Aktualności

Breadcrumbs

Treść strony

 • MOW w Wierzbicy

Radni zdecydują o przyszłości Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Wierzbicy

Powiat Radomski zgłosił zamiar likwidacji Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Wierzbicy, co w przypadku akceptacji potrwa kilka miesięcy. W jego miejscu ma powstać całkiem nowa placówka: Powiatowe Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne. Zapewni ono realne wsparcie osobom starszym, chorym i wymagającym stałej opieki. Tylko w gminie Wierzbica jest ponad 20 potrzebujących, a w całym powiecie – blisko 200.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy (MOW) w Wierzbicy to placówka edukacyjna, do której trafiają dziewczęta w wieku 13-18 lat, kierowane tam na mocy postanowień sądów, sprawiające kłopoty wychowawcze, popadające w konflikt z prawem. Są tam kierowane przez niezależny podmiot, tak zwany Ośrodek Rozwoju Edukacji. Obecnie w Wierzbicy przebywają 32 wychowanki, które kształcą się w Szkole Podstawowej Specjalnej oraz Branżowej Szkole I Stopnia Specjalnej w zawodach krawcowa i fryzjerka.

Mniej wychowanek, większe koszty

- Liczba dziewcząt w ośrodku zmniejsza się z roku na rok. W roku 2017 było tam 47 wychowanek, co pozwalało na samofinansowanie działalności placówki, ale w 2018 i 2019 roku skierowano tam 32 wychowanki. Pociągnęło to za sobą drastyczny wzrost kosztów funkcjonowania ośrodka wobec zmniejszającej się kwoty subwencji oświatowej. Różnica w wysokości ponad 362 tysięcy złotych musiała zostać pokryta z budżetu powiatu – tłumaczy Krzysztof Szewczyk, dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Radomiu. - Według szacunków, już w przyszłym roku kwota współfinansowania ośrodka w Wierzbicy może osiągnąć ponad 1 milion złotych przy dalszym utrzymywaniu 32 wychowanek, a jeśli ich liczba zmaleje, kwota ta może być jeszcze wyższa.

Na spadek liczby wychowanek MOW ma również wpływ sytuacja w tym sektorze edukacji specjalnej. W całym województwie mazowieckim w placówkach tego typu jest obecnie ponad 200 wolnych miejsc, zaś w kraju – ponad 1 tysiąc. Dodatkowym argumentem za wygaszaniem działalności wierzbickiego ośrodka są zaawansowane plany Ministerstwa Sprawiedliwości, które zamierza stworzyć sieć państwowych ośrodków wychowawczych, co stworzy swoistą konkurencję wobec istniejących MOW, prowadzonych przez samorządy.

Decyzję podejmą radni

Formalna procedura likwidacji placówki rozpocznie się po przyjęciu stosownej uchwały. Następnie opinię w tej sprawie wyda Mazowieckie Kuratorium Oświaty, zaś swoje stanowisko przedstawią związki zawodowe. Ośrodek zakończyłby działalność do 1 września 2020 roku.

Część nauczycieli - wychowawców MOW w Wierzbicy jest zatrudniona na etatach w innych szkołach, a część, po uzyskaniu odpowiednich kwalifikacji, będzie mogła przejść do pracy w podobnych placówkach powiatu. Z informacji uzyskanych od przedstawicieli sąsiednich samorządów wynika ponadto, że ewentualne przeniesienie wychowanek z Wierzbicy do innych placówek będzie możliwe.

Dla potrzebujących mieszkańców powiatu

Po ewentualnej likwidacji MOW, budynki nie będą stały puste, ale mają zostać wykorzystane na potrzeby osób niepełnosprawnych. Z analizy potrzeb społecznych wynika, że w powiecie radomskim jest duża liczba niepełnosprawnych dorosłych, którym potrzebne jest wsparcie w postaci stałej lub doraźnej opieki, w tym rehabilitacyjnej. W samej Wierzbicy i okolicach są 23 takie osoby, a w całym powiecie - prawie 200 osób.

Powiat Radomski zamierza przystąpić do programu „Centra Opiekuńczo-Mieszkalne”, prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Według założeń ministerstwa, Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne jest uzupełnieniem istniejącego systemu wsparcia osób niepełnosprawnych w postaci zapewnienia możliwości ich zamieszkiwania w danej placówce (pobyt dzienny lub całodobowy). Podopieczni Centrum, obok różnorodnego wsparcia (w zakresie potrzeb zdrowotnych, pielęgnacyjnych, zapobiegania wtórnym powikłaniom, stymulowania i rozwijania sprawności ruchowej, kompetencji poznawczych czy społecznych), będą mieli zapewnioną możliwość niezależnego, samodzielnego i godnego funkcjonowania na miarę swoich potrzeb.

Nowa jednostka, czyli Powiatowe Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne, powstawałaby w ciągu najbliższych miesięcy. Na początku potrzebne jest opracowanie tak zwanego Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla nowej placówki i byłby to jedyny koszt, jaki na początku tworzenia Centrum poniosłoby Starostwo Powiatowe. Pomysł powołania pierwszej takiej placówki w powiecie radomskim zyskał już akceptację wojewody mazowieckiego, który jednocześnie zadeklarował wsparcie.  

Waldemar Trelka, starosta radomski:

- Powołanie MOW w Wierzbicy było dobrym pomysłem i co do tego nie ma wątpliwości. Ośrodek nie tylko sam się utrzymywał, ale również niejako „zarabiał” na inne placówki oświatowe. Niestety, w kilku ostatnich latach mocno zmieniła się sytuacja w tym sektorze edukacji, w całej Polsce spadła liczba wychowanek tego rodzaju placówek, a koszty ich funkcjonowania znacznie wzrosły. Podobnie było w przypadku wierzbickiego MOW, do którego trafia coraz mniej dziewcząt. Uważam, że nasz powiat, który w tym roku zaczyna realizować poważne zadania inwestycyjne, musi uważnie liczyć pieniądze podatników i kwota 1 miliona złotych, którą trzeba będzie prędzej czy później współfinansować działalność MOW w Wierzbicy, jest po prostu zbyt duża. Staramy się przy tym minimalizować koszty społeczne – nikt z nauczycieli nie traci pracy z dnia na dzień, może zyskać zatrudnienie w innych placówkach powiatu, a samo wygaszanie ośrodka jest procesem, który potrwa przez dłuższy czas. Myślę, że dobrym rozwiązaniem będzie powołanie w jego miejsce nowego Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego, ponieważ potrzeby i oczekiwania społeczne w tym zakresie są bardzo duże.

 • data: 2020-01-24

wstecz

Aktualności

 • 2021.05.17

  Szkoły średnie Powiatu Radomskiego zapraszają ósmoklasistów

  Technik fotografii i multimediów, technik programista, czy… vloger, czyli twórca internetowy to tylko niektóre z wielu propozycji, jakie dla absolwentów szkół podstawowych mają szkoły średnie w Powiecie Radomskim. Starosta radomski zaprasza ósmoklasistów na Wirtualne Targi Edukacyjne, czyli przegląd ofert szkół średnich na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Radomiu pod adresem www.radompowiat.pl. Właśnie ruszyła rekrutacja, prowadzona przez dwa renomowane licea ogólnokształcące, a także trzy bardzo dobre szkoły techniczne w Pionkach oraz Iłży.

 • 2021.05.14

  Niesamowite kreacje powstały w MOW w Wierzbicy

  W minionym tygodniu w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Wierzbicy, prowadzonym przez Powiat Radomski miały miejsce wyjątkowe warsztaty krawieckie. Poprowadziła je Marzena Chełmińska, znana projektantka mody, kreatorka marek C#elminska oraz SENS. Efektem wspólnej pracy z dziewczętami z klasy krawieckiej były niezwykłe kreacje, uwieńczone potem przez fotografów podczas Zjazdu Pasjonatów Fotografii w Sandomierzu.

 • 2021.05.14

  Kwalifikacja wojskowa 2021 w powiecie radomskim. Kogo dotyczy?

  Niemal tysiąc mieszkańców Powiatu Radomskiego ma zgłosić się w tym roku do kwalifikacji wojskowej, która rozpoczyna się już w poniedziałek, 17 maja i potrwa do środy, 30 czerwca. Najwięcej poborowych jest w gminach Zakrzew, Skaryszew i mieście Pionki, a najmniej w gminach Przytyk i Gózd. Powiatowa Komisja Lekarska numer 1 będzie mieścić się w Centrum Medycznym Corten Medic przy ulicy Beliny Prażmowskiego 33 A w Radomiu.

 • 2021.05.13

  Ważna informacja dla osób, które wymagają rehabilitacji po przebytej chorobie COVID-19

  Szpital w Pionkach rozpoczyna stacjonarną rehabilitację, zmierzającą do poprawy sprawności oddechowej pacjentów oraz zwiększającą wydolność wysiłkową.
   
  - Prowadzona przez nas rehabilitacja ma sprawić, że pacjenci po przebytym zakażeniu koronawirusem szybciej powrócą do pełnej sprawności. Rehabilitacja ma również wpłynąć na ich kondycję psychiczną - mówi Bernarda Dudek, dyrektor szpitala w Pionkach.
 • 2021.04.23

  Trwa kompleksowy remont szpitala powiatowego w Iłży

  - Budowa nowego szpitala w Pionkach nie oznacza, że władze powiatu zapominają o drugiej ważnej placówce ochrony zdrowia w Iłży – podkreśla Waldemar Trelka, starosta radomski. Tylko w 2021 roku nakłady na różne inwestycje w tym szpitalu to blisko 7,5 miliona złotych. Najważniejsze z nich to dokończenie przebudowy Bloku Operacyjnego i Działu Chirurgicznego oraz zakupy sprzętu i aparatury medycznej.

   

 • 2021.04.15

  Powiat Radomski składa trzy wnioski na inwestycje do marszałka mazowieckiego

  Władze Powiatu Radomskiego złożyły wnioski inwestycyjne do marszałkowskiego programu „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Dwa z nich dotyczą służby zdrowia, a trzeci budowy drogi, łączącej Radom z podradomskimi gminami. Łączna maksymalna wartość dofinansowania, które można uzyskać z budżetu województwa mazowieckiego to blisko 6 milionów złotych.

 • 2021.04.15

  Powstaje Powiatowy Punkt Szczepień w Pionkach, drugi działa w Iłży

  W Powiecie Radomskim powstaną dwa dodatkowe powszechne, powiatowe punkty szczepień przeciwko COVID-19. Jeden z nich mieści się w szpitalu w Iłży i działa od początku 2021 roku. Drugi ma ruszyć od maja w budynku szpitalnym przy ulicy Sienkiewicza 29 w Pionkach. Będzie można tam szczepić 200 osób dziennie.

   

 • 2021.04.15

  Zmiany w systemie dopłat bezpośrednich

  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina o trawjącym od 15 marca naborze wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich i obszarowych  z PROW za 2021 rok.

  Od tego roku rolnicy mogą składać wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich i obszarowych z PROW wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą aplikacji eWniosekPlus.
  Nie ma możliwości złożenia uproszczonego oświadczenia zastępującego wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich czy obszarowych. Do rolników nie jest już przesyłany spersonalizowany formularz wniosku wraz z materiałem graficznym w wersji papierowej.  Nie ma także możliwości składania oświadczeń o braku zmian w stosunku do roku ubiegłego.

 • 2021.04.13

  Bezpieczny w sieci - konferencja online

  Urząd Komunikacji Elektronicznej przygotował nową kampanię edukacyjno-informacyjną "j@ online", która jest odpowiedzią na stale rosnącą skalę zagrożeń jaką są ataki phishingowe. Narażeni na nie są wszyscy konsumenci, którzy często korzystają z sieci, ale zapominają o podstawowych zasadach cyberbezpieczeństwa.

 • 2021.04.09

  Dary dla Powiatu Radomskiego od Fundacji Wacława Ezechiela Długosza

  W Starostwie Powiatowym w Radomiu stanęło kolejne urządzenie do dezynfekcji, za pomocą którego można jednocześnie wykonać pomiar temperatury ciała. To dar od Fundacji Pamięci Wicemarszałka Sejmu II RP Wacława Ezechiela Długosza z Warszawy. Jej przedstawiciele przekazali również samorządowi powiatowemu 1500 sztuk maseczek ochronnych.

Kalendarium

«maj2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Kontakt

Uwaga! Od dnia 1 stycznia 2017 r. przy dokonywaniu zakupu/sprzedaży towarów i usług, wystawianiu bądź otrzymywaniu faktur obowiązują dane:

Nabywca: Powiat Radomski

ul. Tadeusza Mazowieckiego 7, 26-600 Radom

NIP: 948-26-04-208
REGON: 670223110

Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Radomiu

ul. Tadeusza Mazowieckiego 7, 26-600 Radom


Numery telefonów centrali:

 • tel. +48 48 365 58 01
 • fax +48 48 365 58 07

Bezpośrednie numery telefonów


Godziny urzędowania:

 • poniedziałek 8:00 - 16:00; Wydział Komunikacji przyjmuje petentów w godzinach 8:00 - 15:30,
 • wtorek - czwartek 7:30 - 15:30; Wydział Komunikacji przyjmuje petentów w godzinach 7:30 - 15:00,
 • piątek 7:00 - 15:00; Wydział Komunikacji przyjmuje petentów w godzinach 7:00 - 14:30.

Skrzynki pocztowe:


Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP: /spradom/skrytka


Konta bankowe

 • rachunek dochodów Skarbu Państwa (opłaty melioracyjne, użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, karty parkingowe, legitymacje osoby niepełnosprawnej i ich duplikaty):
  38 1600 1462 1839 9265 3000 0005
 • rachunek dochodów własnych (opłaty komunikacyjne i geodezyjne, karty wędkarskie, płatności za faktury):
  98 1600 1462 1821 4410 6000 0002
 • rachunek sum depozytowych (wadia, zabezpieczenie należytego wykonania umowy, dzierżawa obwodów łowieckich):
  71 1600 1462 1821 4410 6000 0003
 • opłata skarbowa za czynności urzędowe:
  52 1240 3259 1111 0010 1340 6544
 • rachunek dochodów własnych (kary pieniężne wynikające z ustawy Prawo o Ruchu Drogowym):
  92 1600 1462 1821 4410 6000 0013
 • rachunek sum depozytowych (zezwolenia na zbieranie odpadów):
  76 1600 1462 1821 4410 6000 0010

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.