Aktualności

Breadcrumbs

Treść strony

 • Sesja Rady Powiatu 26.08.2019

Radni powiatu radomskiego o podwyżkach dla nauczycieli

Podwyżki dla nauczycieli szkół, prowadzonych przez Powiat Radomski, zmiany w szpitalu w Iłży oraz więcej pieniędzy na przebudowę kolejnych odcinków dróg – tym zajmowali się radni podczas poniedziałkowej, XI sesji Rady Powiatu Radomskiego.

Obrady otworzył Krzysztof Murawski, przewodniczący Rady Powiatu, stwierdzając, że na sali, mimo nieobecności kilku radnych, jest kworum, umożliwiające głosowania. Radni przyjęli protokół z poprzedniej, X sesji Rady Powiatu, a później sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu przedstawił starosta Waldemar Trelka, informując między innymi o wykorzystaniu pieniędzy zewnętrznych oraz własnych oraz realizacji inwestycji. Następnie rozpoczął się blok głosowań.

Najpierw radni zajęli się koniecznymi zmianami przepisów, regulujących zasady działalności szkół, prowadzonych przez Powiat Radomski. Przyjęli uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych oraz ustalenia zniżek obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych. W niektórych szkołach zachodziła bowiem uzasadniona konieczność obniżenia obowiązkowego wymiaru godzin tych nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze.

Wyższe pensje nauczycieli

Przyjęta została również uchwała, ustalająca nowy regulamin wynagradzania nauczycieli, uzgodniony wcześniej ze związkami zawodowymi. Określa on wysokość stawek, warunki przyznawania, obliczania i wypłacania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego czy wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i zastępstwa, a także nagród. Rada Powiatu musiała przyjąć nowy regulamin, aby dostosować go do uchwalonych już zmian w Karcie Nauczyciela, obejmujących również podwyżki pensji dla tej grupy zawodowej.

- Zmiany w Karcie Nauczyciela dotyczą chociażby tego, że nauczycielom będzie przysługiwało za wychowawstwo 300 złotych więcej. Niebawem będziemy realizować kolejną podwyżkę dla nauczycieli o 9,5 procenta. W sumie nauczyciele dostaną w tym roku 15-procentowe podwyżki – komentuje Waldemar Trelka, starosta radomski.

Zmiany w szpitalu w Iłży

Radni zajęli się również powiatową służbą zdrowia, a mianowicie zmianami w szpitalu w Iłży. Zachodziła bowiem konieczność doprecyzowania zapisów statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej - Szpital w Iłży. Dotyczą one głównie gospodarki finansowej, w tym zasad sporządzania rocznego sprawozdania finansowego, które zatwierdza później Zarząd Powiatu Radomskiego. Określono też procedurę postępowania w przypadku wystąpienia straty netto w bilansie szpitala. Wówczas dyrektor szpitala w terminie do 30 września musi sporządzić program naprawczy i przedstawić go do zatwierdzenia Zarządowi Powiatu. Z kolei do 31 maja każdego roku dyrektor szpitala w Iłży musi sporządzić raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej placówki, który będzie podstawą do oceny, dokonywanej przez Zarząd Powiatu. Uchwała w tej sprawie została przegłosowana przez radnych. Potem przyjęto kolejną, zmieniającą skład Rady Społecznej szpitala w Iłży. Z pełnienia funkcji członka tego gremium zrezygnował bowiem radny Cezary Nobis. Na jego miejsce powołano z kolei Tadeusza Misiaka.

Program społeczny z unijnym wsparciem

Oprócz tego radni zatwierdzili do realizacji projekt „Szansa dla Ciebie”, współfinansowany z funduszy europejskich, który ma na celu aktywizację społeczno – zawodową osób wykluczonych oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Szacunkowa wartość projektu wynosi 1.012 miliona złotych, z czego dofinansowanie z Unii Europejskiej to 80 procent wartości projektu, czyli 809,6 tysiąca złotych, zaś wkład własny Powiatu Radomskiego to 20 procent, a zatem 202,4 tysiąca złotych. Jego realizacją w latach 2019-2022 zajmie się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu w partnerstwie z Domem Pomocy Społecznej w Jedlance, Domem Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach i Domem Pomocy Społecznej w Wierzbicy.

Więcej na inwestycje

Dyskusję radnych wywołała sprawa zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF). W wykazie przedsięwzięć na 2019 rok zwiększono wydatki na modernizację trzech kolejnych odcinków dróg powiatowych: Wieniawa - Przytyk – Jedlińsk, Bartodzieje - Łukawa – Głowaczów oraz Kuczki - Kazimierówka – Skaryszew. Wszystkie zostały rekomendowane przez wojewodę mazowieckiego do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

- Ponieważ kończy nam się okres związania ofertą po bardzo korzystnych cenowo przetargach na roboty budowlane, musimy zabezpieczyć środki własne, żeby podpisać umowę z wykonawcami. Mam dobre informacje od pana wojewody, że jesteśmy na liście rankingowej i dostaniemy pieniądze, a w związku z tym, że będzie to dofinansowanie rzędu 50 do 80 procent, to znaczna część środków wróci później do budżetu - tłumaczył starosta Waldemar Trelka.

Oprócz tego radni podjęli uchwałę, dotyczącą zmian w tegorocznym budżecie, między innymi poprzez przenoszenie wydatków pomiędzy działami.

 • Sesja Rady Powiatu 26.08.2019 r.
 • Sesja Rady Powiatu 26.08.2019 r.
 • Sesja Rady Powiatu 26.08.2019 r.
 • Sesja Rady Powiatu 26.08.2019 r.
 • Sesja Rady Powiatu 26.08.2019 r.
 • Sesja Rady Powiatu 26.08.2019 r.
 • Sesja Rady Powiatu 26.08.2019 r.
 • Sesja Rady Powiatu 26.08.2019 r.

wstecz

Aktualności

 • 2021.05.17

  Szkoły średnie Powiatu Radomskiego zapraszają ósmoklasistów

  Technik fotografii i multimediów, technik programista, czy… vloger, czyli twórca internetowy to tylko niektóre z wielu propozycji, jakie dla absolwentów szkół podstawowych mają szkoły średnie w Powiecie Radomskim. Starosta radomski zaprasza ósmoklasistów na Wirtualne Targi Edukacyjne, czyli przegląd ofert szkół średnich na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Radomiu pod adresem www.radompowiat.pl. Właśnie ruszyła rekrutacja, prowadzona przez dwa renomowane licea ogólnokształcące, a także trzy bardzo dobre szkoły techniczne w Pionkach oraz Iłży.

 • 2021.05.14

  Niesamowite kreacje powstały w MOW w Wierzbicy

  W minionym tygodniu w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Wierzbicy, prowadzonym przez Powiat Radomski miały miejsce wyjątkowe warsztaty krawieckie. Poprowadziła je Marzena Chełmińska, znana projektantka mody, kreatorka marek C#elminska oraz SENS. Efektem wspólnej pracy z dziewczętami z klasy krawieckiej były niezwykłe kreacje, uwieńczone potem przez fotografów podczas Zjazdu Pasjonatów Fotografii w Sandomierzu.

 • 2021.05.14

  Kwalifikacja wojskowa 2021 w powiecie radomskim. Kogo dotyczy?

  Niemal tysiąc mieszkańców Powiatu Radomskiego ma zgłosić się w tym roku do kwalifikacji wojskowej, która rozpoczyna się już w poniedziałek, 17 maja i potrwa do środy, 30 czerwca. Najwięcej poborowych jest w gminach Zakrzew, Skaryszew i mieście Pionki, a najmniej w gminach Przytyk i Gózd. Powiatowa Komisja Lekarska numer 1 będzie mieścić się w Centrum Medycznym Corten Medic przy ulicy Beliny Prażmowskiego 33 A w Radomiu.

 • 2021.05.13

  Ważna informacja dla osób, które wymagają rehabilitacji po przebytej chorobie COVID-19

  Szpital w Pionkach rozpoczyna stacjonarną rehabilitację, zmierzającą do poprawy sprawności oddechowej pacjentów oraz zwiększającą wydolność wysiłkową.
   
  - Prowadzona przez nas rehabilitacja ma sprawić, że pacjenci po przebytym zakażeniu koronawirusem szybciej powrócą do pełnej sprawności. Rehabilitacja ma również wpłynąć na ich kondycję psychiczną - mówi Bernarda Dudek, dyrektor szpitala w Pionkach.
 • 2021.04.23

  Trwa kompleksowy remont szpitala powiatowego w Iłży

  - Budowa nowego szpitala w Pionkach nie oznacza, że władze powiatu zapominają o drugiej ważnej placówce ochrony zdrowia w Iłży – podkreśla Waldemar Trelka, starosta radomski. Tylko w 2021 roku nakłady na różne inwestycje w tym szpitalu to blisko 7,5 miliona złotych. Najważniejsze z nich to dokończenie przebudowy Bloku Operacyjnego i Działu Chirurgicznego oraz zakupy sprzętu i aparatury medycznej.

   

 • 2021.04.15

  Powiat Radomski składa trzy wnioski na inwestycje do marszałka mazowieckiego

  Władze Powiatu Radomskiego złożyły wnioski inwestycyjne do marszałkowskiego programu „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Dwa z nich dotyczą służby zdrowia, a trzeci budowy drogi, łączącej Radom z podradomskimi gminami. Łączna maksymalna wartość dofinansowania, które można uzyskać z budżetu województwa mazowieckiego to blisko 6 milionów złotych.

 • 2021.04.15

  Powstaje Powiatowy Punkt Szczepień w Pionkach, drugi działa w Iłży

  W Powiecie Radomskim powstaną dwa dodatkowe powszechne, powiatowe punkty szczepień przeciwko COVID-19. Jeden z nich mieści się w szpitalu w Iłży i działa od początku 2021 roku. Drugi ma ruszyć od maja w budynku szpitalnym przy ulicy Sienkiewicza 29 w Pionkach. Będzie można tam szczepić 200 osób dziennie.

   

 • 2021.04.15

  Zmiany w systemie dopłat bezpośrednich

  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina o trawjącym od 15 marca naborze wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich i obszarowych  z PROW za 2021 rok.

  Od tego roku rolnicy mogą składać wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich i obszarowych z PROW wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą aplikacji eWniosekPlus.
  Nie ma możliwości złożenia uproszczonego oświadczenia zastępującego wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich czy obszarowych. Do rolników nie jest już przesyłany spersonalizowany formularz wniosku wraz z materiałem graficznym w wersji papierowej.  Nie ma także możliwości składania oświadczeń o braku zmian w stosunku do roku ubiegłego.

 • 2021.04.13

  Bezpieczny w sieci - konferencja online

  Urząd Komunikacji Elektronicznej przygotował nową kampanię edukacyjno-informacyjną "j@ online", która jest odpowiedzią na stale rosnącą skalę zagrożeń jaką są ataki phishingowe. Narażeni na nie są wszyscy konsumenci, którzy często korzystają z sieci, ale zapominają o podstawowych zasadach cyberbezpieczeństwa.

 • 2021.04.09

  Dary dla Powiatu Radomskiego od Fundacji Wacława Ezechiela Długosza

  W Starostwie Powiatowym w Radomiu stanęło kolejne urządzenie do dezynfekcji, za pomocą którego można jednocześnie wykonać pomiar temperatury ciała. To dar od Fundacji Pamięci Wicemarszałka Sejmu II RP Wacława Ezechiela Długosza z Warszawy. Jej przedstawiciele przekazali również samorządowi powiatowemu 1500 sztuk maseczek ochronnych.

Kalendarium

«maj2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Kontakt

Uwaga! Od dnia 1 stycznia 2017 r. przy dokonywaniu zakupu/sprzedaży towarów i usług, wystawianiu bądź otrzymywaniu faktur obowiązują dane:

Nabywca: Powiat Radomski

ul. Tadeusza Mazowieckiego 7, 26-600 Radom

NIP: 948-26-04-208
REGON: 670223110

Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Radomiu

ul. Tadeusza Mazowieckiego 7, 26-600 Radom


Numery telefonów centrali:

 • tel. +48 48 365 58 01
 • fax +48 48 365 58 07

Bezpośrednie numery telefonów


Godziny urzędowania:

 • poniedziałek 8:00 - 16:00; Wydział Komunikacji przyjmuje petentów w godzinach 8:00 - 15:30,
 • wtorek - czwartek 7:30 - 15:30; Wydział Komunikacji przyjmuje petentów w godzinach 7:30 - 15:00,
 • piątek 7:00 - 15:00; Wydział Komunikacji przyjmuje petentów w godzinach 7:00 - 14:30.

Skrzynki pocztowe:


Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP: /spradom/skrytka


Konta bankowe

 • rachunek dochodów Skarbu Państwa (opłaty melioracyjne, użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, karty parkingowe, legitymacje osoby niepełnosprawnej i ich duplikaty):
  38 1600 1462 1839 9265 3000 0005
 • rachunek dochodów własnych (opłaty komunikacyjne i geodezyjne, karty wędkarskie, płatności za faktury):
  98 1600 1462 1821 4410 6000 0002
 • rachunek sum depozytowych (wadia, zabezpieczenie należytego wykonania umowy, dzierżawa obwodów łowieckich):
  71 1600 1462 1821 4410 6000 0003
 • opłata skarbowa za czynności urzędowe:
  52 1240 3259 1111 0010 1340 6544
 • rachunek dochodów własnych (kary pieniężne wynikające z ustawy Prawo o Ruchu Drogowym):
  92 1600 1462 1821 4410 6000 0013
 • rachunek sum depozytowych (zezwolenia na zbieranie odpadów):
  76 1600 1462 1821 4410 6000 0010

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.