Aktualności 2019

Breadcrumbs

Treść strony

 • O rynku pracy, wyuczonym bezrobociu oraz inwestycjach...

O rynku pracy, wyuczonym bezrobociu oraz inwestycjach podczas listopadowej sesji Rady Powiatu

W piątek, 29 listopada Radni Powiatu Radomskiego uczestniczyli w kolejnej, XIV sesji Rady Powiatu. W porządku obrad znalazło się kilka punktów, z których najważniejsze to przyjęcie Programu Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy oraz Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Radomskiego na lata 2020-2022, a także zmiany w tegorocznych finansach powiatu. Wszystkie uchwały radni przyjęli jednogłośnie.

Sesję powiatową rozpoczął Krzysztof Murawski, Przewodniczący Rady Powiatu Radomskiego, a obrady rozpoczęły się tradycyjnie od przyjęcia ich porządku oraz protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu. Początkowo brało w nich udział 25, a po kilkunastu minutach 27 radnych, czyli pełny skład Rady Powiatu.

Starosta Radomski Waldemar Trelka jak zawsze poinformował radnych o pracy Zarządu Powiatu podczas trzech posiedzeń w czasie pomiędzy sesjami Rady Powiatu, a także wykorzystaniu funduszy na prowadzone jeszcze zadania inwestycyjne.

Następnie radni uchwalili roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok. To jedno z priorytetowych zadań Powiatu Radomskiego, ponieważ działalność rozmaitych organizacji pozarządowych aktywizuje społeczność lokalną. Przyjęty jednogłośnie Program precyzuje obszar partnerskiej współpracy dla wszystkich organizacji pozarządowych i innych podmiotów, prowadzących działalność pożytku publicznego, które wyrażają wolę współpracy w działaniach na rzecz powiatu i jego mieszkańców.

Dyskusja o „wyuczonym bezrobociu”

Rada Powiatu również jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia Programu Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2019 – 2023. Wcześniej jednak o skali bezrobocia w powiecie mówił Józef Bakuła, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu, który obsługuje również teren miasta Radomia.

- Bezrobocie ciągle spada, według Głównego Urzędu Statystycznego, w październiku  stopa bezrobocia w powiecie radomskim wynosiła 15,9 procent, w Radomiu 10,8 procent, na Mazowszu 4,3 procent, a w Polsce 5 procent – wyliczał Józef Bakuła.

Łącznie w Powiecie Radomskim zarejestrowano 8541, a w Radomiu 9899 bezrobotnych, co łącznie daje 18440 osób bez pracy.

- To duża rzesza ludzi, a z drugiej strony mamy stale kilkaset ofert pracy. Pozytywnym wskaźnikiem jest proporcja pomiędzy ofertami subwencjonowanymi, czyli finansowanymi z pomocą publiczną a niesubwencjonowanymi, których jest już ponad 12 procent i to najlepsza proporcja odkąd pamiętam – mówił Józef Bakuła.

Radny Marek Janeczek pytał o możliwość wspierania przez Powiatowy Urząd Pracy przedsięwzięć ekonomii społecznej oraz dodatkowe fundusze na aktywizację zawodową. Dyrektor Bakuła odparł, że tylko w zakresie spółdzielni socjalnych, choć było kilka prób utworzenia takiego podmiotu, ale nie udały się.

W mijającym roku nie było też wniosków o dofinansowanie tego rodzaju przedsięwzięć z Funduszu Pracy.

Radny Cezary Nobis pytał o nowe inicjatywy urzędu pracy, skierowane do osób długotrwale bezrobotnych z powiatu radomskiego.

- Trudno mówić o wdrażaniu dodatkowych form, skoro obowiązuje nas to, co zapisano w ustawie o przeciwdziałaniu bezrobocia. W mojej ocenie więcej niż połowa zarejestrowanych, około 60 procent, nie jest zainteresowana pracą. Takie osoby nie są przygotowane mentalnie na podjęcie zatrudnienia, należałoby pracować z nią przy pomocy psychologa. W Polsce nie opłaca się pracować za najniższą pensję, wierzcie mi państwo, że z różnych źródeł pomocy społecznej można uzyskać znacznie więcej – mówił Józef Bakuła.

Głos zabrał również radny Ireneusz Kumięga, który zauważył, że chociaż w skali kraju bezrobocie wynosi 5 procent, a w powiecie radomskim i samym Radomiu już 15 procent, to znalezienie pracowników często graniczy z cudem.

- Obserwuję już trzecie pokolenie osób, które przejęły model „wyuczonego bezrobocia”, które żyją z zasiłków, a jednocześnie pracują na czarno. Tego nie da się przerwać bez zmiany przepisów na szczeblu krajowym – tłumaczył Józef Bakuła.

Radny Janeczek podkreślał, że przy transformacji ustrojowej teren powiatu, a zwłaszcza Pionek i okolic, został dotknięty ogromną biedą i bezrobociem.

- Na Podkarpaciu było podobnie, ale tam przez lata wydawano ogromne pieniądze na budowę infrastruktury przemysłowej i ściąganie inwestorów, u nas tego nie było. Sądzę, że Urzędy Pracy były potrzebne podczas tamtych trudnych czasów, dziś zakres ich zadań powinien być inny, aby chociażby aktywizowały mieszkańców terenów zagrożonych bezrobociem strukturalnym. Z drugiej strony rząd też stara się kierować bezpośrednią pomoc, tak zwaną kopertową. Ostatnio pan premier skierował 400 milionów złotych dla spółki Mesko, z czego 200 milionów ma trafić do zakładu w Pionkach. To bardzo ważne, aby pozyskiwać specjalistów i pracowników, dlatego te pieniądze powinny być kierowane do naszego powiatu – dodał radny Janeczek.

- Dziś można znaleźć pracę w różnych zawodach. Podstawą jest to, że musi zmienić się ustawa o promocji zatrudnienia oraz pomocy społecznej, gdyż mnóstwo pieniędzy publicznych wciąż gdzieś ginie – włączył się do dyskusji przewodniczący Krzysztof Murawski.

Radny Marian Wikło dodał, że wśród zarejestrowanych jako bezrobotni są z pewnością pracujący na czarno, a Urząd Pracy nie ma możliwości kontrolowania tego aspektu. – Takie osoby mogą łatwiej podjąć zatrudnienie – przekonywał.

Radna Małgorzata Klocek zapytała z kolei o liczbę osób, które skorzystały z tak zwanego „bonu na zasiedlenie”, czyli dofinansowania do zamieszkania poza rodzinnymi stronami.

- Myślę, że było to około 100 osób, choć sam pomysł bonu spotyka się wciąż z dyskusją i krytyką – odparł dyrektor Bakuła. - Niektórzy twierdzą, że w ten sposób pomagamy mieszkańcom w opuszczaniu miasta i powiatu, finansując do 9 tysięcy złotych ich zasiedlenie w miejscu zamieszkania, będącym w odległości przekraczającej 4 godziny jazdy publicznym środkiem transportu tam i z powrotem. Warszawa czy Lublin mieszczą się w tym kryterium – mówił dyrektor PUP.

Skarga na starostę bezzasadna

Radni rozpatrywali też skargę na Starostę Radomskiego jako reprezentującego organ administracyjny, złożoną przez jednego z mieszkańców powiatu. Skarżący zarzucał urzędowi, że nie wydano mu całości dokumentacji w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej w Hucie Mazowszańskiej, o którą wnioskował, a za dokumenty wydane mu w drodze ustawy o dostępie do informacji publicznej, zażądano uiszczenia opłaty skarbowej.

Skargą zajmowała się Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, a stosowne wyjaśnienia w imieniu Starosty Radomskiego złożyła Anna Drewin, dyrektor Wydziału Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Radomiu. Komisja stwierdziła, że zapłata w kwocie 32,80 złotych to koszty papieru i wydruków, które poniesiono, realizując wniosek, a ponieważ skarżący sam wnioskował o urzędowe potwierdzenie kserokopii, Wydział Budownictwa i Architektury był zobowiązany pobrać opłatę w kwocie 5 zł za stronę, co wynika bezpośrednio z ustawy o opłacie skarbowej. Zarzuty kierowane pod adresem Starosty Radomskiego w kwestii nieudostępnienia informacji uznano więc za bezpodstawne.

Nowe programy i zmiany w finansach

Po tej dyskusji Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Radomskiego na lata 2020-2022, a także – również jednogłośnie - zadecydowała o przeznaczeniu środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rozmaite działania i inwestycje, likwidujące wykluczenie tej grupy mieszkańców. Pakiet głosowań zakończyło podjęcie uchwał w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Radomskiego oraz koniecznych zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.

 

 

Galeria zdjęć

 • O rynku pracy, wyuczonym bezrobociu oraz inwestycjach...
 • O rynku pracy, wyuczonym bezrobociu oraz inwestycjach...
 • O rynku pracy, wyuczonym bezrobociu oraz inwestycjach...
 • O rynku pracy, wyuczonym bezrobociu oraz inwestycjach...
 • O rynku pracy, wyuczonym bezrobociu oraz inwestycjach...
 • O rynku pracy, wyuczonym bezrobociu oraz inwestycjach...

wstecz

Aktualności

 • 2019.12.09

  Zmodernizowana droga powiatowa Radom - Gębarzów ze ścieżką rowerową

  Powiat Radomski zakończył przebudowę kolejnego odcinka drogi powiatowej Radom – Gębarzów – Polany na odcinku od granic administracyjnych miasta Radomia do  Gębarzowa. Łączna długość zmodernizowanego odcinka to ponad 5,2 kilometra. W uroczystym otwarciu, które miało miejsce w poniedziałek, 9 grudnia, wzięli udział okoliczni mieszkańcy, posłowie, a także władze samorządowe gmin i powiatu.

 • 2019.12.09

  Mecz pełen emocji

  Dziewiąta kolejka siatkarskiej Plus Ligi nie okazała się szczęśliwa dla siatkarzy Cerradu Enea Czarnych Radom. Na własnej hali podejmowali zespół MKS Ślepsk Malow Suwałki. Niestety, nasi zawodnicy przegrali 2:3 (18:25, 25:20, 25:23, 18:25, 7:15).

 • 2019.12.06

  Nowe radiowozy dla policjantów z powiatu radomskiego

  Nowoczesne auta zostały zakupione w ramach programu współfinansowania zakupów środków transportu dla Policji. Trafią do jednostek w Pionkach, Iłży, Jedlińsku i Jastrzębi. Zakup był możliwy dzięki dofinansowaniu Starostwa Powiatowego w Radomiu oraz poszczególnych samorządów.

 • 2019.12.02

  Pierwsze w tym sezonie zwycięstwo E.Leclerc Radomki Radom. Gratulujemy!

  Radomskie siatkarki pokonały 3:1 (25:22, 25:21, 19:25, 25:19) zawodniczki z Volley Wrocław i wywalczyły trzy punkty.

 • 2019.11.29

  O rynku pracy, wyuczonym bezrobociu oraz inwestycjach podczas listopadowej sesji Rady Powiatu

  W piątek, 29 listopada Radni Powiatu Radomskiego uczestniczyli w kolejnej, XIV sesji Rady Powiatu. W porządku obrad znalazło się kilka punktów, z których najważniejsze to przyjęcie Programu Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy oraz Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Radomskiego na lata 2020-2022, a także zmiany w tegorocznych finansach powiatu. Wszystkie uchwały radni przyjęli jednogłośnie.

 • 2019.11.22

  Animatorzy Kultury 2019

  Jedenasta edycja Powiatowego Dnia Animatora Kultury odbyła się  w Miejskim Centrum Kultury i Biblioteki w Pionkach. Jak co roku, poszczególne gminy i miasta wyróżniły osoby oraz zespoły, zasługujące na uznanie za promowanie rodzinnej kultury.

 • 2019.11.22

  Święto pracownika socjalnego w Marculach

  Dzień Pracownika Socjalnego to święto obchodzone 21 listopada. Z tej okazji Starosta Radomski Waldemar Trelka spotkał się z pracownikami Domów Pomocy Społecznej, prowadzonych przez Powiat Radomski oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nadleśnictwie Marcule.

 • 2019.11.22

  Muzyczna uczta w Jedlni

  "Muzyczne uwielbienie ze św. Cecylią" to tytuł koncertu, który po raz trzeci odbył się w parafii św. Mikołaja w Jedlni. Św. Cecylia, która zginęła śmiercią męczeńską, jest patronką muzyki kościelnej. Koncert był okazją, by pod jej patronem uczcić muzyków i wszystkich kochających granie oraz śpiewanie.

 • 2019.11.21

  Drogowcy z Powiatu Radomskiego przygotowani do zimy.

  Dwa obszary utrzymania dróg, dwóch wykonawców z odpowiednią ilością sprzętu i maksymalnym 60-minutowym czasem wejścia do akcji, ponad 4 tysiące ton mieszanki solno-piaskowej do posypywania jezdni, a do odśnieżania ponad 520 kilometrów dróg powiatowych oraz ulic Pionek, Iłży i częściowo Skaryszewa – tak Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych przygotował się do nadchodzącej zimy.

 • 2019.11.19

  Dwadzieścia siedem lat z balladą

  W iłżeckim Domu Kultury już po raz 27 odbyły się prezentacje konkursowe Ogólnopolskich Spotkań z Balladą. W zmaganiach wzięło udział 26 zespołów i solistów z różnych stron kraju, między innymi z: Iłży, Stąporkowa, Szydłowca, Staszowa, Starachowic, Radomia, Kozienic, Warki, Krakowa, Lublina i Warszawy.

Kalendarium

«grudzień2019»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Kontakt

Uwaga!

Od dnia 1 stycznia 2017 r. przy dokonywaniu zakupu/sprzedaży towarów i usług, wystawianiu bądź otrzymywaniu faktur obowiązują dane:

 


Nabywca: Powiat Radomski

ul. Tadeusza Mazowieckiego 7, 26-600 Radom

NIP: 948-26-04-208
REGON: 670223110

Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Radomiu

ul. Tadeusza Mazowieckiego 7, 26-600 Radom

Numery telefonów centrali:

tel. (48) 365 58 01
fax (48) 365 58 07

Bezpośrednie numery telefonów

Godziny urzędowania:
pn: 8.00 - 16.00
wt - pt: 7.30 - 15.30
 

skrzynki pocztowe:
promocja@radompowiat.pl
powiat@radompowiat.pl


 Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP: /spradom/skrytka


Konta bankowe 

Rachunek dochodów Skarbu Państwa (opłaty melioracyjne, użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności)

38 1600 1462 1839 9265 3000 0005

 

Rachunek dochodów własnych (opłaty komunikacyjne i geodezyjne, karty wędkarskie, płatności za faktury)

98 1600 1462 1821 4410 6000 0002

 

Rachunek sum depozytowych (wadia, zabezpieczenie należytego wykonania umowy, dzierżawa obwodów łowieckich)

71 1600 1462 1821 4410 6000 0003

 

opłata skarbowa za czynności urzędowe

52 1240 3259 1111 0010 1340 6544

 


Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.