Aktualności

Breadcrumbs

Treść strony

 • Coraz dłuższa lista darów dla szpitali w Pionkach i Iłży

Coraz dłuższa lista darów dla szpitali w Pionkach i Iłży

Od początku trwania pandemii koronawirusa Starostwo Powiatowe w Radomiu zapewnia finansowanie oraz środki na niezbędne zakupy sprzętu medycznego i ochronnego dla szpitali w Pionkach i Iłży. Oprócz tego pomoc dla powiatowej służby zdrowia oferuje wiele fundacji, firm, instytucji, organizacji społecznych i ludzi dobrej woli. Wśród darczyńców jest chociażby Fundacja ENEA, Nadleśnictwo Kozienice, firma Inter-Irex, ale także znana projektantka mody Viola Piekut.

Do placówek ochrony zdrowia Powiatu Radomskiego już od kilku tygodni trafia zaopatrzenie z rezerw państwowych oraz zasobów Wojewody Mazowieckiego i Ministerstwa Zdrowia. Są to nie tylko środki ochrony osobistej dla personelu (maseczki, kombinezony, czepki ochronne itp.) czy środki do dezynfekcji, ale również sprzęt medyczny, jak na przykład kardiomonitory. Przypomnijmy, że szpitale powiatowe w Iłży i Pionkach znajdują się na liście placówek o podwyższonej gotowości, co oznacza, że w każdej chwili wojewoda może skierować tam pacjentów cierpiących na inne choroby niż COVID-19 lub wymagających zabiegów operacyjnych.

Razem wspieramy szpitale

Szpital w Pionkach otrzymał partię bezpłatnych testów na koronawirusa od firmy Warsaw Genomics. Partię uszytych maseczek przekazała tam również znana projektantka mody Viola Piekut. Fundacja ENEA przekaże tej placówce 100 000 złotych na zakup sprzętu medycznego, jak kardiomonitory i respirator oraz środków ochrony i dezynfekcji. W akcję pomocy zaangażowało się też bardzo wiele instytucji i fundacji, w tym: ORLEN, Siepomaga i WOŚP, Urząd Miejski w Pionkach czy Nadleśnictwo Kozienice. Dużo pomocy materialnej (materiały do szycia i gotowe maseczki, przyłbice, środki ochrony indywidualnej itp.) przekazują również firmy prywatne, jak: Inter – Irex, Koordynacja, Media Expert, PZU, Mentor, Applex czy Lamela.

Szpital w Iłży otrzymał od Starostwa Powiatowego środki ochrony indywidualnej dla personelu (kombinezony, przyłbice, rękawiczki i płyny do dezynfekcji) za łączną kwotę ponad 41 tysięcy złotych. Iłżecka placówka ochrony zdrowia otrzyma również dofinansowanie z budżetu Powiatu Radomskiego do zakupu aparatu do terapii nerkozastępczej. W tym roku zaplanowano też dotacje do zakupu sprzętu medycznego oraz kompleksową przebudowę i modernizację Bloku Operacyjnego (tylko to ostatnie zadanie za ponad 3 miliony złotych). Członkowie Rady Społecznej szpitala w Iłży przekazali zaś kombinezony ochronne, środki do dezynfekcji, mydła bakteriobójcze czy maseczki.

Z kolei Mariusz Strzecha, prezes firmy Koordynacja z Radomia użyczył nieodpłatnie dodatkowy respirator dla szpitala w Pionkach oraz przekazał za pośrednictwem starosty radomskiego dwa dezynfektory dla szpitala w Iłży (kolejne pięć ma być przekazane na oddziały SPZZOZ w Pionkach).

- Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim ofiarodawcom i darczyńcom, którzy najczęściej czynią to całkowicie bezinteresownie, aby wyrazić swoją wdzięczność dla personelu medycznego. Wspieramy szpitale w zakupach niezbędnego sprzętu medycznego, przekazujemy też środki ochrony osobistej czy płyny do dezynfekcji. Powiatowa służba zdrowia otrzymuje też wyposażenie z rezerw, od wojewody mazowieckiego oraz innych źródeł, a wszystkie dostawy są przekazywane na bieżąco. Chciałbym podkreślić, że oba nasze szpitale mają zabezpieczone pełne finansowanie swojej działalności, są też fundusze na inwestycje. Tylko dla szpitala w Pionkach będzie to ponad 20 milionów złotych, ponieważ planujemy jego rozbudowę, a dla szpitala w Iłży - blisko 4 miliony – mówi starosta radomski Waldemar Trelka.

Samorządy, fundacje, znane firmy

Szpitale powiatowe wspierają też inne samorządy: Miasto Pionki zadeklarowało przekazanie 50 000 złotych jako dofinansowanie do zakupu USG dla tamtejszego szpitala, a Miasto i Gmina Skaryszew przekaże 50 000 złotych jako dofinansowanie do zakupu aparatu do terapii nerkozastępczej dla szpitala w Iłży.

Pomoc materialną i żywnościową świadczą organizacje społeczne, ale także osoby prywatne. Są wśród nich Rycerze Kolumba, motocykliści z Pionek, Stowarzyszenia Tylko Radomiak, harcerze ZHR i ZHP, podopieczni Warsztatu Terapii Zajęciowej Pozytywni z Młodocina Mniejszego, wychowanki Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Wierzbicy, panie z Kół Gospodyń Wiejskich i strażacy OSP.

Również Caritas i wielu księży aktywnie wspiera szpitale, organizując i przewożąc lub przekazując niezbędną pomoc materialną. W akcję pomocy dla szpitala w Pionkach włączyły się na przykład Siostry Nazaretanki z Warszawy, które uszyły i podarowały maseczki, zaś Siostry Sercanki z Drawska Pomorskiego przysłały materiał i gumki do produkcji takich osłon.

Coraz dłuższa lista Darczyńców

Lista Darczyńców jest aktualizowana na bieżąco i wciąż się powiększa. Zarząd Powiatu Radomskiego, dyrekcje i pracownicy szpitali dziękują wszystkim bez wyjątku za każdy odruch serca. Wszystkie dary przekazywane placówkom w Pionkach i Iłży są ewidencjonowane, a następnie rozdzielane na oddziały szpitalne i placówki Podstawowej Ochrony Zdrowia – zgodnie z zapotrzebowaniem, składanym przez kierowników jednostek czy pielęgniarki oddziałowe. Oba szpitale nie mogą jeszcze podać konkretnej liczby i asortymentu przekazywanych darów. Priorytetem jest bowiem ochrona życia i zdrowia pacjentów oraz personelu. Pełna lista Darczyńców wraz z podziękowaniami zostanie opublikowana po unormowaniu się sytuacji epidemiologicznej.

 • Coraz dłuższa lista darów dla szpitali w Pionkach i Iłży
 • Coraz dłuższa lista darów dla szpitali w Pionkach i Iłży
 • Coraz dłuższa lista darów dla szpitali w Pionkach i Iłży
 • Coraz dłuższa lista darów dla szpitali w Pionkach i Iłży
 • Coraz dłuższa lista darów dla szpitali w Pionkach i Iłży
 • Coraz dłuższa lista darów dla szpitali w Pionkach i Iłży
 • Coraz dłuższa lista darów dla szpitali w Pionkach i Iłży
 • Coraz dłuższa lista darów dla szpitali w Pionkach i Iłży
 • Coraz dłuższa lista darów dla szpitali w Pionkach i Iłży

wstecz

Aktualności

 • 2021.05.17

  Szkoły średnie Powiatu Radomskiego zapraszają ósmoklasistów

  Technik fotografii i multimediów, technik programista, czy… vloger, czyli twórca internetowy to tylko niektóre z wielu propozycji, jakie dla absolwentów szkół podstawowych mają szkoły średnie w Powiecie Radomskim. Starosta radomski zaprasza ósmoklasistów na Wirtualne Targi Edukacyjne, czyli przegląd ofert szkół średnich na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Radomiu pod adresem www.radompowiat.pl. Właśnie ruszyła rekrutacja, prowadzona przez dwa renomowane licea ogólnokształcące, a także trzy bardzo dobre szkoły techniczne w Pionkach oraz Iłży.

 • 2021.05.14

  Niesamowite kreacje powstały w MOW w Wierzbicy

  W minionym tygodniu w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Wierzbicy, prowadzonym przez Powiat Radomski miały miejsce wyjątkowe warsztaty krawieckie. Poprowadziła je Marzena Chełmińska, znana projektantka mody, kreatorka marek C#elminska oraz SENS. Efektem wspólnej pracy z dziewczętami z klasy krawieckiej były niezwykłe kreacje, uwieńczone potem przez fotografów podczas Zjazdu Pasjonatów Fotografii w Sandomierzu.

 • 2021.05.14

  Kwalifikacja wojskowa 2021 w powiecie radomskim. Kogo dotyczy?

  Niemal tysiąc mieszkańców Powiatu Radomskiego ma zgłosić się w tym roku do kwalifikacji wojskowej, która rozpoczyna się już w poniedziałek, 17 maja i potrwa do środy, 30 czerwca. Najwięcej poborowych jest w gminach Zakrzew, Skaryszew i mieście Pionki, a najmniej w gminach Przytyk i Gózd. Powiatowa Komisja Lekarska numer 1 będzie mieścić się w Centrum Medycznym Corten Medic przy ulicy Beliny Prażmowskiego 33 A w Radomiu.

 • 2021.05.13

  Ważna informacja dla osób, które wymagają rehabilitacji po przebytej chorobie COVID-19

  Szpital w Pionkach rozpoczyna stacjonarną rehabilitację, zmierzającą do poprawy sprawności oddechowej pacjentów oraz zwiększającą wydolność wysiłkową.
   
  - Prowadzona przez nas rehabilitacja ma sprawić, że pacjenci po przebytym zakażeniu koronawirusem szybciej powrócą do pełnej sprawności. Rehabilitacja ma również wpłynąć na ich kondycję psychiczną - mówi Bernarda Dudek, dyrektor szpitala w Pionkach.
 • 2021.04.23

  Trwa kompleksowy remont szpitala powiatowego w Iłży

  - Budowa nowego szpitala w Pionkach nie oznacza, że władze powiatu zapominają o drugiej ważnej placówce ochrony zdrowia w Iłży – podkreśla Waldemar Trelka, starosta radomski. Tylko w 2021 roku nakłady na różne inwestycje w tym szpitalu to blisko 7,5 miliona złotych. Najważniejsze z nich to dokończenie przebudowy Bloku Operacyjnego i Działu Chirurgicznego oraz zakupy sprzętu i aparatury medycznej.

   

 • 2021.04.15

  Powiat Radomski składa trzy wnioski na inwestycje do marszałka mazowieckiego

  Władze Powiatu Radomskiego złożyły wnioski inwestycyjne do marszałkowskiego programu „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Dwa z nich dotyczą służby zdrowia, a trzeci budowy drogi, łączącej Radom z podradomskimi gminami. Łączna maksymalna wartość dofinansowania, które można uzyskać z budżetu województwa mazowieckiego to blisko 6 milionów złotych.

 • 2021.04.15

  Powstaje Powiatowy Punkt Szczepień w Pionkach, drugi działa w Iłży

  W Powiecie Radomskim powstaną dwa dodatkowe powszechne, powiatowe punkty szczepień przeciwko COVID-19. Jeden z nich mieści się w szpitalu w Iłży i działa od początku 2021 roku. Drugi ma ruszyć od maja w budynku szpitalnym przy ulicy Sienkiewicza 29 w Pionkach. Będzie można tam szczepić 200 osób dziennie.

   

 • 2021.04.15

  Zmiany w systemie dopłat bezpośrednich

  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina o trawjącym od 15 marca naborze wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich i obszarowych  z PROW za 2021 rok.

  Od tego roku rolnicy mogą składać wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich i obszarowych z PROW wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą aplikacji eWniosekPlus.
  Nie ma możliwości złożenia uproszczonego oświadczenia zastępującego wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich czy obszarowych. Do rolników nie jest już przesyłany spersonalizowany formularz wniosku wraz z materiałem graficznym w wersji papierowej.  Nie ma także możliwości składania oświadczeń o braku zmian w stosunku do roku ubiegłego.

 • 2021.04.13

  Bezpieczny w sieci - konferencja online

  Urząd Komunikacji Elektronicznej przygotował nową kampanię edukacyjno-informacyjną "j@ online", która jest odpowiedzią na stale rosnącą skalę zagrożeń jaką są ataki phishingowe. Narażeni na nie są wszyscy konsumenci, którzy często korzystają z sieci, ale zapominają o podstawowych zasadach cyberbezpieczeństwa.

 • 2021.04.09

  Dary dla Powiatu Radomskiego od Fundacji Wacława Ezechiela Długosza

  W Starostwie Powiatowym w Radomiu stanęło kolejne urządzenie do dezynfekcji, za pomocą którego można jednocześnie wykonać pomiar temperatury ciała. To dar od Fundacji Pamięci Wicemarszałka Sejmu II RP Wacława Ezechiela Długosza z Warszawy. Jej przedstawiciele przekazali również samorządowi powiatowemu 1500 sztuk maseczek ochronnych.

Kalendarium

«maj2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Kontakt

Uwaga! Od dnia 1 stycznia 2017 r. przy dokonywaniu zakupu/sprzedaży towarów i usług, wystawianiu bądź otrzymywaniu faktur obowiązują dane:

Nabywca: Powiat Radomski

ul. Tadeusza Mazowieckiego 7, 26-600 Radom

NIP: 948-26-04-208
REGON: 670223110

Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Radomiu

ul. Tadeusza Mazowieckiego 7, 26-600 Radom


Numery telefonów centrali:

 • tel. +48 48 365 58 01
 • fax +48 48 365 58 07

Bezpośrednie numery telefonów


Godziny urzędowania:

 • poniedziałek 8:00 - 16:00; Wydział Komunikacji przyjmuje petentów w godzinach 8:00 - 15:30,
 • wtorek - czwartek 7:30 - 15:30; Wydział Komunikacji przyjmuje petentów w godzinach 7:30 - 15:00,
 • piątek 7:00 - 15:00; Wydział Komunikacji przyjmuje petentów w godzinach 7:00 - 14:30.

Skrzynki pocztowe:


Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP: /spradom/skrytka


Konta bankowe

 • rachunek dochodów Skarbu Państwa (opłaty melioracyjne, użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, karty parkingowe, legitymacje osoby niepełnosprawnej i ich duplikaty):
  38 1600 1462 1839 9265 3000 0005
 • rachunek dochodów własnych (opłaty komunikacyjne i geodezyjne, karty wędkarskie, płatności za faktury):
  98 1600 1462 1821 4410 6000 0002
 • rachunek sum depozytowych (wadia, zabezpieczenie należytego wykonania umowy, dzierżawa obwodów łowieckich):
  71 1600 1462 1821 4410 6000 0003
 • opłata skarbowa za czynności urzędowe:
  52 1240 3259 1111 0010 1340 6544
 • rachunek dochodów własnych (kary pieniężne wynikające z ustawy Prawo o Ruchu Drogowym):
  92 1600 1462 1821 4410 6000 0013
 • rachunek sum depozytowych (zezwolenia na zbieranie odpadów):
  76 1600 1462 1821 4410 6000 0010

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.