Aktualności 2019/2020

Breadcrumbs

Treść strony

 • Starosta Radomski i Dyrektor PUP Radom

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu zdecydowanie przyspieszył z pomocą dla przedsiębiorców

Ponad 70 milionów złotych wypłacanych przedsiębiorcom, ponad 16,5 tysiąca rozpatrzonych wniosków w ramach Tarczy Antykryzysowej oraz ponad 100-procentowy wzrost efektywności pracowników - to podsumowanie pierwszego miesiąca działalności w tym zakresie Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu. Od 26 maja zarządza nim nowy wicedyrektor, który oprócz tego pozyskał dodatkowe 55 milionów złotych dla lokalnych firm.

W poniedziałek, 22 czerwca, równo 2 tygodnie po obietnicy, złożonej przez Sebastiana Murawskiego, nowego wicedyrektora Powiatowego Urzędu Pracy, odpowiedzialnego za realizację Tarczy Antykryzysowej, zakończono pracę nad zaległymi wnioskami przedsiębiorców z kwietnia i maja. Te rozpatrzone pozytywnie zostały skierowane do wypłaty.

- Dwa tygodnie temu obiecaliśmy przedsiębiorcom z Radomia i Powiatu Radomskiego, że ich wnioski o pomoc finansową z Tarczy Antykryzysowej będą rozpatrywane znacznie szybciej niż miało to miejsce do tej pory. Teraz mogę z dumą i satysfakcją przekazać Państwu, że dotrzymaliśmy słowa – mówi Waldemar Trelka, starosta radomski. - Dziękuję kadrze zarządzającej za bardzo sprawną, błyskawiczną zmianę organizacji pracy całej załogi. Dziękuję pracownikom PUP za pracę w nadgodzinach i w soboty oraz za osobiste zaangażowanie w realizację wniosków.

W ostatnich tygodniach, na wniosek starosty radomskiego, nowy wicedyrektor wnioskował o kolejne transze pomocy, czyli 30 i 25 milionów złotych w ramach Tarczy Antykryzysowej. Rządowa pomoc wspomaga teraz utrzymanie miejsc pracy na lokalnym rynku.

- To pokazuje, że rządowa pomoc dla firm naprawdę działa i jest bardzo sprawnie dysponowana do urzędów pracy. Tarcza nie działa jak należy tylko tam, gdzie osoby decyzyjne tak naprawdę nie chcą współpracować z państwem polskim – dodaje starosta.

Ponad 18 tysięcy wniosków od firm

Jak wynika ze statystyk Powiatowego Urzędu Pracy, według stanu na dzień 20 czerwca 2020 roku do PUP w Radomiu wpłynęło łącznie 18 464 wniosków o wsparcie w ramach Tarczy Antykryzysowej.

Najwięcej z nich, bo ponad 16 tysięcy, dotyczyło pomocy w ramach pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikroprzedsiębiorców, a prawie 1,6 tysiąca wniosków dotyczyło dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności samozatrudnionym. Oprócz tego 878 wniosków dotyczyło dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenie społeczne, a 13 pomocy dla organizacji pozarządowych na dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników.

W okresie od dnia 26 maja, a więc od momentu zmiany dyrektora do dnia 20 czerwca, widoczny jest procentowy wzrost liczby realizowanych wniosków, dotyczących pomocy w ramach Tarczy Antykryzysowej: liczba wniosków wprowadzonych do systemu wzrosła o 66,61 %, liczba wniosków rozpatrzonych pozytywnie wzrosła o 95,61 %, liczba wniosków przekazanych do wypłat wzrosła o 98,14 %, a wartość środków przekazanych do wypłaty wzrosła o 109,71 %.

Najbardziej odczuwalnym efektem dla przedsiębiorców jest fakt, że w ciągu niecałego miesiąca (od 26 maja do 23 czerwca) kwota wypłat wzrosła z ponad 32 do 70 milionów - w sumie o ponad 38 milionów złotych.

Wnioski rozpatrywane na bieżąco

- Dwa tygodnie temu obiecałem przedsiębiorcom, że zaległe wnioski z kwietnia i maja zostaną rozpatrzone i przekazane do wypłaty. W poniedziałek, 22 czerwca przekazano do realizacji ostatnie zalegle sprawy i wypłaty powinny być zrealizowane w ciągu kilku dni – mówi Sebastian Murawski, wicedyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu. – Chcę podkreślić zaangażowanie pracowników, którzy osiągnęli ponad stuprocentową efektywność w realizacji wniosków. Dziękuję wszystkim za zaangażowanie i wytężoną pracę – dodaje wicedyrektor.

Obecnie rozpatrywanie wniosków, które wpłynęły w czerwcu jest już realizowane na bieżąco.

- Jesteśmy w bieżącym kontakcie z przedsiębiorcami, tworzymy również osobne stanowiska obsługi, gdzie będzie można przeanalizować złożony wniosek pod względem formalnym i od razu uzupełnić ewentualne braki – dodaje wicedyrektor Murawski.

Starosta dotrzymał słowa

Jak dodaje Waldemar Trelka, starosta radomski, znaczne przyspieszenie realizacji wypłat oraz usprawnienie działalności PUP świadczą o tym, że decyzja o zmianie osoby zarządzającej urzędem była słuszna.

- Z 91 milionów złotych, które pozyskano na realizację Tarczy Antykryzysowej w ciągu ostatniego miesiąca przekazano do wypłaty 70 milionów złotych. Nie ma już wniosków, które czekały na rozpatrzenie dłużej niż dwa tygodnie. Miesiąc temu taka sytuacja była niestety na porządku dziennym i właśnie dlatego zdecydowałem o radykalnych zmianach – mówi starosta Waldemar Trelka. - Mam jeszcze jedną dobrą wiadomość dla właścicieli firm, samozatrudnionych i mikroprzedsiębiorców: będziemy wnioskować o kolejne miliony złotych na wsparcie waszych biznesów. Mamy zapewnienie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, że nikt nie zostanie pozostawiony bez niezbędnej pomocy.

Przypomnijmy, że od początku tej kadencji samorządowej, nowy Zarząd Powiatu starał się zracjonalizować koszty utrzymywania Powiatowego Urzędu Pracy. W ubiegłym roku oraz pierwszych miesiącach bieżącego roku - do marca - bezrobocie nieustannie spadało. W związku z tym w 2020 roku zmniejszyło się również zatrudnienie w samym urzędzie. Zmniejszenie budżetu tej instytucji o ponad 800 tysięcy złotych (20 etatów) spowodowało, że również miasto Radom, które ponosi 60 procent kosztów funkcjonowania PUP, zaoszczędziło około 500 tysięcy złotych.

 • data: 2020-06-23
 • PUP_Tarcza2
 • PUP_Tarcza3
 • PUP_Tarcza4

wstecz

Aktualności

 • 2020.07.09

  Zaprezentowano bryłę nowego pawilonu zabiegowego szpitala w Pionkach

  Nowy pawilon zabiegowy szpitala w Pionkach ma być gotowy w sierpniu przyszłego roku. Dzisiaj odbyła się prezentacja projektu nowego budynku, a umowę na sprzęt dla placówki podpisał starosta radomski Waldemar Trelka i wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł.

 • 2020.07.03

  Konsultacje dla NGO

  3 lipca br. rozpoczęły się prace nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2021 rok.

  Propozycje można składać na formularzu konsultacyjnym. Elektroniczna wersja dostępna jest na stronie www.dialog.mazovia.pl w zakładce „Program współpracy” http://dialog.mazovia/wspolpraca/program-wspopracy.

 • 2020.06.26

  Promesy dla OSP z regionu radomskiego

  W siedzibie Starostwa Powiatowego w Radomiu przekazano promesy na dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w ramach Programu 2020-NZ-1 „Zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom poprzez aktywowanie i doposażanie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych” dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Mazowsza.

 • 2020.06.24

  Podpisanie umów w ramach programów rządowych w regionie radomskim

  W środę 24 czerwca br. w Starostwie Powiatowym w Radomiu zostały podpisane umowy na łączna kwotę blisko 25 mln w ramach Rządowych Programów i Funduszy: Fundusz Dróg Samorządowych, Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych, Maluch+ oraz umowę na rozbudowę budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Cerekwi w gminie Zakrzew. W wydarzeniu wzięli udział m. in.: Wicewojewoda Mazowiecki Artur Standowicz, Posłowie na Sejm RP Anna Kwiecień i Marek Suski, Starosta Radomski Waldemar Trelka oraz przedstawiciele gmin i powiatów z regionu radomskiego.

   

 • 2020.06.24

  Nową drogą przez Kuczki

  W środę 24 czerwca br. Starosta Waldemar Trelka wraz z wicewojewodą Arturem Standowiczem, ministrem Markiem Suskim, posłem Anną Kwiecień, a także władzami i radnymi powiatu oraz samorządowcami wójtem Gozdu Pawłem Dziewitem i burmistrzem Skaryszewa Dariuszem Piątkiem oficjalnie przeciął wstęgę na przebudowanym odcinku drogi w Kuczkach Kolonii w ciągu drogi powiatowej 3531W Kuczki – Kazimierówka – Skaryszew.

 • 2020.06.23

  Kolejni sportowcy nagrodzeni

  Tegoroczna Powiatowa Gala Mistrzów Sportu Powiatu Radomskiego została odwołana ze względu na panującą pandemię koronawirusa, dlatego też starosta Waldemar Trelka zdecydował, że wręczy nagrody i pogratuluje sportowcom w każdej z gmin powiatu podczas kameralnych uroczystości. Tak więc w ostatnich dniach odbyły się uroczyste spotkana w gminach Kowala, Skaryszew, Jastrzębia, Jedlińsk i Wierzbica. Nagrody odebrali sportowcy i trenerzy biorący udział w Konkursie Starosty Radomskiego na Najlepszego Sportowca za rok 2019 r.  

 • 2020.06.23

  Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu zdecydowanie przyspieszył z pomocą dla przedsiębiorców

  Ponad 70 milionów złotych wypłacanych przedsiębiorcom, ponad 16,5 tysiąca rozpatrzonych wniosków w ramach Tarczy Antykryzysowej oraz ponad 100-procentowy wzrost efektywności pracowników - to podsumowanie pierwszego miesiąca działalności w tym zakresie Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu. Od 26 maja zarządza nim nowy wicedyrektor, który oprócz tego pozyskał dodatkowe 55 milionów złotych dla lokalnych firm.

   

 • 2020.06.22

  Wirtualne Dni Leśmianowskie

  Tegoroczne Dni Leśmianowie nie były typowe. Uczestnicy nie zjechali się do malowniczej Iłży, a sala miejscowego domu kultury nie wypełniła się strofami wierszy autora. Jak większość wydarzeń kulturalnych w tym roku, impreza przeniosła się do świata wirtualnego.

   

 • 2020.06.19

  Starosta Radomski i Zarząd Powiatu z absolutorium za 2019 rok

  W piątek, 19 czerwca po dłuższej przerwie, spowodowanej epidemią koronawirusa, obradowała Rada Powiatu Radomskiego. Zarząd Powiatu otrzymał wotum zaufania oraz absolutorium za 2019 rok, a sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu za poprzedni rok przyjęto jednogłośnie.

 • 2020.06.19

  Podjęliśmy wyzwanie

  My również włączyliśmy się w charytatywną akcję, z której dochód przeznaczymy na pomoc dla Krzysia Czupryna chorego na EB. Do aktywności fizycznej w szczytnym celu zachęcił nas burmistrz Skaryszewa Dariusz Piątek. Dziękujemy za nominację w #Gaszynchallenge.

   

Kalendarium

«lipiec2020»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Kontakt

Uwaga!

Od dnia 1 stycznia 2017 r. przy dokonywaniu zakupu/sprzedaży towarów i usług, wystawianiu bądź otrzymywaniu faktur obowiązują dane:

 


Nabywca: Powiat Radomski

ul. Tadeusza Mazowieckiego 7, 26-600 Radom

NIP: 948-26-04-208
REGON: 670223110

Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Radomiu

ul. Tadeusza Mazowieckiego 7, 26-600 Radom

Numery telefonów centrali:

tel. (48) 365 58 01
fax (48) 365 58 07

Bezpośrednie numery telefonów

Godziny urzędowania:


poniedziałek 8.00 - 16.00
wtorek - czwartek 7.30 - 15.30

piątek 7.00 - 15.00
 

skrzynki pocztowe:
promocja@radompowiat.pl
powiat@radompowiat.pl


 Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP: /spradom/skrytka


Konta bankowe 

Rachunek dochodów Skarbu Państwa (opłaty melioracyjne, użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, karty parkingowe, legitymacje osoby niepełnosprawnej i ich duplikaty)

38 1600 1462 1839 9265 3000 0005

 

Rachunek dochodów własnych (opłaty komunikacyjne i geodezyjne, karty wędkarskie, płatności za faktury)

98 1600 1462 1821 4410 6000 0002

 

Rachunek sum depozytowych (wadia, zabezpieczenie należytego wykonania umowy, dzierżawa obwodów łowieckich)

71 1600 1462 1821 4410 6000 0003

 

opłata skarbowa za czynności urzędowe

52 1240 3259 1111 0010 1340 6544

 

Rachunek dochodów własnych (kary pieniężne wynikające z ustawy Prawo o Ruchu Drogowym)

92 1600 1462 1821 4410 6000 0013

Rachunek sum depozytowych (zezwolenia na zbieranie odpadów)

76 1600 1462 1821 4410 6000 0010

 


Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.