Aktualności

Breadcrumbs

Treść strony

 • 89769297_650972155704376_1130673599783370752_n Sesja Rady...

Marcowa sesja Rady Powiatu z pomiarem temperatury

Od zmierzenia temperatury ciała oraz pytań o stan zdrowia rozpoczęła się sesja Rady Powiatu Radomskiego, zwołana na piątek, 13 marca. Najważniejszą decyzją było formalne zakończenie działalności oddziału ginekologiczno – położniczego szpitala w Pionkach, który już od trzech lat nie funkcjonował jako porodówka, przynosząc bardzo duże straty.

Mimo dynamicznej sytuacji, związanej z epidemią koronawirusa, przełożenie sesji okazało się niemożliwe, przede wszystkim z uwagi na terminy ustawowe, związane z podejmowanymi decyzjami. Liczbę osób, uczestniczących w sesji zmniejszono do niezbędnego minimum, a obecni, zanim rozpoczęły się obrady, poddali się badaniu temperatury ciała oraz krótkim wywiadom medycznym.

Przyjęto uchwały i sprawozdania

Sesję prowadziła wiceprzewodnicząca Ewa Tkaczyk wraz z wiceprzewodniczącą Teodozją Bień. W porządku obrad znalazły się między innymi sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy za 2019 rok, które przedstawił jego dyrektor Józef Bakuła, a także sprawozdania  z działalności Powiatowego  Centrum Pomocy  Rodzinie w Radomiu.

Oprócz tego radni zatwierdzili sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Powiatu Radomskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami za 2019 rok, a także planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych , dla których organem prowadzącym jest Powiat Radomski. Podjęto też uchwały w sprawie ustanowienia dnia 31 maja Dniem Rodziny Powiatu Radomskiego oraz nowego przebiegu istniejących dróg powiatowych Zakrzew-Wolanów-Augustów, Zakrzew-Gulin-Wsola-Wojciechów oraz Radom-Augustów-Kowala-Parznice.

Emocje wokół porodówki w Pionkach 

Najwięcej emocji wzbudził projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach. Dotyczył on formalnej zmiany nazwy i przekształcenia oddziału ginekologiczno – położniczego na oddział ginekologii jednego dnia. O pozostawienie oddziału w dotychczasowym kształcie apelował radny Marek Janeczek z Pionek.

- Myślę, że było błędem powołanie tak dużego powiatu, lepiej było podzielić go na dwie połowy. Mamy teraz dwa szpitale, dwa płuca, które mają współpracować, jeśli uszkodzimy jedno z nich, będziemy skazani tylko na to jedno. Myślę, że trzeba wstrzymać się z tą decyzją, żeby zawiesić ten oddział, chociaż do niedawna uważałem to za słuszne. Jeśli go zlikwidujemy, to już nie wrócimy do tego tematu – argumentował radny Janeczek. – Powinniśmy się poważnie zastanowić, a nie podejmować takich decyzji, bo są mieszkańcy w Pionkach, którzy mówią, że Iłża ma taki oddział, a liczy 4,5 tysiąca mieszkańców, zaś miasto Pionki ma 18 tysięcy, a takiego oddziału nie ma. Nie oskarżam obecnych władz powiatu, to są lata, kiedy popełniono błędy. Nie wiem kto wtedy zawinił, nie było determinacji poprzedniego Zarządu Powiatu i poprzedniego starosty, ale to nie oznacza, że mamy zachowywać się tak samo – tłumaczył radny z Pionek.

Do tego wystąpienia odniósł się wicestarosta Roman Frąk, który podkreślił, że tego głosowania nie można ani odłożyć, ani wstrzymać podjętych w tej sprawie decyzji.

- Chcę przybliżyć pewne fakty. Otóż w roku 2014 w szpitalu w Pionkach były 342 porody, w 2015 – 347, a w 2016 – tylko 201. W 2017, 2018 i 2019 roku nie było już żadnych porodów. Nie było ich dlatego, że ówczesny pan dyrektor przekonał Zarząd i Radę, że lekarza neonatologa nie ma i nie będzie. W ten sposób tamten Zarząd zostawił po sobie nieistniejący oddział położniczy, ale zostawił go z całą strukturą, za którą trzeba było płacić. Inaczej mówiąc ginekologia w jakimś zakresie działała, a położnictwo nie działało, ale ponieważ nie podjęto wówczas żadnej decyzji formalnej, trzeba było nadal utrzymywać 24 godziny na dobę pełną obsadę oddziału – zauważył wicestarosta Roman Frąk. - Czym to skutkowało? Pieniędzy z NFZ nie było, a koszty rosły. W 2018 roku wszystkie dochody oddziału to 934 tysiące złotych, a koszty 2 miliony 138,8 tysiąca złotych, w tym same płace personelu to 1 milion 235 tysięcy złotych. Strata łączna 1,2 miliona złotych. W 2019 roku utrzymywał się ten stan, a strata wyniosła prawie 1,5 miliona. Dziś pan radny wnioskuje, żeby było dalej tak jak było. Łatwo jest podejmować takie decyzje, kiedy nie ponosi się za nie odpowiedzialności – zauważył Roman Frąk.

Jak zapewniał wicestarosta, likwidacja oddziału jest niezbędna w ramach istniejącej procedury, stosowanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia. – My likwidujemy ten oddział tylko formalnie, ponieważ jest w takiej formie wpisany do rejestrów. Trzeba to zrobić, aby potem móc utworzyć nowy oddział ginekologii jednego dnia – tłumaczył wicestarosta Frąk. - W przekonaniu dyrekcji, tego rodzaju oddział będzie bardziej korzystny dla pacjentek oraz dla szpitala i nie zmniejszy gamy usług medycznych, które placówka wykonuje. Zdaniem dyrekcji, należy wzmocnić działalność poradni ginekologicznej, dzięki czemu będziemy mieć więcej pacjentek na oddziale ginekologii jednego dnia. Wówczas jest szansa, że oddział się zbilansuje. Nie przekreślamy przyszłości ginekologii w nowym szpitalu w Pionkach, ale wydaje się, że działalności położniczej już tam nie będzie, chociażby dlatego, że dziś nie ma rejonizacji i każda kobieta sama decyduje gdzie chciałaby rodzić – dodał Roman Frąk.

Ponad 14 milionów na szpital w Pionkach

Do dyskusji włączył się też starosta Waldemar Trelka, który przypomniał, że funkcjonowanie oddziału położniczego było fikcją, ponieważ kontrakt z NFZ nie był realizowany.

- O utrzymanie tej fikcji dbali rozmaici „przyjaciele” szpitala w Pionkach. Poprzedni Zarząd Powiatu w ogóle nie interesował się losem szpitala, twierdząc, że jest on samodzielny, a we mnie do dziś krew się burzy na takie słowa. W czerwcu okaże się, że temu „samodzielnemu” szpitalowi trzeba będzie dołożyć co najmniej 1 milion złotych, a jeśli policzyć 2 miliony długu, zaciągnięte przez poprzednią dyrekcję w parabanku i olbrzymie koszty jego obsługi, a także inne zobowiązania, to pewnie trzeba będzie przeznaczyć na szpital pewnie z 5 milionów. Jesteśmy na to przygotowani. W tym roku mamy w budżecie 14,1 miliona złotych tylko dla szpitala w Pionkach. Przypomnę, że w ostatnich 10 latach „przyjaciele” tego szpitala przeznaczali dla niego 850 tysięcy złotych rocznie – wyliczał starosta Trelka.

Ostatecznie radni, 22 głosami „za” i 1 wstrzymującym się (radny Marek Janeczek) przyjęli uchwałę, zezwalającą na przekształcenie oddziału ginekologiczno – położniczego pionkowskiego szpitala w oddział ginekologii jednego dnia.

Porodówka bez porodów w Pionkach

Przypomnimy, że stopniowe ograniczanie działalności oddziału rozpoczęło się jeszcze w 2017 roku, kiedy ówczesny dyrektor podpisał porozumienie z Narodowym Funduszem Zdrowia o wstrzymaniu porodów z powodu braku lekarza neonatologa, czyli specjalisty, zajmującego się zdrowiem i chorobami noworodków. Nowy neonatolog był poszukiwany przez dłuższy czas, ale bezskutecznie. W ten sposób możliwość rodzenia w Pionkach skończyła się już trzy lata temu.

- Wobec rosnących strat oddziału i szpitala, podjęliśmy decyzję o uporządkowaniu tego stanu rzeczy. Zaproponowaliśmy, aby oddział został przekształcony w oddział ginekologii planowej, który wykonywałby określone zabiegi – mówi wicestarosta Roman Frąk.

Po wyliczeniach Narodowego Funduszu Zdrowia okazało się, że taka zmiana nie pomoże w uzdrowieniu finansów oddziału. Dyrekcja szpitala, po rozmowach z NFZ, zaproponowała zatem, aby przekształcić go w oddział ginekologii jednego dnia, gdzie procedury medyczne są wyżej wyceniane.

Nazwa „ginekologia jednego dnia” może być myląca, ponieważ sugeruje jakoby pacjentki musiały przebywać na oddziale tylko przez 1 dobę. Dyrekcja szpitala w Pionkach zapewnia jednak, że jeśli pacjentka ginekologiczna wymagałaby dłuższej opieki czy pobytu, czyli więcej niż 1 dzień, to wówczas zostanie ona przeniesiona na inny oddział pionkowskiej lecznicy.

 • Sesja Rady Powiatu Radomskiego
 • Sesja Rady Powiatu Radomskiego
 • Sesja Rady Powiatu Radomskiego
 • Sesja Rady Powiatu Radomskiego
 • Sesja Rady Powiatu Radomskiego
 • Sesja Rady Powiatu Radomskiego
 • Sesja Rady Powiatu Radomskiego
 • Sesja Rady Powiatu Radomskiego
 • Sesja Rady Powiatu Radomskiego

wstecz

Aktualności

 • 2021.05.14

  Niesamowite kreacje powstały w MOW w Wierzbicy

  W minionym tygodniu w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Wierzbicy, prowadzonym przez Powiat Radomski miały miejsce wyjątkowe warsztaty krawieckie. Poprowadziła je Marzena Chełmińska, znana projektantka mody, kreatorka marek C#elminska oraz SENS. Efektem wspólnej pracy z dziewczętami z klasy krawieckiej były niezwykłe kreacje, uwieńczone potem przez fotografów podczas Zjazdu Pasjonatów Fotografii w Sandomierzu.

 • 2021.05.14

  Kwalifikacja wojskowa 2021 w powiecie radomskim. Kogo dotyczy?

  Niemal tysiąc mieszkańców Powiatu Radomskiego ma zgłosić się w tym roku do kwalifikacji wojskowej, która rozpoczyna się już w poniedziałek, 17 maja i potrwa do środy, 30 czerwca. Najwięcej poborowych jest w gminach Zakrzew, Skaryszew i mieście Pionki, a najmniej w gminach Przytyk i Gózd. Powiatowa Komisja Lekarska numer 1 będzie mieścić się w Centrum Medycznym Corten Medic przy ulicy Beliny Prażmowskiego 33 A w Radomiu.

 • 2021.05.13

  Ważna informacja dla osób, które wymagają rehabilitacji po przebytej chorobie COVID-19

  Szpital w Pionkach rozpoczyna stacjonarną rehabilitację, zmierzającą do poprawy sprawności oddechowej pacjentów oraz zwiększającą wydolność wysiłkową.
   
  - Prowadzona przez nas rehabilitacja ma sprawić, że pacjenci po przebytym zakażeniu koronawirusem szybciej powrócą do pełnej sprawności. Rehabilitacja ma również wpłynąć na ich kondycję psychiczną - mówi Bernarda Dudek, dyrektor szpitala w Pionkach.
 • 2021.04.23

  Trwa kompleksowy remont szpitala powiatowego w Iłży

  - Budowa nowego szpitala w Pionkach nie oznacza, że władze powiatu zapominają o drugiej ważnej placówce ochrony zdrowia w Iłży – podkreśla Waldemar Trelka, starosta radomski. Tylko w 2021 roku nakłady na różne inwestycje w tym szpitalu to blisko 7,5 miliona złotych. Najważniejsze z nich to dokończenie przebudowy Bloku Operacyjnego i Działu Chirurgicznego oraz zakupy sprzętu i aparatury medycznej.

   

 • 2021.04.15

  Powiat Radomski składa trzy wnioski na inwestycje do marszałka mazowieckiego

  Władze Powiatu Radomskiego złożyły wnioski inwestycyjne do marszałkowskiego programu „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Dwa z nich dotyczą służby zdrowia, a trzeci budowy drogi, łączącej Radom z podradomskimi gminami. Łączna maksymalna wartość dofinansowania, które można uzyskać z budżetu województwa mazowieckiego to blisko 6 milionów złotych.

 • 2021.04.15

  Powstaje Powiatowy Punkt Szczepień w Pionkach, drugi działa w Iłży

  W Powiecie Radomskim powstaną dwa dodatkowe powszechne, powiatowe punkty szczepień przeciwko COVID-19. Jeden z nich mieści się w szpitalu w Iłży i działa od początku 2021 roku. Drugi ma ruszyć od maja w budynku szpitalnym przy ulicy Sienkiewicza 29 w Pionkach. Będzie można tam szczepić 200 osób dziennie.

   

 • 2021.04.15

  Zmiany w systemie dopłat bezpośrednich

  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina o trawjącym od 15 marca naborze wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich i obszarowych  z PROW za 2021 rok.

  Od tego roku rolnicy mogą składać wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich i obszarowych z PROW wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą aplikacji eWniosekPlus.
  Nie ma możliwości złożenia uproszczonego oświadczenia zastępującego wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich czy obszarowych. Do rolników nie jest już przesyłany spersonalizowany formularz wniosku wraz z materiałem graficznym w wersji papierowej.  Nie ma także możliwości składania oświadczeń o braku zmian w stosunku do roku ubiegłego.

 • 2021.04.13

  Bezpieczny w sieci - konferencja online

  Urząd Komunikacji Elektronicznej przygotował nową kampanię edukacyjno-informacyjną "j@ online", która jest odpowiedzią na stale rosnącą skalę zagrożeń jaką są ataki phishingowe. Narażeni na nie są wszyscy konsumenci, którzy często korzystają z sieci, ale zapominają o podstawowych zasadach cyberbezpieczeństwa.

 • 2021.04.09

  Dary dla Powiatu Radomskiego od Fundacji Wacława Ezechiela Długosza

  W Starostwie Powiatowym w Radomiu stanęło kolejne urządzenie do dezynfekcji, za pomocą którego można jednocześnie wykonać pomiar temperatury ciała. To dar od Fundacji Pamięci Wicemarszałka Sejmu II RP Wacława Ezechiela Długosza z Warszawy. Jej przedstawiciele przekazali również samorządowi powiatowemu 1500 sztuk maseczek ochronnych.

 • 2021.04.08

  Rusza konkurs plastyczny pod patronatem Starosty Radomskiego na znaczek Pielgrzymki Rodziny Szkół Jana Pawła II

  Tegorocznemu konkursowi przyświeca hasło „Nie lękajcie się!”, a jego celem jest propagowanie osoby i nauki Papieża Jana Pawła II, popularyzacja hasła XXI Dnia Papieskiego –„Nie lękajcie się” oraz propagowanie wśród środowisk szkolnych tradycji pielgrzymowania na Jasną Górę. Organizatorem konkursu jest Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 Integracyjna  im. Jana Pawła II w Radomiu, a gronie patronów honorowych jest starosta radomski Waldemar Trelka.

Kalendarium

«maj2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Kontakt

Uwaga! Od dnia 1 stycznia 2017 r. przy dokonywaniu zakupu/sprzedaży towarów i usług, wystawianiu bądź otrzymywaniu faktur obowiązują dane:

Nabywca: Powiat Radomski

ul. Tadeusza Mazowieckiego 7, 26-600 Radom

NIP: 948-26-04-208
REGON: 670223110

Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Radomiu

ul. Tadeusza Mazowieckiego 7, 26-600 Radom


Numery telefonów centrali:

 • tel. +48 48 365 58 01
 • fax +48 48 365 58 07

Bezpośrednie numery telefonów


Godziny urzędowania:

 • poniedziałek 8:00 - 16:00; Wydział Komunikacji przyjmuje petentów w godzinach 8:00 - 15:30,
 • wtorek - czwartek 7:30 - 15:30; Wydział Komunikacji przyjmuje petentów w godzinach 7:30 - 15:00,
 • piątek 7:00 - 15:00; Wydział Komunikacji przyjmuje petentów w godzinach 7:00 - 14:30.

Skrzynki pocztowe:


Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP: /spradom/skrytka


Konta bankowe

 • rachunek dochodów Skarbu Państwa (opłaty melioracyjne, użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, karty parkingowe, legitymacje osoby niepełnosprawnej i ich duplikaty):
  38 1600 1462 1839 9265 3000 0005
 • rachunek dochodów własnych (opłaty komunikacyjne i geodezyjne, karty wędkarskie, płatności za faktury):
  98 1600 1462 1821 4410 6000 0002
 • rachunek sum depozytowych (wadia, zabezpieczenie należytego wykonania umowy, dzierżawa obwodów łowieckich):
  71 1600 1462 1821 4410 6000 0003
 • opłata skarbowa za czynności urzędowe:
  52 1240 3259 1111 0010 1340 6544
 • rachunek dochodów własnych (kary pieniężne wynikające z ustawy Prawo o Ruchu Drogowym):
  92 1600 1462 1821 4410 6000 0013
 • rachunek sum depozytowych (zezwolenia na zbieranie odpadów):
  76 1600 1462 1821 4410 6000 0010

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.