Aktualności

Breadcrumbs

Treść strony

 • Władze Powiatu Radomskiego pozyskały ponad 218 milionów...

Władze Powiatu Radomskiego pozyskały ponad 218 milionów złotych

Jak poinformował Waldemar Trelka, starosta radomski, w 2020 roku do budżetu Powiatu Radomskiego pozyskano ponad 218 milionów złotych. Największą pulę stanowiły środki z Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego, przekazane na wniosek starosty dla Powiatowego Urzędu Pracy na realizację zadań z Tarczy Antykryzysowej. Oprócz tego pozyskiwano fundusze na przebudowę dróg powiatowych i powiatową służbę zdrowia.

Wykonanie budżetu na 2020 rok, planowanego na kwotę ponad 175 milionów złotych było na poziomie około 200 milionów złotych. Oznacza to, że oprócz zaplanowanych wydatków i dochodów, pojawiły się dodatkowe wpływy z pieniędzy zewnętrznych. Oprócz tego w ciągu 12 miesięcy 2020 roku pozyskano ze środków zewnętrznych ponad 218 milionów złotych.

Najwięcej stanowiły środki, które na wniosek Starosty Radomskiego otrzymał Powiatowy Urząd Pracy w ramach Tarczy Antykryzysowej dla przedsiębiorców.

- Było to ponad 131 milionów złotych w ramach Tarczy Antykryzysowych dla firm oraz ponad 33 miliony złotych z Europejskiego Funduszu Społecznego na aktywizację osób bezrobotnych. Z perspektywy czasu można ocenić, że trudna decyzja o zmianie dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy była słuszna i oczekiwana przez wielu przedsiębiorców czy mieszkańców Radomia i Powiatu Radomskiego. Nowy pan dyrektor Sebastian Murawski zmotywował całą załogę PUP do bardzo sprawnej obsługi tysięcy wniosków o wsparcie oraz obsługą osób bez pracy – mówi starosta Waldemar Trelka.

Na szpital, drogi i edukację

W 2020 roku pozyskano również:

* ponad 27,6 miliona złotych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które zostaną przeznaczone na przebudowę i rozbudowę dróg powiatowych (odcinki dróg: Jaszowice – Wacławów – Sławno, Wola Goryńska – Mąkosy Stare – Jedlnia, ulic Spacerowej i Polnej w mieście Pionki ciągu drogi Pionki – Podgóra, Zakrzew – Wolanów – Augustów), a także budowę nowego szpitala w Pionkach, jak również adaptację budynku na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Chwałowicach,

* ponad 16,3 miliona złotych z Funduszu Dróg Samorządowych - na zakończoną już przebudowę odcinków dróg: Jedlińsk – Bartodzieje – Łukawa – Głowaczów, Wierzbica – Modrzejowice, Gulin – Wsola – Wojciechów, Wieniawa – Przytyk – Jedlińsk.

* ponad 2,9 miliona złotych od innych samorządów z powiatu w ramach dofinansowania przebudowy i remontów dróg powiatowych na terenie miast i gmin – w wysokości 35 % wkładu własnego Powiatu do danego zadania,

* ponad 2,9 miliona złotych z Funduszu Solidarnościowego na budowę Powiatowego Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w Krzyżanowicach, która ma rozpocząć się w 2021 roku,

* ponad 1,4 miliona złotych z rezerwy ogólnej budżetu państwa na zakup sprzętu i wyposażenia dla nowego szpitala w Pionkach,

* ponad 581 tysięcy złotych na remonty sal gimnastycznych i boisk szkolnych przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz Zespole Szkół im. Jędrzeja Śniadeckiego w Pionkach oraz Liceum Ogólnokształcącym w Iłży.

Podziękowania i plany na 2021 rok

- To absolutna zmiana ilościowa i jakościowa w ponad 20-letniej historii samorządu powiatowego. Dziękuję zwłaszcza Parlamentarzystom Prawa i Sprawiedliwości na czele z ministrem Markiem Suskim, Radnym Powiatu oraz tym wszystkim, którzy wspierają mnie w pracy na rzecz „dobrej zmiany” w Powiecie Radomskim – mówi Waldemar Trelka. - Podziękowania należą się kolegom – samorządowcom z naszego powiatu, którzy wraz z radnymi miast i gmin, przekazywali dofinansowanie powiatowych zadań drogowych. To, co niektórzy nazywali „niemożliwym”, stało się faktem – w 2021 roku wszystkie miasta i gminy zadeklarowały solidarnie 35 procent wkładu własnego Powiatu w inwestycje na ich terenie. Efektem tej współpracy i synergii jest coraz więcej przebudowanych odcinków dróg, i to nie po kilkaset metrów, ale po kilka kilometrów. Dziękuję również za bardzo owocną współpracę przedstawicielom administracji rządowej, czyli panom wicewojewodzie Arturowi Standowiczowi oraz wojewodzie Konstantemu Radziwiłłowi, jak również przewodniczącemu Rady Powiatu Krzysztofowi Murawskiemu – dodaje starosta radomski.

W 2021 roku Powiat Radomski zamierza nadal pozyskiwać dodatkowe środki, które wspomogą budżet samorządowy. Zostały złożone wnioski do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – łącznie 22,3 miliona złotych - na trzy zadania:

* rozbudowa i modernizację szpitala w Pionkach (etapy II i III) na kwotę ponad 14,5 miliona złotych,

* zakup aparatury i sprzętu medycznego dla bloku operacyjnego i pracowni endoskopii SPZZOZ-Szpital w Iłży na kwotę ponad 3,3 miliona złotych,

* budowę sali gimnastycznej z łącznikiem przy Liceum Ogólnokształcącym w Pionkach na kwotę 4,5 miliona złotych.

Wnioski do Funduszu Dróg Samorządowych obejmują przebudowę odcinków dróg powiatowych na kwotę ponad 13,2 miliona złotych. Z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych województwa mazowieckiego planowane jest pozyskanie 1,9 miliona złotych, a z rezerwy ogólnej budżetu państwa kwoty ponad 4,5 miliona złotych na przebudowę ulic Spacerowej i Polnej w Pionkach (dodatkowe źródło finansowania inwestycji). Innym źródłem finansowania budowy sali gimnastycznej w Pionkach może stać się Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej Sportowa Polska, gdzie można aplikować maksymalnie o 2,5 miliona złotych.

Oprócz tego do budżetu Powiatu Radomskiego w trakcie roku mogą zostać wprowadzone środki uzyskane od miast i gmin w ramach 35-procentowego wkładu na inwestycje drogowe – szacuje się, że będzie to co najmniej 2,5 miliona złotych. Oprócz tego Miasto Pionki ma przekazać 1,2 miliona złotych, a Gmina Pionki 200 tysięcy złotych na budowę nowego szpitala powiatowego w Pionkach.

Planowana jest również modernizacja cieplna niektórych budynków użyteczności publicznej, będących własnością Powiatu Radomskiego, w tym montaż instalacji odnawialnych źródeł energii (paneli słonecznych, pomp ciepła, ogniw fotowoltaicznych). Aby tak się stało, konieczne będzie uzyskanie odpowiednich audytów energetycznych. Źródłem dofinansowania inwestycji mogą być środki unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2021-2027.

 • Władze Powiatu Radomskiego pozyskały ponad 218 milionów...
 • Władze Powiatu Radomskiego pozyskały ponad 218 milionów...
 • Władze Powiatu Radomskiego pozyskały ponad 218 milionów...
 • Władze Powiatu Radomskiego pozyskały ponad 218 milionów...

wstecz

Aktualności

 • 2021.05.17

  Szkoły średnie Powiatu Radomskiego zapraszają ósmoklasistów

  Technik fotografii i multimediów, technik programista, czy… vloger, czyli twórca internetowy to tylko niektóre z wielu propozycji, jakie dla absolwentów szkół podstawowych mają szkoły średnie w Powiecie Radomskim. Starosta radomski zaprasza ósmoklasistów na Wirtualne Targi Edukacyjne, czyli przegląd ofert szkół średnich na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Radomiu pod adresem www.radompowiat.pl. Właśnie ruszyła rekrutacja, prowadzona przez dwa renomowane licea ogólnokształcące, a także trzy bardzo dobre szkoły techniczne w Pionkach oraz Iłży.

 • 2021.05.14

  Niesamowite kreacje powstały w MOW w Wierzbicy

  W minionym tygodniu w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Wierzbicy, prowadzonym przez Powiat Radomski miały miejsce wyjątkowe warsztaty krawieckie. Poprowadziła je Marzena Chełmińska, znana projektantka mody, kreatorka marek C#elminska oraz SENS. Efektem wspólnej pracy z dziewczętami z klasy krawieckiej były niezwykłe kreacje, uwieńczone potem przez fotografów podczas Zjazdu Pasjonatów Fotografii w Sandomierzu.

 • 2021.05.14

  Kwalifikacja wojskowa 2021 w powiecie radomskim. Kogo dotyczy?

  Niemal tysiąc mieszkańców Powiatu Radomskiego ma zgłosić się w tym roku do kwalifikacji wojskowej, która rozpoczyna się już w poniedziałek, 17 maja i potrwa do środy, 30 czerwca. Najwięcej poborowych jest w gminach Zakrzew, Skaryszew i mieście Pionki, a najmniej w gminach Przytyk i Gózd. Powiatowa Komisja Lekarska numer 1 będzie mieścić się w Centrum Medycznym Corten Medic przy ulicy Beliny Prażmowskiego 33 A w Radomiu.

 • 2021.05.13

  Ważna informacja dla osób, które wymagają rehabilitacji po przebytej chorobie COVID-19

  Szpital w Pionkach rozpoczyna stacjonarną rehabilitację, zmierzającą do poprawy sprawności oddechowej pacjentów oraz zwiększającą wydolność wysiłkową.
   
  - Prowadzona przez nas rehabilitacja ma sprawić, że pacjenci po przebytym zakażeniu koronawirusem szybciej powrócą do pełnej sprawności. Rehabilitacja ma również wpłynąć na ich kondycję psychiczną - mówi Bernarda Dudek, dyrektor szpitala w Pionkach.
 • 2021.04.23

  Trwa kompleksowy remont szpitala powiatowego w Iłży

  - Budowa nowego szpitala w Pionkach nie oznacza, że władze powiatu zapominają o drugiej ważnej placówce ochrony zdrowia w Iłży – podkreśla Waldemar Trelka, starosta radomski. Tylko w 2021 roku nakłady na różne inwestycje w tym szpitalu to blisko 7,5 miliona złotych. Najważniejsze z nich to dokończenie przebudowy Bloku Operacyjnego i Działu Chirurgicznego oraz zakupy sprzętu i aparatury medycznej.

   

 • 2021.04.15

  Powiat Radomski składa trzy wnioski na inwestycje do marszałka mazowieckiego

  Władze Powiatu Radomskiego złożyły wnioski inwestycyjne do marszałkowskiego programu „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Dwa z nich dotyczą służby zdrowia, a trzeci budowy drogi, łączącej Radom z podradomskimi gminami. Łączna maksymalna wartość dofinansowania, które można uzyskać z budżetu województwa mazowieckiego to blisko 6 milionów złotych.

 • 2021.04.15

  Powstaje Powiatowy Punkt Szczepień w Pionkach, drugi działa w Iłży

  W Powiecie Radomskim powstaną dwa dodatkowe powszechne, powiatowe punkty szczepień przeciwko COVID-19. Jeden z nich mieści się w szpitalu w Iłży i działa od początku 2021 roku. Drugi ma ruszyć od maja w budynku szpitalnym przy ulicy Sienkiewicza 29 w Pionkach. Będzie można tam szczepić 200 osób dziennie.

   

 • 2021.04.15

  Zmiany w systemie dopłat bezpośrednich

  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina o trawjącym od 15 marca naborze wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich i obszarowych  z PROW za 2021 rok.

  Od tego roku rolnicy mogą składać wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich i obszarowych z PROW wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą aplikacji eWniosekPlus.
  Nie ma możliwości złożenia uproszczonego oświadczenia zastępującego wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich czy obszarowych. Do rolników nie jest już przesyłany spersonalizowany formularz wniosku wraz z materiałem graficznym w wersji papierowej.  Nie ma także możliwości składania oświadczeń o braku zmian w stosunku do roku ubiegłego.

 • 2021.04.13

  Bezpieczny w sieci - konferencja online

  Urząd Komunikacji Elektronicznej przygotował nową kampanię edukacyjno-informacyjną "j@ online", która jest odpowiedzią na stale rosnącą skalę zagrożeń jaką są ataki phishingowe. Narażeni na nie są wszyscy konsumenci, którzy często korzystają z sieci, ale zapominają o podstawowych zasadach cyberbezpieczeństwa.

 • 2021.04.09

  Dary dla Powiatu Radomskiego od Fundacji Wacława Ezechiela Długosza

  W Starostwie Powiatowym w Radomiu stanęło kolejne urządzenie do dezynfekcji, za pomocą którego można jednocześnie wykonać pomiar temperatury ciała. To dar od Fundacji Pamięci Wicemarszałka Sejmu II RP Wacława Ezechiela Długosza z Warszawy. Jej przedstawiciele przekazali również samorządowi powiatowemu 1500 sztuk maseczek ochronnych.

Kalendarium

«maj2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Kontakt

Uwaga! Od dnia 1 stycznia 2017 r. przy dokonywaniu zakupu/sprzedaży towarów i usług, wystawianiu bądź otrzymywaniu faktur obowiązują dane:

Nabywca: Powiat Radomski

ul. Tadeusza Mazowieckiego 7, 26-600 Radom

NIP: 948-26-04-208
REGON: 670223110

Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Radomiu

ul. Tadeusza Mazowieckiego 7, 26-600 Radom


Numery telefonów centrali:

 • tel. +48 48 365 58 01
 • fax +48 48 365 58 07

Bezpośrednie numery telefonów


Godziny urzędowania:

 • poniedziałek 8:00 - 16:00; Wydział Komunikacji przyjmuje petentów w godzinach 8:00 - 15:30,
 • wtorek - czwartek 7:30 - 15:30; Wydział Komunikacji przyjmuje petentów w godzinach 7:30 - 15:00,
 • piątek 7:00 - 15:00; Wydział Komunikacji przyjmuje petentów w godzinach 7:00 - 14:30.

Skrzynki pocztowe:


Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP: /spradom/skrytka


Konta bankowe

 • rachunek dochodów Skarbu Państwa (opłaty melioracyjne, użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, karty parkingowe, legitymacje osoby niepełnosprawnej i ich duplikaty):
  38 1600 1462 1839 9265 3000 0005
 • rachunek dochodów własnych (opłaty komunikacyjne i geodezyjne, karty wędkarskie, płatności za faktury):
  98 1600 1462 1821 4410 6000 0002
 • rachunek sum depozytowych (wadia, zabezpieczenie należytego wykonania umowy, dzierżawa obwodów łowieckich):
  71 1600 1462 1821 4410 6000 0003
 • opłata skarbowa za czynności urzędowe:
  52 1240 3259 1111 0010 1340 6544
 • rachunek dochodów własnych (kary pieniężne wynikające z ustawy Prawo o Ruchu Drogowym):
  92 1600 1462 1821 4410 6000 0013
 • rachunek sum depozytowych (zezwolenia na zbieranie odpadów):
  76 1600 1462 1821 4410 6000 0010

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.