - 2 lipca). Z powodu zmiany stosunków wodnych w terenie, które wystąpiły w wyniku intensywnych opadów deszczu, zaistniała konieczność zmiany sposobu zebrania i odprowadzenia wody na tym odcinku poprzez wykonanie dodatkowego rowu w celu odciążenia wykonanej już kanalizacji, która przy deszczach nawalnych nie byłaby w stanie przyjąć całej wody napływającej również z terenów przyległych.

Drugie takie miejsce znajduje się w okolicach sklepu w Piastowie. Z uwagi na konieczność przedłużenia przepustu oraz wykonania specjalnych elementów prefabrykowanych do zabezpieczenia skarp rowu, wydłuża się czas oczekiwania na wykonanie i montaż tych elementów. Wykonawca deklaruje, że te prace mają być wykonywane w połowie lipca.

Droga na jednym poziomie

W czasie realizacji inwestycji zaniepokojenie niektórych mieszkańców budził poziom nowej drogi, przez co niektóre posesje znalazły się pod, a inne nad nową nawierzchnią. Jak tłumaczyli przedstawiciele PZDP, na całym odcinku tzw. niweleta, czyli poziom drogi została zaprojektowana zgodnie z odpowiednimi warunkami technicznymi.

- Zaprojektowana ścieżka rowerowa została oddzielona od jezdni krawężnikiem, przez co wymogi, dotyczące pochyleń drogi stały się bardziej rygorystyczne niż w przypadku drogi o zwykłych poboczach. Wprowadzenie wymaganych przepisami pochyleń spowodowało różnice w poziomach starej i nowej drogi – tłumaczyła Joanna Chojnacka, dyrektor PZDP. - Przy tak ścisłym zagospodarowaniu terenu i dużej ilości zjazdów nie jest możliwe takie zaprojektowanie drogi, aby zapewnić takie samo pochylenie na wszystkich zjazdach, biorąc pod uwagę fakt, że sąsiadujące ze sobą działki często są na różnych poziomach.

Jak podkreśla dyrektor Chojnacka, wszystkie zjazdy indywidualne zostały dostosowane do nowego poziomu drogi, a za prace zapłacił inwestor, czyli Powiat Radomski.

Załamania osi drogi

Wyjście naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców było również przyczyną wprowadzenia lekkich korekt w osi drogi.

- Projektant nie miałby problemu z zaprojektowaniem prostej osi drogi i dla niego byłoby łatwiejsze niż dostosowywanie osi drogi do istniejącego zagospodarowania działek przyległych. Nowa droga nie przebiega więc idealnie prosto, głównie z powodu ograniczenia liczby wykupów działek oraz w celu uniknięcia rozbiórki istniejących ogrodzeń, a w niektórych miejscach nawet budynków, co z pewnością przysporzyłoby wielu kłopotów mieszkańcom – tłumaczy Joanna Chojnacka.

Prace do 31 września

Przypomnijmy, że podpisanie umowy z firmą Strabag na przebudowę ponad 4,8-kilometrowego odcinka drogi miało miejsce 30 kwietnia 2020 roku. Po przetargu oferta firmy z Pruszkowa opiewała na kwotę ponad 10,1 miliona złotych. Powstanie tam nowa jezdnia o szerokości 6 metrów z poboczami o szerokości 1 metra oraz wybudowany ciąg pieszo-rowerowego o szerokości 3 metrów po lewej stronie drogi. Zostaną też przebudowane skrzyżowania z drogami gminnymi oraz istniejące zjazdy indywidualne i publiczne, jak również wykonane oznakowanie poziome i pionowe. Ważnym elementem prac stało się też wykonanie odwodnienia drogi, w tym budowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy  Jedlińsk na odcinku o długości 561 metrów. Oraz przebudowa istniejącej infrastruktury kolidującej z rozbudową drogi, w tym linii energetycznej. Ostateczny termin realizacji inwestycji to 31 września 2021 roku.

 • Przebudowa drogi powiatowej Gulin – Wsola – Wojciechów
 • Przebudowa drogi powiatowej Gulin – Wsola – Wojciechów
 • Przebudowa drogi powiatowej Gulin – Wsola – Wojciechów
 • Przebudowa drogi powiatowej Gulin – Wsola – Wojciechów
 • Przebudowa drogi powiatowej Gulin – Wsola – Wojciechów
 • Przebudowa drogi powiatowej Gulin – Wsola – Wojciechów

wstecz

Aktualności

 • 2021.07.18

  XXVII Festiwal Folkloru im. Józefa Myszki

  W ostatni weekend pod patronatem honorowym Starosty Radomskiego odbył się XXVII Festiwal Folkloru im. Józefa Myszki. Impreza promująca dorobek artystyczny  wybitnego twórcy ludowego, zgromadziła na iłżeckiej przystani rzeszę miłośników folkloru.

  W festiwalowym konkursie  wystąpiło 250 wykonawców reprezentujących 35 podmiotów scenicznych: kapele ludowe, zespoły śpiewacze oraz solistów.

 • 2021.07.13

  Ankieta dotycząca opracowania Strategii Powiatu Radomskiego

  Rozpoczęto prace nad opracowaniem projektu Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Radomskiego do roku 2030, która będzie dokumentem wyznaczającym kierunki rozwoju naszego Powiatu.

 • 2021.07.06

  Bardzo dobre wyniki matur w szkołach Powiatu Radomskiego

  W szkołach średnich w Pionkach i Iłży, prowadzonych Powiat Radomski, do matury przystąpiło 216 tegorocznych abiturientów, z czego pozytywny wynik w terminie głównym uzyskały 174 osoby. Tylko nieliczni absolwenci będą musieli poprawiać niektóre przedmioty w sierpniu. Średnia zdawalność wyniosła 81 %, czyli więcej niż średnia wojewódzka (79,2 %) oraz krajowa (74,5 %).

 • 2021.07.05

  Wnioski budowlane można złożyć przez internet

  W imieniu Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego zapraszamy mieszkańców Powiatu Radomskiego do korzystania z serwisu internetowego e-budownictwo. Za jego pośrednictwem można wypełnić i przesłać elektronicznie do właściwego urzędu rozmaite wnioski, związane z procesem budowlanym.

 • 2021.07.02

  Kolejne przypadki wścieklizny u zwierząt wolno żyjących na terenie województwa mazowieckiego.

  Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii poinformował o wykryciu 28. przypadku wścieklizny u zwierząt wolno żyjących na terenie województwa mazowieckiego w 2021 r. Powiat radomski znalazł się w obszarze zagrożenia wścieklizną.

   

 • 2021.07.02

  Szczepimy się i wygrywamy

  Ruszyła możliwość szczepienia drugą dawką w dowolnym punkcie oraz loteria dla zaszczepionych. Powiatowe Punkty Szczepień: w Pionkach przy ul. Sienkiewicza 29 i Iłży przy ul. Danuty Siedzikówny „Inki” 4 - posiadają wolne terminy.

 • 2021.06.30

  Sztuczna inteligencja made by Iłża

  Maksymilian Paczyński, uczeń z Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika  w Iłży znalazł się w finale Programu Intel AI for Youth. Stworzył sztuczną inteligencję, która może uratować życie uczestników ruchu drogowego. "Zmęczenie plagą dzisiejszego świata - detekcja oraz analiza użytkownika" - tak brzmi pełna nazwa nagrodzonego projektu licealisty.

 • 2021.06.28

  Przebudowa drogi powiatowej Gulin – Wsola – Wojciechów. Firma Strabag: termin zakończenia prac dotrzymany

  Dodatkowe prace na dwóch odcinkach drogi w okolicach Piastowa związane ze stabilizacją gruntu przed położeniem nowych warstw nawierzchni nie wpłyną na termin zakończenia prac – deklaruje wykonawca prac, firma Strabag z Pruszkowa. – Nie zamierzamy już przedłużać terminu realizacji tej inwestycji, który wyznaczono na 31 września 2021 roku – zapowiada Waldemar Trelka, starosta radomski.

 • 2021.06.27

  Obiekt Sportowy w Jedlni w gminie Pionki ma swojego patrona

  W niedzielę, 27 czerwca 2021r., w 10-tą rocznicę powstania Gminnego Klubu Sportowego „Królewscy Jedlnia” odbyła się uroczystość nadania imienia Tomasza Wróbla Obiektowi Sportowemu w Jedlni w gminie Pionki. Inicjatorem nadania imienia był utworzony dziewięcioosobowy Komitet składający się z miejscowych społeczników.

 • 2021.06.25

  Remonty dróg powiatowych

  W tym roku prace będą prowadzone na terenie pięciu gmin. Na ich realizację w budżecie powiatu zarezerwowano 5 milionów złotych. W ramach prac remontowych zostaną wykonane nowe nawierzchnie bitumiczne, a pobocza dróg będą wzmacniane kruszywem. Istniejące rowy przydrożne zostaną odmulone, a przepusty udrożnione lub wyremontowane.

Kalendarium

«lipiec2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Kontakt

Uwaga! Od dnia 1 stycznia 2017 r. przy dokonywaniu zakupu/sprzedaży towarów i usług, wystawianiu bądź otrzymywaniu faktur obowiązują dane:

Nabywca: Powiat Radomski

ul. Tadeusza Mazowieckiego 7, 26-600 Radom

NIP: 948-26-04-208
REGON: 670223110

Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Radomiu

ul. Tadeusza Mazowieckiego 7, 26-600 Radom


Numery telefonów centrali:

 • tel. +48 48 365 58 01
 • fax +48 48 365 58 07

Bezpośrednie numery telefonów


Godziny urzędowania:

 • poniedziałek 8:00 - 16:00; Wydział Komunikacji przyjmuje petentów w godzinach 8:00 - 15:30,
 • wtorek - czwartek 7:30 - 15:30; Wydział Komunikacji przyjmuje petentów w godzinach 7:30 - 15:00,
 • piątek 7:00 - 15:00; Wydział Komunikacji przyjmuje petentów w godzinach 7:00 - 14:30.

Skrzynki pocztowe:


Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP: /spradom/skrytka


Konta bankowe

 • rachunek dochodów Skarbu Państwa (opłaty melioracyjne, użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, karty parkingowe, legitymacje osoby niepełnosprawnej i ich duplikaty):
  38 1600 1462 1839 9265 3000 0005
 • rachunek dochodów własnych (opłaty komunikacyjne i geodezyjne, karty wędkarskie, płatności za faktury):
  98 1600 1462 1821 4410 6000 0002
 • rachunek sum depozytowych (wadia, zabezpieczenie należytego wykonania umowy, dzierżawa obwodów łowieckich):
  71 1600 1462 1821 4410 6000 0003
 • opłata skarbowa za czynności urzędowe:
  52 1240 3259 1111 0010 1340 6544
 • rachunek dochodów własnych (kary pieniężne wynikające z ustawy Prawo o Ruchu Drogowym):
  92 1600 1462 1821 4410 6000 0013
 • rachunek sum depozytowych (zezwolenia na zbieranie odpadów):
  76 1600 1462 1821 4410 6000 0010

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.
baner toplayer
Ankieta - Strategia Powiatu Radomskiego