Aktualności

Breadcrumbs

Treść strony

 • Spotkanie starostów z wójtami i burmistrzami z powiatu...

Spotkanie starostów z samorządowcami Powiatu Radomskiego

We wtorek, 28 stycznia starosta radomski Waldemar Trelka zaprosił włodarzy miast i gmin powiatu radomskiego na spotkanie noworoczne, podczas którego przedstawił plany inwestycji drogowych, jak również zaprosił do współpracy przy innych przedsięwzięciach.

Starosta Waldemar Trelka oraz wicestarosta Roman Frąk przywitali burmistrzów i wójtów z powiatu radomskiego. W spotkaniu wzięli udział: Przemysław Burek, burmistrz Iłży, Robert Kowalczyk, burmistrz Pionek, a także: Wojciech Ćwierz, wójt gminy Jastrzębia, Dariusz Bulski, wójt gminy Kowala, Kamil Dziewierz, wójt gminy Jedlińsk, Piotr Leśnowolski, wójt gminy Jedlnia – Letnisko, Dariusz Wołczyński, wójt gminy Przytyk, Leszek Margas, wójt gminy Zakrzew, Ewa Markowska – Bzducha, wójt gminy Wolanów, Zdzisław Dulias, wójt gminy Wierzbica oraz Paweł Dziewit, wójt gminy Gózd. Gminę Pionki reprezentował Andrzej Drózd.

Blisko 70 milionów na inwestycje drogowe

Starosta radomski Waldemar Trelka omówił realizację inwestycji drogowych, zrealizowanych w ubiegłym roku.

- W 2019 roku, dzięki zgodnej współpracy, za którą bardzo dziękuję włodarzom miast i gmin, zrealizowaliśmy inwestycje za około 70 milionów złotych. Ponad 44 miliony pochodziły z różnych dotacji pozabudżetowych, a przede wszystkim z Funduszu Dróg Samorządowych. Teraz chcemy kontynuować tę dobrą passę, również dzięki znakomitej współpracy przy realizacji inwestycji z burmistrzami i wójtami – mówił Waldemar Trelka.

Według informacji przedstawionej przez Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych, plan wydatków inwestycyjnych na drogi na cały 2019 rok uchwalono w wysokości niewiele ponad 27 milionów złotych. Plan zakładał realizację 19 zadań inwestycyjnych, w ramach których były wykonywane:  rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych, budowa chodników, a także dokumentacje geodezyjne i projektowe. Zaplanowano także wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa na własność Powiatu Radomskiego pod rozbudowy dróg powiatowych.

- Na  koniec grudnia 2019 roku wykonanie planu inwestycji drogowych wzrosło ponad dwukrotnie, ponieważ zrealizowano zadania za ponad 65,5 miliona złotych. Pozyskaliśmy na ten cel środki finansowe w łącznej wysokości ponad 44,3 miliony złotych, co stanowi 78,3 % wydatków inwestycyjnych powiatu – dodaje starosta radomski.

Z pozyskanej kwoty do końca roku 2019 wydatkowano ponad 33,4 miliony złotych.  Pozostałe środki w wysokości 10,9 miliona pozostały do wykorzystania  na zadania, które otrzymały dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych, ale a ich realizacja została  przesunięta na 2020 rok. Są to przebudowy dróg: Wieniawa-Przytyk-Jedlińsk (gminy Jedlińsk, Przytyk), Kuczki-Kazimierówka-Skaryszew (gminy Gózd, Skaryszew) oraz Jedlińsk-Bartodzieje-Łukawa-Głowaczów (gminy Jastrzębia, Jedlińsk).

Drogowe inwestycje w gminach w 2020 roku

Plan wydatków inwestycyjnych Powiatu Radomskiego na przebudowę dróg na 2020 rok wynosi prawie 26,5 miliona złotych. W jego ramach zaplanowano  realizację trzech kolejnych zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych:

 • budowa drogi powiatowej Wieniawa – Przytyk – Jedlińsk (odcinek o długości 3565,96 metrów na terenie gm. Przytyk). Szacunkowa wartość robót budowlanych wraz z kosztami nadzoru inwestorskiego i niezbędnymi badaniami to 6.872.094 złotych,
 • rozbudowa drogi powiatowej Gulin – Wsola – Wojciechów  (odcinek o długości 4 865,96 metrów) w tym na terenie gminy Jedlińsk 2 965,96 metrów, a na terenie gminy Zakrzew 1 900 metrów. Szacunkowa wartość całego zadania to 14.886.521 złotych,
 • rozbudowa drogi powiatowej Wierzbica – Modrzejowice (odcinek o długości 3 648 metrów) na terenie gminy Wierzbica. Szacunkowa wartość całego zadania to 11.421.687  złotych.

Wnioski o dofinansowanie tych zadań złożono jeszcze w sierpniu 2019 roku z  tym, że rozbudowa drogi Gulin – Wsola - Wojciechów będzie odbywać się w cyklu dwuletnim (na terenie gminy Jedlińsk w 2020 roku, a na terenie gminy Zakrzew w 2021 roku). Obecnie została zakończona weryfikacja złożonych wniosków. Wszystkie złożone wnioski zostały rekomendowane do dofinansowania. Powiat Radomski posiada też podpisane umowy z gminami Przytyk, Jedlińsk, Zakrzew i Wierzbica w sprawie udzielenia pomocy finansowej w wysokości 35 % wkładu własnego Powiatu do realizacji poszczególnych zadań.

Jak dodała obecna na spotkaniu Joanna Chojnacka, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych, w tym roku jest planowane zgłoszenie kolejnych trzech zadań do Funduszu Dróg Samorządowych. Wybór zadań nastąpi po uzgodnieniach z wójtami gmin co do możliwości ich dofinansowania w 2021 roku w wysokości 35% wkładu własnego powiatu. Pod uwagę są brane następujące drogi:

 • gmina Wolanów - rozbudowa drogi powiatowej nr 3505W Jaszowice – Wacławów – Sławno (odcinek o długości 4,4 kilometra),
 • Gmina Iłża - rozbudowa drogi powiatowej Iłża - Antoniów (odcinek o długości 3,8 kilometra)
 • Gmina Kowala - przebudowa drogi numer 733 (odcinek o długości 2,5 kilometra),
 • Gmina Jastrzębia - rozbudowa drogi Wojciechów-Kozłów-Rajec Szlachecki (odcinek o długości 5,0 kilometrów).
 • Miasto Pionki - rozbudowa ulicy Spacerowej i Polnej wraz z budową mostu w ciągu drogi powiatowej Pionki – Podgóra.

W 2020 roku zaplanowano również następujące zadania inwestycyjne:

1.  opracowanie dokumentacji projektowych na:

- rozbudowę drogi powiatowej nr 1115W Przytyk – Kożuchów na terenie gminy Przytyk,

- rozbudowę drogi powiatowej 1133W Stara Błotnica – Jedlanka na terenie gminy Jedlińsk,

- rozbudowę drogi 3545 W Wierzbica – Polany –Krzyżanowice na terenie gminy Iłża (odcinek o długości 3,25 kilometra), a na terenie gminy Wierzbica odcinek o długości 2,8 kilometra,

- rozbudowę drogi 3550W Iłża- Rybiczyzna – Grabowiec na terenie gminy Iłża,

- rozbudowę drogi 733 na terenie gminy Wolanów i Zakrzew,

- poprawę bezpieczeństwa na skrzyżowaniu dróg 733 i 3557W w miejscowości Kowala.

2. wykonanie dokumentacji geodezyjnych do celów regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod pas drogowy drogi powiatowej:

- 3539W Radom – Gębarzów – Polany na terenie gmin Kowala, Skaryszew, Wierzbica (odcinek o długości 7,72 kilometra),

- 3531W Kuczki – Kazimierówka – Skaryszew na terenie gminy Skaryszew (odcinek o długości 1,1 kilometra).

Ambicją Zarządu Powiatu jest wykonanie inwestycji drogowych w każdej z gmin do końca obecnej kadencji.

Wsparcie włodarzy jest ważne

Starosta Waldemar Trelka podziękował Robertowi Kowalczykowi, burmistrzowi Pionek za wkład finansowy w wysokości 500 tysięcy złotych z budżetu tego miasta na realizację pierwszego etapu rozbudowy szpitala w Pionkach. Słowa podziękowania skierował również do tych włodarzy, którzy zadeklarowali i przekazali wsparcie finansowe w wysokości 35 % wkładu Powiatu w daną inwestycję drogową.

- Ponaddwukrotne zwiększenie środków przeznaczonych na modernizację dróg w ciągu kilku miesięcy to sukces powiatu, ale nie byłby on możliwy bez tej  zgodnej i owocnej współpracy. Skorzystali na tym mieszkańcy całego powiatu radomskiego – podkreślił Waldemar Trelka.

Również wójtowie, jak Leszek Margas, Wojciech Ćwierz, Kamil Dziewierz czy Paweł Dziewit, podziękowali staroście za sprawne zrealizowanie inwestycji drogowych na ich terenach. Zapowiedzieli też dalszą współpracę z samorządem powiatowym.

Nowe wydarzenia dla mieszkańców powiatu

Roczny plan wydarzeń, organizowanych przez Powiat Radomski przedstawił zebranym Marcin Genca, dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego. Zachęcił jednocześnie włodarzy do współpracy i realizacji wielu nowych przedsięwzięć.

W porównaniu do ubiegłego roku wzrosła liczba wydarzeń, organizowanych przez Starostwo Powiatowe. Wśród nich znalazły się: Gala Sportu Powiatu Radomskiego (marzec), Konkurs Gospodarczy Starosty Radomskiego Perła Powiatu (kwiecień), Festyny Powitanie Lata (czerwiec), realizowane w trzech różnych miejscowościach, Ogólnopolskie Targi Papryki (sierpień) w gminie Przytyk oraz Powiatowo – Gminne Dożynki w Jedlni – Letnisko (sierpień). Powiat chce też współuczestniczyć w organizacji II Wolanów Food Festival w Wolanowie (wrzesień).

Całkowicie nowe wydarzenie to Festyn Rodzinny, który ma odbyć się w maju w mieście Pionki. Impreza, adresowana nie tylko do najmłodszych, ma promować rodzinę, wartości rodzinne, a także firmy, przyjazne rodzinie. Jej organizacja ma związek ze wprowadzeniem w naszym powiecie Karty Praw Rodziny.

Kolejną propozycją dla mieszkańców jest cykl biegów pod hasłem Korona Biegowa Powiatu Radomskiego, który Powiat Radomski zrealizuje we współpracy z organizacjami i stowarzyszeniami biegaczy. Biegi rekreacyjno – sportowe odbędą się od maja do października w gminach: Iłża, Skaryszew, Wierzbica czy Jedlnia – Letnisko.

Podsumowaniem rocznej działalności służb, czuwających nad bezpieczeństwem mieszkańców powiatu, ma być z kolei Gala Strażacka Powiatu Radomskiego w Iłży, połączona z wyborem Jednostki oraz Strażaka Roku 2020, zaplanowana na listopad.

 • data: 2020-01-28

Galeria zdjęć

 • Spotkanie starostów z wójtami i burmistrzami z powiatu...
 • Spotkanie starostów z wójtami i burmistrzami z powiatu...
 • Spotkanie starostów z wójtami i burmistrzami z powiatu...
 • Spotkanie starostów z wójtami i burmistrzami z powiatu...

wstecz

Aktualności

 • 2021.05.17

  Szkoły średnie Powiatu Radomskiego zapraszają ósmoklasistów

  Technik fotografii i multimediów, technik programista, czy… vloger, czyli twórca internetowy to tylko niektóre z wielu propozycji, jakie dla absolwentów szkół podstawowych mają szkoły średnie w Powiecie Radomskim. Starosta radomski zaprasza ósmoklasistów na Wirtualne Targi Edukacyjne, czyli przegląd ofert szkół średnich na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Radomiu pod adresem www.radompowiat.pl. Właśnie ruszyła rekrutacja, prowadzona przez dwa renomowane licea ogólnokształcące, a także trzy bardzo dobre szkoły techniczne w Pionkach oraz Iłży.

 • 2021.05.14

  Niesamowite kreacje powstały w MOW w Wierzbicy

  W minionym tygodniu w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Wierzbicy, prowadzonym przez Powiat Radomski miały miejsce wyjątkowe warsztaty krawieckie. Poprowadziła je Marzena Chełmińska, znana projektantka mody, kreatorka marek C#elminska oraz SENS. Efektem wspólnej pracy z dziewczętami z klasy krawieckiej były niezwykłe kreacje, uwieńczone potem przez fotografów podczas Zjazdu Pasjonatów Fotografii w Sandomierzu.

 • 2021.05.14

  Kwalifikacja wojskowa 2021 w powiecie radomskim. Kogo dotyczy?

  Niemal tysiąc mieszkańców Powiatu Radomskiego ma zgłosić się w tym roku do kwalifikacji wojskowej, która rozpoczyna się już w poniedziałek, 17 maja i potrwa do środy, 30 czerwca. Najwięcej poborowych jest w gminach Zakrzew, Skaryszew i mieście Pionki, a najmniej w gminach Przytyk i Gózd. Powiatowa Komisja Lekarska numer 1 będzie mieścić się w Centrum Medycznym Corten Medic przy ulicy Beliny Prażmowskiego 33 A w Radomiu.

 • 2021.05.13

  Ważna informacja dla osób, które wymagają rehabilitacji po przebytej chorobie COVID-19

  Szpital w Pionkach rozpoczyna stacjonarną rehabilitację, zmierzającą do poprawy sprawności oddechowej pacjentów oraz zwiększającą wydolność wysiłkową.
   
  - Prowadzona przez nas rehabilitacja ma sprawić, że pacjenci po przebytym zakażeniu koronawirusem szybciej powrócą do pełnej sprawności. Rehabilitacja ma również wpłynąć na ich kondycję psychiczną - mówi Bernarda Dudek, dyrektor szpitala w Pionkach.
 • 2021.04.23

  Trwa kompleksowy remont szpitala powiatowego w Iłży

  - Budowa nowego szpitala w Pionkach nie oznacza, że władze powiatu zapominają o drugiej ważnej placówce ochrony zdrowia w Iłży – podkreśla Waldemar Trelka, starosta radomski. Tylko w 2021 roku nakłady na różne inwestycje w tym szpitalu to blisko 7,5 miliona złotych. Najważniejsze z nich to dokończenie przebudowy Bloku Operacyjnego i Działu Chirurgicznego oraz zakupy sprzętu i aparatury medycznej.

   

 • 2021.04.15

  Powiat Radomski składa trzy wnioski na inwestycje do marszałka mazowieckiego

  Władze Powiatu Radomskiego złożyły wnioski inwestycyjne do marszałkowskiego programu „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Dwa z nich dotyczą służby zdrowia, a trzeci budowy drogi, łączącej Radom z podradomskimi gminami. Łączna maksymalna wartość dofinansowania, które można uzyskać z budżetu województwa mazowieckiego to blisko 6 milionów złotych.

 • 2021.04.15

  Powstaje Powiatowy Punkt Szczepień w Pionkach, drugi działa w Iłży

  W Powiecie Radomskim powstaną dwa dodatkowe powszechne, powiatowe punkty szczepień przeciwko COVID-19. Jeden z nich mieści się w szpitalu w Iłży i działa od początku 2021 roku. Drugi ma ruszyć od maja w budynku szpitalnym przy ulicy Sienkiewicza 29 w Pionkach. Będzie można tam szczepić 200 osób dziennie.

   

 • 2021.04.15

  Zmiany w systemie dopłat bezpośrednich

  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina o trawjącym od 15 marca naborze wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich i obszarowych  z PROW za 2021 rok.

  Od tego roku rolnicy mogą składać wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich i obszarowych z PROW wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą aplikacji eWniosekPlus.
  Nie ma możliwości złożenia uproszczonego oświadczenia zastępującego wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich czy obszarowych. Do rolników nie jest już przesyłany spersonalizowany formularz wniosku wraz z materiałem graficznym w wersji papierowej.  Nie ma także możliwości składania oświadczeń o braku zmian w stosunku do roku ubiegłego.

 • 2021.04.13

  Bezpieczny w sieci - konferencja online

  Urząd Komunikacji Elektronicznej przygotował nową kampanię edukacyjno-informacyjną "j@ online", która jest odpowiedzią na stale rosnącą skalę zagrożeń jaką są ataki phishingowe. Narażeni na nie są wszyscy konsumenci, którzy często korzystają z sieci, ale zapominają o podstawowych zasadach cyberbezpieczeństwa.

 • 2021.04.09

  Dary dla Powiatu Radomskiego od Fundacji Wacława Ezechiela Długosza

  W Starostwie Powiatowym w Radomiu stanęło kolejne urządzenie do dezynfekcji, za pomocą którego można jednocześnie wykonać pomiar temperatury ciała. To dar od Fundacji Pamięci Wicemarszałka Sejmu II RP Wacława Ezechiela Długosza z Warszawy. Jej przedstawiciele przekazali również samorządowi powiatowemu 1500 sztuk maseczek ochronnych.

Kalendarium

«maj2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Kontakt

Uwaga! Od dnia 1 stycznia 2017 r. przy dokonywaniu zakupu/sprzedaży towarów i usług, wystawianiu bądź otrzymywaniu faktur obowiązują dane:

Nabywca: Powiat Radomski

ul. Tadeusza Mazowieckiego 7, 26-600 Radom

NIP: 948-26-04-208
REGON: 670223110

Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Radomiu

ul. Tadeusza Mazowieckiego 7, 26-600 Radom


Numery telefonów centrali:

 • tel. +48 48 365 58 01
 • fax +48 48 365 58 07

Bezpośrednie numery telefonów


Godziny urzędowania:

 • poniedziałek 8:00 - 16:00; Wydział Komunikacji przyjmuje petentów w godzinach 8:00 - 15:30,
 • wtorek - czwartek 7:30 - 15:30; Wydział Komunikacji przyjmuje petentów w godzinach 7:30 - 15:00,
 • piątek 7:00 - 15:00; Wydział Komunikacji przyjmuje petentów w godzinach 7:00 - 14:30.

Skrzynki pocztowe:


Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP: /spradom/skrytka


Konta bankowe

 • rachunek dochodów Skarbu Państwa (opłaty melioracyjne, użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, karty parkingowe, legitymacje osoby niepełnosprawnej i ich duplikaty):
  38 1600 1462 1839 9265 3000 0005
 • rachunek dochodów własnych (opłaty komunikacyjne i geodezyjne, karty wędkarskie, płatności za faktury):
  98 1600 1462 1821 4410 6000 0002
 • rachunek sum depozytowych (wadia, zabezpieczenie należytego wykonania umowy, dzierżawa obwodów łowieckich):
  71 1600 1462 1821 4410 6000 0003
 • opłata skarbowa za czynności urzędowe:
  52 1240 3259 1111 0010 1340 6544
 • rachunek dochodów własnych (kary pieniężne wynikające z ustawy Prawo o Ruchu Drogowym):
  92 1600 1462 1821 4410 6000 0013
 • rachunek sum depozytowych (zezwolenia na zbieranie odpadów):
  76 1600 1462 1821 4410 6000 0010

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.