Aktualności

Breadcrumbs

Treść strony

 • Umowy o dofinansowanie dla OSP

Wspomagamy Ochotnicze Straże Pożarne w regionie radomskim

Nowe wozy strażackie i sprzęt do ratowania życia i mienia dla druhów z powiatów: białobrzeskiego, grójeckiego, kozienickiego, lipskiego, przysuskiego, radomskiego, szydłowieckiego i zwoleńskiego to kolejna realna pomoc, jaką proponuje jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W czwartek, 12 września w Starostwie Powiatowym w Radomiu strażacy z całego regionu radomskiego podpisali umowy na dofinansowanie zakupów.

Przedstawiciele jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych podpisali umowy w ramach „Ogólnopolskiego Programu Finansowania Służb Ratowniczych”. Uroczystość odbyła się w obecności a parlamentarzystów: ministra Marka Suskiego i poseł Anny Kwiecień oraz starosty radomskiego Waldemara Trelki. Anna Król, prezes zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, podpisała 39 umów na zakup samochodów oraz specjalistycznego sprzętu z przedstawicielami jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Minister Marek Suski, szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów, przypomniał, że rząd od kilku lat przeznacza znaczne środki na wyposażenie jednostek OSP oraz zawodowej straży pożarnej.

- Do końca tego roku Ochotnicze Straże Pożarne zyskają dodatkowo 82 miliony złotych z budżetu państwa. Każda OSP może wnioskować o fundusze, które pozwolą jej propagować zasady udzielania pierwszej pomocy, a także organizować przedsięwzięcia oświatowo-kulturalne, czy służące popularyzacji sportu i kultury fizycznej, związane z ochroną i prewencją przeciwpożarową – mówił minister Marek Suski, przypominając, że zadania realizowane przez ochotnicze straże zyskają rangę ustawową, co pozwoli na rozszerzenie źródeł finansowania. 

- Ochotnicza Straż Pożarna jest instytucją, która stoi na straży bezpieczeństwa Polaków
i natychmiast reaguje w razie zagrożenia. Dlatego tym bardziej się cieszę, że możemy wesprzeć finansowo cieszącą się największym zaufaniem wśród Polaków służbę ratowniczą
. Środki, które przekazujemy, wspomogą w istotny sposób działanie na rzecz ochrony życia, zdrowia i mienia przed pożarami, klęskami żywiołowymi i zagrożeniami ekologicznymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami. Mam nadzieję, że dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie druhowie będą mieli możliwość jeszcze lepszej realizacji swoich zadań, również w zakresie ochrony środowiska. Warto wspierać tych, którzy ratują nasze życie - mówiła Anna Król, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

- Dziękuję pani prezes za dostrzeganie potrzeb jednostek z regionu radomskiego. Nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, jak wiele przeszkód trzeba pokonać, aby uzyskać wsparcie z różnych źródeł na zakup specjalistycznych wozów bojowych czy tak bardzo potrzebnego wyposażenia. Dlatego też strażakom z całego regionu należą się wielkie słowa uznania. Cieszę się, że wśród jednostek, które otrzymują tak duże wsparcie są też druhowie z powiatu radomskiego  – mówił między innymi Waldemar Trelka, starosta radomski.

To już kolejne dofinasowanie dla strażaków, które przekazuje Wojewódzkie Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.  Tym razem podpisano umowy z 8 jednostkami Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu powiatu szydłowieckiego, radomskiego, lipskiego, białobrzeskiego, grójeckiego oraz zwoleńskiego  na łączną kwotę dotacji 2 miliony 404 tysiące złotych, jak również 31 umów na zadania realizowane w ramach programu „Zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom oraz usuwanie ich skutków poprzez zakup sprzętu ratowniczego” na łączną kwotę prawie 850 tysięcy zł. Celem tego wsparcia jest unowocześnienie wyposażenia ratowniczego służb powołanych do zapobiegania, ograniczania i likwidacji nadzwyczajnych zagrożeń środowiska i poważnych awarii, umożliwiającego zwiększenie skuteczności działania. 

Dzięki wsparciu Funduszu jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej zakupią samochody specjalne oraz specjalistyczny sprzęt służący zapobieganiu, ograniczeniu lub likwidacji zagrożeń dla środowiska, jak również sprzęt ochrony osobistej strażaków.

Do WFOŚiGW w Warszawie  wpłynęło w sumie blisko 280 wniosków na kwotę ponad
7 milionów zł. Zarząd WFOŚiGW w Warszawie dokłada wszelkich starań, aby  wszyscy beneficjenci, którzy złożyli wnioski i przeszli pozytywną ocenę formalną i merytoryczną otrzymali wsparcie.

W ramach programu „Zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom oraz usuwanie ich skutków poprzez zakup sprzętu ratowniczego”  można uzyskać dofinansowanie w formie dotacji oraz pożyczki. Fundusz dopuszcza możliwość udzielenia dofinansowania na to samo zadanie, na podstawie oddzielnych umów, z zastrzeżeniem, że łączna kwota dofinansowania ze środków Funduszu nie może przekroczyć 100% kosztów kwalifikowanych zadania.

Na realizację „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych” WFOŚiGW w Warszawie przeznaczył 4 mln zł i blisko 13 mln zł pochodzić będą z NFOŚiGW
(w formie refundacji). Koszt całkowity przedsięwzięcia wynosi prawie 45 mln zł.

 • Podpisanie umów z OSP Podpisanie Umw z OSP (1).jpg
 • Podpisanie umów z OSP Podpisanie Umw z OSP (10).JPG
 • Podpisanie umów z OSP Podpisanie Umw z OSP (9).JPG
 • Podpisanie umów z OSP Podpisanie Umw z OSP (7).jpg
 • Podpisanie umów z OSP Podpisanie Umw z OSP (8).jpg
 • Podpisanie umów z OSP Podpisanie Umw z OSP (6).jpg
 • Podpisanie umów z OSP Podpisanie Umw z OSP (11).JPG
 • Podpisanie umów z OSP Podpisanie Umw z OSP (12).JPG
 • Podpisanie umów z OSP Podpisanie Umw z OSP (13).JPG
 • Podpisanie umów z OSP Podpisanie Umw z OSP (14).JPG
 • Podpisanie umów z OSP Podpisanie Umw z OSP (15).JPG
 • Podpisanie umów z OSP Podpisanie Umw z OSP (16).JPG
 • Podpisanie umów z OSP Podpisanie Umw z OSP (17).JPG
 • Podpisanie umów z OSP Podpisanie Umw z OSP (18).JPG
 • Podpisanie umów z OSP Podpisanie Umw z OSP (19).JPG
 • Podpisanie umów z OSP Podpisanie Umw z OSP (2).jpg
 • Podpisanie umów z OSP Podpisanie Umw z OSP (20).JPG
 • Podpisanie umów z OSP Podpisanie Umw z OSP (21).JPG
 • Podpisanie umów z OSP Podpisanie Umw z OSP (3).jpg
 • Podpisanie umów z OSP Podpisanie Umw z OSP (22).JPG
 • Podpisanie umów z OSP Podpisanie Umw z OSP (24).JPG
 • Podpisanie umów z OSP Podpisanie Umw z OSP (25).JPG
 • Podpisanie umów z OSP Podpisanie Umw z OSP (26).JPG
 • Podpisanie umów z OSP Podpisanie Umw z OSP (27).JPG
 • Podpisanie umów z OSP Podpisanie Umw z OSP (28).jpg
 • Podpisanie umów z OSP Podpisanie Umw z OSP (29).jpg
 • Podpisanie umów z OSP Podpisanie Umw z OSP (30).jpg
 • Podpisanie umów z OSP Podpisanie Umw z OSP (23).JPG
 • Podpisanie umów z OSP Podpisanie Umw z OSP (31).JPG
 • Podpisanie umów z OSP Podpisanie Umw z OSP (33).jpg
 • Podpisanie umów z OSP Podpisanie Umw z OSP (32).JPG
 • Podpisanie umów z OSP Podpisanie Umw z OSP (34).jpg

wstecz

Aktualności

 • 2021.05.14

  Niesamowite kreacje powstały w MOW w Wierzbicy

  W minionym tygodniu w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Wierzbicy, prowadzonym przez Powiat Radomski miały miejsce wyjątkowe warsztaty krawieckie. Poprowadziła je Marzena Chełmińska, znana projektantka mody, kreatorka marek C#elminska oraz SENS. Efektem wspólnej pracy z dziewczętami z klasy krawieckiej były niezwykłe kreacje, uwieńczone potem przez fotografów podczas Zjazdu Pasjonatów Fotografii w Sandomierzu.

 • 2021.05.14

  Kwalifikacja wojskowa 2021 w powiecie radomskim. Kogo dotyczy?

  Niemal tysiąc mieszkańców Powiatu Radomskiego ma zgłosić się w tym roku do kwalifikacji wojskowej, która rozpoczyna się już w poniedziałek, 17 maja i potrwa do środy, 30 czerwca. Najwięcej poborowych jest w gminach Zakrzew, Skaryszew i mieście Pionki, a najmniej w gminach Przytyk i Gózd. Powiatowa Komisja Lekarska numer 1 będzie mieścić się w Centrum Medycznym Corten Medic przy ulicy Beliny Prażmowskiego 33 A w Radomiu.

 • 2021.05.13

  Ważna informacja dla osób, które wymagają rehabilitacji po przebytej chorobie COVID-19

  Szpital w Pionkach rozpoczyna stacjonarną rehabilitację, zmierzającą do poprawy sprawności oddechowej pacjentów oraz zwiększającą wydolność wysiłkową.
   
  - Prowadzona przez nas rehabilitacja ma sprawić, że pacjenci po przebytym zakażeniu koronawirusem szybciej powrócą do pełnej sprawności. Rehabilitacja ma również wpłynąć na ich kondycję psychiczną - mówi Bernarda Dudek, dyrektor szpitala w Pionkach.
 • 2021.04.23

  Trwa kompleksowy remont szpitala powiatowego w Iłży

  - Budowa nowego szpitala w Pionkach nie oznacza, że władze powiatu zapominają o drugiej ważnej placówce ochrony zdrowia w Iłży – podkreśla Waldemar Trelka, starosta radomski. Tylko w 2021 roku nakłady na różne inwestycje w tym szpitalu to blisko 7,5 miliona złotych. Najważniejsze z nich to dokończenie przebudowy Bloku Operacyjnego i Działu Chirurgicznego oraz zakupy sprzętu i aparatury medycznej.

   

 • 2021.04.15

  Powiat Radomski składa trzy wnioski na inwestycje do marszałka mazowieckiego

  Władze Powiatu Radomskiego złożyły wnioski inwestycyjne do marszałkowskiego programu „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Dwa z nich dotyczą służby zdrowia, a trzeci budowy drogi, łączącej Radom z podradomskimi gminami. Łączna maksymalna wartość dofinansowania, które można uzyskać z budżetu województwa mazowieckiego to blisko 6 milionów złotych.

 • 2021.04.15

  Powstaje Powiatowy Punkt Szczepień w Pionkach, drugi działa w Iłży

  W Powiecie Radomskim powstaną dwa dodatkowe powszechne, powiatowe punkty szczepień przeciwko COVID-19. Jeden z nich mieści się w szpitalu w Iłży i działa od początku 2021 roku. Drugi ma ruszyć od maja w budynku szpitalnym przy ulicy Sienkiewicza 29 w Pionkach. Będzie można tam szczepić 200 osób dziennie.

   

 • 2021.04.15

  Zmiany w systemie dopłat bezpośrednich

  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina o trawjącym od 15 marca naborze wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich i obszarowych  z PROW za 2021 rok.

  Od tego roku rolnicy mogą składać wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich i obszarowych z PROW wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą aplikacji eWniosekPlus.
  Nie ma możliwości złożenia uproszczonego oświadczenia zastępującego wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich czy obszarowych. Do rolników nie jest już przesyłany spersonalizowany formularz wniosku wraz z materiałem graficznym w wersji papierowej.  Nie ma także możliwości składania oświadczeń o braku zmian w stosunku do roku ubiegłego.

 • 2021.04.13

  Bezpieczny w sieci - konferencja online

  Urząd Komunikacji Elektronicznej przygotował nową kampanię edukacyjno-informacyjną "j@ online", która jest odpowiedzią na stale rosnącą skalę zagrożeń jaką są ataki phishingowe. Narażeni na nie są wszyscy konsumenci, którzy często korzystają z sieci, ale zapominają o podstawowych zasadach cyberbezpieczeństwa.

 • 2021.04.09

  Dary dla Powiatu Radomskiego od Fundacji Wacława Ezechiela Długosza

  W Starostwie Powiatowym w Radomiu stanęło kolejne urządzenie do dezynfekcji, za pomocą którego można jednocześnie wykonać pomiar temperatury ciała. To dar od Fundacji Pamięci Wicemarszałka Sejmu II RP Wacława Ezechiela Długosza z Warszawy. Jej przedstawiciele przekazali również samorządowi powiatowemu 1500 sztuk maseczek ochronnych.

 • 2021.04.08

  Rusza konkurs plastyczny pod patronatem Starosty Radomskiego na znaczek Pielgrzymki Rodziny Szkół Jana Pawła II

  Tegorocznemu konkursowi przyświeca hasło „Nie lękajcie się!”, a jego celem jest propagowanie osoby i nauki Papieża Jana Pawła II, popularyzacja hasła XXI Dnia Papieskiego –„Nie lękajcie się” oraz propagowanie wśród środowisk szkolnych tradycji pielgrzymowania na Jasną Górę. Organizatorem konkursu jest Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 Integracyjna  im. Jana Pawła II w Radomiu, a gronie patronów honorowych jest starosta radomski Waldemar Trelka.

Kalendarium

«maj2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Kontakt

Uwaga! Od dnia 1 stycznia 2017 r. przy dokonywaniu zakupu/sprzedaży towarów i usług, wystawianiu bądź otrzymywaniu faktur obowiązują dane:

Nabywca: Powiat Radomski

ul. Tadeusza Mazowieckiego 7, 26-600 Radom

NIP: 948-26-04-208
REGON: 670223110

Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Radomiu

ul. Tadeusza Mazowieckiego 7, 26-600 Radom


Numery telefonów centrali:

 • tel. +48 48 365 58 01
 • fax +48 48 365 58 07

Bezpośrednie numery telefonów


Godziny urzędowania:

 • poniedziałek 8:00 - 16:00; Wydział Komunikacji przyjmuje petentów w godzinach 8:00 - 15:30,
 • wtorek - czwartek 7:30 - 15:30; Wydział Komunikacji przyjmuje petentów w godzinach 7:30 - 15:00,
 • piątek 7:00 - 15:00; Wydział Komunikacji przyjmuje petentów w godzinach 7:00 - 14:30.

Skrzynki pocztowe:


Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP: /spradom/skrytka


Konta bankowe

 • rachunek dochodów Skarbu Państwa (opłaty melioracyjne, użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, karty parkingowe, legitymacje osoby niepełnosprawnej i ich duplikaty):
  38 1600 1462 1839 9265 3000 0005
 • rachunek dochodów własnych (opłaty komunikacyjne i geodezyjne, karty wędkarskie, płatności za faktury):
  98 1600 1462 1821 4410 6000 0002
 • rachunek sum depozytowych (wadia, zabezpieczenie należytego wykonania umowy, dzierżawa obwodów łowieckich):
  71 1600 1462 1821 4410 6000 0003
 • opłata skarbowa za czynności urzędowe:
  52 1240 3259 1111 0010 1340 6544
 • rachunek dochodów własnych (kary pieniężne wynikające z ustawy Prawo o Ruchu Drogowym):
  92 1600 1462 1821 4410 6000 0013
 • rachunek sum depozytowych (zezwolenia na zbieranie odpadów):
  76 1600 1462 1821 4410 6000 0010

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.