Aktualności

Breadcrumbs

Treść strony

 • Obecny budynek oddziału chirurgii szpitala powiatowego w...

Powiat Radomski zaczyna rozbudowę szpitala w Pionkach

Rekordowe, wielomilionowe nakłady i budowa nowego pawilonu dla  oddziału chirurgicznego oraz poradni specjalistycznych – to plany władz Powiatu Radomskiego na 2020 rok dla szpitala w Pionkach. Obecnie jest sporządzana dokumentacja wykonawcza, a w wariancie optymistycznym już na przełomie czerwca i lipca będzie możliwe wyłonienie wykonawcy i rozpoczęcie pierwszych prac budowlanych. Przeszkoda może być tylko jedna: zbyt wysokie oferty firm budowlanych.

Sytuacja finansowa szpitala w Pionkach jest nadal trudna, ale coraz bardziej stabilna. Świadczą o tym następujące fakty i liczby:

 • w 2018 roku przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia, które są podstawą dochodów wszelkich placówek ochrony zdrowia, wyniosły 20 312 798,38 zł, czyli 20,3 miliona. W 2019 roku było to już 23 595 162,43 zł, czyli ponad 23,5 miliona złotych. Oznacza to wzrost o 3 282 364,05 złotych, czyli ponad 3,2 miliona złotych rok do roku.
 • wzrosło również tak zwane wykonanie umów z Narodowym Funduszem Zdrowia, w tym ryczałt, udzielany placówkom, będących w sieci szpitali. W 2018 roku wykonanie ryczałtu wyniosło 93,15 %, a w 2019 roku jest to już 104,58 %. Oznacza to, że szpital wykonał nieco więcej procedur medycznych, co daje szansę na stopniowe zwiększanie ryczałtu, a przez to lepsze finansowanie.
 • sytuacja finansowa szpitala nie pozwala jeszcze na optymizm, ale dzięki energicznej działalności dyrekcji widać już, że racjonalne ograniczanie zbędnych kosztów, negocjacje z wierzycielami oraz inne działania przynoszą pierwsze efekty.

- Nie ulega wątpliwości, że działalność szpitala wykonywana niejako niezależnie od siebie w trzech obiektach w różnych częściach Pionek, niesie za sobą coraz wyższe koszty funkcjonowania całego SPZZOZ. Wysiłek dyrekcji jest bardzo duży, widać go m.in. w redukcji zobowiązań wymagalnych o ponad 238 tysięcy złotych w ostatnim roku, ale pionkowski szpital w dalszym ciągu generuje straty. W planie finansowym rok 2020 ma być pierwszym, w którym szpital będzie się bilansował, czyli mówiąc potocznie „wyjdzie na zero”, ale na razie nie wiadomo to zamierzenie się uda, ponieważ w grę wchodzi zbyt wiele zmiennych czynników, związanych z ogólną sytuacją służby zdrowia w Polsce – komentuje starosta radomski Waldemar Trelka.

Rekordowe 14,1 miliona dla szpitala

W latach 2010-2019 Powiat Radomski przeznaczył na szpital w Pionkach łącznie 8 250 981,23 złote, czyli ponad 8,2 miliona złotych. Finansowano szpitalne inwestycje, zakupy czy badania profilaktyczne, a oprócz tego pokrywano ujemny wynik finansowy szpitala, udzielano mu też pożyczek.

Od 2014 roku szpitalowi pomagało również Miasto Pionki, między innymi w związku z budową Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego (łącznie 350 tysięcy złotych) oraz Gmina Pionki (10 tysięcy złotych), pozyskano również 1 829 188,72 złote ze środków unijnych na projekt e-usługi.

- W ostatnich 10 latach kwota nakładów na szpital wynosiła średnio niewiele ponad 825 tysięcy złotych rocznie. Tymczasem, dzięki wytężonej pracy obecnego Zarządu Powiatu, wsparcia radnych Prawa i Sprawiedliwości z tego terenu, Rady Społecznej i dyrekcji szpitala oraz merytorycznej współpracy z Miastem Pionki, tylko w 2020 roku łączna kwota nakładów na szpital w Pionkach z budżetu Powiatu Radomskiego, ale też innych źródeł, została zaplanowana na poziomie ponad 14,1 miliona złotych. Są to nakłady rekordowe, jakich nie było w trakcie całych 20 lat istnienia powiatu – podkreśla starosta Waldemar Trelka.

Rozbudowa szpitala w Pionkach

Najważniejszym celem władz Powiatu Radomskiego jest zapowiadana rozbudowa pionkowskiego szpitala, prowadzona w trzech etapach. Należy w tym miejscu podkreślić, że samorząd Miasta Pionki uchwalił ostatnio w swoim budżecie kwotę 500 tysięcy złotych z przeznaczeniem na remont i modernizację szpitala.

W pierwszym etapie, którego realizacja ma rozpocząć się jeszcze w 2020 roku, ma zostać wybudowany nowy pawilon chirurgiczny, gdzie ma mieścić się również zespół poradni specjalistycznych. Został złożony wniosek do rezerwy ogólnej budżetu państwa na zakup sprzętu medycznego dla nowego pawilonu. Szpital posiada aktualną dokumentację, w tym koncepcję rozbudowy oraz tak zwany Program Funkcjonalno – Użytkowy (PFU). 

Niedawno rozstrzygnięto przetarg na sporządzenie dokumentacji wykonawczej, czyli projektu budowlanego wszystkich branż, na podstawie którego przyszły wykonawca będzie mógł przystąpić do budowy. Swoje usługi w tym zakresie zaoferowały trzy podmioty z: Gliwic, Włocławka i Kielc, a decyzją komisji przetargowej, najkorzystniejszą ofertę złożyła firma z Gliwic, która zaproponowała nieco ponad 160 tysięcy złotych za sporządzenie dokumentacji wykonawczej. Termin zakończenia prac nad dokumentacją to 4 maja.

Kiedy dokumentacja wykonawcza będzie gotowa i zatwierdzona, dyrekcja szpitala ogłosi kolejny przetarg, tym razem na budowę nowego pawilonu. W wariancie optymistycznym zostanie on rozstrzygnięty w czerwcu lub na początku lipca 2020 roku tak, aby wykonawca mógł jeszcze wykorzystać sezon budowlany na prace. W tegorocznym budżecie Powiatu Radomskiego są zarezerwowane fundusze na prowadzenie robót budowlanych. Jedyną przeszkodą może być tylko zaproponowanie przez firmy budowlane zbyt wysokich kwot na realizację tego zadania.

Powiat będzie wspierał szpital

Jednocześnie 2020 rok to czas przygotowywanie dokumentacji na II oraz III etap rozbudowy szpitala, czyli budowę kolejnego pawilonu oraz rewitalizację istniejącego, przedwojennego budynku. Dodatkowo jeszcze w tym roku zaplanowano zakupy niezbędnego sprzętu medycznego dla całego szpitala za ponad 700 tysięcy złotych.

- Zarząd Powiatu deklaruje stałe wsparcie dla szpitala w Pionkach w celu zapewnienia płynności finansowej i rozwoju SPZZOZ. W najbliższym czasie szczegółowo poinformuję o etapach wychodzenia szpitala z zadłużenia, które generują między innymi zaciągnięte przed laty wysokooprocentowane pożyczki parabankowe – zapowiada starosta Waldemar Trelka.

 • data: 2020-03-09

wstecz

Aktualności

 • 2021.05.14

  Niesamowite kreacje powstały w MOW w Wierzbicy

  W minionym tygodniu w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Wierzbicy, prowadzonym przez Powiat Radomski miały miejsce wyjątkowe warsztaty krawieckie. Poprowadziła je Marzena Chełmińska, znana projektantka mody, kreatorka marek C#elminska oraz SENS. Efektem wspólnej pracy z dziewczętami z klasy krawieckiej były niezwykłe kreacje, uwieńczone potem przez fotografów podczas Zjazdu Pasjonatów Fotografii w Sandomierzu.

 • 2021.05.14

  Kwalifikacja wojskowa 2021 w powiecie radomskim. Kogo dotyczy?

  Niemal tysiąc mieszkańców Powiatu Radomskiego ma zgłosić się w tym roku do kwalifikacji wojskowej, która rozpoczyna się już w poniedziałek, 17 maja i potrwa do środy, 30 czerwca. Najwięcej poborowych jest w gminach Zakrzew, Skaryszew i mieście Pionki, a najmniej w gminach Przytyk i Gózd. Powiatowa Komisja Lekarska numer 1 będzie mieścić się w Centrum Medycznym Corten Medic przy ulicy Beliny Prażmowskiego 33 A w Radomiu.

 • 2021.05.13

  Ważna informacja dla osób, które wymagają rehabilitacji po przebytej chorobie COVID-19

  Szpital w Pionkach rozpoczyna stacjonarną rehabilitację, zmierzającą do poprawy sprawności oddechowej pacjentów oraz zwiększającą wydolność wysiłkową.
   
  - Prowadzona przez nas rehabilitacja ma sprawić, że pacjenci po przebytym zakażeniu koronawirusem szybciej powrócą do pełnej sprawności. Rehabilitacja ma również wpłynąć na ich kondycję psychiczną - mówi Bernarda Dudek, dyrektor szpitala w Pionkach.
 • 2021.04.23

  Trwa kompleksowy remont szpitala powiatowego w Iłży

  - Budowa nowego szpitala w Pionkach nie oznacza, że władze powiatu zapominają o drugiej ważnej placówce ochrony zdrowia w Iłży – podkreśla Waldemar Trelka, starosta radomski. Tylko w 2021 roku nakłady na różne inwestycje w tym szpitalu to blisko 7,5 miliona złotych. Najważniejsze z nich to dokończenie przebudowy Bloku Operacyjnego i Działu Chirurgicznego oraz zakupy sprzętu i aparatury medycznej.

   

 • 2021.04.15

  Powiat Radomski składa trzy wnioski na inwestycje do marszałka mazowieckiego

  Władze Powiatu Radomskiego złożyły wnioski inwestycyjne do marszałkowskiego programu „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Dwa z nich dotyczą służby zdrowia, a trzeci budowy drogi, łączącej Radom z podradomskimi gminami. Łączna maksymalna wartość dofinansowania, które można uzyskać z budżetu województwa mazowieckiego to blisko 6 milionów złotych.

 • 2021.04.15

  Powstaje Powiatowy Punkt Szczepień w Pionkach, drugi działa w Iłży

  W Powiecie Radomskim powstaną dwa dodatkowe powszechne, powiatowe punkty szczepień przeciwko COVID-19. Jeden z nich mieści się w szpitalu w Iłży i działa od początku 2021 roku. Drugi ma ruszyć od maja w budynku szpitalnym przy ulicy Sienkiewicza 29 w Pionkach. Będzie można tam szczepić 200 osób dziennie.

   

 • 2021.04.15

  Zmiany w systemie dopłat bezpośrednich

  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina o trawjącym od 15 marca naborze wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich i obszarowych  z PROW za 2021 rok.

  Od tego roku rolnicy mogą składać wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich i obszarowych z PROW wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą aplikacji eWniosekPlus.
  Nie ma możliwości złożenia uproszczonego oświadczenia zastępującego wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich czy obszarowych. Do rolników nie jest już przesyłany spersonalizowany formularz wniosku wraz z materiałem graficznym w wersji papierowej.  Nie ma także możliwości składania oświadczeń o braku zmian w stosunku do roku ubiegłego.

 • 2021.04.13

  Bezpieczny w sieci - konferencja online

  Urząd Komunikacji Elektronicznej przygotował nową kampanię edukacyjno-informacyjną "j@ online", która jest odpowiedzią na stale rosnącą skalę zagrożeń jaką są ataki phishingowe. Narażeni na nie są wszyscy konsumenci, którzy często korzystają z sieci, ale zapominają o podstawowych zasadach cyberbezpieczeństwa.

 • 2021.04.09

  Dary dla Powiatu Radomskiego od Fundacji Wacława Ezechiela Długosza

  W Starostwie Powiatowym w Radomiu stanęło kolejne urządzenie do dezynfekcji, za pomocą którego można jednocześnie wykonać pomiar temperatury ciała. To dar od Fundacji Pamięci Wicemarszałka Sejmu II RP Wacława Ezechiela Długosza z Warszawy. Jej przedstawiciele przekazali również samorządowi powiatowemu 1500 sztuk maseczek ochronnych.

 • 2021.04.08

  Rusza konkurs plastyczny pod patronatem Starosty Radomskiego na znaczek Pielgrzymki Rodziny Szkół Jana Pawła II

  Tegorocznemu konkursowi przyświeca hasło „Nie lękajcie się!”, a jego celem jest propagowanie osoby i nauki Papieża Jana Pawła II, popularyzacja hasła XXI Dnia Papieskiego –„Nie lękajcie się” oraz propagowanie wśród środowisk szkolnych tradycji pielgrzymowania na Jasną Górę. Organizatorem konkursu jest Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 Integracyjna  im. Jana Pawła II w Radomiu, a gronie patronów honorowych jest starosta radomski Waldemar Trelka.

Kalendarium

«maj2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Kontakt

Uwaga! Od dnia 1 stycznia 2017 r. przy dokonywaniu zakupu/sprzedaży towarów i usług, wystawianiu bądź otrzymywaniu faktur obowiązują dane:

Nabywca: Powiat Radomski

ul. Tadeusza Mazowieckiego 7, 26-600 Radom

NIP: 948-26-04-208
REGON: 670223110

Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Radomiu

ul. Tadeusza Mazowieckiego 7, 26-600 Radom


Numery telefonów centrali:

 • tel. +48 48 365 58 01
 • fax +48 48 365 58 07

Bezpośrednie numery telefonów


Godziny urzędowania:

 • poniedziałek 8:00 - 16:00; Wydział Komunikacji przyjmuje petentów w godzinach 8:00 - 15:30,
 • wtorek - czwartek 7:30 - 15:30; Wydział Komunikacji przyjmuje petentów w godzinach 7:30 - 15:00,
 • piątek 7:00 - 15:00; Wydział Komunikacji przyjmuje petentów w godzinach 7:00 - 14:30.

Skrzynki pocztowe:


Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP: /spradom/skrytka


Konta bankowe

 • rachunek dochodów Skarbu Państwa (opłaty melioracyjne, użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, karty parkingowe, legitymacje osoby niepełnosprawnej i ich duplikaty):
  38 1600 1462 1839 9265 3000 0005
 • rachunek dochodów własnych (opłaty komunikacyjne i geodezyjne, karty wędkarskie, płatności za faktury):
  98 1600 1462 1821 4410 6000 0002
 • rachunek sum depozytowych (wadia, zabezpieczenie należytego wykonania umowy, dzierżawa obwodów łowieckich):
  71 1600 1462 1821 4410 6000 0003
 • opłata skarbowa za czynności urzędowe:
  52 1240 3259 1111 0010 1340 6544
 • rachunek dochodów własnych (kary pieniężne wynikające z ustawy Prawo o Ruchu Drogowym):
  92 1600 1462 1821 4410 6000 0013
 • rachunek sum depozytowych (zezwolenia na zbieranie odpadów):
  76 1600 1462 1821 4410 6000 0010

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.