Aktualności

Breadcrumbs

Treść strony

 • Sesja: Rada Powiatu Radomskiego powołała nowe szkoły w...

Rada Powiatu Radomskiego powołała nowe szkoły w Chwałowicach

Od 1 września 2021 roku na oświatowej mapie powiatu pojawi się nowa placówka - Zespół Szkół i Placówek w Chwałowicach. Będzie łączyć najlepsze elementy dawnego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, czyli kursy zawodowe i kwalifikacyjne z ofertą edukacyjną Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, przy którym powstanie nowa Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna. To jedna z najważniejszych decyzji, jakie podjęli radni powiatu podczas sesji, która odbyła się w piątek, 29 stycznia.

Sesja Rady Powiatu Radomskiego po raz pierwszy od czterech miesięcy odbyła się w trybie stacjonarnym przy zachowaniu reżimu sanitarnego. Wzięło w niej udział 22 z 27 radnych. Sesję otworzyła Teodozja Bień, wiceprzewodnicząca Rady, a jednym z pierwszych punktów obrad było sprawozdanie starosty z prac Zarządu od ostatniej sesji.

Starosta o pozyskanych milionach

- Nie widzieliśmy się dość długo, dlatego chciałbym skupić się na środkach, pozyskanych przez Powiat Radomski na wybrane zadania w 2020 roku i wybrane inwestycje w 2021 roku. Z Funduszu Dróg Samorządowych pozyskaliśmy w 2020 roku kwotę 16 milionów 346 tysięcy 672 złote, dzięki czemu dofinansowano przebudowę dróg: Jedlińsk - Bartodzieje - Łukawa - Głowaczów, Wierzbica – Modrzejowice, Gulin – Wsola – Wojciechów, Wieniawa – Przytyk – Jedlińsk.  Z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pozyskano w sumie 27 milionów 602 tysiące 342 złote. Zostaną one częściowo przeznaczone na przebudowę odcinków dróg: Jaszowice – Wacławów – Sławno, Wola Goryńska – Mąkosy Stare, ulice Spacerowa i Polna w mieście Pionki, Zakrzew – Wolanów – Augustów. Oprócz tego otrzymaliśmy 14 milionów złotych na rozbudowę szpitala w Pionkach oraz 2,5 miliona złotych na adaptację budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Chwałowicach. Z rezerwy ogólnej budżetu państwa otrzymaliśmy blisko 1,5 miliona złotych na zakup sprzętu i wyposażenia szpitala w Pionkach – wyliczał starosta Waldemar Trelka, podkreślając, że w ubiegłym roku samorządy gminne przekazały na dofinansowanie powiatowych inwestycji drogowych kwotę ponad 2 milionów 911 tysięcy złotych.

Oprócz tego powiat otrzyma również blisko 3 miliony złotych ze środków wojewody mazowieckiego na pierwszy etap budowy Powiatowego Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w Krzyżanowicach. Z kolei z ministerialnego programu Sportowa Polska pozyskano 581 tysięcy złotych na remonty sal gimnastycznych oraz boisk przy szkołach średnich w Pionkach i Iłży.

- Złożyliśmy również wniosek na 4,5 miliona złotych do RFIL na budowę nowoczesnej hali sportowej przy liceum w Pionkach, a dodatkowo do programu ministerialnego, aby budowę sfinansować maksymalnie za pieniądze zewnętrzne. Oprócz tego samorząd miasta Pionki zamierza przeznaczyć 1 milion złotych na dofinansowanie budowy nowego szpitala w Pionkach, a samorząd gminy Pionki kwotą 200 tysięcy złotych. Dziękuję panu burmistrzowi i panu wójtowi za dotrzymywanie słowa i za te środki. Z kolei samorząd gminy Iłża jak dotąd przekazał zero złotych na remont szpitala w Iłży – dodawał starosta Trelka.

Likwidacja „fikcji” w Chwałowicach

Kolejny pakiet uchwał dotyczył procedury formalnego rozwiązania Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chwałowicach poprzez wyłączenie z jej składu Liceum Ogólnokształcącego, Technikum, Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych oraz Szkoły Policealnej. Zdaniem władz powiatu, wynika to z potrzeby uporządkowania i dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb rynku, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym oraz przeprowadzenia reorganizacji. Proponowane zmiany zostały wcześniej zaakceptowane przez przedstawicieli nauczycielskich związków zawodowych.

- Dlaczego nie pozostawimy imienia „Bohaterów Ziemi Iłżeckiej” w nazwie nowej szkoły? To bardzo ważny patronat dla mieszkańców i społeczeństwa iłżeckiego, którzy od 1945 roku budowali tę szkołę. Chciałbym zapytać też co będzie się działo z gospodarstwem rolnym, które jest doposażone i otrzymuje dopłaty obszarowe? – pytał radny Marek Jarosz.

- Zmienia się cała struktura jednostki, przyjdzie czas na wybór patrona, społeczność szkolna, mieszkańcy i radni będą mogli w tej sprawie się wypowiedzieć. Gospodarstwo rolne również pozostanie w ramach nowego zespołu szkół – tłumaczył Krzysztof Szewczyk, dyrektor Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Radomiu.

- Jak państwo widzicie docelowo kształt szkół w Chwałowicach? Pan starosta mówił również o planach, związanych ze sprzedażą mieszkań. Jaką macie państwo wizję na przyszłość tego miejsca? – dopytywał radny Mirosław Ślifirczyk.

- Co było w Chwałowicach? Trzeba o tym powiedzieć, że była to fikcja jeśli chodzi o gospodarstwo, fikcyjna szkoła dzienna i fikcyjne kształcenie w kierunku rolniczych. Obecnie w klasie II mundurowej tego liceum jest 12 uczniów, wszyscy spoza naszego powiatu, którzy będą mogli przenieść się naszego liceum w Iłży lub chociażby do Szkoły Kadetów w Lipinach koło Przysuchy – tłumaczył starosta Waldemar Trelka. – Musimy uporządkować wiele spraw, przede wszystkim przenieść garaże i komórki lokatorskie, które tam powstawały przez lata, ogrodzić teren szkoły, czy wytyczyć nowy dojazd do budynków mieszkalnych. Jeden z budynków pozostanie w zasobach powiatu, a lokatorom czy najemcom pozostałych budynków zostanie złożona propozycja wykupienia mieszkań na preferencyjnych warunkach. Nie ma mowy o „sprzedaniu wszystkiego razem z ludźmi”, bo już takie opowieści „przyjaciół” powiatu już się pojawiły, co jest nieprawdą – dodawał starosta.

- Czy musimy jednak likwidować CKZiU imienia Bohaterów Ziemi Iłżeckiej tylko po to by zaraz powoływać nową placówkę bez nazwy? – dociekał radny Ślifirczyk.

- Nie ma takiej możliwości, ponieważ zmieniły się przepisy oświatowe, CKZiU nie mogą już prowadzić kursów zawodowych, więc nie możemy przekształcić go poprzez likwidację poszczególnych szkół. Docelowo w Chwałowicach będą następujące podmioty: Szkoła Policealna z dawnego CKZiU, nowoutworzone Centrum Kształcenia Zawodowego, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy wraz z internatem oraz Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna. Idziemy w kierunku kształcenia specjalnego, ale zachowujemy najlepsze elementy dawnej szkoły, czyli możliwość kształcenia na kursach zawodowych i kwalifikacyjnych – tłumaczył dyrektor Krzysztof Szewczyk, dodając, że pracownicy  rozwiązywanego z dniem 1 września CKZiU staną się pracownikami Zespołu Szkół i Placówek w Chwałowicach, który przejmie również mienie starej szkoły, czyli budynki, wyposażenie, maszyny i urządzenia, a także grunty.

Nowy zespół szkół ze specjalistyczną poradnią

W skład nowego zespołu szkół w Chwałowicach będzie wchodzić Centrum Kształcenia Zawodowego wraz z gruntami rolnymi jako placówka, dająca możliwość uzyskania i uzupełnienia wiedzy,  umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych przez dorosłych. Ma to zapewnić rozwój kształcenia zawodowego zgodnie z potrzebami lokalnego oraz regionalnego rynku pracy w obszarach oczekiwanych i cieszących się zainteresowaniem osób prowadzących działalność rolniczą. Drugim nowym elementem zespołu szkół stanie się Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna dla dzieci i młodzieży z autyzmem i z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Zostaną pozyskani specjaliści, których kompetencje będą wykorzystywane również w pracy z uczniami Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, zwiększy się też dostępność do specjalistycznych usług. Zlokalizowanie poradni w Chwałowicach będzie wsparciem dla rodzin dotkniętych autyzmem dziecka, ponieważ nie będą one musiały wyjeżdżać na konsultacje do Warszawy czy innych ośrodków.

Ostatecznie za likwidacją CKZiU w Chwałowicach oraz powołaniu dwóch nowych placówek oświatowych zagłosowała większość, czyli 21 radnych, od głosu wstrzymał się radny Mirosław Ślifirczyk. Uchwałę w sprawie utworzenia specjalistycznej poradni przyjęto jednomyślnie.

 • Sesja: Rada Powiatu Radomskiego powołała nowe szkoły w...
 • Sesja: Rada Powiatu Radomskiego powołała nowe szkoły w...
 • Sesja: Rada Powiatu Radomskiego powołała nowe szkoły w...
 • Sesja: Rada Powiatu Radomskiego powołała nowe szkoły w...
 • Sesja: Rada Powiatu Radomskiego powołała nowe szkoły w...
 • Sesja: Rada Powiatu Radomskiego powołała nowe szkoły w...
 • Sesja: Rada Powiatu Radomskiego powołała nowe szkoły w...
 • Sesja: Rada Powiatu Radomskiego powołała nowe szkoły w...

wstecz

Aktualności

 • 2021.05.17

  Szkoły średnie Powiatu Radomskiego zapraszają ósmoklasistów

  Technik fotografii i multimediów, technik programista, czy… vloger, czyli twórca internetowy to tylko niektóre z wielu propozycji, jakie dla absolwentów szkół podstawowych mają szkoły średnie w Powiecie Radomskim. Starosta radomski zaprasza ósmoklasistów na Wirtualne Targi Edukacyjne, czyli przegląd ofert szkół średnich na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Radomiu pod adresem www.radompowiat.pl. Właśnie ruszyła rekrutacja, prowadzona przez dwa renomowane licea ogólnokształcące, a także trzy bardzo dobre szkoły techniczne w Pionkach oraz Iłży.

 • 2021.05.14

  Niesamowite kreacje powstały w MOW w Wierzbicy

  W minionym tygodniu w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Wierzbicy, prowadzonym przez Powiat Radomski miały miejsce wyjątkowe warsztaty krawieckie. Poprowadziła je Marzena Chełmińska, znana projektantka mody, kreatorka marek C#elminska oraz SENS. Efektem wspólnej pracy z dziewczętami z klasy krawieckiej były niezwykłe kreacje, uwieńczone potem przez fotografów podczas Zjazdu Pasjonatów Fotografii w Sandomierzu.

 • 2021.05.14

  Kwalifikacja wojskowa 2021 w powiecie radomskim. Kogo dotyczy?

  Niemal tysiąc mieszkańców Powiatu Radomskiego ma zgłosić się w tym roku do kwalifikacji wojskowej, która rozpoczyna się już w poniedziałek, 17 maja i potrwa do środy, 30 czerwca. Najwięcej poborowych jest w gminach Zakrzew, Skaryszew i mieście Pionki, a najmniej w gminach Przytyk i Gózd. Powiatowa Komisja Lekarska numer 1 będzie mieścić się w Centrum Medycznym Corten Medic przy ulicy Beliny Prażmowskiego 33 A w Radomiu.

 • 2021.05.13

  Ważna informacja dla osób, które wymagają rehabilitacji po przebytej chorobie COVID-19

  Szpital w Pionkach rozpoczyna stacjonarną rehabilitację, zmierzającą do poprawy sprawności oddechowej pacjentów oraz zwiększającą wydolność wysiłkową.
   
  - Prowadzona przez nas rehabilitacja ma sprawić, że pacjenci po przebytym zakażeniu koronawirusem szybciej powrócą do pełnej sprawności. Rehabilitacja ma również wpłynąć na ich kondycję psychiczną - mówi Bernarda Dudek, dyrektor szpitala w Pionkach.
 • 2021.04.23

  Trwa kompleksowy remont szpitala powiatowego w Iłży

  - Budowa nowego szpitala w Pionkach nie oznacza, że władze powiatu zapominają o drugiej ważnej placówce ochrony zdrowia w Iłży – podkreśla Waldemar Trelka, starosta radomski. Tylko w 2021 roku nakłady na różne inwestycje w tym szpitalu to blisko 7,5 miliona złotych. Najważniejsze z nich to dokończenie przebudowy Bloku Operacyjnego i Działu Chirurgicznego oraz zakupy sprzętu i aparatury medycznej.

   

 • 2021.04.15

  Powiat Radomski składa trzy wnioski na inwestycje do marszałka mazowieckiego

  Władze Powiatu Radomskiego złożyły wnioski inwestycyjne do marszałkowskiego programu „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Dwa z nich dotyczą służby zdrowia, a trzeci budowy drogi, łączącej Radom z podradomskimi gminami. Łączna maksymalna wartość dofinansowania, które można uzyskać z budżetu województwa mazowieckiego to blisko 6 milionów złotych.

 • 2021.04.15

  Powstaje Powiatowy Punkt Szczepień w Pionkach, drugi działa w Iłży

  W Powiecie Radomskim powstaną dwa dodatkowe powszechne, powiatowe punkty szczepień przeciwko COVID-19. Jeden z nich mieści się w szpitalu w Iłży i działa od początku 2021 roku. Drugi ma ruszyć od maja w budynku szpitalnym przy ulicy Sienkiewicza 29 w Pionkach. Będzie można tam szczepić 200 osób dziennie.

   

 • 2021.04.15

  Zmiany w systemie dopłat bezpośrednich

  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina o trawjącym od 15 marca naborze wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich i obszarowych  z PROW za 2021 rok.

  Od tego roku rolnicy mogą składać wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich i obszarowych z PROW wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą aplikacji eWniosekPlus.
  Nie ma możliwości złożenia uproszczonego oświadczenia zastępującego wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich czy obszarowych. Do rolników nie jest już przesyłany spersonalizowany formularz wniosku wraz z materiałem graficznym w wersji papierowej.  Nie ma także możliwości składania oświadczeń o braku zmian w stosunku do roku ubiegłego.

 • 2021.04.13

  Bezpieczny w sieci - konferencja online

  Urząd Komunikacji Elektronicznej przygotował nową kampanię edukacyjno-informacyjną "j@ online", która jest odpowiedzią na stale rosnącą skalę zagrożeń jaką są ataki phishingowe. Narażeni na nie są wszyscy konsumenci, którzy często korzystają z sieci, ale zapominają o podstawowych zasadach cyberbezpieczeństwa.

 • 2021.04.09

  Dary dla Powiatu Radomskiego od Fundacji Wacława Ezechiela Długosza

  W Starostwie Powiatowym w Radomiu stanęło kolejne urządzenie do dezynfekcji, za pomocą którego można jednocześnie wykonać pomiar temperatury ciała. To dar od Fundacji Pamięci Wicemarszałka Sejmu II RP Wacława Ezechiela Długosza z Warszawy. Jej przedstawiciele przekazali również samorządowi powiatowemu 1500 sztuk maseczek ochronnych.

Kalendarium

«maj2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Kontakt

Uwaga! Od dnia 1 stycznia 2017 r. przy dokonywaniu zakupu/sprzedaży towarów i usług, wystawianiu bądź otrzymywaniu faktur obowiązują dane:

Nabywca: Powiat Radomski

ul. Tadeusza Mazowieckiego 7, 26-600 Radom

NIP: 948-26-04-208
REGON: 670223110

Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Radomiu

ul. Tadeusza Mazowieckiego 7, 26-600 Radom


Numery telefonów centrali:

 • tel. +48 48 365 58 01
 • fax +48 48 365 58 07

Bezpośrednie numery telefonów


Godziny urzędowania:

 • poniedziałek 8:00 - 16:00; Wydział Komunikacji przyjmuje petentów w godzinach 8:00 - 15:30,
 • wtorek - czwartek 7:30 - 15:30; Wydział Komunikacji przyjmuje petentów w godzinach 7:30 - 15:00,
 • piątek 7:00 - 15:00; Wydział Komunikacji przyjmuje petentów w godzinach 7:00 - 14:30.

Skrzynki pocztowe:


Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP: /spradom/skrytka


Konta bankowe

 • rachunek dochodów Skarbu Państwa (opłaty melioracyjne, użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, karty parkingowe, legitymacje osoby niepełnosprawnej i ich duplikaty):
  38 1600 1462 1839 9265 3000 0005
 • rachunek dochodów własnych (opłaty komunikacyjne i geodezyjne, karty wędkarskie, płatności za faktury):
  98 1600 1462 1821 4410 6000 0002
 • rachunek sum depozytowych (wadia, zabezpieczenie należytego wykonania umowy, dzierżawa obwodów łowieckich):
  71 1600 1462 1821 4410 6000 0003
 • opłata skarbowa za czynności urzędowe:
  52 1240 3259 1111 0010 1340 6544
 • rachunek dochodów własnych (kary pieniężne wynikające z ustawy Prawo o Ruchu Drogowym):
  92 1600 1462 1821 4410 6000 0013
 • rachunek sum depozytowych (zezwolenia na zbieranie odpadów):
  76 1600 1462 1821 4410 6000 0010

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.