Aktualności

Breadcrumbs

Treść strony

 • Władze Powiatu Radomskiego pozyskały ponad 218 milionów...

Władze Powiatu Radomskiego pozyskały ponad 218 milionów złotych

Jak poinformował Waldemar Trelka, starosta radomski, w 2020 roku do budżetu Powiatu Radomskiego pozyskano ponad 218 milionów złotych. Największą pulę stanowiły środki z Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego, przekazane na wniosek starosty dla Powiatowego Urzędu Pracy na realizację zadań z Tarczy Antykryzysowej. Oprócz tego pozyskiwano fundusze na przebudowę dróg powiatowych i powiatową służbę zdrowia.

Wykonanie budżetu na 2020 rok, planowanego na kwotę ponad 175 milionów złotych było na poziomie około 200 milionów złotych. Oznacza to, że oprócz zaplanowanych wydatków i dochodów, pojawiły się dodatkowe wpływy z pieniędzy zewnętrznych. Oprócz tego w ciągu 12 miesięcy 2020 roku pozyskano ze środków zewnętrznych ponad 218 milionów złotych.

Najwięcej stanowiły środki, które na wniosek Starosty Radomskiego otrzymał Powiatowy Urząd Pracy w ramach Tarczy Antykryzysowej dla przedsiębiorców.

- Było to ponad 131 milionów złotych w ramach Tarczy Antykryzysowych dla firm oraz ponad 33 miliony złotych z Europejskiego Funduszu Społecznego na aktywizację osób bezrobotnych. Z perspektywy czasu można ocenić, że trudna decyzja o zmianie dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy była słuszna i oczekiwana przez wielu przedsiębiorców czy mieszkańców Radomia i Powiatu Radomskiego. Nowy pan dyrektor Sebastian Murawski zmotywował całą załogę PUP do bardzo sprawnej obsługi tysięcy wniosków o wsparcie oraz obsługą osób bez pracy – mówi starosta Waldemar Trelka.

Na szpital, drogi i edukację

W 2020 roku pozyskano również:

* ponad 27,6 miliona złotych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które zostaną przeznaczone na przebudowę i rozbudowę dróg powiatowych (odcinki dróg: Jaszowice – Wacławów – Sławno, Wola Goryńska – Mąkosy Stare – Jedlnia, ulic Spacerowej i Polnej w mieście Pionki ciągu drogi Pionki – Podgóra, Zakrzew – Wolanów – Augustów), a także budowę nowego szpitala w Pionkach, jak również adaptację budynku na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Chwałowicach,

* ponad 16,3 miliona złotych z Funduszu Dróg Samorządowych - na zakończoną już przebudowę odcinków dróg: Jedlińsk – Bartodzieje – Łukawa – Głowaczów, Wierzbica – Modrzejowice, Gulin – Wsola – Wojciechów, Wieniawa – Przytyk – Jedlińsk.

* ponad 2,9 miliona złotych od innych samorządów z powiatu w ramach dofinansowania przebudowy i remontów dróg powiatowych na terenie miast i gmin – w wysokości 35 % wkładu własnego Powiatu do danego zadania,

* ponad 2,9 miliona złotych z Funduszu Solidarnościowego na budowę Powiatowego Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w Krzyżanowicach, która ma rozpocząć się w 2021 roku,

* ponad 1,4 miliona złotych z rezerwy ogólnej budżetu państwa na zakup sprzętu i wyposażenia dla nowego szpitala w Pionkach,

* ponad 581 tysięcy złotych na remonty sal gimnastycznych i boisk szkolnych przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz Zespole Szkół im. Jędrzeja Śniadeckiego w Pionkach oraz Liceum Ogólnokształcącym w Iłży.

Podziękowania i plany na 2021 rok

- To absolutna zmiana ilościowa i jakościowa w ponad 20-letniej historii samorządu powiatowego. Dziękuję zwłaszcza Parlamentarzystom Prawa i Sprawiedliwości na czele z ministrem Markiem Suskim, Radnym Powiatu oraz tym wszystkim, którzy wspierają mnie w pracy na rzecz „dobrej zmiany” w Powiecie Radomskim – mówi Waldemar Trelka. - Podziękowania należą się kolegom – samorządowcom z naszego powiatu, którzy wraz z radnymi miast i gmin, przekazywali dofinansowanie powiatowych zadań drogowych. To, co niektórzy nazywali „niemożliwym”, stało się faktem – w 2021 roku wszystkie miasta i gminy zadeklarowały solidarnie 35 procent wkładu własnego Powiatu w inwestycje na ich terenie. Efektem tej współpracy i synergii jest coraz więcej przebudowanych odcinków dróg, i to nie po kilkaset metrów, ale po kilka kilometrów. Dziękuję również za bardzo owocną współpracę przedstawicielom administracji rządowej, czyli panom wicewojewodzie Arturowi Standowiczowi oraz wojewodzie Konstantemu Radziwiłłowi, jak również przewodniczącemu Rady Powiatu Krzysztofowi Murawskiemu – dodaje starosta radomski.

W 2021 roku Powiat Radomski zamierza nadal pozyskiwać dodatkowe środki, które wspomogą budżet samorządowy. Zostały złożone wnioski do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – łącznie 22,3 miliona złotych - na trzy zadania:

* rozbudowa i modernizację szpitala w Pionkach (etapy II i III) na kwotę ponad 14,5 miliona złotych,

* zakup aparatury i sprzętu medycznego dla bloku operacyjnego i pracowni endoskopii SPZZOZ-Szpital w Iłży na kwotę ponad 3,3 miliona złotych,

* budowę sali gimnastycznej z łącznikiem przy Liceum Ogólnokształcącym w Pionkach na kwotę 4,5 miliona złotych.

Wnioski do Funduszu Dróg Samorządowych obejmują przebudowę odcinków dróg powiatowych na kwotę ponad 13,2 miliona złotych. Z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych województwa mazowieckiego planowane jest pozyskanie 1,9 miliona złotych, a z rezerwy ogólnej budżetu państwa kwoty ponad 4,5 miliona złotych na przebudowę ulic Spacerowej i Polnej w Pionkach (dodatkowe źródło finansowania inwestycji). Innym źródłem finansowania budowy sali gimnastycznej w Pionkach może stać się Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej Sportowa Polska, gdzie można aplikować maksymalnie o 2,5 miliona złotych.

Oprócz tego do budżetu Powiatu Radomskiego w trakcie roku mogą zostać wprowadzone środki uzyskane od miast i gmin w ramach 35-procentowego wkładu na inwestycje drogowe – szacuje się, że będzie to co najmniej 2,5 miliona złotych. Oprócz tego Miasto Pionki ma przekazać 1,2 miliona złotych, a Gmina Pionki 200 tysięcy złotych na budowę nowego szpitala powiatowego w Pionkach.

Planowana jest również modernizacja cieplna niektórych budynków użyteczności publicznej, będących własnością Powiatu Radomskiego, w tym montaż instalacji odnawialnych źródeł energii (paneli słonecznych, pomp ciepła, ogniw fotowoltaicznych). Aby tak się stało, konieczne będzie uzyskanie odpowiednich audytów energetycznych. Źródłem dofinansowania inwestycji mogą być środki unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2021-2027.

 • Władze Powiatu Radomskiego pozyskały ponad 218 milionów...
 • Władze Powiatu Radomskiego pozyskały ponad 218 milionów...
 • Władze Powiatu Radomskiego pozyskały ponad 218 milionów...
 • Władze Powiatu Radomskiego pozyskały ponad 218 milionów...

wstecz

Aktualności

 • 2021.03.05

  Szpital w Iłży hybrydowym

  W związku z decyzjami Wojewody Mazowieckiego szpitale w Iłży i w Pionkach przyjmuą pacientów z potwierdzonym zakażeniem. Placówki działają w tzw. systemie hybrydowym.

   
   
   
 • 2021.03.02

  Zostań żołnierzem 6. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej

  Wojskowa Komenda Uzupełnień w Radomiu informuje o prowadzonej rekrutacji do Wojsk Obrony Terytorialnej.
  Dla kogo WOT ? O przyjęcie w szeregi WOT może ubiegać się osoba, która: jest pełnoletnia, posiada polskie obywatelstwo, jest niekarana, posiada zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej, nie pełni innego rodzaju służby wojskowej oraz nie posiada przydziału kryzysowego.
   
 • 2021.03.01

  Przekaż 1 % podatku dla organizacji z terenu Powiatu Radomskiego

  Każda z osób odprowadzających podatek dochodowy, może przekazać jego 1% na rzecz wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego (OPP). W ten sposób szybko i łatwo pomoże tym, którzy najbardziej potrzebują wsparcia.

   

 • 2021.02.23

  Weź udział w konkursie o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego!

  Jesteś producentem żywności ? Twoje produkty są wysokiej jakości? Promujesz mazowieckie tradycje kulinarne? Weź udział w konkursie o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego.

   

 • 2021.02.22

  Coraz lepsza kondycja szpitali w Pionkach oraz Iłży

  - Chcemy, aby nasze szpitale wybierane przez lekarzy i pacjentów jako dobre miejsce do pracy oraz leczenia w nowoczesnych warunkach. To nasza wizja, która powinna spełnić się jeszcze w tej kadencji samorządowej – mówi Waldemar Trelka, starosta radomski.

 • 2021.02.17

  W Krzyżanowicach powstanie Powiatowe Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne

  Powiat Radomski zrealizuje budowę Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Krzyżanowicach koło Iłży. Nowa placówka ma zapewniać wszechstronne wsparcie i opiekę dorosłym osobom niepełnosprawnym. Inwestycję wspomogło wysokie dofinansowanie z Funduszu Solidarnościowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Na ten cel samorząd powiatowy uzyskał blisko 3 miliony złotych. Budowa ma zakończyć się w połowie 2022 roku.

 • 2021.02.16

  Projektują obwodnicę Skaryszewa. Mieszkańcy mogą zgłaszać opinie

  Spółka projektowa Arkas-Projekt, działająca w imieniu i na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, zaprasza mieszkańców miasta i gminy Skaryszew do zgłaszania opinii, dotyczących projektowanej obwodnicy Skaryszewa w ciągu drogi krajowej numer 9.

   

 • 2021.02.11

  Szczepienia dla nauczycieli w szpitalach w Pionkach i Iłży

  Szpitale powiatowe w Pionkach oraz Iłży będą realizowały szczepienia nauczycieli: pierwsza z placówek od 1 marca, zaś druga z nich już od 12 lutego. W sumie chęć zaszczepienia się przeciwko COVID-19 wyraziło już kilkuset nauczycieli z różnych typów szkół w Powiecie Radomskim.

      

 • 2021.02.08

  Zima na drogach powiatu radomskiego

  W poniedziałek rano wszystkie drogi powiatowe w Powiecie Radomskim były przejezdne, chociaż na niektórych odcinkach warunki są bardzo trudne. Sytuacja na „powiatówkach” nie różni się zbytnio od stanu dróg wojewódzkich i krajowych. Wszystko przez mróz, ciągłe opady śniegu i silny wiatr, który w wielu miejscach nawiewa tak zwane jęzory śniegu.

   

 • 2021.02.05

  Władze Powiatu Radomskiego pozyskały ponad 218 milionów złotych

  Jak poinformował Waldemar Trelka, starosta radomski, w 2020 roku do budżetu Powiatu Radomskiego pozyskano ponad 218 milionów złotych. Największą pulę stanowiły środki z Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego, przekazane na wniosek starosty dla Powiatowego Urzędu Pracy na realizację zadań z Tarczy Antykryzysowej. Oprócz tego pozyskiwano fundusze na przebudowę dróg powiatowych i powiatową służbę zdrowia.

   

Kalendarium

«marzec2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Kontakt

Uwaga! Od dnia 1 stycznia 2017 r. przy dokonywaniu zakupu/sprzedaży towarów i usług, wystawianiu bądź otrzymywaniu faktur obowiązują dane:

Nabywca: Powiat Radomski

ul. Tadeusza Mazowieckiego 7, 26-600 Radom

NIP: 948-26-04-208
REGON: 670223110

Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Radomiu

ul. Tadeusza Mazowieckiego 7, 26-600 Radom


Numery telefonów centrali:

 • tel. +48 48 365 58 01
 • fax +48 48 365 58 07

Bezpośrednie numery telefonów


Godziny urzędowania:

 • poniedziałek 8:00 - 16:00; Wydział Komunikacji przyjmuje petentów w godzinach 8:00 - 15:30,
 • wtorek - czwartek 7:30 - 15:30; Wydział Komunikacji przyjmuje petentów w godzinach 7:30 - 15:00,
 • piątek 7:00 - 15:00; Wydział Komunikacji przyjmuje petentów w godzinach 7:00 - 14:30.

Skrzynki pocztowe:


Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP: /spradom/skrytka


Konta bankowe

 • rachunek dochodów Skarbu Państwa (opłaty melioracyjne, użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, karty parkingowe, legitymacje osoby niepełnosprawnej i ich duplikaty):
  38 1600 1462 1839 9265 3000 0005
 • rachunek dochodów własnych (opłaty komunikacyjne i geodezyjne, karty wędkarskie, płatności za faktury):
  98 1600 1462 1821 4410 6000 0002
 • rachunek sum depozytowych (wadia, zabezpieczenie należytego wykonania umowy, dzierżawa obwodów łowieckich):
  71 1600 1462 1821 4410 6000 0003
 • opłata skarbowa za czynności urzędowe:
  52 1240 3259 1111 0010 1340 6544
 • rachunek dochodów własnych (kary pieniężne wynikające z ustawy Prawo o Ruchu Drogowym):
  92 1600 1462 1821 4410 6000 0013
 • rachunek sum depozytowych (zezwolenia na zbieranie odpadów):
  76 1600 1462 1821 4410 6000 0010

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.
baner toplayer
życzenia z okazjni Dnia Kobiet