Aktualności

Breadcrumbs

Treść strony

 • IMG_5395 Ostatnia w 2019 roku sesja Rady Powiatu

Radni przyjęli budżet powiatu na 2020 rok. Jakie inwestycje?

Podczas ostatniej w 2019 roku sesji Rady Powiatu Radomskiego został uchwalony budżet na 2020 rok. Nie obyło się bez dyskusji, zarówno nad planowanymi inwestycjami, z których jedną z najważniejszych jest budowa nowego pawilonu szpitala w Pionkach oraz szereg zadań drogowych, jak również Wieloletnią Prognozą Finansową, planującą finanse samorządu powiatowego w kolejnych latach.

Jeszcze przed uchwaleniem Wieloletniej Prognozy Finansowej, poprzedzającego głosowanie nad nowym budżetem powiatu, odbyła się dość długa dyskusja, podczas której radni opozycji pytali między innymi o całkowity koszt budowy szpitala w Pionkach, inwestycje w szpitalu w Iłży, a także różne zadania drogowe. Merytorycznych odpowiedzi udzielali starosta Waldemar Trelka oraz wicestarosta Roman Frąk, którzy przedstawili plan pozyskiwania funduszy nie tylko na inwestycje szpitalne. O zadaniach drogowych na 2020 rok mówiła z kolei Joanna Chojnacka, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych.

Budżet przyjęty w dyskusjach

Następnie Anna Rogulska, przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów, odczytała decyzję Regionalnej Izby Obrachunkowej, która pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu. Jeszcze przed głosowaniem radny Mirosław Ślifirczyk wnioskował o wprowadzenie poprawki do budżetu w wysokości 1 miliona złotych na przebudowę drogi powiatowej Jaszowice – Sławno. Jako źródło finansowania wskazał przeniesienie pieniędzy z funduszu na remonty dróg powiatowych, wynoszącego około 4 milionów złotych. Wniosek został poddany pod głosowanie, za jego poparciem zagłosowało 5 osób, w tym starosta Waldemar Trelka, który jednocześnie zaprosił radnego Ślifirczyka do wspólnej pracy nad wnioskiem o dofinansowanie tej inwestycji do marszałka województwa. Przeciwko wnioskowi było z kolei 17 radnych, jeden wstrzymał się od głosu.

Następnym głosowaniem była uchwała budżetowa, za której przyjęciem zagłosowało ostatecznie 19 radnych, 3 wstrzymało się od głosu, a 2 nie zagłosowało wcale.

Powiatowe finanse 2020 w liczbach

Dochody Powiatu Radomskiego zaplanowano na kwotę ponad 159 milionów złotych, z czego subwencja ogólna wyniesie 73,4 miliona złotych, a dotacje celowe 38,8 milionów złotych. Dochody własne powiatu to ponad 46,7 miliona złotych, z czego z tytułu podatków PIT i CIT ma wpłynąć ponad 27,8 miliona złotych. Wydatki zaplanowano w wysokości  168,8  miliona złotych. Przyjęty budżet ma deficyt w wysokości ponad 9,7 miliona złotych, a środki na jego pokrycie ma zapewnić kredyt bankowy.

W przyszłorocznym budżecie na inwestycje radni przeznaczyli 41,9 milionów złotych. niemal w całości kwota ta przeznaczona zostanie na drogi i ochronę zdrowia.

- Znaczną część tych środków wydamy na drogi. Zaplanowaliśmy 17 zadań za kwotę 26,5 miliona złotych, co stanowi 63 procent łącznej kwoty wydatków inwestycyjnych ujętych w budżecie – powiedział starosta Waldemar Trelka.

Dotacje na inwestycje w powiatowych placówkach ochrony zdrowia sięgną rekordowej kwoty 14,2 mln zł. Oznacza to również rekordowy, 34-procentowy udział w wydatkach majątkowych budżetu. Dla porównania – w 2018 roku wyniosły one tylko 0,8 miliona złotych, co pozwoliło na skromną, niespełna 3-procentową partycypację w całości nakładów inwestycyjnych.

Głównym beneficjentem inwestycyjnych dotacji będzie szpital w Pionkach. Na modernizację infrastruktury, która zwiększy dostępność oraz umożliwi poprawę jakości usług medycznych świadczonych przez pionkowski szpital i poradnie specjalistyczne, zarezerwowano 11,2 miliona złotych. To koszt m.in. szeroko zakrojonej rozbudowy i rewitalizacji obiektów, opracowania dokumentacji technicznej, zakupu wyposażenia.

Biskup i harcerze na sesji

Podczas ostatniej w 2019 roku sesji nie obyło się bez świątecznych akcentów. Nie zabrakło również bożonarodzeniowych akcentów.  Najpierw Betlejemskie Światło Pokoju przekazali harcerze hufca Związku Harcerstwa Polskiego - Radom Powiat wraz z komendantem, podharcmistrzem Robertem Prusem.

Później, podczas krótkiej przerwy w sesji, odbyło się spotkanie wigilijne, które stało się okazją do złożenia życzeń z racji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia. Biskup ordynariusz radomski Henryk Tomasik życzył samorządowcom spokojnych i radosnych chwil, a następnie podzielił się opłatkiem z radnymi, wójtami i burmistrzami, licznymi gośćmi, w tym przedstawicielami służb mundurowych oraz inspekcji i straży oraz pracownikami Starostwa i jednostek organizacyjnych. Życzenia odwzajemnili w imieniu radnych przewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Murawski oraz starosta radomski Waldemar Trelka.

W świąteczny nastrój zebranych wprowadził uczniowie i nauczyciele szkoły specjalnej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół imienia Jędrzeja Śniadeckiego w Pionkach, którzy zaprezentowali program „Świąteczna lekcja”.

Galeria zdjęć

 • IMG_5343 Sesja opłatkowa 2019
 • sesja opłatkowa
 • IMG_5328 sesja opłatkowa
 • IMG_5356 sesja opłatkowa
 • IMG_5353 sesja opłatkowa
 • IMG_5365 sesja opłatkowa
 • IMG_5369 sesja opłatkowa
 • IMG_5374 sesja opłatkowa
 • IMG_5391 sesja opłatkowa
 • IMG_5395 sesja opłatkowa
 • IMG_5400 sesja opłatkowa
 • IMG_5405 sesja opłatkowa
 • IMG_5444 sesja opłatkowa
 • IMG_5471 sesja opłatkowa
 • IMG_5477 sesja opłatkowa
 • IMG_5509 sesja opłatkowa
 • IMG_5527 sesja opłatkowa
 • IMG_5532 sesja opłatkowa
 • IMG_5536 sesja opłatkowa
 • IMG_5543 sesja opłatkowa
 • IMG_5561 sesja opłatkowa
 • IMG_5570 sesja opłatkowa
 • IMG_5573 sesja opłatkowa
 • IMG_5577 sesja opłatkowa
 • IMG_5584 sesja opłatkowa
 • IMG_5611 sesja opłatkowa
 • IMG_5636 sesja opłatkowa
 • IMG_5647 sesja opłatkowa
 • IMG_5723 sesja opłatkowa
 • IMG_5740 sesja opłatkowa

wstecz

Aktualności

 • 2021.05.14

  Niesamowite kreacje powstały w MOW w Wierzbicy

  W minionym tygodniu w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Wierzbicy, prowadzonym przez Powiat Radomski miały miejsce wyjątkowe warsztaty krawieckie. Poprowadziła je Marzena Chełmińska, znana projektantka mody, kreatorka marek C#elminska oraz SENS. Efektem wspólnej pracy z dziewczętami z klasy krawieckiej były niezwykłe kreacje, uwieńczone potem przez fotografów podczas Zjazdu Pasjonatów Fotografii w Sandomierzu.

 • 2021.05.14

  Kwalifikacja wojskowa 2021 w powiecie radomskim. Kogo dotyczy?

  Niemal tysiąc mieszkańców Powiatu Radomskiego ma zgłosić się w tym roku do kwalifikacji wojskowej, która rozpoczyna się już w poniedziałek, 17 maja i potrwa do środy, 30 czerwca. Najwięcej poborowych jest w gminach Zakrzew, Skaryszew i mieście Pionki, a najmniej w gminach Przytyk i Gózd. Powiatowa Komisja Lekarska numer 1 będzie mieścić się w Centrum Medycznym Corten Medic przy ulicy Beliny Prażmowskiego 33 A w Radomiu.

 • 2021.05.13

  Ważna informacja dla osób, które wymagają rehabilitacji po przebytej chorobie COVID-19

  Szpital w Pionkach rozpoczyna stacjonarną rehabilitację, zmierzającą do poprawy sprawności oddechowej pacjentów oraz zwiększającą wydolność wysiłkową.
   
  - Prowadzona przez nas rehabilitacja ma sprawić, że pacjenci po przebytym zakażeniu koronawirusem szybciej powrócą do pełnej sprawności. Rehabilitacja ma również wpłynąć na ich kondycję psychiczną - mówi Bernarda Dudek, dyrektor szpitala w Pionkach.
 • 2021.04.23

  Trwa kompleksowy remont szpitala powiatowego w Iłży

  - Budowa nowego szpitala w Pionkach nie oznacza, że władze powiatu zapominają o drugiej ważnej placówce ochrony zdrowia w Iłży – podkreśla Waldemar Trelka, starosta radomski. Tylko w 2021 roku nakłady na różne inwestycje w tym szpitalu to blisko 7,5 miliona złotych. Najważniejsze z nich to dokończenie przebudowy Bloku Operacyjnego i Działu Chirurgicznego oraz zakupy sprzętu i aparatury medycznej.

   

 • 2021.04.15

  Powiat Radomski składa trzy wnioski na inwestycje do marszałka mazowieckiego

  Władze Powiatu Radomskiego złożyły wnioski inwestycyjne do marszałkowskiego programu „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Dwa z nich dotyczą służby zdrowia, a trzeci budowy drogi, łączącej Radom z podradomskimi gminami. Łączna maksymalna wartość dofinansowania, które można uzyskać z budżetu województwa mazowieckiego to blisko 6 milionów złotych.

 • 2021.04.15

  Powstaje Powiatowy Punkt Szczepień w Pionkach, drugi działa w Iłży

  W Powiecie Radomskim powstaną dwa dodatkowe powszechne, powiatowe punkty szczepień przeciwko COVID-19. Jeden z nich mieści się w szpitalu w Iłży i działa od początku 2021 roku. Drugi ma ruszyć od maja w budynku szpitalnym przy ulicy Sienkiewicza 29 w Pionkach. Będzie można tam szczepić 200 osób dziennie.

   

 • 2021.04.15

  Zmiany w systemie dopłat bezpośrednich

  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina o trawjącym od 15 marca naborze wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich i obszarowych  z PROW za 2021 rok.

  Od tego roku rolnicy mogą składać wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich i obszarowych z PROW wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą aplikacji eWniosekPlus.
  Nie ma możliwości złożenia uproszczonego oświadczenia zastępującego wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich czy obszarowych. Do rolników nie jest już przesyłany spersonalizowany formularz wniosku wraz z materiałem graficznym w wersji papierowej.  Nie ma także możliwości składania oświadczeń o braku zmian w stosunku do roku ubiegłego.

 • 2021.04.13

  Bezpieczny w sieci - konferencja online

  Urząd Komunikacji Elektronicznej przygotował nową kampanię edukacyjno-informacyjną "j@ online", która jest odpowiedzią na stale rosnącą skalę zagrożeń jaką są ataki phishingowe. Narażeni na nie są wszyscy konsumenci, którzy często korzystają z sieci, ale zapominają o podstawowych zasadach cyberbezpieczeństwa.

 • 2021.04.09

  Dary dla Powiatu Radomskiego od Fundacji Wacława Ezechiela Długosza

  W Starostwie Powiatowym w Radomiu stanęło kolejne urządzenie do dezynfekcji, za pomocą którego można jednocześnie wykonać pomiar temperatury ciała. To dar od Fundacji Pamięci Wicemarszałka Sejmu II RP Wacława Ezechiela Długosza z Warszawy. Jej przedstawiciele przekazali również samorządowi powiatowemu 1500 sztuk maseczek ochronnych.

 • 2021.04.08

  Rusza konkurs plastyczny pod patronatem Starosty Radomskiego na znaczek Pielgrzymki Rodziny Szkół Jana Pawła II

  Tegorocznemu konkursowi przyświeca hasło „Nie lękajcie się!”, a jego celem jest propagowanie osoby i nauki Papieża Jana Pawła II, popularyzacja hasła XXI Dnia Papieskiego –„Nie lękajcie się” oraz propagowanie wśród środowisk szkolnych tradycji pielgrzymowania na Jasną Górę. Organizatorem konkursu jest Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 Integracyjna  im. Jana Pawła II w Radomiu, a gronie patronów honorowych jest starosta radomski Waldemar Trelka.

Kalendarium

«maj2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Kontakt

Uwaga! Od dnia 1 stycznia 2017 r. przy dokonywaniu zakupu/sprzedaży towarów i usług, wystawianiu bądź otrzymywaniu faktur obowiązują dane:

Nabywca: Powiat Radomski

ul. Tadeusza Mazowieckiego 7, 26-600 Radom

NIP: 948-26-04-208
REGON: 670223110

Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Radomiu

ul. Tadeusza Mazowieckiego 7, 26-600 Radom


Numery telefonów centrali:

 • tel. +48 48 365 58 01
 • fax +48 48 365 58 07

Bezpośrednie numery telefonów


Godziny urzędowania:

 • poniedziałek 8:00 - 16:00; Wydział Komunikacji przyjmuje petentów w godzinach 8:00 - 15:30,
 • wtorek - czwartek 7:30 - 15:30; Wydział Komunikacji przyjmuje petentów w godzinach 7:30 - 15:00,
 • piątek 7:00 - 15:00; Wydział Komunikacji przyjmuje petentów w godzinach 7:00 - 14:30.

Skrzynki pocztowe:


Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP: /spradom/skrytka


Konta bankowe

 • rachunek dochodów Skarbu Państwa (opłaty melioracyjne, użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, karty parkingowe, legitymacje osoby niepełnosprawnej i ich duplikaty):
  38 1600 1462 1839 9265 3000 0005
 • rachunek dochodów własnych (opłaty komunikacyjne i geodezyjne, karty wędkarskie, płatności za faktury):
  98 1600 1462 1821 4410 6000 0002
 • rachunek sum depozytowych (wadia, zabezpieczenie należytego wykonania umowy, dzierżawa obwodów łowieckich):
  71 1600 1462 1821 4410 6000 0003
 • opłata skarbowa za czynności urzędowe:
  52 1240 3259 1111 0010 1340 6544
 • rachunek dochodów własnych (kary pieniężne wynikające z ustawy Prawo o Ruchu Drogowym):
  92 1600 1462 1821 4410 6000 0013
 • rachunek sum depozytowych (zezwolenia na zbieranie odpadów):
  76 1600 1462 1821 4410 6000 0010

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.