Aktualności

Breadcrumbs

Treść strony

 • Radni przyjęli budżet Powiatu Radomskiego na 2021 rok

Radni przyjęli budżet Powiatu Radomskiego na 2021 rok

W poniedziałek, 28 grudnia o godz. 8 rozpoczęła się XXVI sesja Rady Powiatu w Radomiu, prowadzona w trybie korespondencyjnym. Otworzył ją Krzysztof Murawski, przewodniczący Rady Powiatu, a jednym z najważniejszych punktów było uchwalenie budżetu Powiatu Radomskiego na 2021 rok. Uchwała budżetowa została przyjęta jednogłośnie przez 24 radnych, biorących udział w sesji.

 

Prace nad projektem przyszłorocznego budżetu Powiatu Radomskiego zostały zakończone przed ustawowym terminem 15 listopada. Projekt uzyskał w dniu 25 listopada pozytywną ocenę Regionalnej Izby Obrachunkowej, a następnie został przyjęty przez radnych w poniedziałek, 28 grudnia, podczas ostatniej w bieżącym roku sesji Rady Powiatu.

 

- To bardzo ambitny budżet, nakierowany na zrównoważone inwestycje w drogi, ochronę zdrowia i edukację. Na zadania drogowe chcemy przeznaczyć ponad 24 miliony złotych ze środków własnych, na inwestycje w szpitalach w Pionkach i Iłży w sumie ponad 22 miliony złotych, a na modernizację siedziby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chwałowicach około 4,5 miliona złotych. W budżecie nie liczymy jeszcze pieniędzy, które chcemy pozyskać z zewnątrz w trakcie roku – mówi starosta radomski Waldemar Trelka.

 

W ostatnich dniach 2020 roku władze powiatu złożyły jeszcze wniosek w ramach tzw. trzeciego naboru do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na trzy zadania. Są to: budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy liceum w Pionkach, zakup sprzętu i aparatury medycznej dla szpitala w Iłży oraz kontynuacja prac przy budowie nowego szpitala w Pionkach.

 

Budżet na blisko 200 milionów

Projekt budżetu Powiatu Radomskiego zakłada dochody w kwocie 171 milionów 606 tysięcy 640,50 złotych, a wydatki w kwocie 195 milionów 773 tysiące 113,81 złotych, z czego 52 miliony 876 tysięcy 581,40 złotych to wydatki majątkowe, czyli na inwestycje. Dług budżetu to 14 milionów 875 tysięcy złotych, a wartość deficytu to w sumie 24 miliony 166 tysięcy 473,31 złotych. Deficyt zostanie pokryty kredytem bankowym w kwocie 7,5 miliona złotych, wolnymi środkami z 2019 roku w kwocie 4 milionów 714 tysięcy 143,66 złotych i niewykorzystanymi środkami na rachunku bieżącym budżetu.

 

Ponad 52 miliony na inwestycje

Zarząd Powiatu zaplanował wydatki budżetowe na rok 2021
w wysokości ponad 195,7 milionów złotych. Wydatki majątkowe i inwestycyjne stanowią kwotę ponad 52,8 miliona złotych, z czego najwięcej, bo ponad 24,4 miliona złotych to wydatki na przebudowę dróg powiatowych. Niewiele mniej, bo prawie 22,5 miliona złotych ma zostać wydane na inwestycje w powiatowej służbie zdrowia. Ponad 4,5 miliona złotych zostanie przeznaczonych na powiatową oświatę, czyli przede wszystkim modernizację siedziby Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Chwałowicach. Warto jednak dodać, że Powiat Radomski uzyskał na ten cel 2,5 miliona złotych z Rządowego Funduszu Inwestycji Samorządowej, zaś firma budowlana, która zwyciężyła w przetargu zaoferowała wykonanie prac za mniejszą kwotę – nieco powyżej 2,1 miliona złotych.

 

Inwestycje i remonty drogowe

Na realizację inwestycji drogowych przeznaczono kwotę 24.432.060 złotych. Na liście zadań na 2021 rok znalazły się między innymi takie inwestycje, jak:

 • przebudowa ponad 4 kilometrów drogi 3505W Jaszowice - Wacławów - Sławno na terenie gminy Wolanów i Zakrzew,
 • przebudowa 1,9 kilometra drogi 3509W Gulin - Wsola - Wojciechów na terenie gminy Zakrzew (dokończenie zadania z 2020 roku),
 • przebudowa 1,4-kilometrowego odcinka drogi 3518W Wola Goryńska – Mąkosy Stare - Jedlnia na terenie gminy Jastrzębia,
 • przebudowa blisko 1,7-kilometrowego odcinka drogi 3522W Pionki – Podgóra w mieście Pionki (ulice Spacerowa i Polna wraz z budową mostu).

Oprócz tego na wydatki bieżące przeznaczono kwotę ponad 13,6 miliona złotych, w tym ponad 10 milionów złotych na utrzymanie blisko 500 kilometrów dróg powiatowych, głównie odnowy nawierzchni i remonty cząstkowe, a także remonty mostów.

Inwestycje w ochronę zdrowia

W projekcie budżetu na 2021 rok zaplanowano kwotę ponad 37,9 milionów złotych na finansowanie zadań rządowych (to głównie składki zdrowotne za osoby bezrobotne oraz niepełnoletnich podopiecznych placówek wychowawczych i opiekuńczych – w sumie ponad 14,6 miliona złotych). Na zadania własne powiatu zaplanowano 23,3 miliona złotych, z czego ponad 22,1 miliona złotych stanowią wydatki majątkowe przeznaczone na dotacje do inwestycji, prowadzonych przez dwa powiatowe szpitale. Szpital w Pionkach ma otrzymać dotację w wysokości blisko 18,7 miliona złotych na kontynuację budowy nowych budynków (I, II i III etap) oraz wkład własny do rezerwy ogólnej budżetu państwa.

Z kolei szpital w Iłży ma otrzymać ponad 3,5 miliona złotych, głównie na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Bloku Operacyjnego i Pracowni Endoskopii czy dalsze prace przy modernizacji Bloku Operacyjnego i Działu Chirurgicznego Ogólnego.

Więcej dla edukacji

Na oświatę przeznaczono ponad 32,7 milionów złotych, z czego ponad 28,1 miliona złotych to wydatki bieżące, głównie na utrzymanie 7 powiatowych szkół ponadpodstawowych i placówki oświatowej  (łącznie 26,9 miliona złotych). Subwencja oświatowa przekazana samorządowi powiatowemu ma wynieść 19,2 miliona złotych, a pozostała część potrzebnej kwoty, ponad 12,6 miliona złotych, będzie pochodzić z dochodów własnych powiatu.

Inwestycje oświatowe, zaplanowane na 2021 rok to przede wszystkim przebudowa i rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Chwałowicach wraz z zakupem wyposażenia oraz budowa mini obserwatorium astronomicznego i amfiteatru, na co zaplanowano ponad 4,5 miliona złotych. Oprócz tego ponad 1,1 miliona złotych przeznaczono na remont sal gimnastycznych przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach i Zespole Szkół w Pionkach, a także remont boiska wielofunkcyjnego i bieżni przy Liceum Ogólnokształcącym w Iłży. Te trzy zadania będą prowadzone w ramach programu Sportowa Polska, współfinansowanego w 50 procentach przez Ministerstwo Sportu.

 

Oprócz tego radni przyjęli rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu, raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Radomskiego za lata 2018 – 2019, projekt planu pracy Rady Powiatu  oraz pracy Komisji Rewizyjnej. Radni uchwalili również niezbędne zmiany w Powiatowym Programie Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego pod nazwą „Bezpieczny Powiat Radomski” na lata 2020-2021. Przyjęli ponadto Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Radomskim na lata 2021-2025, jak również trzyletni Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021-2023.

 

Na zakończenie przewodniczący Krzysztof Murawski podziękował radnym i Zarządowi Powiatu za współpracę oraz aktywne uczestnictwo w obradach najpierw w reżimie sanitarnym, a następnie w trybie korespondencyjnym. Wszystkim mieszkańcom Powiatu Radomskiego złożył również życzenia pomyślności w nowym roku oraz zaapelował o korzystanie z narodowego programu szczepień przeciwko koronawirusowi.

 • data: 2020-12-28

wstecz

Aktualności

 • 2021.05.17

  Szkoły średnie Powiatu Radomskiego zapraszają ósmoklasistów

  Technik fotografii i multimediów, technik programista, czy… vloger, czyli twórca internetowy to tylko niektóre z wielu propozycji, jakie dla absolwentów szkół podstawowych mają szkoły średnie w Powiecie Radomskim. Starosta radomski zaprasza ósmoklasistów na Wirtualne Targi Edukacyjne, czyli przegląd ofert szkół średnich na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Radomiu pod adresem www.radompowiat.pl. Właśnie ruszyła rekrutacja, prowadzona przez dwa renomowane licea ogólnokształcące, a także trzy bardzo dobre szkoły techniczne w Pionkach oraz Iłży.

 • 2021.05.14

  Niesamowite kreacje powstały w MOW w Wierzbicy

  W minionym tygodniu w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Wierzbicy, prowadzonym przez Powiat Radomski miały miejsce wyjątkowe warsztaty krawieckie. Poprowadziła je Marzena Chełmińska, znana projektantka mody, kreatorka marek C#elminska oraz SENS. Efektem wspólnej pracy z dziewczętami z klasy krawieckiej były niezwykłe kreacje, uwieńczone potem przez fotografów podczas Zjazdu Pasjonatów Fotografii w Sandomierzu.

 • 2021.05.14

  Kwalifikacja wojskowa 2021 w powiecie radomskim. Kogo dotyczy?

  Niemal tysiąc mieszkańców Powiatu Radomskiego ma zgłosić się w tym roku do kwalifikacji wojskowej, która rozpoczyna się już w poniedziałek, 17 maja i potrwa do środy, 30 czerwca. Najwięcej poborowych jest w gminach Zakrzew, Skaryszew i mieście Pionki, a najmniej w gminach Przytyk i Gózd. Powiatowa Komisja Lekarska numer 1 będzie mieścić się w Centrum Medycznym Corten Medic przy ulicy Beliny Prażmowskiego 33 A w Radomiu.

 • 2021.05.13

  Ważna informacja dla osób, które wymagają rehabilitacji po przebytej chorobie COVID-19

  Szpital w Pionkach rozpoczyna stacjonarną rehabilitację, zmierzającą do poprawy sprawności oddechowej pacjentów oraz zwiększającą wydolność wysiłkową.
   
  - Prowadzona przez nas rehabilitacja ma sprawić, że pacjenci po przebytym zakażeniu koronawirusem szybciej powrócą do pełnej sprawności. Rehabilitacja ma również wpłynąć na ich kondycję psychiczną - mówi Bernarda Dudek, dyrektor szpitala w Pionkach.
 • 2021.04.23

  Trwa kompleksowy remont szpitala powiatowego w Iłży

  - Budowa nowego szpitala w Pionkach nie oznacza, że władze powiatu zapominają o drugiej ważnej placówce ochrony zdrowia w Iłży – podkreśla Waldemar Trelka, starosta radomski. Tylko w 2021 roku nakłady na różne inwestycje w tym szpitalu to blisko 7,5 miliona złotych. Najważniejsze z nich to dokończenie przebudowy Bloku Operacyjnego i Działu Chirurgicznego oraz zakupy sprzętu i aparatury medycznej.

   

 • 2021.04.15

  Powiat Radomski składa trzy wnioski na inwestycje do marszałka mazowieckiego

  Władze Powiatu Radomskiego złożyły wnioski inwestycyjne do marszałkowskiego programu „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Dwa z nich dotyczą służby zdrowia, a trzeci budowy drogi, łączącej Radom z podradomskimi gminami. Łączna maksymalna wartość dofinansowania, które można uzyskać z budżetu województwa mazowieckiego to blisko 6 milionów złotych.

 • 2021.04.15

  Powstaje Powiatowy Punkt Szczepień w Pionkach, drugi działa w Iłży

  W Powiecie Radomskim powstaną dwa dodatkowe powszechne, powiatowe punkty szczepień przeciwko COVID-19. Jeden z nich mieści się w szpitalu w Iłży i działa od początku 2021 roku. Drugi ma ruszyć od maja w budynku szpitalnym przy ulicy Sienkiewicza 29 w Pionkach. Będzie można tam szczepić 200 osób dziennie.

   

 • 2021.04.15

  Zmiany w systemie dopłat bezpośrednich

  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina o trawjącym od 15 marca naborze wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich i obszarowych  z PROW za 2021 rok.

  Od tego roku rolnicy mogą składać wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich i obszarowych z PROW wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą aplikacji eWniosekPlus.
  Nie ma możliwości złożenia uproszczonego oświadczenia zastępującego wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich czy obszarowych. Do rolników nie jest już przesyłany spersonalizowany formularz wniosku wraz z materiałem graficznym w wersji papierowej.  Nie ma także możliwości składania oświadczeń o braku zmian w stosunku do roku ubiegłego.

 • 2021.04.13

  Bezpieczny w sieci - konferencja online

  Urząd Komunikacji Elektronicznej przygotował nową kampanię edukacyjno-informacyjną "j@ online", która jest odpowiedzią na stale rosnącą skalę zagrożeń jaką są ataki phishingowe. Narażeni na nie są wszyscy konsumenci, którzy często korzystają z sieci, ale zapominają o podstawowych zasadach cyberbezpieczeństwa.

 • 2021.04.09

  Dary dla Powiatu Radomskiego od Fundacji Wacława Ezechiela Długosza

  W Starostwie Powiatowym w Radomiu stanęło kolejne urządzenie do dezynfekcji, za pomocą którego można jednocześnie wykonać pomiar temperatury ciała. To dar od Fundacji Pamięci Wicemarszałka Sejmu II RP Wacława Ezechiela Długosza z Warszawy. Jej przedstawiciele przekazali również samorządowi powiatowemu 1500 sztuk maseczek ochronnych.

Kalendarium

«maj2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Kontakt

Uwaga! Od dnia 1 stycznia 2017 r. przy dokonywaniu zakupu/sprzedaży towarów i usług, wystawianiu bądź otrzymywaniu faktur obowiązują dane:

Nabywca: Powiat Radomski

ul. Tadeusza Mazowieckiego 7, 26-600 Radom

NIP: 948-26-04-208
REGON: 670223110

Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Radomiu

ul. Tadeusza Mazowieckiego 7, 26-600 Radom


Numery telefonów centrali:

 • tel. +48 48 365 58 01
 • fax +48 48 365 58 07

Bezpośrednie numery telefonów


Godziny urzędowania:

 • poniedziałek 8:00 - 16:00; Wydział Komunikacji przyjmuje petentów w godzinach 8:00 - 15:30,
 • wtorek - czwartek 7:30 - 15:30; Wydział Komunikacji przyjmuje petentów w godzinach 7:30 - 15:00,
 • piątek 7:00 - 15:00; Wydział Komunikacji przyjmuje petentów w godzinach 7:00 - 14:30.

Skrzynki pocztowe:


Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP: /spradom/skrytka


Konta bankowe

 • rachunek dochodów Skarbu Państwa (opłaty melioracyjne, użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, karty parkingowe, legitymacje osoby niepełnosprawnej i ich duplikaty):
  38 1600 1462 1839 9265 3000 0005
 • rachunek dochodów własnych (opłaty komunikacyjne i geodezyjne, karty wędkarskie, płatności za faktury):
  98 1600 1462 1821 4410 6000 0002
 • rachunek sum depozytowych (wadia, zabezpieczenie należytego wykonania umowy, dzierżawa obwodów łowieckich):
  71 1600 1462 1821 4410 6000 0003
 • opłata skarbowa za czynności urzędowe:
  52 1240 3259 1111 0010 1340 6544
 • rachunek dochodów własnych (kary pieniężne wynikające z ustawy Prawo o Ruchu Drogowym):
  92 1600 1462 1821 4410 6000 0013
 • rachunek sum depozytowych (zezwolenia na zbieranie odpadów):
  76 1600 1462 1821 4410 6000 0010

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.