Aktualności 2019/2020

Breadcrumbs

Treść strony

 • Sesja absolutoryjna

Starosta Radomski i Zarząd Powiatu z absolutorium za 2019 rok

W piątek, 19 czerwca po dłuższej przerwie, spowodowanej epidemią koronawirusa, obradowała Rada Powiatu Radomskiego. Zarząd Powiatu otrzymał wotum zaufania oraz absolutorium za 2019 rok, a sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu za poprzedni rok przyjęto jednogłośnie.

Sesję prowadzono z zachowaniem zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego, przygotowano nowe miejsca dla radnych, zwiększające odstępy pomiędzy nimi, zaś na sali obrad były tylko osoby niezbędne dla jej prowadzenia.

Radni przyjęli doroczny Raport o stanie powiatu za 2019 rok, co stało się wstępem do dyskusji i głosowania uchwał, kluczowych dla dalszego funkcjonowania Zarządu Powiatu. Pierwszą z nich była uchwała o udzieleniu mu wotum zaufania, która powinna być podjęta bezwzględną większością głosów. Za jej podjęciem głosowało 19 radnych, a przeciw było czterech: Adam Gibała, Mirosław Ślifirczyk, Tadeusz Osiński i Marek Jarosz. Od głosu wstrzymał się jeden radny i był nim Marian Wikło.

Kolejnym punktem była uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu za 2019 rok i sprawozdania finansowego. - Chociaż często byliśmy innego zdania i nie mieliśmy wpływu na ostateczne wykonanie budżetu za 2019 rok, to za wykonanie budżetu odpowiada większość Rady z PiS i Zarząd Powiatu. Jako klub PSL nie mamy uwag do sprawozdania z wykonania budżetu – powiedział radny Mirosław Ślifirczyk.

Uchwała w sprawie wykonania budżetu, poparta pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz opinią niezależnego biegłego rewidenta została przyjęta głosami 23 radnych za, nie zagłosowała jedna osoba.

Gorąca dyskusja nad absolutorium

Następnie rozpoczęła się dyskusja przed udzieleniem absolutorium dla Zarządu Powiatu z tytułu wykonania budżetu za 2019 roku. Zgodnie z procedurą, Komisja Rewizyjna występuje z wnioskiem o jego udzielenie, a sam wniosek podlega również zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową. - Chcę podziękować panu staroście i Zarządowi za sprawne wykonanie rekordowego budżetu, który bez kontekstów politycznych, należy ocenić pozytywnie – powiedział radny Jan Kowalczyk, przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

Zupełnie innego zdania był z kolei radny Tadeusz Osiński z PSL.

- Absolutorium to nie tylko sprawy finansowe, ale również całokształt działań Zarządu. Negatywnie oceniam „czystkę polityczną” w starostwie i jednostkach, a działania Zarządu w stosunku do dyrektora PUP uważam za niezgodne z prawem. W drugiej połowie marca znaczna część pracownic PUP poszła na opiekę nad dziećmi, co sparaliżowało pracę, a do rozpatrzenia było ponad 16 tysięcy wniosków z Tarczy Antykryzysowej. Przepisy zmieniały się co kilka dni, stąd trzeba było wszystkie wnioski rozpatrywać na nowo, często było po 500 wniosków na pracownika. Być może jakieś opóźnienia były, ale tydzień czasu czy cztery dni nie uważam za wielki problem – stwierdził Tadeusz Osiński.

Do jego słów odniósł się starosta Waldemar Trelka: - Muszę sprostować, że zdecydowana większość dotychczasowych pracowników Starostwa sama chciała przejść na emeryturę lub zmienić pracodawcę. Do tej pory nic nie przegraliśmy w sądzie pracy, nie zapłaciliśmy również żadnego odszkodowania. Nie ma mowy o „czystkach politycznych”. Przez 20 lat w Starostwie i jednostkach pracowało bardzo wielu solidnych, merytorycznych, doświadczonych ludzi. Były też wyjątki, jak na przykład osoba, która 60 razy w roku była na zwolnieniu lekarskim, a jednocześnie w tym czasie świadczyła pracę w innym miejscu. Takich sytuacji było więcej, mogłem więc rozwiązywać umowy o pracę dyscyplinarnie, ale zwykle rozstanie odbywało się za porozumieniem stron – mówił starosta Waldemar Trelka. - Uważam, że w sprawie pana Bakuły podjąłem bardzo dobrą decyzję. Świadczą o tym liczby. Od 26 maja, gdy pan były już dyrektor po raz ostatni był w pracy, stan wypłat to 32,3 miliona złotych, stan na 17 czerwca - 56,5 miliona, a dziś pewnie już ponad 60 milionów, ponieważ PUP rozpatruje obecnie wnioski na około 2,5 miliona złotych dziennie – wyliczał starosta i dodał: - To, co pan mówi, to nieeleganckie i nieprawdziwe.

Radny Mirosław Ślifirczyk stwierdził, że sesja absolutoryjna to wyjątkowa okoliczność, ponieważ daje prawo do oceny również całokształtu działalności Zarządu Powiatu. - Dlatego chciałbym jednak zgłosić swoje zastrzeżenia do wykonania budżetu. Nie ma też zrównoważonego rozwoju, bo jedne gminy dostają więcej, a inne mniej inwestycji. To jest właśnie ten nowy ład, wymyślony przez ten Zarząd: że idziemy w inwestycję, jeśli wójt dopłaci, co jest kuriozalne. Stawianie takich warunków będzie blokadą i będzie kończyło się tak, że kolejne odcinki dróg nie będą zbudowane – mówił między innymi radny Ślifirczyk. - Sprawa kadrowa, związana z PUP jest aktualna, bo od początku chcieliście pozbyć się dyrektora Bakuły. To niegodne, żeby facet, który tyle pracy włożył w PUP, który go stworzył, który zrobił wszystko, żeby ten urząd działał poprawnie został zwolniony. Nie zasługujecie na udzielenie wam absolutorium – zakończył Mirosław Ślifirczyk.

Ripostował starosta Waldemar Trelka: - Dzięki pana polityce „zrównoważonego” rozwoju tylko w gminie Zakrzew powstało 15 kilometrów dróg za 37 milionów złotych. Dziś popatrzmy na nasze inwestycje drogowe w gminach: Przytyk, Jedlińsk, Jastrzębia, Gózd, Skaryszew, miasto Pionki, wkrótce będzie gmina Wolanów. Zaproszenie wójtów do współfinansowania spowodowało, że tych inwestycji jest o wiele więcej – dodał włodarz powiatu radomskiego.

Zarząd Powiatu z absolutorium

Głos zabrał również wicestarosta Roman Frąk: - Jeśli przyszliście tutaj panowie z gotowym werdyktem, żeby nie głosować za absolutorium, to rozumiem, że trzeba o czymś mówić, aby to uzasadnić w oczach mieszkańców. Kiedy rozpoczynaliśmy prace nad budżetem, sprawy służby zdrowia były dla nas priorytetem. W 2019 roku w Pionkach wydano ponad 3,97 miliona złotych. W Iłży wydaliśmy na inwestycje 5,5 miliona, przy 3 milionach zaplanowanych przez was w budżecie – dodał wicestarosta.

Ostatecznie przystąpiono do głosowania nad absolutorium dla Zarządu Powiatu. Za przyjęciem absolutorium było 19 radnych, przeciw 4 (radni: Adam Gibała, Tadeusz Osiński, Mirosław Ślifirczyk i Marek Jarosz), a od głosu wstrzymała się radna Małgorzata Klocek. W ten sposób Zarząd Powiatu głosami większości uzyskał absolutorium za 2019 rok.

- To był trudny, ciężki rok i trzeba naprawdę lubić swoją pracę, aby czerpać satysfakcję z rozwiązywania tak wielu problemów i służyć mieszkańcom. Cieszę się, że mogę współpracować z mądrymi ludźmi, nie byłoby tego bez Was - drodzy Mieszkańcy i Państwo Radni. Dziękuję panu wicestaroście Romanowi Frąkowi za jego skrupulatność, za wszystkie drobiazgowe wyliczenia. Dziękuję za wizje i pomysły, ale też ciężką, merytoryczną pracę całemu Zarządowi, czyli również panom Zdzisławowi Mroczkowskiemu, Krzysztofowi Kozerze i Zbigniewowi Dziubasikowi. Dziękuję pani skarbnik za to, że jest naprawdę właściwą osobą na tym stanowisku. Budżet to taka wielka walizka pieniędzy, do której tylko ona ma odpowiedni klucz i nie zawsze pozwala mi go używać. Dziękuję panu sekretarzowi Rafałowi Czajkowskiemu, wszystkim obecnym dyrektorom, ale też wszystkim naczelnikom, którzy odeszli już na zasłużoną emeryturę, czy do innej pracy. Dorobek 20 lat istnienia Powiatu Radomskiego jest niekwestionowany - podsumował starosta Waldemar Trelka.

 • Sesja absolutoryjna
 • Sesja absolutoryjna
 • Sesja absolutoryjna
 • Sesja absolutoryjna
 • Sesja absolutoryjna
 • Sesja absolutoryjna
 • Sesja absolutoryjna
 • sesja absolutoryjna
 • Sesja absolutoryjna

wstecz

Aktualności

 • 2020.07.09

  Zaprezentowano bryłę nowego pawilonu zabiegowego szpitala w Pionkach

  Nowy pawilon zabiegowy szpitala w Pionkach ma być gotowy w sierpniu przyszłego roku. Dzisiaj odbyła się prezentacja projektu nowego budynku, a umowę na sprzęt dla placówki podpisał starosta radomski Waldemar Trelka i wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł.

 • 2020.07.03

  Konsultacje dla NGO

  3 lipca br. rozpoczęły się prace nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2021 rok.

  Propozycje można składać na formularzu konsultacyjnym. Elektroniczna wersja dostępna jest na stronie www.dialog.mazovia.pl w zakładce „Program współpracy” http://dialog.mazovia/wspolpraca/program-wspopracy.

 • 2020.06.26

  Promesy dla OSP z regionu radomskiego

  W siedzibie Starostwa Powiatowego w Radomiu przekazano promesy na dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w ramach Programu 2020-NZ-1 „Zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom poprzez aktywowanie i doposażanie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych” dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Mazowsza.

 • 2020.06.24

  Podpisanie umów w ramach programów rządowych w regionie radomskim

  W środę 24 czerwca br. w Starostwie Powiatowym w Radomiu zostały podpisane umowy na łączna kwotę blisko 25 mln w ramach Rządowych Programów i Funduszy: Fundusz Dróg Samorządowych, Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych, Maluch+ oraz umowę na rozbudowę budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Cerekwi w gminie Zakrzew. W wydarzeniu wzięli udział m. in.: Wicewojewoda Mazowiecki Artur Standowicz, Posłowie na Sejm RP Anna Kwiecień i Marek Suski, Starosta Radomski Waldemar Trelka oraz przedstawiciele gmin i powiatów z regionu radomskiego.

   

 • 2020.06.24

  Nową drogą przez Kuczki

  W środę 24 czerwca br. Starosta Waldemar Trelka wraz z wicewojewodą Arturem Standowiczem, ministrem Markiem Suskim, posłem Anną Kwiecień, a także władzami i radnymi powiatu oraz samorządowcami wójtem Gozdu Pawłem Dziewitem i burmistrzem Skaryszewa Dariuszem Piątkiem oficjalnie przeciął wstęgę na przebudowanym odcinku drogi w Kuczkach Kolonii w ciągu drogi powiatowej 3531W Kuczki – Kazimierówka – Skaryszew.

 • 2020.06.23

  Kolejni sportowcy nagrodzeni

  Tegoroczna Powiatowa Gala Mistrzów Sportu Powiatu Radomskiego została odwołana ze względu na panującą pandemię koronawirusa, dlatego też starosta Waldemar Trelka zdecydował, że wręczy nagrody i pogratuluje sportowcom w każdej z gmin powiatu podczas kameralnych uroczystości. Tak więc w ostatnich dniach odbyły się uroczyste spotkana w gminach Kowala, Skaryszew, Jastrzębia, Jedlińsk i Wierzbica. Nagrody odebrali sportowcy i trenerzy biorący udział w Konkursie Starosty Radomskiego na Najlepszego Sportowca za rok 2019 r.  

 • 2020.06.23

  Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu zdecydowanie przyspieszył z pomocą dla przedsiębiorców

  Ponad 70 milionów złotych wypłacanych przedsiębiorcom, ponad 16,5 tysiąca rozpatrzonych wniosków w ramach Tarczy Antykryzysowej oraz ponad 100-procentowy wzrost efektywności pracowników - to podsumowanie pierwszego miesiąca działalności w tym zakresie Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu. Od 26 maja zarządza nim nowy wicedyrektor, który oprócz tego pozyskał dodatkowe 55 milionów złotych dla lokalnych firm.

   

 • 2020.06.22

  Wirtualne Dni Leśmianowskie

  Tegoroczne Dni Leśmianowie nie były typowe. Uczestnicy nie zjechali się do malowniczej Iłży, a sala miejscowego domu kultury nie wypełniła się strofami wierszy autora. Jak większość wydarzeń kulturalnych w tym roku, impreza przeniosła się do świata wirtualnego.

   

 • 2020.06.19

  Starosta Radomski i Zarząd Powiatu z absolutorium za 2019 rok

  W piątek, 19 czerwca po dłuższej przerwie, spowodowanej epidemią koronawirusa, obradowała Rada Powiatu Radomskiego. Zarząd Powiatu otrzymał wotum zaufania oraz absolutorium za 2019 rok, a sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu za poprzedni rok przyjęto jednogłośnie.

 • 2020.06.19

  Podjęliśmy wyzwanie

  My również włączyliśmy się w charytatywną akcję, z której dochód przeznaczymy na pomoc dla Krzysia Czupryna chorego na EB. Do aktywności fizycznej w szczytnym celu zachęcił nas burmistrz Skaryszewa Dariusz Piątek. Dziękujemy za nominację w #Gaszynchallenge.

   

Kalendarium

«lipiec2020»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Kontakt

Uwaga!

Od dnia 1 stycznia 2017 r. przy dokonywaniu zakupu/sprzedaży towarów i usług, wystawianiu bądź otrzymywaniu faktur obowiązują dane:

 


Nabywca: Powiat Radomski

ul. Tadeusza Mazowieckiego 7, 26-600 Radom

NIP: 948-26-04-208
REGON: 670223110

Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Radomiu

ul. Tadeusza Mazowieckiego 7, 26-600 Radom

Numery telefonów centrali:

tel. (48) 365 58 01
fax (48) 365 58 07

Bezpośrednie numery telefonów

Godziny urzędowania:


poniedziałek 8.00 - 16.00
wtorek - czwartek 7.30 - 15.30

piątek 7.00 - 15.00
 

skrzynki pocztowe:
promocja@radompowiat.pl
powiat@radompowiat.pl


 Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP: /spradom/skrytka


Konta bankowe 

Rachunek dochodów Skarbu Państwa (opłaty melioracyjne, użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, karty parkingowe, legitymacje osoby niepełnosprawnej i ich duplikaty)

38 1600 1462 1839 9265 3000 0005

 

Rachunek dochodów własnych (opłaty komunikacyjne i geodezyjne, karty wędkarskie, płatności za faktury)

98 1600 1462 1821 4410 6000 0002

 

Rachunek sum depozytowych (wadia, zabezpieczenie należytego wykonania umowy, dzierżawa obwodów łowieckich)

71 1600 1462 1821 4410 6000 0003

 

opłata skarbowa za czynności urzędowe

52 1240 3259 1111 0010 1340 6544

 

Rachunek dochodów własnych (kary pieniężne wynikające z ustawy Prawo o Ruchu Drogowym)

92 1600 1462 1821 4410 6000 0013

Rachunek sum depozytowych (zezwolenia na zbieranie odpadów)

76 1600 1462 1821 4410 6000 0010

 


Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.