Aktualności

Breadcrumbs

Treść strony

 • Sesja: Rada Powiatu Radomskiego powołała nowe szkoły w...

Rada Powiatu Radomskiego powołała nowe szkoły w Chwałowicach

Od 1 września 2021 roku na oświatowej mapie powiatu pojawi się nowa placówka - Zespół Szkół i Placówek w Chwałowicach. Będzie łączyć najlepsze elementy dawnego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, czyli kursy zawodowe i kwalifikacyjne z ofertą edukacyjną Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, przy którym powstanie nowa Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna. To jedna z najważniejszych decyzji, jakie podjęli radni powiatu podczas sesji, która odbyła się w piątek, 29 stycznia.

Sesja Rady Powiatu Radomskiego po raz pierwszy od czterech miesięcy odbyła się w trybie stacjonarnym przy zachowaniu reżimu sanitarnego. Wzięło w niej udział 22 z 27 radnych. Sesję otworzyła Teodozja Bień, wiceprzewodnicząca Rady, a jednym z pierwszych punktów obrad było sprawozdanie starosty z prac Zarządu od ostatniej sesji.

Starosta o pozyskanych milionach

- Nie widzieliśmy się dość długo, dlatego chciałbym skupić się na środkach, pozyskanych przez Powiat Radomski na wybrane zadania w 2020 roku i wybrane inwestycje w 2021 roku. Z Funduszu Dróg Samorządowych pozyskaliśmy w 2020 roku kwotę 16 milionów 346 tysięcy 672 złote, dzięki czemu dofinansowano przebudowę dróg: Jedlińsk - Bartodzieje - Łukawa - Głowaczów, Wierzbica – Modrzejowice, Gulin – Wsola – Wojciechów, Wieniawa – Przytyk – Jedlińsk.  Z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pozyskano w sumie 27 milionów 602 tysiące 342 złote. Zostaną one częściowo przeznaczone na przebudowę odcinków dróg: Jaszowice – Wacławów – Sławno, Wola Goryńska – Mąkosy Stare, ulice Spacerowa i Polna w mieście Pionki, Zakrzew – Wolanów – Augustów. Oprócz tego otrzymaliśmy 14 milionów złotych na rozbudowę szpitala w Pionkach oraz 2,5 miliona złotych na adaptację budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Chwałowicach. Z rezerwy ogólnej budżetu państwa otrzymaliśmy blisko 1,5 miliona złotych na zakup sprzętu i wyposażenia szpitala w Pionkach – wyliczał starosta Waldemar Trelka, podkreślając, że w ubiegłym roku samorządy gminne przekazały na dofinansowanie powiatowych inwestycji drogowych kwotę ponad 2 milionów 911 tysięcy złotych.

Oprócz tego powiat otrzyma również blisko 3 miliony złotych ze środków wojewody mazowieckiego na pierwszy etap budowy Powiatowego Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w Krzyżanowicach. Z kolei z ministerialnego programu Sportowa Polska pozyskano 581 tysięcy złotych na remonty sal gimnastycznych oraz boisk przy szkołach średnich w Pionkach i Iłży.

- Złożyliśmy również wniosek na 4,5 miliona złotych do RFIL na budowę nowoczesnej hali sportowej przy liceum w Pionkach, a dodatkowo do programu ministerialnego, aby budowę sfinansować maksymalnie za pieniądze zewnętrzne. Oprócz tego samorząd miasta Pionki zamierza przeznaczyć 1 milion złotych na dofinansowanie budowy nowego szpitala w Pionkach, a samorząd gminy Pionki kwotą 200 tysięcy złotych. Dziękuję panu burmistrzowi i panu wójtowi za dotrzymywanie słowa i za te środki. Z kolei samorząd gminy Iłża jak dotąd przekazał zero złotych na remont szpitala w Iłży – dodawał starosta Trelka.

Likwidacja „fikcji” w Chwałowicach

Kolejny pakiet uchwał dotyczył procedury formalnego rozwiązania Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chwałowicach poprzez wyłączenie z jej składu Liceum Ogólnokształcącego, Technikum, Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych oraz Szkoły Policealnej. Zdaniem władz powiatu, wynika to z potrzeby uporządkowania i dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb rynku, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym oraz przeprowadzenia reorganizacji. Proponowane zmiany zostały wcześniej zaakceptowane przez przedstawicieli nauczycielskich związków zawodowych.

- Dlaczego nie pozostawimy imienia „Bohaterów Ziemi Iłżeckiej” w nazwie nowej szkoły? To bardzo ważny patronat dla mieszkańców i społeczeństwa iłżeckiego, którzy od 1945 roku budowali tę szkołę. Chciałbym zapytać też co będzie się działo z gospodarstwem rolnym, które jest doposażone i otrzymuje dopłaty obszarowe? – pytał radny Marek Jarosz.

- Zmienia się cała struktura jednostki, przyjdzie czas na wybór patrona, społeczność szkolna, mieszkańcy i radni będą mogli w tej sprawie się wypowiedzieć. Gospodarstwo rolne również pozostanie w ramach nowego zespołu szkół – tłumaczył Krzysztof Szewczyk, dyrektor Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Radomiu.

- Jak państwo widzicie docelowo kształt szkół w Chwałowicach? Pan starosta mówił również o planach, związanych ze sprzedażą mieszkań. Jaką macie państwo wizję na przyszłość tego miejsca? – dopytywał radny Mirosław Ślifirczyk.

- Co było w Chwałowicach? Trzeba o tym powiedzieć, że była to fikcja jeśli chodzi o gospodarstwo, fikcyjna szkoła dzienna i fikcyjne kształcenie w kierunku rolniczych. Obecnie w klasie II mundurowej tego liceum jest 12 uczniów, wszyscy spoza naszego powiatu, którzy będą mogli przenieść się naszego liceum w Iłży lub chociażby do Szkoły Kadetów w Lipinach koło Przysuchy – tłumaczył starosta Waldemar Trelka. – Musimy uporządkować wiele spraw, przede wszystkim przenieść garaże i komórki lokatorskie, które tam powstawały przez lata, ogrodzić teren szkoły, czy wytyczyć nowy dojazd do budynków mieszkalnych. Jeden z budynków pozostanie w zasobach powiatu, a lokatorom czy najemcom pozostałych budynków zostanie złożona propozycja wykupienia mieszkań na preferencyjnych warunkach. Nie ma mowy o „sprzedaniu wszystkiego razem z ludźmi”, bo już takie opowieści „przyjaciół” powiatu już się pojawiły, co jest nieprawdą – dodawał starosta.

- Czy musimy jednak likwidować CKZiU imienia Bohaterów Ziemi Iłżeckiej tylko po to by zaraz powoływać nową placówkę bez nazwy? – dociekał radny Ślifirczyk.

- Nie ma takiej możliwości, ponieważ zmieniły się przepisy oświatowe, CKZiU nie mogą już prowadzić kursów zawodowych, więc nie możemy przekształcić go poprzez likwidację poszczególnych szkół. Docelowo w Chwałowicach będą następujące podmioty: Szkoła Policealna z dawnego CKZiU, nowoutworzone Centrum Kształcenia Zawodowego, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy wraz z internatem oraz Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna. Idziemy w kierunku kształcenia specjalnego, ale zachowujemy najlepsze elementy dawnej szkoły, czyli możliwość kształcenia na kursach zawodowych i kwalifikacyjnych – tłumaczył dyrektor Krzysztof Szewczyk, dodając, że pracownicy  rozwiązywanego z dniem 1 września CKZiU staną się pracownikami Zespołu Szkół i Placówek w Chwałowicach, który przejmie również mienie starej szkoły, czyli budynki, wyposażenie, maszyny i urządzenia, a także grunty.

Nowy zespół szkół ze specjalistyczną poradnią

W skład nowego zespołu szkół w Chwałowicach będzie wchodzić Centrum Kształcenia Zawodowego wraz z gruntami rolnymi jako placówka, dająca możliwość uzyskania i uzupełnienia wiedzy,  umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych przez dorosłych. Ma to zapewnić rozwój kształcenia zawodowego zgodnie z potrzebami lokalnego oraz regionalnego rynku pracy w obszarach oczekiwanych i cieszących się zainteresowaniem osób prowadzących działalność rolniczą. Drugim nowym elementem zespołu szkół stanie się Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna dla dzieci i młodzieży z autyzmem i z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Zostaną pozyskani specjaliści, których kompetencje będą wykorzystywane również w pracy z uczniami Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, zwiększy się też dostępność do specjalistycznych usług. Zlokalizowanie poradni w Chwałowicach będzie wsparciem dla rodzin dotkniętych autyzmem dziecka, ponieważ nie będą one musiały wyjeżdżać na konsultacje do Warszawy czy innych ośrodków.

Ostatecznie za likwidacją CKZiU w Chwałowicach oraz powołaniu dwóch nowych placówek oświatowych zagłosowała większość, czyli 21 radnych, od głosu wstrzymał się radny Mirosław Ślifirczyk. Uchwałę w sprawie utworzenia specjalistycznej poradni przyjęto jednomyślnie.

 • Sesja: Rada Powiatu Radomskiego powołała nowe szkoły w...
 • Sesja: Rada Powiatu Radomskiego powołała nowe szkoły w...
 • Sesja: Rada Powiatu Radomskiego powołała nowe szkoły w...
 • Sesja: Rada Powiatu Radomskiego powołała nowe szkoły w...
 • Sesja: Rada Powiatu Radomskiego powołała nowe szkoły w...
 • Sesja: Rada Powiatu Radomskiego powołała nowe szkoły w...
 • Sesja: Rada Powiatu Radomskiego powołała nowe szkoły w...
 • Sesja: Rada Powiatu Radomskiego powołała nowe szkoły w...

wstecz

Aktualności

 • 2021.03.05

  Szpital w Iłży hybrydowym

  W związku z decyzjami Wojewody Mazowieckiego szpitale w Iłży i w Pionkach przyjmuą pacientów z potwierdzonym zakażeniem. Placówki działała w tzw. systemie hybrydowym.

   

 • 2021.03.05

  Szpital w Iłży hybrydowym

  W związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego, część szpitala w Iłży została przeznaczona dla chorych na koronawirusa. Placówka działała w tzw. systemie hybrydowym.
   
   
   
 • 2021.03.02

  Zostań żołnierzem 6. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej

  Wojskowa Komenda Uzupełnień w Radomiu informuje o prowadzonej rekrutacji do Wojsk Obrony Terytorialnej.
  Dla kogo WOT ? O przyjęcie w szeregi WOT może ubiegać się osoba, która: jest pełnoletnia, posiada polskie obywatelstwo, jest niekarana, posiada zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej, nie pełni innego rodzaju służby wojskowej oraz nie posiada przydziału kryzysowego.
   
 • 2021.03.01

  Przekaż 1 % podatku dla organizacji z terenu Powiatu Radomskiego

  Każda z osób odprowadzających podatek dochodowy, może przekazać jego 1% na rzecz wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego (OPP). W ten sposób szybko i łatwo pomoże tym, którzy najbardziej potrzebują wsparcia.

   

 • 2021.02.23

  Weź udział w konkursie o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego!

  Jesteś producentem żywności ? Twoje produkty są wysokiej jakości? Promujesz mazowieckie tradycje kulinarne? Weź udział w konkursie o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego.

   

 • 2021.02.22

  Coraz lepsza kondycja szpitali w Pionkach oraz Iłży

  - Chcemy, aby nasze szpitale wybierane przez lekarzy i pacjentów jako dobre miejsce do pracy oraz leczenia w nowoczesnych warunkach. To nasza wizja, która powinna spełnić się jeszcze w tej kadencji samorządowej – mówi Waldemar Trelka, starosta radomski.

 • 2021.02.17

  W Krzyżanowicach powstanie Powiatowe Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne

  Powiat Radomski zrealizuje budowę Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Krzyżanowicach koło Iłży. Nowa placówka ma zapewniać wszechstronne wsparcie i opiekę dorosłym osobom niepełnosprawnym. Inwestycję wspomogło wysokie dofinansowanie z Funduszu Solidarnościowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Na ten cel samorząd powiatowy uzyskał blisko 3 miliony złotych. Budowa ma zakończyć się w połowie 2022 roku.

 • 2021.02.16

  Projektują obwodnicę Skaryszewa. Mieszkańcy mogą zgłaszać opinie

  Spółka projektowa Arkas-Projekt, działająca w imieniu i na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, zaprasza mieszkańców miasta i gminy Skaryszew do zgłaszania opinii, dotyczących projektowanej obwodnicy Skaryszewa w ciągu drogi krajowej numer 9.

   

 • 2021.02.11

  Szczepienia dla nauczycieli w szpitalach w Pionkach i Iłży

  Szpitale powiatowe w Pionkach oraz Iłży będą realizowały szczepienia nauczycieli: pierwsza z placówek od 1 marca, zaś druga z nich już od 12 lutego. W sumie chęć zaszczepienia się przeciwko COVID-19 wyraziło już kilkuset nauczycieli z różnych typów szkół w Powiecie Radomskim.

      

 • 2021.02.08

  Zima na drogach powiatu radomskiego

  W poniedziałek rano wszystkie drogi powiatowe w Powiecie Radomskim były przejezdne, chociaż na niektórych odcinkach warunki są bardzo trudne. Sytuacja na „powiatówkach” nie różni się zbytnio od stanu dróg wojewódzkich i krajowych. Wszystko przez mróz, ciągłe opady śniegu i silny wiatr, który w wielu miejscach nawiewa tak zwane jęzory śniegu.

   

Kalendarium

«marzec2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Kontakt

Uwaga! Od dnia 1 stycznia 2017 r. przy dokonywaniu zakupu/sprzedaży towarów i usług, wystawianiu bądź otrzymywaniu faktur obowiązują dane:

Nabywca: Powiat Radomski

ul. Tadeusza Mazowieckiego 7, 26-600 Radom

NIP: 948-26-04-208
REGON: 670223110

Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Radomiu

ul. Tadeusza Mazowieckiego 7, 26-600 Radom


Numery telefonów centrali:

 • tel. +48 48 365 58 01
 • fax +48 48 365 58 07

Bezpośrednie numery telefonów


Godziny urzędowania:

 • poniedziałek 8:00 - 16:00; Wydział Komunikacji przyjmuje petentów w godzinach 8:00 - 15:30,
 • wtorek - czwartek 7:30 - 15:30; Wydział Komunikacji przyjmuje petentów w godzinach 7:30 - 15:00,
 • piątek 7:00 - 15:00; Wydział Komunikacji przyjmuje petentów w godzinach 7:00 - 14:30.

Skrzynki pocztowe:


Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP: /spradom/skrytka


Konta bankowe

 • rachunek dochodów Skarbu Państwa (opłaty melioracyjne, użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, karty parkingowe, legitymacje osoby niepełnosprawnej i ich duplikaty):
  38 1600 1462 1839 9265 3000 0005
 • rachunek dochodów własnych (opłaty komunikacyjne i geodezyjne, karty wędkarskie, płatności za faktury):
  98 1600 1462 1821 4410 6000 0002
 • rachunek sum depozytowych (wadia, zabezpieczenie należytego wykonania umowy, dzierżawa obwodów łowieckich):
  71 1600 1462 1821 4410 6000 0003
 • opłata skarbowa za czynności urzędowe:
  52 1240 3259 1111 0010 1340 6544
 • rachunek dochodów własnych (kary pieniężne wynikające z ustawy Prawo o Ruchu Drogowym):
  92 1600 1462 1821 4410 6000 0013
 • rachunek sum depozytowych (zezwolenia na zbieranie odpadów):
  76 1600 1462 1821 4410 6000 0010

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.
baner toplayer
życzenia z okazjni Dnia Kobiet