Aktualności

Breadcrumbs

Treść strony

 • podpisanie umów na modernizację drogi - gmina Wolanów

Powiat Radomski przebuduje trzy odcinki dróg. Powstaną w Pionkach oraz gminach Wolanów i Kowala

W poniedziałek, 22 marca w siedzibie Starostwa Powiatowego w Radomiu podpisano umowy z wykonawcami przebudowy trzech odcinków dróg powiatowych w gminach Wolanów, Kowala i mieście Pionki. Jedna z nich to poniemiecki trakt z betonowych płyt, a druga – najbardziej zniszczony fragment drogi wojewódzkiej, przekazanej powiatowi przez marszałka mazowieckiego. Z kolei inwestycja Powiatu Radomskiego w mieście Pionki pozwoli lepiej wykorzystać atuty coraz bardziej atrakcyjnego Stawu Górnego.

W spotkaniu, które odbyło się z zachowaniem wymogów sanitarnych, wzięli udział przedstawiciele Powiatu Radomskiego, czyli starosta Waldemar Trelka oraz wicestarosta Roman Frąk, a także Joanna Chojnacka, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych i Wiesław Pachniewski, kierownik obwodu drogowego PZDP w Siczkach. Wykonawcę, czyli firmę Budromost Starachowice reprezentowali prezes Ryszard Wojton oraz wiceprezes Grzegorz Adamus.

 

W podpisaniu umów wzięli również udział przedstawiciele samorządu powiatowego, czyli radni powiatowi Marzena Murawska i Marek Janeczek. Gośćmi spotkania byli ponadto: Robert Kowalczyk, burmistrz Pionek, Ewa Markowska – Bzducha, wójt gminy Wolanów oraz Dariusz Bulski, wójt gminy Kowala.

Duże oszczędności dla budżetu powiatu

- Po raz kolejny potwierdziła się zasada, wprowadzona przez nowy Zarząd Powiatu, aby postępowania przetargowe rozpoczynać jeszcze zimą, a nie tuż przed sezonem budowlanym. Koszt przebudowy odcinka drogi w gminie Wolanów według kosztorysu inwestorskiego to ponad 9,2 miliona, a wartość zadania po przetargu wyniosła ponad 3,8 miliona złotych. W przypadku odcinka drogi w gminie Kowala kosztorys opiewał na ponad 7,3 miliona, a w przetargu wykonawca zaoferował ponad 3,5 miliona złotych. Z kolei prace w mieście Pionki miały kosztować blisko 9,3 miliona złotych, a po przetargu wartość zadania spadła do 6,1 miliona złotych. Łącznie niejako „zaoszczędziliśmy” zatem w naszym budżecie ponad 12,3 miliona złotych – mówił Waldemar Trelka, starosta radomski. - Są to realne oszczędności dla budżetu Powiatu Radomskiego, ponieważ wykonawcy już na początku roku mają pewność uzyskania zamówień na dalsze miesiące, a więc zaoferować niższe ceny, zapewniając taką samą jakość wykonania prac – dodaje starosta.

Przebudowa 80 lat po wojnie

W tegorocznych zadaniach drogowych znalazła się przebudowa odcinka drogi powiatowej Jaszowice - Wacławów - Sławno w gminie Wolanów o długości ponad 4,3 kilometra. Pozostałości starej, poniemieckiej drogi z płyt betonowych ma zastąpić szeroka, sześciometrowa jezdnia, wraz z chodnikiem.

- Dopiero teraz, ponad 80 lat po wojnie, zmieniamy tę smutną okupacyjną rzeczywistość – mówił starosta Trelka.

W ramach prac zostanie wykonana nowa konstrukcja jezdni z nawierzchnią bitumiczną o szerokości 6 metrów, a na odcinku 915 metrów powstanie dodatkowo chodnik. Zostaną tez przebudowane skrzyżowania z drogami gminnymi, istniejące zjazdy indywidualne i publiczne, wykonane odwodnienie drogi oraz oznakowanie poziome i pionowe. Wyłonionym w przetargu wykonawcą prac jest firma Budromost Starachowice, która ma zakończyć przebudowę do 30 października 2021 roku.

Inwestycję wsparł samorząd gminy Wolanów, który przekazał na budowę ponad 678 tysięcy złotych, czyli 35 procent wkładu własnego Powiatu.

- Jestem bardzo zadowolona, że ten odcinek, wybudowany prowizorycznie przez okupanta, zostanie wreszcie przebudowany. Droga była nią tylko z nazwy, nikt nie chciał się przy niej budować, czy lokalizować siedziby swojej firmy. Przebudowa z pewnością poprawi jakość życia mieszkańców naszej gminy i jestem bardzo wdzięczna władzom Powiatu Radomskiego za tę inwestycję – mówiła Ewa Markowska – Bzducha, wójt gminy Wolanów.

Jeszcze w 2020 roku inwestycja została zgłoszona do dofinansowania w ramach   Funduszu Dróg Samorządowych. Wniosek przeszedł już pozytywną ocenę i został rekomendowany do dofinansowania przez wojewodę mazowieckiego, które może wynieść od 50  do 80 procent wartości zadania po przetargu.

Lepsza droga w gminie Kowala

Kolejnym z zadań drogowych jest przebudowa odcinka drogi powiatowej Zakrzew - Wolanów - Augustów na terenie gminy Kowala o długości ponad 2,2 kilometra. Przebudowywana część to dawna droga wojewódzka w fatalnym stanie technicznym, przekazana powiatowi przez marszałka mazowieckiego.

Teraz zostanie przebudowana, a w ramach prac powstanie nowa konstrukcja jezdni z nawierzchnią bitumiczną o szerokości 6 metrów oraz nowym chodnikiem. Zostaną również przebudowane skrzyżowania i istniejące zjazdy, powstanie odwodnienie drogi oraz oznakowanie poziome i pionowe.

Inwestycja ma być realizowana w dwóch etapach. Pierwszy etap obejmuje odcinek długości o długości ponad 1,5 kilometra. Zadanie zostało zgłoszone w 2020 roku do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, a wniosek został rekomendowany do dofinansowania. Drugi etap obejmuje odcinek długości ponad 654 metrów i został zgłoszony do Urzędu Marszałkowskiego w ramach dotacji na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Oba etapy mają zakończyć się do 30 września 2021 roku, a ich wykonawcą jest firma Budromost Starachowice.

W inwestycji partycypuje też samorząd Gminy Kowala, którego radni w dniu 12 marca 2021 roku podjęli uchwałę o przekazaniu na ten cel 400 tysięcy złotych.

- Dziękuję panu staroście oraz radnym powiatowym za wprowadzenie tego zadania na listę tegorocznych inwestycji drogowych. Ten odcinek jest bardzo potrzebny i myślę, że mieszkańcy docenią te starania – powiedział Dariusz Bulski, wójt gminy Kowala.

Przy Stawie Górnym w Pionkach

Trzecim zadaniem jest przebudowa ulic Spacerowej i Polnej wraz z budową mostu na rzece Zagożdżonce w ciągu drogi powiatowej Pionki - Podgóra w mieście Pionki. Zostanie tam przebudowany odcinek o długości ponad 1,6 kilometra, którego stan techniczny, pomimo remontów cząstkowych, ulegał wciąż pogorszeniu. W ramach prac zostanie wykonana nowa konstrukcji jezdni o nawierzchni bitumicznej szerokości 6 metrów, a obok niej na odcinku 745 metrów powstanie ciąg pieszo-rowerowy o szerokości od 2,5 do 3 metrów, a także chodnik na odcinku o długości 1060 metrów. Zostaną przebudowane skrzyżowania z drogami gminnymi oraz istniejącymi zjazdami, powstanie odwodnienie drogi oraz jej oznakowanie poziome i pionowe. Kluczowym elementem inwestycji będzie również budowa nowego mostu na rzece Zagożdżonce. Planowany termin zakończenia prac to 30 listopada 2021 roku. Ich wykonawcą, wyłonionym w przetargu jest miejscowa firma ZTB Krzysztofa Wacha.

Miasto Pionki zadeklarowało przekazanie na ten cel ponad 650 tysięcy złotych.

- Bardzo dziękuję władzom powiatu za zrozumienie potrzeb mieszkańców Pionek. Ta inwestycja jest również dopełnieniem tego, co już zostało przez nas wykonane w ramach rewitalizacji Stawu Górnego, gdzie powstają nowe obiekty sportowo – rekreacyjne. Dzięki temu zwiększy się potencjał turystyczny tego miejsca – mówił burmistrz Robert Kowalczyk.

Oprócz tego zadanie zostało zgłoszone do dofinansowania z subwencji ogólnej budżetu państwa, gdzie można uzyskać wsparcie do 50 procent wartości inwestycji.

 

 

 • Podpisanie umów na modernizację dróg powiatowych
 • podpisanie umów na modernizację dróg powiatowych
 • podpisanie umów na modernizację dróg powiatowych
 • podpisanie umów na modernizację dróg powiatowych
 • podpisanie umów na modernizację dróg powiatowych
 • podpisanie umów na modernizację drogi - gmina Wolanów
 • podpisanie umów na modernizację drogi - gmina Wolanów
 • podpisanie umów na modernizację drogi - gmina Kowala
 • podpisanie umów na modernizację drogi - gmina Kowala
 • podpisanie umów na modernizację drogi - Miasto Pionki

wstecz

Aktualności

 • 2021.05.17

  Szkoły średnie Powiatu Radomskiego zapraszają ósmoklasistów

  Technik fotografii i multimediów, technik programista, czy… vloger, czyli twórca internetowy to tylko niektóre z wielu propozycji, jakie dla absolwentów szkół podstawowych mają szkoły średnie w Powiecie Radomskim. Starosta radomski zaprasza ósmoklasistów na Wirtualne Targi Edukacyjne, czyli przegląd ofert szkół średnich na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Radomiu pod adresem www.radompowiat.pl. Właśnie ruszyła rekrutacja, prowadzona przez dwa renomowane licea ogólnokształcące, a także trzy bardzo dobre szkoły techniczne w Pionkach oraz Iłży.

 • 2021.05.14

  Niesamowite kreacje powstały w MOW w Wierzbicy

  W minionym tygodniu w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Wierzbicy, prowadzonym przez Powiat Radomski miały miejsce wyjątkowe warsztaty krawieckie. Poprowadziła je Marzena Chełmińska, znana projektantka mody, kreatorka marek C#elminska oraz SENS. Efektem wspólnej pracy z dziewczętami z klasy krawieckiej były niezwykłe kreacje, uwieńczone potem przez fotografów podczas Zjazdu Pasjonatów Fotografii w Sandomierzu.

 • 2021.05.14

  Kwalifikacja wojskowa 2021 w powiecie radomskim. Kogo dotyczy?

  Niemal tysiąc mieszkańców Powiatu Radomskiego ma zgłosić się w tym roku do kwalifikacji wojskowej, która rozpoczyna się już w poniedziałek, 17 maja i potrwa do środy, 30 czerwca. Najwięcej poborowych jest w gminach Zakrzew, Skaryszew i mieście Pionki, a najmniej w gminach Przytyk i Gózd. Powiatowa Komisja Lekarska numer 1 będzie mieścić się w Centrum Medycznym Corten Medic przy ulicy Beliny Prażmowskiego 33 A w Radomiu.

 • 2021.05.13

  Ważna informacja dla osób, które wymagają rehabilitacji po przebytej chorobie COVID-19

  Szpital w Pionkach rozpoczyna stacjonarną rehabilitację, zmierzającą do poprawy sprawności oddechowej pacjentów oraz zwiększającą wydolność wysiłkową.
   
  - Prowadzona przez nas rehabilitacja ma sprawić, że pacjenci po przebytym zakażeniu koronawirusem szybciej powrócą do pełnej sprawności. Rehabilitacja ma również wpłynąć na ich kondycję psychiczną - mówi Bernarda Dudek, dyrektor szpitala w Pionkach.
 • 2021.04.23

  Trwa kompleksowy remont szpitala powiatowego w Iłży

  - Budowa nowego szpitala w Pionkach nie oznacza, że władze powiatu zapominają o drugiej ważnej placówce ochrony zdrowia w Iłży – podkreśla Waldemar Trelka, starosta radomski. Tylko w 2021 roku nakłady na różne inwestycje w tym szpitalu to blisko 7,5 miliona złotych. Najważniejsze z nich to dokończenie przebudowy Bloku Operacyjnego i Działu Chirurgicznego oraz zakupy sprzętu i aparatury medycznej.

   

 • 2021.04.15

  Powiat Radomski składa trzy wnioski na inwestycje do marszałka mazowieckiego

  Władze Powiatu Radomskiego złożyły wnioski inwestycyjne do marszałkowskiego programu „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Dwa z nich dotyczą służby zdrowia, a trzeci budowy drogi, łączącej Radom z podradomskimi gminami. Łączna maksymalna wartość dofinansowania, które można uzyskać z budżetu województwa mazowieckiego to blisko 6 milionów złotych.

 • 2021.04.15

  Powstaje Powiatowy Punkt Szczepień w Pionkach, drugi działa w Iłży

  W Powiecie Radomskim powstaną dwa dodatkowe powszechne, powiatowe punkty szczepień przeciwko COVID-19. Jeden z nich mieści się w szpitalu w Iłży i działa od początku 2021 roku. Drugi ma ruszyć od maja w budynku szpitalnym przy ulicy Sienkiewicza 29 w Pionkach. Będzie można tam szczepić 200 osób dziennie.

   

 • 2021.04.15

  Zmiany w systemie dopłat bezpośrednich

  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina o trawjącym od 15 marca naborze wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich i obszarowych  z PROW za 2021 rok.

  Od tego roku rolnicy mogą składać wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich i obszarowych z PROW wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą aplikacji eWniosekPlus.
  Nie ma możliwości złożenia uproszczonego oświadczenia zastępującego wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich czy obszarowych. Do rolników nie jest już przesyłany spersonalizowany formularz wniosku wraz z materiałem graficznym w wersji papierowej.  Nie ma także możliwości składania oświadczeń o braku zmian w stosunku do roku ubiegłego.

 • 2021.04.13

  Bezpieczny w sieci - konferencja online

  Urząd Komunikacji Elektronicznej przygotował nową kampanię edukacyjno-informacyjną "j@ online", która jest odpowiedzią na stale rosnącą skalę zagrożeń jaką są ataki phishingowe. Narażeni na nie są wszyscy konsumenci, którzy często korzystają z sieci, ale zapominają o podstawowych zasadach cyberbezpieczeństwa.

 • 2021.04.09

  Dary dla Powiatu Radomskiego od Fundacji Wacława Ezechiela Długosza

  W Starostwie Powiatowym w Radomiu stanęło kolejne urządzenie do dezynfekcji, za pomocą którego można jednocześnie wykonać pomiar temperatury ciała. To dar od Fundacji Pamięci Wicemarszałka Sejmu II RP Wacława Ezechiela Długosza z Warszawy. Jej przedstawiciele przekazali również samorządowi powiatowemu 1500 sztuk maseczek ochronnych.

Kalendarium

«maj2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Kontakt

Uwaga! Od dnia 1 stycznia 2017 r. przy dokonywaniu zakupu/sprzedaży towarów i usług, wystawianiu bądź otrzymywaniu faktur obowiązują dane:

Nabywca: Powiat Radomski

ul. Tadeusza Mazowieckiego 7, 26-600 Radom

NIP: 948-26-04-208
REGON: 670223110

Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Radomiu

ul. Tadeusza Mazowieckiego 7, 26-600 Radom


Numery telefonów centrali:

 • tel. +48 48 365 58 01
 • fax +48 48 365 58 07

Bezpośrednie numery telefonów


Godziny urzędowania:

 • poniedziałek 8:00 - 16:00; Wydział Komunikacji przyjmuje petentów w godzinach 8:00 - 15:30,
 • wtorek - czwartek 7:30 - 15:30; Wydział Komunikacji przyjmuje petentów w godzinach 7:30 - 15:00,
 • piątek 7:00 - 15:00; Wydział Komunikacji przyjmuje petentów w godzinach 7:00 - 14:30.

Skrzynki pocztowe:


Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP: /spradom/skrytka


Konta bankowe

 • rachunek dochodów Skarbu Państwa (opłaty melioracyjne, użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, karty parkingowe, legitymacje osoby niepełnosprawnej i ich duplikaty):
  38 1600 1462 1839 9265 3000 0005
 • rachunek dochodów własnych (opłaty komunikacyjne i geodezyjne, karty wędkarskie, płatności za faktury):
  98 1600 1462 1821 4410 6000 0002
 • rachunek sum depozytowych (wadia, zabezpieczenie należytego wykonania umowy, dzierżawa obwodów łowieckich):
  71 1600 1462 1821 4410 6000 0003
 • opłata skarbowa za czynności urzędowe:
  52 1240 3259 1111 0010 1340 6544
 • rachunek dochodów własnych (kary pieniężne wynikające z ustawy Prawo o Ruchu Drogowym):
  92 1600 1462 1821 4410 6000 0013
 • rachunek sum depozytowych (zezwolenia na zbieranie odpadów):
  76 1600 1462 1821 4410 6000 0010

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.