Aktualności

Breadcrumbs

Treść strony

 • Samorządowcy jednym głosem w sprawie trasy S12

Samorządowcy jednym głosem w sprawie trasy S12

Przedstawiciele samorządów powiatów radomskiego i zwoleńskiego wypracowali wspólne stanowisko w sprawie preferowanego wariantu przebiegu drogi ekspresowej S12 na odcinku Radom - Puławy. Wszyscy opowiedzieli się za wariantem A, czyli omijającym Radom od strony południowej w pewnym oddaleniu od miasta, ale z zachowaniem węzłów komunikacyjnych. Burmistrzowie, wójtowie i specjaliści podają konkretne argumenty.

Spotkanie samorządowców gmin, przez które ma przebiegać przyszła trasa S12 zorganizowano z inicjatywy Waldemara Trelki, starosty radomskiego. Jego uczestnicy: burmistrzowie, wójtowie, przedstawiciele gmin, specjaliści do spraw drogownictwa i inwestycji, a także reprezentant Lasów Państwowych rozmawiali o propozycjach przebiegu „ekspresówki”, przedstawionych przez projektantów z firmy Schuessler-Plan. W dyskusji brał również udział poseł Andrzej Kosztowniak.

– Na trasę ekspresową S12 czekamy wiele lat i chociaż wszyscy cieszymy się, że będzie ona w końcu budowana, to trzeba jednak podkreślić, że niektóre propozycje mogą być bardzo niekorzystne dla mieszkańców gmin z powiatów radomskiego i zwoleńskiego – podkreślał starosta Waldemar Trelka.

Do spotkania w siedzibie Starostwa Powiatowego w Radomiu doszło 30 października, kilka dni po posiedzeniu z udziałem projektantów, samorządowców i innych podmiotów, które miało miejsce w siedzibie warszawskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, będącej inwestorem trasy S12 na odcinku Radom - Puławy.

Wspólny list do ministra infrastruktury

Przedstawiciele samorządów powiatu radomskiego i zwoleńskiego zwrócili się do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka z prośbą o zorganizowanie spotkania w celu zapoznania się z ich stanowiskiem. Chcą wspólnie zaprezentować konkretne argumenty, przemawiające za wariantem A.

„Podczas posiedzenia Zespołu ds. Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych, zorganizowanego w dniu 24.10.2019 roku w siedzibie GDDKiA o/Warszawa, Projektant omówił wyniki przeprowadzonej analizy wariantów docelowego przebiegu S12 od węzła „Radom – Południe” do Puław (węzeł „Bronowice”) oraz wskazał wariant B jako najkorzystniejszy.

Z wyborem tego wariantu nie zgadzają się przedstawiciele samorządów gmin: Przyłęk, Zwoleń, Tczów, Gózd, Skaryszew oraz Kowala, którzy (…) jednogłośnie opowiedzieli się za wyborem wariantu A jako najkorzystniejszego dla wszystkich lokalnych społeczności, przez teren których ma przebiegać planowana droga ekspresowa S12. (…)  - czytamy w piśmie samorządowców do ministra infrastruktury.

Ekspresówka obok Radomia

Według przedstawionych projektów trasa S12 ma rozpoczynać się na węźle istniejącej obwodnicy zachodniej Radomia, czyli drogi ekspresowej S7 w okolicach Młodocina. Później rozdziela się na dwa, a następnie trzy, częściowo pokrywające się warianty: A, B i C. Wariant A oznaczono na mapie kolorem różowym, wariant B - kolorem brązowym, a wariant C - kolorem niebieskim. Na niektórych odcinkach są one poprowadzone łącznie.

Interaktywna mapa: http://s12-radom-pulawy.pl/S12_Google.html

Wariant A przecina gminę Kowala na południe od tej miejscowości, a wariant B – od północy, czyli bliżej Radomia. Podobnie jest w gminie Skaryszew, gdzie trzy warianty A, B i dodatkowo C przecinają las w okolicach Zenonowa i Wincentowa, a następnie drogę krajową numer 9 w okolicach Makowca. Wariant B jest również poprowadzony przez środek gmin Gózd i Tczów.

Gminy przecięte na pół?

Zdaniem burmistrza miasta i gminy Skaryszew, wariant B, czyli poprowadzony przez środek jej terenu, jest nie do przyjęcia przez samorząd oraz mieszkańców.

- Zdecydowanie opowiadamy się za wariantem A, który najmniej ingeruje w zabudowę miejscowości, grunty orne oraz środowisko przyrodnicze. Pozostałe warianty budziły poważne sprzeciwy społeczne, chociażby w Sołtykowie, czy Makowie Nowym. Wariant A daje też możliwość dalszego rozwoju gminy – uzasadniał Dariusz Piątek, burmistrz Skaryszewa.

W gminie Kowala wariant B (brązowy) został całkowicie odrzucony, ponieważ przebiega on przez tereny silnie zurbanizowane, jak Parznice czy sama Kowala, przecinając teren gminy na pół.

- Dlatego od początku konsultacji preferujemy wariant A, czyli południowy, który prowadzi trasę S12 za wzgórzem w Kowali, przez tereny najmniej zurbanizowane oraz nieużytki w dolinie Oronki. Gmina przygotowała się również urbanistycznie do dalszego rozwoju właśnie w tym kierunku – wskazywał Piotr Markiewicz, kierownik Referatu Budownictwa, Inwestycji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Kowali.

- Wariant północny, czyli B zakłada również dużo wyburzeń, co jest dla nas nie do przyjęcia. Radni przyjęli też uchwałę, która wskazuje jako preferowany wariant A – mówił Dariusz Chruślak, przewodniczący Rady Gminy Kowala.

Lepiej dla przyrody i rolników

Arkadiusz Baran, wójt gminy Tczów podkreślał, że to właśnie wariant A jest dla niej najbardziej korzystny, a zaakceptowali go radni i mieszkańcy.

– Wariant B przecina najlepsze grunty orne, budząc zdecydowany sprzeciw rolników, chociażby z miejscowości Janów czy Bartodzieje, gdzie są duże gospodarstwa – uzasadniał wójt gminy Tczów.

Paweł Dziewit, wójt gminy Gózd i jednocześnie członek zarządu Stowarzyszenia S12, skupiającego samorządy zainteresowane budową trasy, zauważył, że inne warianty niż A nie były brane pod uwagę przez społeczność lokalną i władze samorządowe.

– Wariant brązowy B przecina ziemie uprawne w trzech miejscowościach, co spowoduje ich całkowite odcięcie od reszty gminy – podkreślał Paweł Dziewit, dodając, że w tej sprawie prowadzi od dawna obszerną korespondencję z władzami Radomia oraz Generalną Dyrekcją.

Również Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu przychyliła się do wariantu A jako najmniej ingerującego w stan środowiska naturalnego oraz powodującego najmniej wylesień.

Galeria zdjęć

 • Samorządowcy jednym głosem w sprawie trasy...
 • Samorządowcy jednym głosem w sprawie trasy S12aIMG_2792.jpg
 • Samorządowcy jednym głosem w sprawie trasy S12aIMG_2794.jpg
 • Samorządowcy jednym głosem w sprawie trasy S12aIMG_2797.jpg
 • Samorządowcy jednym głosem w sprawie trasy S12aIMG_2799.jpg
 • Samorządowcy jednym głosem w sprawie trasy S12aIMG_2804.jpg
 • Samorządowcy jednym głosem w sprawie trasy S12aIMG_2805.jpg
 • Samorządowcy jednym głosem w sprawie trasy S12aIMG_2809.jpg
 • Samorządowcy jednym głosem w sprawie trasy S12aIMG_2813.jpg
 • Samorządowcy jednym głosem w sprawie trasy S12aIMG_2819.jpg
 • Samorządowcy jednym głosem w sprawie trasy S12aIMG_2824.jpg
 • Samorządowcy jednym głosem w sprawie trasy S12aIMG_2831.jpg
 • Proponowane warianty przebiegu trasy ekspresowej S12

wstecz

Aktualności

 • 2021.05.14

  Niesamowite kreacje powstały w MOW w Wierzbicy

  W minionym tygodniu w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Wierzbicy, prowadzonym przez Powiat Radomski miały miejsce wyjątkowe warsztaty krawieckie. Poprowadziła je Marzena Chełmińska, znana projektantka mody, kreatorka marek C#elminska oraz SENS. Efektem wspólnej pracy z dziewczętami z klasy krawieckiej były niezwykłe kreacje, uwieńczone potem przez fotografów podczas Zjazdu Pasjonatów Fotografii w Sandomierzu.

 • 2021.05.14

  Kwalifikacja wojskowa 2021 w powiecie radomskim. Kogo dotyczy?

  Niemal tysiąc mieszkańców Powiatu Radomskiego ma zgłosić się w tym roku do kwalifikacji wojskowej, która rozpoczyna się już w poniedziałek, 17 maja i potrwa do środy, 30 czerwca. Najwięcej poborowych jest w gminach Zakrzew, Skaryszew i mieście Pionki, a najmniej w gminach Przytyk i Gózd. Powiatowa Komisja Lekarska numer 1 będzie mieścić się w Centrum Medycznym Corten Medic przy ulicy Beliny Prażmowskiego 33 A w Radomiu.

 • 2021.05.13

  Ważna informacja dla osób, które wymagają rehabilitacji po przebytej chorobie COVID-19

  Szpital w Pionkach rozpoczyna stacjonarną rehabilitację, zmierzającą do poprawy sprawności oddechowej pacjentów oraz zwiększającą wydolność wysiłkową.
   
  - Prowadzona przez nas rehabilitacja ma sprawić, że pacjenci po przebytym zakażeniu koronawirusem szybciej powrócą do pełnej sprawności. Rehabilitacja ma również wpłynąć na ich kondycję psychiczną - mówi Bernarda Dudek, dyrektor szpitala w Pionkach.
 • 2021.04.23

  Trwa kompleksowy remont szpitala powiatowego w Iłży

  - Budowa nowego szpitala w Pionkach nie oznacza, że władze powiatu zapominają o drugiej ważnej placówce ochrony zdrowia w Iłży – podkreśla Waldemar Trelka, starosta radomski. Tylko w 2021 roku nakłady na różne inwestycje w tym szpitalu to blisko 7,5 miliona złotych. Najważniejsze z nich to dokończenie przebudowy Bloku Operacyjnego i Działu Chirurgicznego oraz zakupy sprzętu i aparatury medycznej.

   

 • 2021.04.15

  Powiat Radomski składa trzy wnioski na inwestycje do marszałka mazowieckiego

  Władze Powiatu Radomskiego złożyły wnioski inwestycyjne do marszałkowskiego programu „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Dwa z nich dotyczą służby zdrowia, a trzeci budowy drogi, łączącej Radom z podradomskimi gminami. Łączna maksymalna wartość dofinansowania, które można uzyskać z budżetu województwa mazowieckiego to blisko 6 milionów złotych.

 • 2021.04.15

  Powstaje Powiatowy Punkt Szczepień w Pionkach, drugi działa w Iłży

  W Powiecie Radomskim powstaną dwa dodatkowe powszechne, powiatowe punkty szczepień przeciwko COVID-19. Jeden z nich mieści się w szpitalu w Iłży i działa od początku 2021 roku. Drugi ma ruszyć od maja w budynku szpitalnym przy ulicy Sienkiewicza 29 w Pionkach. Będzie można tam szczepić 200 osób dziennie.

   

 • 2021.04.15

  Zmiany w systemie dopłat bezpośrednich

  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina o trawjącym od 15 marca naborze wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich i obszarowych  z PROW za 2021 rok.

  Od tego roku rolnicy mogą składać wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich i obszarowych z PROW wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą aplikacji eWniosekPlus.
  Nie ma możliwości złożenia uproszczonego oświadczenia zastępującego wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich czy obszarowych. Do rolników nie jest już przesyłany spersonalizowany formularz wniosku wraz z materiałem graficznym w wersji papierowej.  Nie ma także możliwości składania oświadczeń o braku zmian w stosunku do roku ubiegłego.

 • 2021.04.13

  Bezpieczny w sieci - konferencja online

  Urząd Komunikacji Elektronicznej przygotował nową kampanię edukacyjno-informacyjną "j@ online", która jest odpowiedzią na stale rosnącą skalę zagrożeń jaką są ataki phishingowe. Narażeni na nie są wszyscy konsumenci, którzy często korzystają z sieci, ale zapominają o podstawowych zasadach cyberbezpieczeństwa.

 • 2021.04.09

  Dary dla Powiatu Radomskiego od Fundacji Wacława Ezechiela Długosza

  W Starostwie Powiatowym w Radomiu stanęło kolejne urządzenie do dezynfekcji, za pomocą którego można jednocześnie wykonać pomiar temperatury ciała. To dar od Fundacji Pamięci Wicemarszałka Sejmu II RP Wacława Ezechiela Długosza z Warszawy. Jej przedstawiciele przekazali również samorządowi powiatowemu 1500 sztuk maseczek ochronnych.

 • 2021.04.08

  Rusza konkurs plastyczny pod patronatem Starosty Radomskiego na znaczek Pielgrzymki Rodziny Szkół Jana Pawła II

  Tegorocznemu konkursowi przyświeca hasło „Nie lękajcie się!”, a jego celem jest propagowanie osoby i nauki Papieża Jana Pawła II, popularyzacja hasła XXI Dnia Papieskiego –„Nie lękajcie się” oraz propagowanie wśród środowisk szkolnych tradycji pielgrzymowania na Jasną Górę. Organizatorem konkursu jest Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 Integracyjna  im. Jana Pawła II w Radomiu, a gronie patronów honorowych jest starosta radomski Waldemar Trelka.

Kalendarium

«maj2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Kontakt

Uwaga! Od dnia 1 stycznia 2017 r. przy dokonywaniu zakupu/sprzedaży towarów i usług, wystawianiu bądź otrzymywaniu faktur obowiązują dane:

Nabywca: Powiat Radomski

ul. Tadeusza Mazowieckiego 7, 26-600 Radom

NIP: 948-26-04-208
REGON: 670223110

Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Radomiu

ul. Tadeusza Mazowieckiego 7, 26-600 Radom


Numery telefonów centrali:

 • tel. +48 48 365 58 01
 • fax +48 48 365 58 07

Bezpośrednie numery telefonów


Godziny urzędowania:

 • poniedziałek 8:00 - 16:00; Wydział Komunikacji przyjmuje petentów w godzinach 8:00 - 15:30,
 • wtorek - czwartek 7:30 - 15:30; Wydział Komunikacji przyjmuje petentów w godzinach 7:30 - 15:00,
 • piątek 7:00 - 15:00; Wydział Komunikacji przyjmuje petentów w godzinach 7:00 - 14:30.

Skrzynki pocztowe:


Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP: /spradom/skrytka


Konta bankowe

 • rachunek dochodów Skarbu Państwa (opłaty melioracyjne, użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, karty parkingowe, legitymacje osoby niepełnosprawnej i ich duplikaty):
  38 1600 1462 1839 9265 3000 0005
 • rachunek dochodów własnych (opłaty komunikacyjne i geodezyjne, karty wędkarskie, płatności za faktury):
  98 1600 1462 1821 4410 6000 0002
 • rachunek sum depozytowych (wadia, zabezpieczenie należytego wykonania umowy, dzierżawa obwodów łowieckich):
  71 1600 1462 1821 4410 6000 0003
 • opłata skarbowa za czynności urzędowe:
  52 1240 3259 1111 0010 1340 6544
 • rachunek dochodów własnych (kary pieniężne wynikające z ustawy Prawo o Ruchu Drogowym):
  92 1600 1462 1821 4410 6000 0013
 • rachunek sum depozytowych (zezwolenia na zbieranie odpadów):
  76 1600 1462 1821 4410 6000 0010

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.