Aktualności

Breadcrumbs

Treść strony

 • Radni przyjęli budżet Powiatu Radomskiego na 2021 rok

Radni przyjęli budżet Powiatu Radomskiego na 2021 rok

W poniedziałek, 28 grudnia o godz. 8 rozpoczęła się XXVI sesja Rady Powiatu w Radomiu, prowadzona w trybie korespondencyjnym. Otworzył ją Krzysztof Murawski, przewodniczący Rady Powiatu, a jednym z najważniejszych punktów było uchwalenie budżetu Powiatu Radomskiego na 2021 rok. Uchwała budżetowa została przyjęta jednogłośnie przez 24 radnych, biorących udział w sesji.

 

Prace nad projektem przyszłorocznego budżetu Powiatu Radomskiego zostały zakończone przed ustawowym terminem 15 listopada. Projekt uzyskał w dniu 25 listopada pozytywną ocenę Regionalnej Izby Obrachunkowej, a następnie został przyjęty przez radnych w poniedziałek, 28 grudnia, podczas ostatniej w bieżącym roku sesji Rady Powiatu.

 

- To bardzo ambitny budżet, nakierowany na zrównoważone inwestycje w drogi, ochronę zdrowia i edukację. Na zadania drogowe chcemy przeznaczyć ponad 24 miliony złotych ze środków własnych, na inwestycje w szpitalach w Pionkach i Iłży w sumie ponad 22 miliony złotych, a na modernizację siedziby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chwałowicach około 4,5 miliona złotych. W budżecie nie liczymy jeszcze pieniędzy, które chcemy pozyskać z zewnątrz w trakcie roku – mówi starosta radomski Waldemar Trelka.

 

W ostatnich dniach 2020 roku władze powiatu złożyły jeszcze wniosek w ramach tzw. trzeciego naboru do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na trzy zadania. Są to: budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy liceum w Pionkach, zakup sprzętu i aparatury medycznej dla szpitala w Iłży oraz kontynuacja prac przy budowie nowego szpitala w Pionkach.

 

Budżet na blisko 200 milionów

Projekt budżetu Powiatu Radomskiego zakłada dochody w kwocie 171 milionów 606 tysięcy 640,50 złotych, a wydatki w kwocie 195 milionów 773 tysiące 113,81 złotych, z czego 52 miliony 876 tysięcy 581,40 złotych to wydatki majątkowe, czyli na inwestycje. Dług budżetu to 14 milionów 875 tysięcy złotych, a wartość deficytu to w sumie 24 miliony 166 tysięcy 473,31 złotych. Deficyt zostanie pokryty kredytem bankowym w kwocie 7,5 miliona złotych, wolnymi środkami z 2019 roku w kwocie 4 milionów 714 tysięcy 143,66 złotych i niewykorzystanymi środkami na rachunku bieżącym budżetu.

 

Ponad 52 miliony na inwestycje

Zarząd Powiatu zaplanował wydatki budżetowe na rok 2021
w wysokości ponad 195,7 milionów złotych. Wydatki majątkowe i inwestycyjne stanowią kwotę ponad 52,8 miliona złotych, z czego najwięcej, bo ponad 24,4 miliona złotych to wydatki na przebudowę dróg powiatowych. Niewiele mniej, bo prawie 22,5 miliona złotych ma zostać wydane na inwestycje w powiatowej służbie zdrowia. Ponad 4,5 miliona złotych zostanie przeznaczonych na powiatową oświatę, czyli przede wszystkim modernizację siedziby Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Chwałowicach. Warto jednak dodać, że Powiat Radomski uzyskał na ten cel 2,5 miliona złotych z Rządowego Funduszu Inwestycji Samorządowej, zaś firma budowlana, która zwyciężyła w przetargu zaoferowała wykonanie prac za mniejszą kwotę – nieco powyżej 2,1 miliona złotych.

 

Inwestycje i remonty drogowe

Na realizację inwestycji drogowych przeznaczono kwotę 24.432.060 złotych. Na liście zadań na 2021 rok znalazły się między innymi takie inwestycje, jak:

 • przebudowa ponad 4 kilometrów drogi 3505W Jaszowice - Wacławów - Sławno na terenie gminy Wolanów i Zakrzew,
 • przebudowa 1,9 kilometra drogi 3509W Gulin - Wsola - Wojciechów na terenie gminy Zakrzew (dokończenie zadania z 2020 roku),
 • przebudowa 1,4-kilometrowego odcinka drogi 3518W Wola Goryńska – Mąkosy Stare - Jedlnia na terenie gminy Jastrzębia,
 • przebudowa blisko 1,7-kilometrowego odcinka drogi 3522W Pionki – Podgóra w mieście Pionki (ulice Spacerowa i Polna wraz z budową mostu).

Oprócz tego na wydatki bieżące przeznaczono kwotę ponad 13,6 miliona złotych, w tym ponad 10 milionów złotych na utrzymanie blisko 500 kilometrów dróg powiatowych, głównie odnowy nawierzchni i remonty cząstkowe, a także remonty mostów.

Inwestycje w ochronę zdrowia

W projekcie budżetu na 2021 rok zaplanowano kwotę ponad 37,9 milionów złotych na finansowanie zadań rządowych (to głównie składki zdrowotne za osoby bezrobotne oraz niepełnoletnich podopiecznych placówek wychowawczych i opiekuńczych – w sumie ponad 14,6 miliona złotych). Na zadania własne powiatu zaplanowano 23,3 miliona złotych, z czego ponad 22,1 miliona złotych stanowią wydatki majątkowe przeznaczone na dotacje do inwestycji, prowadzonych przez dwa powiatowe szpitale. Szpital w Pionkach ma otrzymać dotację w wysokości blisko 18,7 miliona złotych na kontynuację budowy nowych budynków (I, II i III etap) oraz wkład własny do rezerwy ogólnej budżetu państwa.

Z kolei szpital w Iłży ma otrzymać ponad 3,5 miliona złotych, głównie na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Bloku Operacyjnego i Pracowni Endoskopii czy dalsze prace przy modernizacji Bloku Operacyjnego i Działu Chirurgicznego Ogólnego.

Więcej dla edukacji

Na oświatę przeznaczono ponad 32,7 milionów złotych, z czego ponad 28,1 miliona złotych to wydatki bieżące, głównie na utrzymanie 7 powiatowych szkół ponadpodstawowych i placówki oświatowej  (łącznie 26,9 miliona złotych). Subwencja oświatowa przekazana samorządowi powiatowemu ma wynieść 19,2 miliona złotych, a pozostała część potrzebnej kwoty, ponad 12,6 miliona złotych, będzie pochodzić z dochodów własnych powiatu.

Inwestycje oświatowe, zaplanowane na 2021 rok to przede wszystkim przebudowa i rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Chwałowicach wraz z zakupem wyposażenia oraz budowa mini obserwatorium astronomicznego i amfiteatru, na co zaplanowano ponad 4,5 miliona złotych. Oprócz tego ponad 1,1 miliona złotych przeznaczono na remont sal gimnastycznych przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach i Zespole Szkół w Pionkach, a także remont boiska wielofunkcyjnego i bieżni przy Liceum Ogólnokształcącym w Iłży. Te trzy zadania będą prowadzone w ramach programu Sportowa Polska, współfinansowanego w 50 procentach przez Ministerstwo Sportu.

 

Oprócz tego radni przyjęli rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu, raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Radomskiego za lata 2018 – 2019, projekt planu pracy Rady Powiatu  oraz pracy Komisji Rewizyjnej. Radni uchwalili również niezbędne zmiany w Powiatowym Programie Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego pod nazwą „Bezpieczny Powiat Radomski” na lata 2020-2021. Przyjęli ponadto Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Radomskim na lata 2021-2025, jak również trzyletni Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021-2023.

 

Na zakończenie przewodniczący Krzysztof Murawski podziękował radnym i Zarządowi Powiatu za współpracę oraz aktywne uczestnictwo w obradach najpierw w reżimie sanitarnym, a następnie w trybie korespondencyjnym. Wszystkim mieszkańcom Powiatu Radomskiego złożył również życzenia pomyślności w nowym roku oraz zaapelował o korzystanie z narodowego programu szczepień przeciwko koronawirusowi.

 • data: 2020-12-28

wstecz

Aktualności

 • 2021.01.15

  Konkurs Rozświetlony Powiat 2020 rozstrzygnięty. Kto zwyciężył?

  Przypomnijmy, że konkurs odbywał się w trzech kategoriach. Pierwsza była skierowana do właścicieli czy użytkowników domów lub mieszkań, będących mieszkańcami Powiatu Radomskiego. W drugiej kategorii wybieraliśmy najładniej iluminowany skwer, ulicę, czy budynek instytucji miejskiej lub gminnej, a w trzeciej - najpiękniej oświetloną siedzibę firmy prywatnej z terenu Powiatu Radomskiego.

 • 2021.01.13

  Szczepienia na COVID-19 w Powiecie Radomskim. Rusza rejestracja seniorów po 80. roku życia. Infolinie i transport na szczepienia

   

  Od 15 stycznia rusza rejestracja na szczepienia przeciw COVID-19 dla seniorów, którzy skończyli 80 lat. Potrwa do 21 stycznia 2021 r. Natomiast od 22 stycznia zarejestrować się będą mogły osoby powyżej 70. roku życia.

  Wszyscy zarejestrowani seniorzy powyżej 70. roku życia od 25 stycznia będą mogli się szczepić w blisko 6 tysiącach punktów w całej Polsce. Stopniowo szczepionka przeciw COVID-19 będzie udostępniana kolejnym grupom wiekowym i zawodowym.

   

 • 2021.01.06

  Konkurs Rozświetlony Powiat 2020 - zakończone głosowanie internautów. Kiedy wyniki?

  We wtorek, 12 stycznia zakończyło się głosowanie internautów w powiatowym Konkursie na Najładniejsze Iluminacje Bożonarodzeniowe pod hasłem „Rozświetlony Powiat”. Wybieramy najładniejszą - Państwa zdaniem - iluminację domu lub posesji, ulicy, skweru lub siedziby instytucji gminnej lub miejskiej, a także siedziby firmy prywatnej z terenu Powiatu Radomskiego.

 • 2021.01.04

  Personel szpitala w Iłży zaszczepił się przeciwko COVID-19

  Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej - Szpital w Iłży jako szpital węzłowy rozpoczął przeprowadzanie szczepień przeciwko COVID-19. W dniu 30 grudnia ubiegłego roku w ramach Narodowego Programu Szczepień trafiło tam 75 dawek szczepionki firmy Pfizer. Tego samego dnia ruszyła akcja szczepień.

   

 • 2020.12.29

  Szpital w Pionkach rozpoczął szczepienia przeciwko COVID-19

  We wtorek, 29 grudnia 2020 roku szpital powiatowy w Pionkach otrzymał pierwsze 75 dawek szczepionki  firmy Pfizer przeciwko COVID-19. Niemal od razu ruszyły szczepienia personelu tej placówki.

 • 2020.12.28

  Radni przyjęli budżet Powiatu Radomskiego na 2021 rok

  W poniedziałek, 28 grudnia o godz. 8 rozpoczęła się XXVI sesja Rady Powiatu w Radomiu, prowadzona w trybie korespondencyjnym. Otworzył ją Krzysztof Murawski, przewodniczący Rady Powiatu, a jednym z najważniejszych punktów było uchwalenie budżetu Powiatu Radomskiego na 2021 rok. Uchwała budżetowa została przyjęta jednogłośnie przez 24 radnych, biorących udział w sesji.

 • 2020.12.24

  Trzy wnioski Powiatu Radomskiego do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

  Powiat Radomski złożył trzy kolejne wnioski w ramach tzw. trzeciego naboru do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Dotyczą one budowy sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy liceum w Pionkach, zakupów sprzętu i aparatury medycznej dla szpitala w Iłży oraz kontynuację prac przy budowie i wyposażeniu nowego szpitala w Pionkach.

 • 2020.12.23

  Życzenia Boże Narodzenie 2020

 • 2020.12.23

  Rusza konkurs „Rozświetlony Powiat 2020”. Do zdobycia nagrody!

  Starosta Waldemar Trelka zaprasza mieszkańców Powiatu Radomskiego do wzięcia udziału w Konkursie na Najładniejsze Iluminacje Bożonarodzeniowe pod hasłem „Rozświetlony Powiat”. Do zdobycia nagrody rzeczowe dla właścicieli domów czy mieszkań, tytuł „Rozświetlonej Stolicy Powiatu Radomskiego” dla samorządów, zaś dla przedsiębiorców tytuł „Rozświetlonej Firmy Powiatu Radomskiego”.

   

 • 2020.12.23

  Kolejne inwestycje w szpitalu w Iłży

  W ciągu ostatnich dwóch lat Zarząd Powiatu Radomskiego prowadził szereg działań, zmierzających do rozwoju infrastruktury oraz modernizacji sprzętu szpitala powiatowego w Iłży. – Co roku przeznaczamy kilka milionów złotych na inwestycje w tej placówce i są to nakłady, jakich szpital nie otrzymywał przez ostatnie 20 lat – mówi Waldemar Trelka, starosta radomski.

Kalendarium

«styczeń2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Kontakt

Uwaga! Od dnia 1 stycznia 2017 r. przy dokonywaniu zakupu/sprzedaży towarów i usług, wystawianiu bądź otrzymywaniu faktur obowiązują dane:

Nabywca: Powiat Radomski

ul. Tadeusza Mazowieckiego 7, 26-600 Radom

NIP: 948-26-04-208
REGON: 670223110

Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Radomiu

ul. Tadeusza Mazowieckiego 7, 26-600 Radom


Numery telefonów centrali:

 • tel. +48 48 365 58 01
 • fax +48 48 365 58 07

Bezpośrednie numery telefonów


Godziny urzędowania:

 • poniedziałek 8:00 - 16:00; Wydział Komunikacji przyjmuje petentów w godzinach 8:00 - 15:30,
 • wtorek - czwartek 7:30 - 15:30; Wydział Komunikacji przyjmuje petentów w godzinach 7:30 - 15:00,
 • piątek 7:00 - 15:00; Wydział Komunikacji przyjmuje petentów w godzinach 7:00 - 14:30.

Skrzynki pocztowe:


Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP: /spradom/skrytka


Konta bankowe

 • rachunek dochodów Skarbu Państwa (opłaty melioracyjne, użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, karty parkingowe, legitymacje osoby niepełnosprawnej i ich duplikaty):
  38 1600 1462 1839 9265 3000 0005
 • rachunek dochodów własnych (opłaty komunikacyjne i geodezyjne, karty wędkarskie, płatności za faktury):
  98 1600 1462 1821 4410 6000 0002
 • rachunek sum depozytowych (wadia, zabezpieczenie należytego wykonania umowy, dzierżawa obwodów łowieckich):
  71 1600 1462 1821 4410 6000 0003
 • opłata skarbowa za czynności urzędowe:
  52 1240 3259 1111 0010 1340 6544
 • rachunek dochodów własnych (kary pieniężne wynikające z ustawy Prawo o Ruchu Drogowym):
  92 1600 1462 1821 4410 6000 0013
 • rachunek sum depozytowych (zezwolenia na zbieranie odpadów):
  76 1600 1462 1821 4410 6000 0010

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.