Aktualności 2019

Breadcrumbs

Treść strony

 • IMG_6191a Sesja Rady Powiatu Radomskiego

Radni za zmianami w powiatowej edukacji

Podczas XVI sesji Rady Powiatu Radomskiego, która odbyła się w piątek, 31 stycznia radni podjęli decyzję w sprawie zamiaru likwidacji Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Wierzbicy, utworzenia Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Chwałowicach. Sprzeciwili się również wnioskowi o zmianę granic gminy Iłża i oddanie fragmentu terenu w Seredzicach gminie Mirzec w powiecie starachowickim.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy (MOW) w Wierzbicy to placówka edukacyjna, do której trafiają dziewczęta w wieku 13-18 lat, kierowane tam na mocy postanowień sądów, sprawiające kłopoty wychowawcze, popadające w konflikt z prawem. Są tam kierowane przez niezależny podmiot, tak zwany Ośrodek Rozwoju Edukacji. Obecnie w Wierzbicy przebywają 32 wychowanki, które kształcą się w Szkole Podstawowej Specjalnej oraz Branżowej Szkole I Stopnia Specjalnej w zawodach krawcowa i fryzjerka.

Liczba dziewcząt w ośrodku zmniejsza się z roku na rok, wzrastają za to koszty funkcjonowania ośrodka wobec zmniejszającej się kwoty subwencji oświatowej. W 2019 roku różnicę w wysokości ponad 362 tysięcy złotych pokrywał budżet powiatu, ale według szacunków wkrótce kwota współfinansowania ośrodka w Wierzbicy może osiągnąć ponad 1 milion złotych przy dalszym utrzymywaniu 32 wychowanek.

Co zamiast MOW w Wierzbicy?

W przypadku wygaszenia MOW, budynki będą stały puste. Władze powiatu zamierzają przystąpić do programu „Centra Opiekuńczo-Mieszkalne”, prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Z analizy potrzeb społecznych wynika, że w powiecie jest duża liczba niepełnosprawnych dorosłych, którym potrzebne jest wsparcie w postaci stałej lub doraźnej opieki, w tym rehabilitacyjnej. W samej Wierzbicy i okolicach są 23 takie osoby, a w całym powiecie - prawie 200 osób.

Nowa jednostka, czyli Powiatowe Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne, powstawałaby w ciągu najbliższych miesięcy. Na początku potrzebne jest opracowanie tak zwanego Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla nowej placówki i byłby to jedyny koszt, jaki na początku tworzenia Centrum poniosłoby Starostwo Powiatowe. Pomysł powołania pierwszej takiej placówki w powiecie radomskim zyskał już akceptację wojewody mazowieckiego, który jednocześnie zadeklarował wsparcie.  

Większość radnych za, jeden przeciw

Głosowanie nad uchwałą o zamiarze likwidacji MOW w Wierzbicy poprzedziła dyskusja radnych.

- Myślę, że podejmując decyzję powinniśmy znać szerszy kontekst tej sprawy. Mniej wiemy co potem, ale rozumiem, że jest tu pomysł na tworzenie Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego (…) nie widzę wizji funkcjonowania i utrzymywania go. Argument finansowy nie przekonuje mnie, tego typu ośrodki nie muszą przynosić zysku, możemy pozwolić sobie na dokładanie. Większość placówek oświatowych jest deficytowa, ale mimo wszystko są utrzymywane. Jestem za tym, aby taka jednostka funkcjonowała dalej, mimo tego, że dokładamy te 360 tysięcy złotych rocznie. To nie jest duża kwota dla mnie. Pamiętajmy jeszcze o osobach, które tam pracują, nie mają one gwarancji dalszego zatrudnienia. Jest za dużo negatywnych skutków tego ruchu, żeby poprzeć tę uchwałę – mówił Mirosław Ślifirczyk, radny Polskiego Stronnictwa Ludowego, który jako jedyny był przeciwko.

Pozostali radni klubu PSL wstrzymali się od głosu. - Oczywiście, szpital, szkoła czy ośrodek wychowawczy to nie fabryka, ale uważam, że skoro było to – jak powiedział pan starosta - jego dziecko (…) to daję pełne prawo do zmiany takiej decyzji, ale nie mogę brać za to odpowiedzialności i wstrzymam się od głosu – mówił radny Marian Wikło.

Jak tłumaczył starosta Waldemar Trelka, część nauczycieli - wychowawców MOW jest zatrudniona na etatach w innych szkołach, a część, po uzyskaniu odpowiednich kwalifikacji, będzie mogła przejść do pracy w podobnych placówkach powiatu, ale merytoryczne decyzje o zatrudnieniu podejmą ich dyrektorzy. Z kolei wychowanki zostaną przeniesione do innych placówek w kraju.

- Dziś pracuje tam 39 osób, a są 32 podopieczne. Chowanie głowy w piasek i udawanie, że tego nie ma sprawi, że za rok pan, panie Mirosławie, będzie pierwszym, który słusznie oskarży nas dlaczego nie przewidzieliśmy takiej sytuacji – odparł Waldemar Trelka.

Ostatecznie za projektem uchwały głosowało 17 radnych, 1 był przeciw, a 7 wstrzymało się od głosu. Pozwala to na rozpoczęcie procedury wygaszania placówki. Opinię będzie musiało jeszcze wyrazić Mazowieckie Kuratorium Oświaty, czy związki zawodowe. Wygaszanie ośrodka potrwałoby do końca bieżącego roku szkolnego.

Nowa szkoła specjalna w Chwałowicach

Radni jednogłośnie i bez dyskusji przyjęli uchwałę o utworzeniu Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego, który będzie powstawał na bazie budynków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chwałowicach. Za jego utworzeniem zagłosowało 24 radnych.

Od dłuższego czasu największą przeszkodą dla potencjalnych uczniów stała się odległa lokalizacja placówki i wiążące się z nią problemy komunikacyjne. Nawet uruchomienie przez samorządy dodatkowych kursów, współfinansowanych z tak zwanego Funduszu Autobusowego, nie dawałoby gwarancji, że szkoła będzie wybierana przez absolwentów podstawówek.

Według Krzysztofa Szewczyka, dyrektora Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego, położenie i istniejące budynki stają się atutem w przypadku powołania tam Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, adresowanego dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową, intelektualną, autyzmem, czy zespołem Aspergera.

W skład Ośrodka będą wchodzić: szkoła podstawowa specjalna, branżowa szkoła I stopnia specjalna oraz szkoła przysposabiająca do pracy specjalna. Dodatkowymi atutami jest piękna okolica i internat z miejscami noclegowymi na zakwaterowanie uczniów. Pozwoliłoby to na zapewnienie całotygodniowej opieki nad dziećmi, bez konieczności stałego dowozu i odwozu znacznej części podopiecznych. Uruchomienie nowego Ośrodka zaplanowano na 1 września 2020 roku, ale data nie jest wiążąca, ponieważ do tego typu placówek nabór może być prowadzony przez cały rok.

Radni przeciwko zmianom granic województwa

Wszyscy obecni radni zagłosowali przeciwko propozycji zmiany granicy administracyjnej gminy Iłża w Powiecie Radomskim na rzecz gminy Mirzec w Powiecie Starachowickim. Oznacza to, że część obrębu Seredzice nie zostanie włączona do gminy Mirzec. Uchwała została podjęta po wcześniejszych konsultacjach społecznych z mieszkańcami gminy Iłża. Przeciwko zmianom granic była również Rada Miejska w Iłży oraz Sejmik Województwa Mazowieckiego.

O profilaktyce grypy i wydarzeniach w powiecie

Podczas styczniowej sesji Rada Powiatu przyjęła również program polityki zdrowotnej pod nazwą „Program profilaktyki chorób zakaźnych w zakresie szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców Powiatu Radomskiego z grupy ryzyka w wieku 65 lat i więcej na lata 2020-2021”, jak również „Program Opieki nad Zabytkami Powiatu Radomskiego na lata 2020-2023”.

Zdecydowali ponadto, że Powiat Radomski przystąpi do realizacji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" w edycji 2019-2020, realizowanego i finansowanego przez Ministerstwo Rodziny. Radni powiatowi przyjęli również uchwały w sprawie powierzenia Gminie Miasta Radom zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej w 2020 roku oraz powierzenia zadań z zakresu kultury Miastu Pionki, Miastu i Gminie Iłża oraz gminom: Jedlnia - Letnisko i Wierzbica wraz z odpowiednim finansowaniem. Samorządy otrzymają fundusze między innymi na organizację Powiatowo - Gminnych Dożynek, Pikniku Rodzinnego czy cyklicznych imprez kulturalnych.

Radni zdecydowali też o udzieleniu pomocy finansowej Miastu i Gminie Skaryszew oraz Gminie Jedlińsk na organizację dwóch wydarzeń o randze ogólnopolskiej, czyli Wstępów oraz Ścięcia Śmierci.

 

 • aIMG_6178 Sesja Rady Powiatu Radomskiego
 • aIMG_6174 Sesja Rady Powiatu Radomskiego
 • aIMG_6179 Sesja Rady Powiatu Radomskiego
 • IMG_6184 Sesja Rady Powiatu Radomskiego
 • IMG_6191a
 • IMG_6195a Sesja Rady Powiatu Radomskiego

wstecz

Aktualności

 • 2020.02.19

  Przed nami tradycyjne zapusty

  Już w najbliższy wtorek 25 lutego w Jedlińsku odbędzie się widowisko plenerowe „Ścięcie Śmierci”, które jest jedynym tego typu wydarzeniem kulturalnym w Polsce i Europie.

   

 • 2020.02.17

  Kto powalczy o Koronę Biegową Powiatu Radomskiego?

  Cztery biegi o różnych dystansach, trasy wyznaczone w najciekawszych zakątkach powiatu radomskiego, rodzinna, sportowa atmosfera i moc pozytywnych emocji, tak w kilku słowach można opisać nową inicjatywę  - Korona Biegowa Powiatu Radomskiego – pod patronatem starosty radomskiego Waldemara Trelki.  

   

 • 2020.02.14

  Starosta zabiera prawo jazdy? Tylko teoretycznie

  Od 15 maja 2015 roku kierowca po przekroczeniu dozwolonej prędkości o więcej niż 50 km/h w obszarze zabudowanym, traci prawo jazdy na okres 3 miesięcy. Decyzję administracyjną wydaje starosta, ale to nie oznacza, że „zabiera”, a potem może „oddać” prawo jazdy. Starosta jest tylko organem administracyjnym, który prowadzi postępowanie.

   

 • 2020.02.10

  Ruszyła X edycja Konkuru Plastycznego "Bezpiecznie na wsi"

  Informujemy, że trwa X jubileuszowa edycja organizowanego przez KRUS, Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci "Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz". Jego wojewódzki etap kończy się 28 lutego 2020 roku. Zachęcamy dzieci - uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich do udziału w tym przedsięwzięciu.

 • 2020.02.10

  Trzy obwodnice miast w regionie. Jednym z nich Skaryszew

  W poniedziałek, 10 lutego w siedzibie Starostwa Powiatowego w Radomiu zorganizowano konferencję prasową z udziałem parlamentarzystów i samorządowców w sprawie rządowego programu 100 Obwodnic. W jego ramach w Powiecie Radomskim będzie budowana obwodnica Skaryszewa w ciągu drogi krajowej numer 9 Radom – Rzeszów. Oprócz tego w programie znalazły się obwodnice Zwolenia i Lipska na drodze krajowej numer 79.

   

 • 2020.02.07

  Siatkówka będzie promować Powiat Radomski

  W piątek, 7 lutego w Starostwie Powiatowym w Radomiu przedstawiciele klubu WKS Czarni Radom podpisali umowę w sprawie dalszej współpracy pomiędzy znanym klubem siatkarskim a Powiatem Radomskim. Podobną umowę o świadczenie usług promocyjnych zawarto również z klubem E.Leclerc Radomka Radom.

 • 2020.02.06

  W centrum Kowali ma być bezpieczniej. Jest propozycja zmian

  Od dłuższego czasu na skrzyżowaniu w Kowali dochodziło do wielu wypadków i kolizji. O pilną poprawę bezpieczeństwa w tym miejscu jako pierwszy wnioskował starosta Waldemar Trelka. Stało się to możliwe dopiero po przekazaniu Powiatowi Radomskiemu odcinka drogi wojewódzkiej numer 733. Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych zaproponował już zmiany, które mają zwiększyć bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów oraz kierowców. Zostałyby one wprowadzone jeszcze w lutym lub na początku marca.

   

 • 2020.02.06

  Ostrzeżenie przed oszustwami „na urzędnika”

  W ostatnim na terenie Powiatu Radomskiego odnotowano przypadek oszustwa metodą „na urzędnika”. Nieznany sprawca przedstawił się jako pracownik samorządowy. Starostwo Powiatowe w Radomiu oraz pozostałe urzędy miast i gmin powiatu informują, że nie żądają telefonicznie jakichkolwiek opłat gotówkowych od mieszkańców. Nie pobierają ich również poprzez inkasentów.

   

 • 2020.02.05

  Rozpoczynają się ferie w naszym powiecie

  Gminy powiatu radomskiego mają bogatą ofertę dla dzieci. Zajęcia sportowe, seanse filmowe oraz zabawy karnawałowe, to tylko część atrakcji, jakie przygotowały placówki gmin z terenu powiatu radomskiego. Przedstawiamy harmonogram zajęć w poszczególnych gminach.

   

 • 2020.02.03

  Debaty młodych historyków

  1 lutego 2020 roku w sali konferencyjnej hotelu „Portos” w Warszawie spotkali się członkowie i opiekunowie Szkolnych Klubów Debat Historycznych reprezentujący szkoły województwa mazowieckiego. Wśród uczestników znaleźli się przedstawiciele Zespołu Szkół im. Jędrzeja Śniadeckiego w Pionkach, członkowie Szkolnego Klubu Debat Historycznych – Jakub Czerniakiewicz, Szymon Jaworski, Paweł  Farbiś, Wiktor Pudlewski, Mateusz Kacperczyk, Igor Ochocki  oraz Jacek Malicki, opiekun młodych historyków.

   

Kalendarium

«luty2020»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Kontakt

Uwaga!

Od dnia 1 stycznia 2017 r. przy dokonywaniu zakupu/sprzedaży towarów i usług, wystawianiu bądź otrzymywaniu faktur obowiązują dane:

 


Nabywca: Powiat Radomski

ul. Tadeusza Mazowieckiego 7, 26-600 Radom

NIP: 948-26-04-208
REGON: 670223110

Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Radomiu

ul. Tadeusza Mazowieckiego 7, 26-600 Radom

Numery telefonów centrali:

tel. (48) 365 58 01
fax (48) 365 58 07

Bezpośrednie numery telefonów

Godziny urzędowania:


poniedziałek 8.00 - 16.00
wtorek - czwartek 7.30 - 15.30

piątek 7.00 - 15.00
 

skrzynki pocztowe:
promocja@radompowiat.pl
powiat@radompowiat.pl


 Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP: /spradom/skrytka


Konta bankowe 

Rachunek dochodów Skarbu Państwa (opłaty melioracyjne, użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, karty parkingowe, legitymacje osoby niepełnosprawnej i ich duplikaty)

38 1600 1462 1839 9265 3000 0005

 

Rachunek dochodów własnych (opłaty komunikacyjne i geodezyjne, karty wędkarskie, płatności za faktury)

98 1600 1462 1821 4410 6000 0002

 

Rachunek sum depozytowych (wadia, zabezpieczenie należytego wykonania umowy, dzierżawa obwodów łowieckich)

71 1600 1462 1821 4410 6000 0003

 

opłata skarbowa za czynności urzędowe

52 1240 3259 1111 0010 1340 6544

 

Rachunek dochodów własnych (kary pieniężne wynikające z ustawy Prawo o Ruchu Drogowym)

92 1600 1462 1821 4410 6000 0013

Rachunek sum depozytowych (zezwolenia na zbieranie odpadów)

76 1600 1462 1821 4410 6000 0010

 


Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.