Aktualności

Breadcrumbs

Treść strony

 • 1228_PR_szpital Iłża_inwestycjeSzpital w Iłży - inwestycje

Kolejne inwestycje w szpitalu w Iłży

W ciągu ostatnich dwóch lat Zarząd Powiatu Radomskiego prowadził szereg działań, zmierzających do rozwoju infrastruktury oraz modernizacji sprzętu szpitala powiatowego w Iłży. – Co roku przeznaczamy kilka milionów złotych na inwestycje w tej placówce i są to nakłady, jakich szpital nie otrzymywał przez ostatnie 20 lat – mówi Waldemar Trelka, starosta radomski.

 

Mimo potężnej inwestycji w szpitalu w Pionkach, bez której tamtejsza placówka musiałaby po prostu zostać zamknięta, Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej – Szpital w Iłży jest również przedmiotem troski władz Powiatu Radomskiego.

- Nie planujemy ani likwidacji szpitala, będącego największym pracodawcą w Mieście i Gminie Iłża, ani redukcji personelu, bo również takie plotki krążą wśród mieszkańców. Chcemy nadal utrzymywać szpital w Iłży, który jest bardzo ważną placówką w południowej części regionu radomskiego i który zapewnia dobry dostęp do opieki medycznej dla mieszkańców okolicznych gmin, nie tylko z naszego powiatu – mówi starosta Waldemar Trelka.

Modernizacja działu chirurgii oraz nowa przychodnia

W 2019 roku szpital w Iłży otrzymał z budżetu Powiatu Radomskiego środki finansowe o wartości 4 081 813,93 zł. Dzięki temu placówka zrealizowała przebudowę i modernizację Bloku Operacyjnego oraz Działu Chirurgicznego Ogólnego. Wartość ogólna prac wyniosła 2 miliony 127 tysięcy 606,11 złotych, z czego wkład Powiatu wyniósł 2.125.557,31 zł, a szpitala 220.745,01 zł. Oprócz tego została wykonana dokumentacja projektowo – kosztorysowa oraz adaptacja pomieszczeń po byłej pralni szpitalnej na potrzeby funkcjonowania Podstawowej Opieki Zdrowotnej (wartość zadania - 600 000 zł, 571.802,40 Powiat, 28.197,60 zł - Szpital). Zadanie było ujęte w poprzedniej kadencji samorządu powiatowego i dokończone w obecnej.

Szpital przeprowadził również zakupy sprzętu medycznego wraz z adaptacją pomieszczeń pod montaż tomografu komputerowego (190.976,40 Powiat, 665,505,60 zł - środki UE) oraz przebudowę układu pomiarowego w celu zwiększenia mocy ze 140 kW do 250 kW (64.669,22 – Powiat, 6.817,45 zł – Szpital). Zostało również wykonane oświetlenie na terenie parkingów szpitala przy ul. Danuty Siedzikówny „Inki” 4 (27.180 Powiat, 2.820 – Szpital)

Ponadto Powiat przekazał szpitalowi fundusze na badania profilaktyczne dla mieszkańców w wysokości 101.628,60 oraz przekazał nieoprocentowaną pożyczkę na spłatę zobowiązań wymagalnych w wysokości 1.000 000 (1 mln zł). Dodatkowo szpital otrzymał dotację z Ministerstwa Zdrowia w wysokości 400 tysięcy na zakup nowego specjalistycznego ambulansu medycznego.

Przebudowa bloku operacyjnego i zakupy sprzętu

W 2020 roku szpital otrzymał z z budżetu Powiatu Radomskiego 3 721 644,20 zł. Największą inwestycją była kontynuacja prac przy przebudowie i modernizacji Bloku Operacyjnego i Działu Chirurgicznego Ogólnego (nakłady powiatu wyniosły 2 402 582 zł, a szpitala - 214 610). Zakupiono nowy agregat prądotwórczy, konieczny do zabezpieczenia działalności szpitala w przypadku awarii prądu (137 700 – Powiat, 12 300 – Szpital). W dalszym ciągu inwestowano w sprzęt medyczny oraz rozliczono projekt unijny, związany z montażem tomografu komputerowego (562 597,20 – Powiat, 20 172 – Szpital, 960 076,80 - środki UE). Działu Anestezjologii i Intensywnej Terapii otrzymał również nowy aparatu do terapii nerkozastępczej (23 440 – Powiat, 29 160 – Szpital, 50 000 – Gmina Skaryszew), a Poradnia Ginekologiczno – Położnicza – aparat do badań USG (110 160 – Powiat, 9 840 – Szpital). Oprócz tego zostały wymienione windy osobowa i towarowa wraz z niezbędną infrastrukturą (321 300 – Powiat, 118 700 – Szpital).

W trakcie pandemii koronawirusa Powiat Radomski zakupił dla personelu szpitala środki ochrony indywidualnej oraz płyny do dezynfekcji o wartości 164 565 zł. W zakupach tych, mimo kierowania oficjalnych próśb o współpracę, nie partycypowały inne Samorządy.

Co będzie wykonane w 2021 roku?

W projekcie budżetu Powiatu Radomskiego na rok 2021 zaplanowano kolejne nakłady na rzecz szpitala w Iłży. Wśród nich będą zakupy sprzętu i aparatury medycznej dla Bloku Operacyjnego i Pracowni Endoskopii (981.000 - Powiat, 369 000 - Szpital, 3 mln 150 000 – wniosek do rezerwy ogólnej budżetu państwa). W 2021 roku ma zakończyć się całkowita przebudowa i modernizacja Bloku Operacyjnego i Działu Chirurgicznego Ogólnego – na ten cel zaplanowano 2.341.390 zł. Kolejne 183.600 zł zaplanowano na przystosowanie obiektów  szpitala do aktualnych wymagań przeciwpożarowych.

Dodatkowo Powiat Radomski w tak zwanym III naborze złożył wniosek do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na kwotę 4 miliony 310 tysięcy złotych. Pieniądze mają zostać przeznaczone na zakup aparatury i sprzętu medycznego dla bloku operacyjnego i pracowni endoskopii. Wniosek dotyczy dofinansowania do zakupu aparatury i sprzętu, w tym m.in. aparatów do znieczulania z monitorami, aparatów USG, laparoskopu z wyposażeniem, sterylizatora niskoteperaturowego, wideogastroskopów i wideokolonoskopów, diatermii, stołów operacyjnych i zabiegowych wraz z nożem harmonicznym.

 • agregat prdotwrczy
 • aparat usg
 • Blok Operacyjny - gabinet zabiegowy endoskopia II
 • Blok Operacyjny - koryta od strony wejcia
 • Blok Operacyjny - rozdzielnica Sala operacyjna I
 • Blok Operacyjny - sala wybudze
 • Blok Operacyjny pokj wybudze
 • Blok Operacyjny rozdzielnica gwna
 • Blok Operacyjny system wentylacji I
 • Blok Operacyjny widok od strony Sala operacyjna I
 • Winda dua - towarowo osobowa wntrze
 • Winda dua - towarowo osobowa
 • Winda ma - osobowa wntrze
 • Winda ma - osobowa
 • Blok Operacyjny - gabinet zabiegowy endoskopia
 • Blok Operacyjny - sala zabiegowa
 • Blok Operacyjny Sala operacyjna I system wentylacji
 • Blok Operacyjny Sala operacyjna I
 • Blok Operacyjny Sala operacyjna II
 • Blok Operacyjny Sala operacyjna IIb
 • Blok Operacyjny system wentylacji II
 • Blok Operacyjny system wentylacji III
 • Blok Operacyjny system wentylacji IV

wstecz

Aktualności

 • 2021.05.17

  Szkoły średnie Powiatu Radomskiego zapraszają ósmoklasistów

  Technik fotografii i multimediów, technik programista, czy… vloger, czyli twórca internetowy to tylko niektóre z wielu propozycji, jakie dla absolwentów szkół podstawowych mają szkoły średnie w Powiecie Radomskim. Starosta radomski zaprasza ósmoklasistów na Wirtualne Targi Edukacyjne, czyli przegląd ofert szkół średnich na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Radomiu pod adresem www.radompowiat.pl. Właśnie ruszyła rekrutacja, prowadzona przez dwa renomowane licea ogólnokształcące, a także trzy bardzo dobre szkoły techniczne w Pionkach oraz Iłży.

 • 2021.05.14

  Niesamowite kreacje powstały w MOW w Wierzbicy

  W minionym tygodniu w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Wierzbicy, prowadzonym przez Powiat Radomski miały miejsce wyjątkowe warsztaty krawieckie. Poprowadziła je Marzena Chełmińska, znana projektantka mody, kreatorka marek C#elminska oraz SENS. Efektem wspólnej pracy z dziewczętami z klasy krawieckiej były niezwykłe kreacje, uwieńczone potem przez fotografów podczas Zjazdu Pasjonatów Fotografii w Sandomierzu.

 • 2021.05.14

  Kwalifikacja wojskowa 2021 w powiecie radomskim. Kogo dotyczy?

  Niemal tysiąc mieszkańców Powiatu Radomskiego ma zgłosić się w tym roku do kwalifikacji wojskowej, która rozpoczyna się już w poniedziałek, 17 maja i potrwa do środy, 30 czerwca. Najwięcej poborowych jest w gminach Zakrzew, Skaryszew i mieście Pionki, a najmniej w gminach Przytyk i Gózd. Powiatowa Komisja Lekarska numer 1 będzie mieścić się w Centrum Medycznym Corten Medic przy ulicy Beliny Prażmowskiego 33 A w Radomiu.

 • 2021.05.13

  Ważna informacja dla osób, które wymagają rehabilitacji po przebytej chorobie COVID-19

  Szpital w Pionkach rozpoczyna stacjonarną rehabilitację, zmierzającą do poprawy sprawności oddechowej pacjentów oraz zwiększającą wydolność wysiłkową.
   
  - Prowadzona przez nas rehabilitacja ma sprawić, że pacjenci po przebytym zakażeniu koronawirusem szybciej powrócą do pełnej sprawności. Rehabilitacja ma również wpłynąć na ich kondycję psychiczną - mówi Bernarda Dudek, dyrektor szpitala w Pionkach.
 • 2021.04.23

  Trwa kompleksowy remont szpitala powiatowego w Iłży

  - Budowa nowego szpitala w Pionkach nie oznacza, że władze powiatu zapominają o drugiej ważnej placówce ochrony zdrowia w Iłży – podkreśla Waldemar Trelka, starosta radomski. Tylko w 2021 roku nakłady na różne inwestycje w tym szpitalu to blisko 7,5 miliona złotych. Najważniejsze z nich to dokończenie przebudowy Bloku Operacyjnego i Działu Chirurgicznego oraz zakupy sprzętu i aparatury medycznej.

   

 • 2021.04.15

  Powiat Radomski składa trzy wnioski na inwestycje do marszałka mazowieckiego

  Władze Powiatu Radomskiego złożyły wnioski inwestycyjne do marszałkowskiego programu „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Dwa z nich dotyczą służby zdrowia, a trzeci budowy drogi, łączącej Radom z podradomskimi gminami. Łączna maksymalna wartość dofinansowania, które można uzyskać z budżetu województwa mazowieckiego to blisko 6 milionów złotych.

 • 2021.04.15

  Powstaje Powiatowy Punkt Szczepień w Pionkach, drugi działa w Iłży

  W Powiecie Radomskim powstaną dwa dodatkowe powszechne, powiatowe punkty szczepień przeciwko COVID-19. Jeden z nich mieści się w szpitalu w Iłży i działa od początku 2021 roku. Drugi ma ruszyć od maja w budynku szpitalnym przy ulicy Sienkiewicza 29 w Pionkach. Będzie można tam szczepić 200 osób dziennie.

   

 • 2021.04.15

  Zmiany w systemie dopłat bezpośrednich

  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina o trawjącym od 15 marca naborze wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich i obszarowych  z PROW za 2021 rok.

  Od tego roku rolnicy mogą składać wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich i obszarowych z PROW wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą aplikacji eWniosekPlus.
  Nie ma możliwości złożenia uproszczonego oświadczenia zastępującego wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich czy obszarowych. Do rolników nie jest już przesyłany spersonalizowany formularz wniosku wraz z materiałem graficznym w wersji papierowej.  Nie ma także możliwości składania oświadczeń o braku zmian w stosunku do roku ubiegłego.

 • 2021.04.13

  Bezpieczny w sieci - konferencja online

  Urząd Komunikacji Elektronicznej przygotował nową kampanię edukacyjno-informacyjną "j@ online", która jest odpowiedzią na stale rosnącą skalę zagrożeń jaką są ataki phishingowe. Narażeni na nie są wszyscy konsumenci, którzy często korzystają z sieci, ale zapominają o podstawowych zasadach cyberbezpieczeństwa.

 • 2021.04.09

  Dary dla Powiatu Radomskiego od Fundacji Wacława Ezechiela Długosza

  W Starostwie Powiatowym w Radomiu stanęło kolejne urządzenie do dezynfekcji, za pomocą którego można jednocześnie wykonać pomiar temperatury ciała. To dar od Fundacji Pamięci Wicemarszałka Sejmu II RP Wacława Ezechiela Długosza z Warszawy. Jej przedstawiciele przekazali również samorządowi powiatowemu 1500 sztuk maseczek ochronnych.

Kalendarium

«maj2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Kontakt

Uwaga! Od dnia 1 stycznia 2017 r. przy dokonywaniu zakupu/sprzedaży towarów i usług, wystawianiu bądź otrzymywaniu faktur obowiązują dane:

Nabywca: Powiat Radomski

ul. Tadeusza Mazowieckiego 7, 26-600 Radom

NIP: 948-26-04-208
REGON: 670223110

Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Radomiu

ul. Tadeusza Mazowieckiego 7, 26-600 Radom


Numery telefonów centrali:

 • tel. +48 48 365 58 01
 • fax +48 48 365 58 07

Bezpośrednie numery telefonów


Godziny urzędowania:

 • poniedziałek 8:00 - 16:00; Wydział Komunikacji przyjmuje petentów w godzinach 8:00 - 15:30,
 • wtorek - czwartek 7:30 - 15:30; Wydział Komunikacji przyjmuje petentów w godzinach 7:30 - 15:00,
 • piątek 7:00 - 15:00; Wydział Komunikacji przyjmuje petentów w godzinach 7:00 - 14:30.

Skrzynki pocztowe:


Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP: /spradom/skrytka


Konta bankowe

 • rachunek dochodów Skarbu Państwa (opłaty melioracyjne, użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, karty parkingowe, legitymacje osoby niepełnosprawnej i ich duplikaty):
  38 1600 1462 1839 9265 3000 0005
 • rachunek dochodów własnych (opłaty komunikacyjne i geodezyjne, karty wędkarskie, płatności za faktury):
  98 1600 1462 1821 4410 6000 0002
 • rachunek sum depozytowych (wadia, zabezpieczenie należytego wykonania umowy, dzierżawa obwodów łowieckich):
  71 1600 1462 1821 4410 6000 0003
 • opłata skarbowa za czynności urzędowe:
  52 1240 3259 1111 0010 1340 6544
 • rachunek dochodów własnych (kary pieniężne wynikające z ustawy Prawo o Ruchu Drogowym):
  92 1600 1462 1821 4410 6000 0013
 • rachunek sum depozytowych (zezwolenia na zbieranie odpadów):
  76 1600 1462 1821 4410 6000 0010

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.