Aktualności

Breadcrumbs

Treść strony

Sytuacja w powiecie radomskim w związku ze stanem epidemicznym

Informacja dla mieszkańców Powiatu Radomskiego

Od wtorku, 14 kwietnia 2020 roku, budynki Starostwa Powiatowego i jednostek podległych są dostępne dla interesantów tylko i wyłącznie w wyznaczonych miejscach do obsługi i po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym. Wznowiono pracę Wydziału Komunikacji oraz Wydziału Geodezji (choć sprawy można tam załatwiać również poprzez systemy e-administracji oraz stronę radom.geoportal2.pl).  

Sprawy urzędowe można realizować poprzez systemy e-administracji (ePUAP), ale również na miejscu, w specjalnym stanowisku do obsługi interesantów – po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym z pracownikiem danej Jednostki lub Wydziału.

 • budynki A (Starostwo Powiatowe), B (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie) oraz C (ul. Graniczna 24 – Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych i Wydział Geodezji) są nadal niedostępne dla interesantów, ale realizacja spraw urzędowych jest możliwa w wyznaczonych miejscach obsługi i po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym z danym Wydziałem,
 • wszystkie Wydziały, które wydają decyzje administracyjne, zaświadczenia, wpisy do rejestrów czy inne pisma urzędowe są dostępne dla interesantów po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym,
 • Dane teleadresowe i adresy poczty e-mail poszczególnych Wydziałów Starostwa Powiatowego w Radomiu i jednostek podległych znajdują się na stronie internetowej www.radompowiat.pl w zakładce Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) pod adresem: https://www.spradom.finn.pl/bipkod/6171960.
 • Wydział Komunikacji i jego filie w Pionkach i Iłży prowadzą rejestrację pojazdów oraz obsługę spraw związanych z prawami jazdy oraz transportu drogowego. Zawiadomienie o nabyciu i zbyciu pojazdu można złożyć online za pomocą systemów e-administracji (e-PUAP) lub osobiście – po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym.
 • UWAGA! Terminy rejestracji pojazdów nabytych po 1 marca 2020 roku (w tym również sprowadzonych z krajów UE) oraz zawiadamiania o ich nabyciu lub zbyciu, składane w Starostwie Powiatowym w Radomiu zostały wydłużone o 180 dni (na podstawie art. 31 i Ustawy o przeciwdziałaniu COVID-19 z dnia 31 marca 2020 r).
 • Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości informuje, że większość spraw można tam załatwiać online z domu – za pomocą strony: radom.geoportal2.pl.   Można tam przeglądać ogólnodostępne mapy geodezyjne, a po zalogowaniu do systemu samodzielnie pobrać odpowiednią mapę, a także wypis z rejestru gruntów. Za pomocą tego systemu można również składać wnioski i realizować sprawy urzędowe.
 • Kasy Starostwa Powiatowego w Radomiu przy ul. Mazowieckiego 7 i Granicznej 24 nie przyjmują wpłat gotówkowych – wszelkie wpłaty są przyjmowane tylko i wyłącznie za pomocą przelewów elektronicznych,

 

Klientów Starostwa Powiatowego w Radomiu prosimy o:

 • wcześniejszy kontakt telefoniczny z odpowiednim Wydziałem – spisy numerów telefonów są wywieszone przed wejściem głównym do budynku Starostwa przy ul. T. Mazowieckiego 7.
 • nadsyłanie wszelkich pism urzędowych za pomocą systemu e-administracji (ePUAP) lub wrzucanie ich do urny w budynku głównym Starostwa Powiatowego (ul. T. Mazowieckiego 7), a także w budynku przy ulicy Granicznej 24 – nie dotyczy tylko korespondencji kierowanej do PUP,
 • wszelkie niezbędne informacje oraz odpowiedzi na zapytania w danej sprawie można otrzymać za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.

Dodatkowe informacje:

 • Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta w Radomiu – odwołane są wszystkie wizyty osobiste w Starostwie Powiatowym w Radomiu oraz Zwoleniu. Kontakt i porady tylko telefoniczne pod numerami telefonów: 48 381 50 97 oraz 48 381 50 98 w dni robocze w godzinach pracy urzędu. W pozostałe dni kontakt za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem: konsument@spradom.eu.

 

 • Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Radomiu orzeka zaocznie - zgodnie z poleceniem Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 marca 2020 roku, informujemy, że w celu wydawania orzeczeń o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, jak również orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień, orzekanie będzie odbywać się bez osobistego stawiennictwa osoby, której sprawa dotyczy. Jeśli lekarz – przewodniczący składu orzekającego uzna posiadaną dokumentację medyczną za wystarczającą do wydania orzeczenia, nie będzie odbywać się również osobiste badanie stanu zdrowia takiej osoby.

 


 

Od poniedziałku, 16 marca 2020 roku, budynki Starostwa Powiatowego i jednostek podległych oraz Powiatowego Urzędu Pracy zostały zamknięte dla interesantów. Zawieszona zostaje również działalność Wydziału Komunikacji i Wydziału Geodezji starostwa - sprawy można tam załatwiać poprzez systemy e-administracji.  Podobne ograniczenia wprowadziły Urzędy Miast i Gmin w powiecie radomskim.

W poniedziałek, 16 marca rano otrzymaliśmy informację, że potwierdzono pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem SARS-Cov-2. Pacjent „zero” trafił na Oddział Zakaźny szpitala miejskiego w Radomiu, ale nie jest mieszkańcem Powiatu Radomskiego.

- Apeluję do wszystkich mieszkańców Powiatu Radomskiego, którzy w przeciągu ostatnich 14 dni wrócili z zagranicy o podwójne poczucie odpowiedzialności. Zostańcie w domach, nie wychodźcie załatwiać spraw, nie odwiedzajcie znajomych. To na Was spoczywa bezpieczeństwo zdrowotne ponad 150 tysięcy mieszkańców powiatu, a w przypadku wystąpienia niepożądanych objawów, kontaktujcie się z sanepidem. Wspólnie zróbmy wszystko, aby koronawirus nie pojawił się na terenie naszego powiatu – apeluje starosta radomski Waldemar Trelka.

Szpitale w Pionkach i Iłży zamknięte, teleporady w przychodniach

Szpitale powiatowe w Pionkach oraz Iłży już od środy, 11 marca aż do odwołania wstrzymały wizyty i odwiedziny na wszystkich oddziałach, a w przypadku pionkowskiego szpitala - również w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym.

W szpitalach zastosowano również wzmożone środki bezpieczeństwa epidemiologicznego, na przykład w placówce w Iłży zorganizowano osobne pomieszczenie, tzw. śluzę, do której najpierw trafia pacjent i gdzie jest przeprowadzany szczegółowy wywiad lekarski.

Również od środy, 11 marca aż do odwołania zostały wstrzymane odwiedziny u pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej w Jedlance, Krzyżanowicach i Wierzbicy, a także Środowiskowym Domu Samopomocy w Jedlance. Odwołano również Warsztaty Terapii Zajęciowej, a ich uczestnicy zostali odwiezieni do domów.

W poniedziałek, 16 marca przed południem szpitale w Pionkach oraz Iłży otrzymały szczegółowe wytyczne z Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie zmiany trybu pracy przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej. Zostanie tam wprowadzona możliwość korzystania z telefonicznych porad lekarskich (teleporady). Dodatkowo jest możliwość wystawiania elektronicznych zwolnień lekarskich i recept bez konieczności wizyt osobistych pacjentów.

Starostwo nieczynne dla interesantów

Od poniedziałku, 16 marca Starostwo Powiatowe w Radomiu i jednostki podległe pracują w niepełnej obsadzie i realizują tylko najpilniejsze sprawy urzędowe.

– Decyzja o zamknięciu urzędów dla naszych mieszkańców nie była łatwa, ale z pewnością przyczyni się do zwiększenia Państwa bezpieczeństwa zdrowotnego, jak również naszych pracowników. Liczę na zrozumienie tej wyjątkowej sytuacji i apeluję do mieszkańców o stosowanie zasad zalecanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego oraz przestrzeganie rozporządzeń Rządu RP – dodaje starosta Waldemar Trelka.

Niedostępne dla interesantów są:

 • budynki A (Starostwo Powiatowe), B (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie) oraz C (ul. Graniczna 24 – Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych i Wydział Geodezji) oraz Powiatowy Urząd Pracy przy ul. ks. Łukasika 3 zostają zamknięte dla interesantów od poniedziałku, 16 marca od godz. 7.00 rano,
 • wszystkie Wydziały, które wydają decyzje administracyjne, zaświadczenia, wpisy do rejestrów czy inne pisma urzędowe nie będą przyjmowały interesantów,
 • Wydział Komunikacji i jego filie w Pionkach i Iłży wstrzymują rejestrację pojazdów, obsługę spraw związanych z prawami jazdy oraz transportu drogowego. Zawiadomienie o nabyciu i zbyciu pojazdu można złożyć online za pomocą systemów e-administracji (e-PUAP). Pilne sprawy, przypadki losowe itp. związane z obsługą w Wydziale Komunikacji należy zgłaszać pracownikom telefonicznie - w każdym indywidualnym przypadku zostanie podjęta decyzja o dalszym postępowaniu.
 • Kasy Starostwa przy ul. Mazowieckiego 7 i Granicznej 24 nie będą przyjmować wpłat gotówkowych – wszelkie wpłaty będą przyjmowane tylko i wyłącznie za pomocą przelewów elektronicznych,
 • Poradnie Psychologiczno - Pedagogiczne: numer 3 w Radomiu oraz w Pionkach i Iłży odwołały zaplanowane wizyty z dziećmi, udzielają konsultacji telefonicznie. 
 • Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta w Radomiu i Zwoleniu – odwołane są wszystkie wizyty osobiste w Starostwie Powiatowym w Radomiu oraz Zwoleniu. Kontakt i porady tylko telefoniczne pod numerami telefonów: 48 381 50 97 oraz 48 381 50 98 w każdy poniedziałek, środę i piątek w godzinach pracy urzędu. W pozostałe dni za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem: konsument@spradom.eu.
 • Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Radomiu orzeka zaocznie - Zgodnie z poleceniem Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 marca 2020 roku, informujemy, że w celu wydawania orzeczeń o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, jak również orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień, orzekanie będzie odbywać się bez osobistego stawiennictwa osoby, której sprawa dotyczy. Jeśli lekarz – przewodniczący składu orzekającego uzna posiadaną dokumentację medyczną za wystarczającą do wydania orzeczenia, nie będzie odbywać się również osobiste badanie stanu zdrowia takiej osoby.

W sprawach pilnych, niecierpiących zwłoki, przypadkach losowych itp. prosimy o:

 • wcześniejszy kontakt telefoniczny z odpowiednim Wydziałem – spis numerów telefonów będą wywieszone przed wejściem głównym do budynku Starostwa przy ul. T. Mazowieckiego 7. Dane teleadresowe i adresy poczty e-mail poszczególnych Wydziałów Starostwa Powiatowego w Radomiu i jednostek podległych znajdują się na stronie internetowej www.radompowiat.pl w zakładce Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) pod adresem: https://www.spradom.finn.pl/bipkod/027.
 • nadsyłanie wszelkich pism urzędowych za pomocą systemu e-administracji (ePUAP) lub wrzucanie ich do specjalnej urny w budynku głównym Starostwa Powiatowego (ul. T. Mazowieckiego 7), a także w budynku przy ulicy Granicznej 24 – nie dotyczy tylko korespondencji kierowanej do PUP,
 • w sprawach już zarejestrowanych, pisma i decyzje administracyjne będą wysłane tradycyjną pocztą na podane adresy korespondencyjne,
 • wszelkie niezbędne informacje oraz odpowiedzi na zapytania w danej sprawie można otrzymać za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.

Sprawy geodezyjne załatwisz z domu

Większość spraw w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości można załatwiać online z domu – za pomocą strony: radom.geoportal2.pl.   Można tam przeglądać ogólnodostępne mapy geodezyjne, a po zalogowaniu do systemu samodzielnie pobrać odpowiednią mapę, a także wypis z rejestru gruntów. Za pomocą tego systemu można również składać wnioski i realizować sprawy urzędowe.

Zamknięte szkoły średnie

Zgodnie z decyzją Rządu RP, od 16 do 25 marca zawieszono zajęcia w szkołach średnich w Pionkach i Iłży, prowadzonych przez Powiat Radomski. Uczniowie i nauczyciele kontynuują naukę w systemie lekcji internetowych. Budynki szkół są niedostępne dla interesantów.

Urzędy Miast i Gmin bez interesantów

Włodarze miast i gmin powiatu radomskiego podjęli decyzję o zamknięciu urzędów dla interesantów od poniedziałku lub wtorku, 17 marca. Wszędzie można jednak załatwiać najpilniejsze sprawy urzędowe – stosowne informacje są na stronach internetowych poszczególnych gmin.

Uwaga na #fakenewsy!

Prosimy o śledzenie wiarygodnych informacji, przede wszystkim komunikatów, publikowanych przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Wojewody Mazowieckiego i służb im podległych.

Najważniejsze informacje, aktualności i porady, związane z koronawirusem – w rządowym serwisie specjalnym: https://www.gov.pl/web.koronawirus.

Zachęcamy także do akcji #pomagamsąsiadom.  Poniżej załączamy plakat "Pomagam!". Można pobrać plik i wydrukować samodzielnie, albo wziąć z budynku starostwa.

❗️❗️❗️WAŻNA UWAGA! Pomaganie innym należy zacząć od zabezpieczenia siebie: pomagacz z koronawirusem zrobi więcej szkody niż pożytku. Zabezpiecz seniorów i innych, którym pomagasz:

 • podczas zakupów w sklepie czy aptece zachowaj ogólne zasady bezpieczeństwa (odstęp od innych i obsługi, płatność bezgotówkowa, ograniczona liczba klientów, oczekiwanie na zewnątrz itp.)
 • zakupy dla potrzebujących seniorów rób za darmo (jeśli masz takie życzenie) lub "na zeszyt" (później się rozliczycie) - ale nie bierz od nich pieniędzy gołą ręką, nie oddawaj im reszty w banknotach itd.
 • ograniczaj kontakt osobisty - zakupy w osobnej siatce lub koszyku postaw przed drzwiami, a potem: telefon lub dzwonek do drzwi i już cię nie ma,
 • po akcji, zdejmij ubranie, w którym chodziłeś przez cały dzień i upierz w pralce albo naszykuj sobie jeden zestaw do wychodzenia - a po powrocie do domu, zostawiaj go np. na balkonie. Nie przenośmy zarazków!
 • BORR - Bezpieczeństwo, Odpowiedzialność, Rozsądek, Rozwaga - niech to będzie wasze motto w tych dniach!

 

wstecz

Aktualności

 • 2021.04.09

  Dary dla Powiatu Radomskiego od Fundacji Wacława Ezechiela Długosza

  W Starostwie Powiatowym w Radomiu stanęło kolejne urządzenie do dezynfekcji, za pomocą którego można jednocześnie wykonać pomiar temperatury ciała. To dar od Fundacji Pamięci Wicemarszałka Sejmu II RP Wacława Ezechiela Długosza z Warszawy. Jej przedstawiciele przekazali również samorządowi powiatowemu 1500 sztuk maseczek ochronnych.

 • 2021.04.08

  Rusza konkurs plastyczny pod patronatem Starosty Radomskiego na znaczek Pielgrzymki Rodziny Szkół Jana Pawła II

  Tegorocznemu konkursowi przyświeca hasło „Nie lękajcie się!”, a jego celem jest propagowanie osoby i nauki Papieża Jana Pawła II, popularyzacja hasła XXI Dnia Papieskiego –„Nie lękajcie się” oraz propagowanie wśród środowisk szkolnych tradycji pielgrzymowania na Jasną Górę. Organizatorem konkursu jest Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 Integracyjna  im. Jana Pawła II w Radomiu, a gronie patronów honorowych jest starosta radomski Waldemar Trelka.

 • 2021.04.07

  PTASIA GRYPA ! WAŻNE INFORMACJE

  W związku ze wzrastającym zagrożeniem występowania ognisk ptasiej grypy w Polsce przekazujemy ważne informacje:

  Ptasia grypa, to choroba zakaźna atakująca ptactwo dzikie i hodowlane. Należy pamiętać, że cząsteczki wirusa mogą zainfekować także inne gatunki zwierząt.

 • 2021.04.02

  Innowacyjna terapia autyzmu w kombinezonach Neures w Chwałowicach

  Od 1 września 2021 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Chwałowicach rozpocznie się innowacyjna terapia autyzmu z wykorzystaniem kombinezonu ciśnieniowego Neures. W Starostwie Powiatowym w Radomiu podpisano pierwsze w Polsce porozumienie o współpracy z firmą Neures, którego celem jest wyposażenie Ośrodka w kombinezony oraz przeszkolenie fizjoterapeutów.

 • 2021.04.02

  Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

  Od 1 kwietnia br. rusza Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań,  który potrwa do 30 czerwca. Spis odbywa się co 10 lat i udział w nim jest obowiązkowy.

 • 2021.03.31

  Ponad 14,5 miliona od rządu dla Powiatu Radomskiego

  Powiat Radomski otrzymał ponad 14,5 miliona złotych w dodatkowym naborze do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Pieniądze zostaną przeznaczone na kolejne etapy budowy nowego szpitala w Pionkach.

   

 • 2021.03.29

  Zmiana na stanowisku dyrektora szpitala w Iłży

  W poniedziałek, 29 marca, Zarząd Powiatu Radomskiego odwołał panią Marzenę Barwicką ze stanowiska dyrektora szpitala w Iłży. Powołał również osobę pełniącą obowiązki dyrektora iłżeckiej placówki, którą jest pani Joanna Pionka.

   

 • 2021.03.29

  WIELKANOCNE TRADYCJE ZAGOŚCIŁY W PIONKACH

  Po raz XV Warsztaty Terapii Zajęciowej w Pionkach gościły uczestników konkursu TRADYCJE WIELKANOCNE. Wydarzenie w 60 % finansowane jest przez Powiat Radomski ze środków PFRON, a jego ideą jest popularyzacja tradycji wielkanocnych wśród osób z niepełnosprawnościami.
   
 • 2021.03.22

  Powiat Radomski przebuduje trzy odcinki dróg. Powstaną w Pionkach oraz gminach Wolanów i Kowala

  W poniedziałek, 22 marca w siedzibie Starostwa Powiatowego w Radomiu podpisano umowy z wykonawcami przebudowy trzech odcinków dróg powiatowych w gminach Wolanów, Kowala i mieście Pionki. Jedna z nich to poniemiecki trakt z betonowych płyt, a druga – najbardziej zniszczony fragment drogi wojewódzkiej, przekazanej powiatowi przez marszałka mazowieckiego. Z kolei inwestycja Powiatu Radomskiego w mieście Pionki pozwoli lepiej wykorzystać atuty coraz bardziej atrakcyjnego Stawu Górnego.

   

 • 2021.03.19

  Ponad 600 tysięcy maseczek dla mieszkańców Powiatu Radomskiego

  Mieszkańcy Powiatu Radomskiego będą mogli otrzymać nieodpłatnie maseczki chirurgiczne, pakowane po 2 sztuki na osobę. Ich dystrybucja odbywa się w Starostwie Powiatowym w Radomiu i jego jednostkach. Duże partie maseczek przekazano również do Urzędów Miast i Gmin na terenie powiatu, które mają je przekazywać mieszkańcom.

   

Kalendarium

«kwiecień2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Kontakt

Uwaga! Od dnia 1 stycznia 2017 r. przy dokonywaniu zakupu/sprzedaży towarów i usług, wystawianiu bądź otrzymywaniu faktur obowiązują dane:

Nabywca: Powiat Radomski

ul. Tadeusza Mazowieckiego 7, 26-600 Radom

NIP: 948-26-04-208
REGON: 670223110

Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Radomiu

ul. Tadeusza Mazowieckiego 7, 26-600 Radom


Numery telefonów centrali:

 • tel. +48 48 365 58 01
 • fax +48 48 365 58 07

Bezpośrednie numery telefonów


Godziny urzędowania:

 • poniedziałek 8:00 - 16:00; Wydział Komunikacji przyjmuje petentów w godzinach 8:00 - 15:30,
 • wtorek - czwartek 7:30 - 15:30; Wydział Komunikacji przyjmuje petentów w godzinach 7:30 - 15:00,
 • piątek 7:00 - 15:00; Wydział Komunikacji przyjmuje petentów w godzinach 7:00 - 14:30.

Skrzynki pocztowe:


Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP: /spradom/skrytka


Konta bankowe

 • rachunek dochodów Skarbu Państwa (opłaty melioracyjne, użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, karty parkingowe, legitymacje osoby niepełnosprawnej i ich duplikaty):
  38 1600 1462 1839 9265 3000 0005
 • rachunek dochodów własnych (opłaty komunikacyjne i geodezyjne, karty wędkarskie, płatności za faktury):
  98 1600 1462 1821 4410 6000 0002
 • rachunek sum depozytowych (wadia, zabezpieczenie należytego wykonania umowy, dzierżawa obwodów łowieckich):
  71 1600 1462 1821 4410 6000 0003
 • opłata skarbowa za czynności urzędowe:
  52 1240 3259 1111 0010 1340 6544
 • rachunek dochodów własnych (kary pieniężne wynikające z ustawy Prawo o Ruchu Drogowym):
  92 1600 1462 1821 4410 6000 0013
 • rachunek sum depozytowych (zezwolenia na zbieranie odpadów):
  76 1600 1462 1821 4410 6000 0010

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.