Aktualności

Breadcrumbs

Treść strony

 • Sesja absolutoryjna

Starosta Radomski i Zarząd Powiatu z absolutorium za 2019 rok

W piątek, 19 czerwca po dłuższej przerwie, spowodowanej epidemią koronawirusa, obradowała Rada Powiatu Radomskiego. Zarząd Powiatu otrzymał wotum zaufania oraz absolutorium za 2019 rok, a sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu za poprzedni rok przyjęto jednogłośnie.

Sesję prowadzono z zachowaniem zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego, przygotowano nowe miejsca dla radnych, zwiększające odstępy pomiędzy nimi, zaś na sali obrad były tylko osoby niezbędne dla jej prowadzenia.

Radni przyjęli doroczny Raport o stanie powiatu za 2019 rok, co stało się wstępem do dyskusji i głosowania uchwał, kluczowych dla dalszego funkcjonowania Zarządu Powiatu. Pierwszą z nich była uchwała o udzieleniu mu wotum zaufania, która powinna być podjęta bezwzględną większością głosów. Za jej podjęciem głosowało 19 radnych, a przeciw było czterech: Adam Gibała, Mirosław Ślifirczyk, Tadeusz Osiński i Marek Jarosz. Od głosu wstrzymał się jeden radny i był nim Marian Wikło.

Kolejnym punktem była uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu za 2019 rok i sprawozdania finansowego. - Chociaż często byliśmy innego zdania i nie mieliśmy wpływu na ostateczne wykonanie budżetu za 2019 rok, to za wykonanie budżetu odpowiada większość Rady z PiS i Zarząd Powiatu. Jako klub PSL nie mamy uwag do sprawozdania z wykonania budżetu – powiedział radny Mirosław Ślifirczyk.

Uchwała w sprawie wykonania budżetu, poparta pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz opinią niezależnego biegłego rewidenta została przyjęta głosami 23 radnych za, nie zagłosowała jedna osoba.

Gorąca dyskusja nad absolutorium

Następnie rozpoczęła się dyskusja przed udzieleniem absolutorium dla Zarządu Powiatu z tytułu wykonania budżetu za 2019 roku. Zgodnie z procedurą, Komisja Rewizyjna występuje z wnioskiem o jego udzielenie, a sam wniosek podlega również zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową. - Chcę podziękować panu staroście i Zarządowi za sprawne wykonanie rekordowego budżetu, który bez kontekstów politycznych, należy ocenić pozytywnie – powiedział radny Jan Kowalczyk, przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

Zupełnie innego zdania był z kolei radny Tadeusz Osiński z PSL.

- Absolutorium to nie tylko sprawy finansowe, ale również całokształt działań Zarządu. Negatywnie oceniam „czystkę polityczną” w starostwie i jednostkach, a działania Zarządu w stosunku do dyrektora PUP uważam za niezgodne z prawem. W drugiej połowie marca znaczna część pracownic PUP poszła na opiekę nad dziećmi, co sparaliżowało pracę, a do rozpatrzenia było ponad 16 tysięcy wniosków z Tarczy Antykryzysowej. Przepisy zmieniały się co kilka dni, stąd trzeba było wszystkie wnioski rozpatrywać na nowo, często było po 500 wniosków na pracownika. Być może jakieś opóźnienia były, ale tydzień czasu czy cztery dni nie uważam za wielki problem – stwierdził Tadeusz Osiński.

Do jego słów odniósł się starosta Waldemar Trelka: - Muszę sprostować, że zdecydowana większość dotychczasowych pracowników Starostwa sama chciała przejść na emeryturę lub zmienić pracodawcę. Do tej pory nic nie przegraliśmy w sądzie pracy, nie zapłaciliśmy również żadnego odszkodowania. Nie ma mowy o „czystkach politycznych”. Przez 20 lat w Starostwie i jednostkach pracowało bardzo wielu solidnych, merytorycznych, doświadczonych ludzi. Były też wyjątki, jak na przykład osoba, która 60 razy w roku była na zwolnieniu lekarskim, a jednocześnie w tym czasie świadczyła pracę w innym miejscu. Takich sytuacji było więcej, mogłem więc rozwiązywać umowy o pracę dyscyplinarnie, ale zwykle rozstanie odbywało się za porozumieniem stron – mówił starosta Waldemar Trelka. - Uważam, że w sprawie pana Bakuły podjąłem bardzo dobrą decyzję. Świadczą o tym liczby. Od 26 maja, gdy pan były już dyrektor po raz ostatni był w pracy, stan wypłat to 32,3 miliona złotych, stan na 17 czerwca - 56,5 miliona, a dziś pewnie już ponad 60 milionów, ponieważ PUP rozpatruje obecnie wnioski na około 2,5 miliona złotych dziennie – wyliczał starosta i dodał: - To, co pan mówi, to nieeleganckie i nieprawdziwe.

Radny Mirosław Ślifirczyk stwierdził, że sesja absolutoryjna to wyjątkowa okoliczność, ponieważ daje prawo do oceny również całokształtu działalności Zarządu Powiatu. - Dlatego chciałbym jednak zgłosić swoje zastrzeżenia do wykonania budżetu. Nie ma też zrównoważonego rozwoju, bo jedne gminy dostają więcej, a inne mniej inwestycji. To jest właśnie ten nowy ład, wymyślony przez ten Zarząd: że idziemy w inwestycję, jeśli wójt dopłaci, co jest kuriozalne. Stawianie takich warunków będzie blokadą i będzie kończyło się tak, że kolejne odcinki dróg nie będą zbudowane – mówił między innymi radny Ślifirczyk. - Sprawa kadrowa, związana z PUP jest aktualna, bo od początku chcieliście pozbyć się dyrektora Bakuły. To niegodne, żeby facet, który tyle pracy włożył w PUP, który go stworzył, który zrobił wszystko, żeby ten urząd działał poprawnie został zwolniony. Nie zasługujecie na udzielenie wam absolutorium – zakończył Mirosław Ślifirczyk.

Ripostował starosta Waldemar Trelka: - Dzięki pana polityce „zrównoważonego” rozwoju tylko w gminie Zakrzew powstało 15 kilometrów dróg za 37 milionów złotych. Dziś popatrzmy na nasze inwestycje drogowe w gminach: Przytyk, Jedlińsk, Jastrzębia, Gózd, Skaryszew, miasto Pionki, wkrótce będzie gmina Wolanów. Zaproszenie wójtów do współfinansowania spowodowało, że tych inwestycji jest o wiele więcej – dodał włodarz powiatu radomskiego.

Zarząd Powiatu z absolutorium

Głos zabrał również wicestarosta Roman Frąk: - Jeśli przyszliście tutaj panowie z gotowym werdyktem, żeby nie głosować za absolutorium, to rozumiem, że trzeba o czymś mówić, aby to uzasadnić w oczach mieszkańców. Kiedy rozpoczynaliśmy prace nad budżetem, sprawy służby zdrowia były dla nas priorytetem. W 2019 roku w Pionkach wydano ponad 3,97 miliona złotych. W Iłży wydaliśmy na inwestycje 5,5 miliona, przy 3 milionach zaplanowanych przez was w budżecie – dodał wicestarosta.

Ostatecznie przystąpiono do głosowania nad absolutorium dla Zarządu Powiatu. Za przyjęciem absolutorium było 19 radnych, przeciw 4 (radni: Adam Gibała, Tadeusz Osiński, Mirosław Ślifirczyk i Marek Jarosz), a od głosu wstrzymała się radna Małgorzata Klocek. W ten sposób Zarząd Powiatu głosami większości uzyskał absolutorium za 2019 rok.

- To był trudny, ciężki rok i trzeba naprawdę lubić swoją pracę, aby czerpać satysfakcję z rozwiązywania tak wielu problemów i służyć mieszkańcom. Cieszę się, że mogę współpracować z mądrymi ludźmi, nie byłoby tego bez Was - drodzy Mieszkańcy i Państwo Radni. Dziękuję panu wicestaroście Romanowi Frąkowi za jego skrupulatność, za wszystkie drobiazgowe wyliczenia. Dziękuję za wizje i pomysły, ale też ciężką, merytoryczną pracę całemu Zarządowi, czyli również panom Zdzisławowi Mroczkowskiemu, Krzysztofowi Kozerze i Zbigniewowi Dziubasikowi. Dziękuję pani skarbnik za to, że jest naprawdę właściwą osobą na tym stanowisku. Budżet to taka wielka walizka pieniędzy, do której tylko ona ma odpowiedni klucz i nie zawsze pozwala mi go używać. Dziękuję panu sekretarzowi Rafałowi Czajkowskiemu, wszystkim obecnym dyrektorom, ale też wszystkim naczelnikom, którzy odeszli już na zasłużoną emeryturę, czy do innej pracy. Dorobek 20 lat istnienia Powiatu Radomskiego jest niekwestionowany - podsumował starosta Waldemar Trelka.

 • Sesja absolutoryjna
 • Sesja absolutoryjna
 • Sesja absolutoryjna
 • Sesja absolutoryjna
 • Sesja absolutoryjna
 • Sesja absolutoryjna
 • Sesja absolutoryjna
 • sesja absolutoryjna
 • Sesja absolutoryjna

wstecz

Aktualności

 • 2021.05.14

  Niesamowite kreacje powstały w MOW w Wierzbicy

  W minionym tygodniu w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Wierzbicy, prowadzonym przez Powiat Radomski miały miejsce wyjątkowe warsztaty krawieckie. Poprowadziła je Marzena Chełmińska, znana projektantka mody, kreatorka marek C#elminska oraz SENS. Efektem wspólnej pracy z dziewczętami z klasy krawieckiej były niezwykłe kreacje, uwieńczone potem przez fotografów podczas Zjazdu Pasjonatów Fotografii w Sandomierzu.

 • 2021.05.14

  Kwalifikacja wojskowa 2021 w powiecie radomskim. Kogo dotyczy?

  Niemal tysiąc mieszkańców Powiatu Radomskiego ma zgłosić się w tym roku do kwalifikacji wojskowej, która rozpoczyna się już w poniedziałek, 17 maja i potrwa do środy, 30 czerwca. Najwięcej poborowych jest w gminach Zakrzew, Skaryszew i mieście Pionki, a najmniej w gminach Przytyk i Gózd. Powiatowa Komisja Lekarska numer 1 będzie mieścić się w Centrum Medycznym Corten Medic przy ulicy Beliny Prażmowskiego 33 A w Radomiu.

 • 2021.05.13

  Ważna informacja dla osób, które wymagają rehabilitacji po przebytej chorobie COVID-19

  Szpital w Pionkach rozpoczyna stacjonarną rehabilitację, zmierzającą do poprawy sprawności oddechowej pacjentów oraz zwiększającą wydolność wysiłkową.
   
  - Prowadzona przez nas rehabilitacja ma sprawić, że pacjenci po przebytym zakażeniu koronawirusem szybciej powrócą do pełnej sprawności. Rehabilitacja ma również wpłynąć na ich kondycję psychiczną - mówi Bernarda Dudek, dyrektor szpitala w Pionkach.
 • 2021.04.23

  Trwa kompleksowy remont szpitala powiatowego w Iłży

  - Budowa nowego szpitala w Pionkach nie oznacza, że władze powiatu zapominają o drugiej ważnej placówce ochrony zdrowia w Iłży – podkreśla Waldemar Trelka, starosta radomski. Tylko w 2021 roku nakłady na różne inwestycje w tym szpitalu to blisko 7,5 miliona złotych. Najważniejsze z nich to dokończenie przebudowy Bloku Operacyjnego i Działu Chirurgicznego oraz zakupy sprzętu i aparatury medycznej.

   

 • 2021.04.15

  Powiat Radomski składa trzy wnioski na inwestycje do marszałka mazowieckiego

  Władze Powiatu Radomskiego złożyły wnioski inwestycyjne do marszałkowskiego programu „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Dwa z nich dotyczą służby zdrowia, a trzeci budowy drogi, łączącej Radom z podradomskimi gminami. Łączna maksymalna wartość dofinansowania, które można uzyskać z budżetu województwa mazowieckiego to blisko 6 milionów złotych.

 • 2021.04.15

  Powstaje Powiatowy Punkt Szczepień w Pionkach, drugi działa w Iłży

  W Powiecie Radomskim powstaną dwa dodatkowe powszechne, powiatowe punkty szczepień przeciwko COVID-19. Jeden z nich mieści się w szpitalu w Iłży i działa od początku 2021 roku. Drugi ma ruszyć od maja w budynku szpitalnym przy ulicy Sienkiewicza 29 w Pionkach. Będzie można tam szczepić 200 osób dziennie.

   

 • 2021.04.15

  Zmiany w systemie dopłat bezpośrednich

  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina o trawjącym od 15 marca naborze wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich i obszarowych  z PROW za 2021 rok.

  Od tego roku rolnicy mogą składać wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich i obszarowych z PROW wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą aplikacji eWniosekPlus.
  Nie ma możliwości złożenia uproszczonego oświadczenia zastępującego wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich czy obszarowych. Do rolników nie jest już przesyłany spersonalizowany formularz wniosku wraz z materiałem graficznym w wersji papierowej.  Nie ma także możliwości składania oświadczeń o braku zmian w stosunku do roku ubiegłego.

 • 2021.04.13

  Bezpieczny w sieci - konferencja online

  Urząd Komunikacji Elektronicznej przygotował nową kampanię edukacyjno-informacyjną "j@ online", która jest odpowiedzią na stale rosnącą skalę zagrożeń jaką są ataki phishingowe. Narażeni na nie są wszyscy konsumenci, którzy często korzystają z sieci, ale zapominają o podstawowych zasadach cyberbezpieczeństwa.

 • 2021.04.09

  Dary dla Powiatu Radomskiego od Fundacji Wacława Ezechiela Długosza

  W Starostwie Powiatowym w Radomiu stanęło kolejne urządzenie do dezynfekcji, za pomocą którego można jednocześnie wykonać pomiar temperatury ciała. To dar od Fundacji Pamięci Wicemarszałka Sejmu II RP Wacława Ezechiela Długosza z Warszawy. Jej przedstawiciele przekazali również samorządowi powiatowemu 1500 sztuk maseczek ochronnych.

 • 2021.04.08

  Rusza konkurs plastyczny pod patronatem Starosty Radomskiego na znaczek Pielgrzymki Rodziny Szkół Jana Pawła II

  Tegorocznemu konkursowi przyświeca hasło „Nie lękajcie się!”, a jego celem jest propagowanie osoby i nauki Papieża Jana Pawła II, popularyzacja hasła XXI Dnia Papieskiego –„Nie lękajcie się” oraz propagowanie wśród środowisk szkolnych tradycji pielgrzymowania na Jasną Górę. Organizatorem konkursu jest Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 Integracyjna  im. Jana Pawła II w Radomiu, a gronie patronów honorowych jest starosta radomski Waldemar Trelka.

Kalendarium

«maj2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Kontakt

Uwaga! Od dnia 1 stycznia 2017 r. przy dokonywaniu zakupu/sprzedaży towarów i usług, wystawianiu bądź otrzymywaniu faktur obowiązują dane:

Nabywca: Powiat Radomski

ul. Tadeusza Mazowieckiego 7, 26-600 Radom

NIP: 948-26-04-208
REGON: 670223110

Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Radomiu

ul. Tadeusza Mazowieckiego 7, 26-600 Radom


Numery telefonów centrali:

 • tel. +48 48 365 58 01
 • fax +48 48 365 58 07

Bezpośrednie numery telefonów


Godziny urzędowania:

 • poniedziałek 8:00 - 16:00; Wydział Komunikacji przyjmuje petentów w godzinach 8:00 - 15:30,
 • wtorek - czwartek 7:30 - 15:30; Wydział Komunikacji przyjmuje petentów w godzinach 7:30 - 15:00,
 • piątek 7:00 - 15:00; Wydział Komunikacji przyjmuje petentów w godzinach 7:00 - 14:30.

Skrzynki pocztowe:


Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP: /spradom/skrytka


Konta bankowe

 • rachunek dochodów Skarbu Państwa (opłaty melioracyjne, użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, karty parkingowe, legitymacje osoby niepełnosprawnej i ich duplikaty):
  38 1600 1462 1839 9265 3000 0005
 • rachunek dochodów własnych (opłaty komunikacyjne i geodezyjne, karty wędkarskie, płatności za faktury):
  98 1600 1462 1821 4410 6000 0002
 • rachunek sum depozytowych (wadia, zabezpieczenie należytego wykonania umowy, dzierżawa obwodów łowieckich):
  71 1600 1462 1821 4410 6000 0003
 • opłata skarbowa za czynności urzędowe:
  52 1240 3259 1111 0010 1340 6544
 • rachunek dochodów własnych (kary pieniężne wynikające z ustawy Prawo o Ruchu Drogowym):
  92 1600 1462 1821 4410 6000 0013
 • rachunek sum depozytowych (zezwolenia na zbieranie odpadów):
  76 1600 1462 1821 4410 6000 0010

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.