Aktualności

Breadcrumbs

Treść strony

 • O rynku pracy, wyuczonym bezrobociu oraz inwestycjach...

O rynku pracy, wyuczonym bezrobociu oraz inwestycjach podczas listopadowej sesji Rady Powiatu

W piątek, 29 listopada Radni Powiatu Radomskiego uczestniczyli w kolejnej, XIV sesji Rady Powiatu. W porządku obrad znalazło się kilka punktów, z których najważniejsze to przyjęcie Programu Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy oraz Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Radomskiego na lata 2020-2022, a także zmiany w tegorocznych finansach powiatu. Wszystkie uchwały radni przyjęli jednogłośnie.

Sesję powiatową rozpoczął Krzysztof Murawski, Przewodniczący Rady Powiatu Radomskiego, a obrady rozpoczęły się tradycyjnie od przyjęcia ich porządku oraz protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu. Początkowo brało w nich udział 25, a po kilkunastu minutach 27 radnych, czyli pełny skład Rady Powiatu.

Starosta Radomski Waldemar Trelka jak zawsze poinformował radnych o pracy Zarządu Powiatu podczas trzech posiedzeń w czasie pomiędzy sesjami Rady Powiatu, a także wykorzystaniu funduszy na prowadzone jeszcze zadania inwestycyjne.

Następnie radni uchwalili roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok. To jedno z priorytetowych zadań Powiatu Radomskiego, ponieważ działalność rozmaitych organizacji pozarządowych aktywizuje społeczność lokalną. Przyjęty jednogłośnie Program precyzuje obszar partnerskiej współpracy dla wszystkich organizacji pozarządowych i innych podmiotów, prowadzących działalność pożytku publicznego, które wyrażają wolę współpracy w działaniach na rzecz powiatu i jego mieszkańców.

Dyskusja o „wyuczonym bezrobociu”

Rada Powiatu również jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia Programu Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2019 – 2023. Wcześniej jednak o skali bezrobocia w powiecie mówił Józef Bakuła, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu, który obsługuje również teren miasta Radomia.

- Bezrobocie ciągle spada, według Głównego Urzędu Statystycznego, w październiku  stopa bezrobocia w powiecie radomskim wynosiła 15,9 procent, w Radomiu 10,8 procent, na Mazowszu 4,3 procent, a w Polsce 5 procent – wyliczał Józef Bakuła.

Łącznie w Powiecie Radomskim zarejestrowano 8541, a w Radomiu 9899 bezrobotnych, co łącznie daje 18440 osób bez pracy.

- To duża rzesza ludzi, a z drugiej strony mamy stale kilkaset ofert pracy. Pozytywnym wskaźnikiem jest proporcja pomiędzy ofertami subwencjonowanymi, czyli finansowanymi z pomocą publiczną a niesubwencjonowanymi, których jest już ponad 12 procent i to najlepsza proporcja odkąd pamiętam – mówił Józef Bakuła.

Radny Marek Janeczek pytał o możliwość wspierania przez Powiatowy Urząd Pracy przedsięwzięć ekonomii społecznej oraz dodatkowe fundusze na aktywizację zawodową. Dyrektor Bakuła odparł, że tylko w zakresie spółdzielni socjalnych, choć było kilka prób utworzenia takiego podmiotu, ale nie udały się.

W mijającym roku nie było też wniosków o dofinansowanie tego rodzaju przedsięwzięć z Funduszu Pracy.

Radny Cezary Nobis pytał o nowe inicjatywy urzędu pracy, skierowane do osób długotrwale bezrobotnych z powiatu radomskiego.

- Trudno mówić o wdrażaniu dodatkowych form, skoro obowiązuje nas to, co zapisano w ustawie o przeciwdziałaniu bezrobocia. W mojej ocenie więcej niż połowa zarejestrowanych, około 60 procent, nie jest zainteresowana pracą. Takie osoby nie są przygotowane mentalnie na podjęcie zatrudnienia, należałoby pracować z nią przy pomocy psychologa. W Polsce nie opłaca się pracować za najniższą pensję, wierzcie mi państwo, że z różnych źródeł pomocy społecznej można uzyskać znacznie więcej – mówił Józef Bakuła.

Głos zabrał również radny Ireneusz Kumięga, który zauważył, że chociaż w skali kraju bezrobocie wynosi 5 procent, a w powiecie radomskim i samym Radomiu już 15 procent, to znalezienie pracowników często graniczy z cudem.

- Obserwuję już trzecie pokolenie osób, które przejęły model „wyuczonego bezrobocia”, które żyją z zasiłków, a jednocześnie pracują na czarno. Tego nie da się przerwać bez zmiany przepisów na szczeblu krajowym – tłumaczył Józef Bakuła.

Radny Janeczek podkreślał, że przy transformacji ustrojowej teren powiatu, a zwłaszcza Pionek i okolic, został dotknięty ogromną biedą i bezrobociem.

- Na Podkarpaciu było podobnie, ale tam przez lata wydawano ogromne pieniądze na budowę infrastruktury przemysłowej i ściąganie inwestorów, u nas tego nie było. Sądzę, że Urzędy Pracy były potrzebne podczas tamtych trudnych czasów, dziś zakres ich zadań powinien być inny, aby chociażby aktywizowały mieszkańców terenów zagrożonych bezrobociem strukturalnym. Z drugiej strony rząd też stara się kierować bezpośrednią pomoc, tak zwaną kopertową. Ostatnio pan premier skierował 400 milionów złotych dla spółki Mesko, z czego 200 milionów ma trafić do zakładu w Pionkach. To bardzo ważne, aby pozyskiwać specjalistów i pracowników, dlatego te pieniądze powinny być kierowane do naszego powiatu – dodał radny Janeczek.

- Dziś można znaleźć pracę w różnych zawodach. Podstawą jest to, że musi zmienić się ustawa o promocji zatrudnienia oraz pomocy społecznej, gdyż mnóstwo pieniędzy publicznych wciąż gdzieś ginie – włączył się do dyskusji przewodniczący Krzysztof Murawski.

Radny Marian Wikło dodał, że wśród zarejestrowanych jako bezrobotni są z pewnością pracujący na czarno, a Urząd Pracy nie ma możliwości kontrolowania tego aspektu. – Takie osoby mogą łatwiej podjąć zatrudnienie – przekonywał.

Radna Małgorzata Klocek zapytała z kolei o liczbę osób, które skorzystały z tak zwanego „bonu na zasiedlenie”, czyli dofinansowania do zamieszkania poza rodzinnymi stronami.

- Myślę, że było to około 100 osób, choć sam pomysł bonu spotyka się wciąż z dyskusją i krytyką – odparł dyrektor Bakuła. - Niektórzy twierdzą, że w ten sposób pomagamy mieszkańcom w opuszczaniu miasta i powiatu, finansując do 9 tysięcy złotych ich zasiedlenie w miejscu zamieszkania, będącym w odległości przekraczającej 4 godziny jazdy publicznym środkiem transportu tam i z powrotem. Warszawa czy Lublin mieszczą się w tym kryterium – mówił dyrektor PUP.

Skarga na starostę bezzasadna

Radni rozpatrywali też skargę na Starostę Radomskiego jako reprezentującego organ administracyjny, złożoną przez jednego z mieszkańców powiatu. Skarżący zarzucał urzędowi, że nie wydano mu całości dokumentacji w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej w Hucie Mazowszańskiej, o którą wnioskował, a za dokumenty wydane mu w drodze ustawy o dostępie do informacji publicznej, zażądano uiszczenia opłaty skarbowej.

Skargą zajmowała się Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, a stosowne wyjaśnienia w imieniu Starosty Radomskiego złożyła Anna Drewin, dyrektor Wydziału Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Radomiu. Komisja stwierdziła, że zapłata w kwocie 32,80 złotych to koszty papieru i wydruków, które poniesiono, realizując wniosek, a ponieważ skarżący sam wnioskował o urzędowe potwierdzenie kserokopii, Wydział Budownictwa i Architektury był zobowiązany pobrać opłatę w kwocie 5 zł za stronę, co wynika bezpośrednio z ustawy o opłacie skarbowej. Zarzuty kierowane pod adresem Starosty Radomskiego w kwestii nieudostępnienia informacji uznano więc za bezpodstawne.

Nowe programy i zmiany w finansach

Po tej dyskusji Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Radomskiego na lata 2020-2022, a także – również jednogłośnie - zadecydowała o przeznaczeniu środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rozmaite działania i inwestycje, likwidujące wykluczenie tej grupy mieszkańców. Pakiet głosowań zakończyło podjęcie uchwał w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Radomskiego oraz koniecznych zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.

 

 

Galeria zdjęć

 • O rynku pracy, wyuczonym bezrobociu oraz inwestycjach...
 • O rynku pracy, wyuczonym bezrobociu oraz inwestycjach...
 • O rynku pracy, wyuczonym bezrobociu oraz inwestycjach...
 • O rynku pracy, wyuczonym bezrobociu oraz inwestycjach...
 • O rynku pracy, wyuczonym bezrobociu oraz inwestycjach...
 • O rynku pracy, wyuczonym bezrobociu oraz inwestycjach...

wstecz

Aktualności

 • 2021.05.17

  Szkoły średnie Powiatu Radomskiego zapraszają ósmoklasistów

  Technik fotografii i multimediów, technik programista, czy… vloger, czyli twórca internetowy to tylko niektóre z wielu propozycji, jakie dla absolwentów szkół podstawowych mają szkoły średnie w Powiecie Radomskim. Starosta radomski zaprasza ósmoklasistów na Wirtualne Targi Edukacyjne, czyli przegląd ofert szkół średnich na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Radomiu pod adresem www.radompowiat.pl. Właśnie ruszyła rekrutacja, prowadzona przez dwa renomowane licea ogólnokształcące, a także trzy bardzo dobre szkoły techniczne w Pionkach oraz Iłży.

 • 2021.05.14

  Niesamowite kreacje powstały w MOW w Wierzbicy

  W minionym tygodniu w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Wierzbicy, prowadzonym przez Powiat Radomski miały miejsce wyjątkowe warsztaty krawieckie. Poprowadziła je Marzena Chełmińska, znana projektantka mody, kreatorka marek C#elminska oraz SENS. Efektem wspólnej pracy z dziewczętami z klasy krawieckiej były niezwykłe kreacje, uwieńczone potem przez fotografów podczas Zjazdu Pasjonatów Fotografii w Sandomierzu.

 • 2021.05.14

  Kwalifikacja wojskowa 2021 w powiecie radomskim. Kogo dotyczy?

  Niemal tysiąc mieszkańców Powiatu Radomskiego ma zgłosić się w tym roku do kwalifikacji wojskowej, która rozpoczyna się już w poniedziałek, 17 maja i potrwa do środy, 30 czerwca. Najwięcej poborowych jest w gminach Zakrzew, Skaryszew i mieście Pionki, a najmniej w gminach Przytyk i Gózd. Powiatowa Komisja Lekarska numer 1 będzie mieścić się w Centrum Medycznym Corten Medic przy ulicy Beliny Prażmowskiego 33 A w Radomiu.

 • 2021.05.13

  Ważna informacja dla osób, które wymagają rehabilitacji po przebytej chorobie COVID-19

  Szpital w Pionkach rozpoczyna stacjonarną rehabilitację, zmierzającą do poprawy sprawności oddechowej pacjentów oraz zwiększającą wydolność wysiłkową.
   
  - Prowadzona przez nas rehabilitacja ma sprawić, że pacjenci po przebytym zakażeniu koronawirusem szybciej powrócą do pełnej sprawności. Rehabilitacja ma również wpłynąć na ich kondycję psychiczną - mówi Bernarda Dudek, dyrektor szpitala w Pionkach.
 • 2021.04.23

  Trwa kompleksowy remont szpitala powiatowego w Iłży

  - Budowa nowego szpitala w Pionkach nie oznacza, że władze powiatu zapominają o drugiej ważnej placówce ochrony zdrowia w Iłży – podkreśla Waldemar Trelka, starosta radomski. Tylko w 2021 roku nakłady na różne inwestycje w tym szpitalu to blisko 7,5 miliona złotych. Najważniejsze z nich to dokończenie przebudowy Bloku Operacyjnego i Działu Chirurgicznego oraz zakupy sprzętu i aparatury medycznej.

   

 • 2021.04.15

  Powiat Radomski składa trzy wnioski na inwestycje do marszałka mazowieckiego

  Władze Powiatu Radomskiego złożyły wnioski inwestycyjne do marszałkowskiego programu „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Dwa z nich dotyczą służby zdrowia, a trzeci budowy drogi, łączącej Radom z podradomskimi gminami. Łączna maksymalna wartość dofinansowania, które można uzyskać z budżetu województwa mazowieckiego to blisko 6 milionów złotych.

 • 2021.04.15

  Powstaje Powiatowy Punkt Szczepień w Pionkach, drugi działa w Iłży

  W Powiecie Radomskim powstaną dwa dodatkowe powszechne, powiatowe punkty szczepień przeciwko COVID-19. Jeden z nich mieści się w szpitalu w Iłży i działa od początku 2021 roku. Drugi ma ruszyć od maja w budynku szpitalnym przy ulicy Sienkiewicza 29 w Pionkach. Będzie można tam szczepić 200 osób dziennie.

   

 • 2021.04.15

  Zmiany w systemie dopłat bezpośrednich

  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina o trawjącym od 15 marca naborze wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich i obszarowych  z PROW za 2021 rok.

  Od tego roku rolnicy mogą składać wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich i obszarowych z PROW wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą aplikacji eWniosekPlus.
  Nie ma możliwości złożenia uproszczonego oświadczenia zastępującego wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich czy obszarowych. Do rolników nie jest już przesyłany spersonalizowany formularz wniosku wraz z materiałem graficznym w wersji papierowej.  Nie ma także możliwości składania oświadczeń o braku zmian w stosunku do roku ubiegłego.

 • 2021.04.13

  Bezpieczny w sieci - konferencja online

  Urząd Komunikacji Elektronicznej przygotował nową kampanię edukacyjno-informacyjną "j@ online", która jest odpowiedzią na stale rosnącą skalę zagrożeń jaką są ataki phishingowe. Narażeni na nie są wszyscy konsumenci, którzy często korzystają z sieci, ale zapominają o podstawowych zasadach cyberbezpieczeństwa.

 • 2021.04.09

  Dary dla Powiatu Radomskiego od Fundacji Wacława Ezechiela Długosza

  W Starostwie Powiatowym w Radomiu stanęło kolejne urządzenie do dezynfekcji, za pomocą którego można jednocześnie wykonać pomiar temperatury ciała. To dar od Fundacji Pamięci Wicemarszałka Sejmu II RP Wacława Ezechiela Długosza z Warszawy. Jej przedstawiciele przekazali również samorządowi powiatowemu 1500 sztuk maseczek ochronnych.

Kalendarium

«maj2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Kontakt

Uwaga! Od dnia 1 stycznia 2017 r. przy dokonywaniu zakupu/sprzedaży towarów i usług, wystawianiu bądź otrzymywaniu faktur obowiązują dane:

Nabywca: Powiat Radomski

ul. Tadeusza Mazowieckiego 7, 26-600 Radom

NIP: 948-26-04-208
REGON: 670223110

Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Radomiu

ul. Tadeusza Mazowieckiego 7, 26-600 Radom


Numery telefonów centrali:

 • tel. +48 48 365 58 01
 • fax +48 48 365 58 07

Bezpośrednie numery telefonów


Godziny urzędowania:

 • poniedziałek 8:00 - 16:00; Wydział Komunikacji przyjmuje petentów w godzinach 8:00 - 15:30,
 • wtorek - czwartek 7:30 - 15:30; Wydział Komunikacji przyjmuje petentów w godzinach 7:30 - 15:00,
 • piątek 7:00 - 15:00; Wydział Komunikacji przyjmuje petentów w godzinach 7:00 - 14:30.

Skrzynki pocztowe:


Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP: /spradom/skrytka


Konta bankowe

 • rachunek dochodów Skarbu Państwa (opłaty melioracyjne, użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, karty parkingowe, legitymacje osoby niepełnosprawnej i ich duplikaty):
  38 1600 1462 1839 9265 3000 0005
 • rachunek dochodów własnych (opłaty komunikacyjne i geodezyjne, karty wędkarskie, płatności za faktury):
  98 1600 1462 1821 4410 6000 0002
 • rachunek sum depozytowych (wadia, zabezpieczenie należytego wykonania umowy, dzierżawa obwodów łowieckich):
  71 1600 1462 1821 4410 6000 0003
 • opłata skarbowa za czynności urzędowe:
  52 1240 3259 1111 0010 1340 6544
 • rachunek dochodów własnych (kary pieniężne wynikające z ustawy Prawo o Ruchu Drogowym):
  92 1600 1462 1821 4410 6000 0013
 • rachunek sum depozytowych (zezwolenia na zbieranie odpadów):
  76 1600 1462 1821 4410 6000 0010

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.