2018/2019

Breadcrumbs

Treść strony

Uchwała Nr 39/2019 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez Powiat Radomski w 2019 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.

Uchwała Nr 39/2019

Zarządu Powiatu Radomskiego

z dnia 24 stycznia 2019 roku

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez Powiat Radomski w 2019 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 995 z późn. zm.)  w związku art.15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
 i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 450 z późn. zm.),  Uchwały Nr 23/III/2018 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 21 grudnia 2018 roku
w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok, uchwala się, co następuje:

§1

Dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań Powiatu Radomskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej ogłoszonego zgodnie z rocznym programem współpracy  z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  na  2019 rok, stanowiącym załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 23/III/2018  Rady Powiatu
w Radomiu z dnia 21 grudnia  2018  roku oraz na podstawie wyników prac Komisji Konkursowej powołanej Uchwałą Nr 21/2018 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 31 grudnia 2018 roku.

§2

Wykaz podmiotów, które wybrano do realizacji zadań Powiatu Radomskiego wraz z kwotą dotacji przyznanej na rok 2019  stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§3

Warunkiem przekazania przyznanej kwoty dotacji jest zawarcie  umowy na realizację zadania wraz z  kosztorysem rzeczowo – finansowym dostosowanym do kwoty przyznanej dotacji między  Zleceniodawcą, a  Podmiotem którego oferta została wybrana.

§4

Wykonanie uchwały powierza się naczelnikowi  Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu.

§5

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie  internetowej powiatu  www.radompowiat.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Radomiu

Członkowie Zarządu:  

 1. Waldemar Trelka - przewodniczący Zarządu            
 2. Roman Frąk                                                                     
 3. Krzysztof Kozera                                                           
 4. Zdzisław Mroczkowski                                
 5. Zbigniew Dziubasik                                       

 

Uzasadnienie

Po przeprowadzeniu procedury Komisja  Konkursowa dokonała wyboru najlepszych ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. Przedmiotem oceny Komisji Konkursowej było 19 ofert w zakresie kultury fizycznej. Wszystkie oferty spełniły wymogi określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz warunki i kryteria ogłoszonego konkursu. W rozpatrywanych ofertach wzięte były pod uwagę: zgodność oferowanego zadania z priorytetowymi działaniami określonymi w ogłoszonym konkursie ofert, kompletny opis działań, efektywny budżet, realne koszty, dostępność planowanego przedsięwzięcia dla mieszkańców powiatu radomskiego, wysokość środków publicznych oraz udział środków własnych na realizację zadania. Bardzo ważnym kryterium było również doświadczenie w realizacji podobnych zadań, efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania
w poprzednich latach, a także prawidłowe  wykorzystanie środków publicznych oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji.

 

                                                            Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr 39/2019

Zarządu Powiatu Radomskiego

 

Wykaz ofert , które otrzymały dofinansowanie w ramach konkursu

(Dział 926, Rozdział 92605, Par.2360)

 

 

Lp.

Wykonawca   zadania

       Nazwa zadania

Kwota dofinansowania w formie dotacji z budżetu powiatu

1.

UKS „BETA” Pionki

Łączna kwota

2 500 zł

1. Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt im. T. Machnio

2. XVI  Międzypowiatowy Turniej Halowej Piłki Nożnej Chłopców

3. XXII  Cross rowerowy po Puszczy Kozienickiej

                   1 000 zł

 

                   1 000 zł

         

                     500 zł

2.

KS „PROCH” Pionki

Łączna kwota

      3 100 zł

1.XXI  Ogólnopolski Turniej Mikołajkowy w Halowej Piłce Nożnej Dzieci

2.XXIII Memoriał im Henryka Zatorskiego w  Halowej  Piłce Nożnej Dzieci

3. XIV Memoriał  Andrzeja „Dzidka” Grosiaka w piłce nożnej dla dzieci

4. VII Memoriał Sławomira Rutki w halowej piłce nożnej oldboyów

                  

                    900 zł

 

                    900 zł

 

                    800 zł

                    500 zł

3.

ULKS „Judo Kowala”

Łączna kwota

      10 000 zł

1.Organizacja udziału reprezentacji powiatu radomskiego w dyscyplinie sportowej - judo 
w zawodach wojewódzkich
i centralnych

2. Organizacja Ogólnopolskiego Turnieju  Judo  dla Dzieci
i Młodzików

 

                  7 000

 

 

                3 000 zł

4.

UKS

„Orlik     Pionki”

Łączna kwota

800 zł

 

Biegi przełajowe dla dzieci i    

 młodzieży

 

  800 zł

5.

         GKS

JAGUAR

Wolanów

 

Łączna kwota

 1. 300 zł

1.Międzypowiatowy Turniej Piłki Siatkowej Mężczyzn o Puchar Starosty Radomskiego

2. Regionalne Mistrzostwa w Piłce Siatkowej Dziewcząt i Chłopców o Puchar Starosty Radomskiego

3. Turniej Piłki Nożnej Chłopców o Puchar Starosty Radomskiego

 

1 500 zł

 

1 800 zł

 

1 000 zł

6.

Centrum Tang Soo Do

Łączna kwota

7 000 zł

Organizacja udziału reprezentacji powiatu radomskiego w kickboxingu
i taekwondo  w zawodach wojewódzkich i centralnych

 

7 000 zł

7.

Szkolny Związek Sportowy

Łączna kwota

7 870 zł

 Organizacja Finałów Powiatu Radomskiego szkół podstawowych i gimnazjów
w ramach Mazowieckich Igrzysk Dzieci oraz  Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej
w grach zespołowych, sportach indywidualnych, a także udział reprezentacji powiatu
w zawodach wojewódzkich
i centralnych

7  870 zł

 

8.

MLUKS

„Orlik”

Wierzbica

Łączna kwota

10 000 zł

Organizacja udziału reprezentacji powiatu radomskiego w zapasach -
w zawodach wojewódzkich
i centralnych

 

10 000 zł

9.

LKS

CHOMENTÓW

SKARYSZEW

Łączna kwota

800 zł

Powiatowy Turniej Piłki Nożnej CHOMENTÓW CUP o Puchar Starosty Radomskiego

 

800 zł

 

10.

Stowarzyszenie Iłża 2039

Kolonia Seredzice

Łączna kwota

600 zł

I Iłżecki Turniej Piłki Nożnej dla dzieci

600 zł

11.

Polskie Stowarzyszenie Etnosportów

w Jedlance Starej

Łączna kwota

500 zł

Powiatowy Puchar Mas-Wrestlingu

500 zł

 

RAZEM

 

47 470 zł

 

 

W przypadku otrzymania dotacji w wysokości mniejszej niż wnioskowana, oferent zobowiązany jest dostarczyć zaktualizowany harmonogram i kosztorys realizacji zadania w terminie 14 dni od dnia opublikowania rozstrzygnięcia konkursu.

 

 

wstecz

Aktualności

 • 2020.01.24

  Radni zdecydują o przyszłości Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Wierzbicy

  Powiat Radomski zgłosił zamiar likwidacji Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Wierzbicy, co w przypadku akceptacji potrwa kilka miesięcy. W jego miejscu ma powstać całkiem nowa placówka: Powiatowe Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne. Zapewni ono realne wsparcie osobom starszym, chorym i wymagającym stałej opieki. Tylko w gminie Wierzbica jest ponad 20 potrzebujących, a w całym powiecie – blisko 200.

 • 2020.01.22

  Wyniki konsultacji społecznych w sprawie zmiany granic gminy Iłża

  Zakończyły się konsultacje społeczne w sprawie zmiany granicy administracyjnej gminy Iłża w Powiecie Radomskim na rzecz gminy Mirzec w Powiecie Starachowickim. Podczas najbliższej sesji stosowną uchwałę w tej sprawie podejmie Rada Powiatu. W konsultacjach, które trwały od 13 do 17 stycznia 2020 roku wzięło udział 748 mieszkańców gminy Iłża. Jak zagłosowali?

 • 2020.01.15

  Ruszyła IX edycja Konkursu "Perła Powiatu"

  Ruszyła kolejna IX edycja Konkursu Gospodarczego Starosty Radomskiego „Perła Powiatu”, którego celem jest wyróżnienie produktów, firm oraz rolników z terenu powiatu osiągających najlepsze efekty w 2019 roku. Zachęcamy do zgłaszania przez Państwa kandydatur w następujących kategoriach: Mała Firma Roku, Firma Roku, Produkt Roku, Małe Gospodarstwo Rolne, Gospodarstwo Rolne oraz w zupełnie nowej kategorii Firma Przyjazna Rodzinie.

 • 2020.01.13

  Uwaga mieszkańcy gminy Iłża!

  Informujemy, że w dniach od 13 do 17 stycznia 2020 roku trwają konsultacje społeczne w zakresie zajęcia stanowiska zawartego w pytaniu:

  „Czy jesteś za wyłączeniem z terytorium Powiatu Radomskiego, Gminy Iłża części obszaru obrębu ewidencyjnego Seredzice i włączeniem tego obszaru do Gminy Mirzec w Powiecie Starachowickim?"

   

 • 2020.01.10

  Edukacyjne sukcesy szkół średnich prowadzonych przez Powiat Radomski

  W ogólnopolskim rankingu edukacyjnym liceów i techników 2020 w Polsce branżowego pisma „Perspektywy”. Bardzo wysoką pozycję w rankingach zajęło Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach, gdzie odnotowano 100-procentową zdawalność egzaminów zawodowych. Z kolei Liceum Ogólnokształcące imienia Mikołaja Kopernika w Iłży z wynikami zdawalności matur powyżej średniej mazowieckiej, zostało sklasyfikowane o wiele wyżej niż znane radomskie szkoły średnie.

   

 • 2020.01.08

  Leśnicy współpracują z Powiatem Radomskim

  Lasy prywatne na terenie powiatu radomskiego znalazły się pod opieką dwóch Nadleśnictw Lasów Państwowych. Teraz ich właściciele będą mogli legalnie pozyskiwać drewno, a także uzyskiwać porady specjalistów w zakresie racjonalnej gospodarki leśnej - takie są założenia porozumienia z leśnikami, które właśnie podpisał starosta radomski.

 • 2020.01.03

  Jaki będzie 2020 rok w Powiecie Radomskim? Odpowiada starosta Waldemar Trelka

  - Tylko w pierwszym roku kadencji zrealizowaliśmy inwestycje za 70 milionów złotych. Teraz nadszedł czas na nowe wyzwania: modernizację kolejnych odcinków dróg powiatowych, pierwszy krok w stronę budowy nowego szpitala w Pionkach oraz rozwój szkół średnich na terenie powiatu – zapowiada starosta radomski.

   

 • 2020.01.02

  Noworoczny pokaz fajerwerków w Iłży

  Jeden z największych pokazów sztucznych ogni odbył się w Nowy Rok w Iłży. Widowisko rozpoczęło się kwadrans po godzinie dwudziestej i trwało aż 15 minut. Ze wzgórza zamkowego przy akompaniamencie muzyki w niebo wystrzeliły najpiękniejsze fajerwerki. Zgromadzona, tego dnia na iłżeckim Rynku, publiczność nie kryła zachwytu.

 • 2019.12.23

  Szanowni Państwo,

  Mieszkańcy Powiatu Radomskiego

  Niech nadchodzące Święta Bożego Narodzenia,

  spędzone w gronie najbliższych, w atmosferze miłości,

  wzajemnego szacunku i zrozumienia, przyniosą optymizm i pogodę ducha.

  Niech radość i pokój płynące od Nowonarodzonego Jezusa Chrystusa

  dodają sił i energii do realizacji nowych planów i zamierzeń,

  a nadchodzący Nowy Rok przyniesie zdrowie, szczęście

  oraz pomyślność w życiu osobistym i zawodowym.

  Starosta Radomski      Przewodniczący Rady Powiatu

  Waldemar Trelka         Krzysztof Murawski

 • 2019.12.23

  Nowy, bezpieczny samochód dla podopiecznych DPS w Wierzbicy

  Dom Pomocy Społecznej w Wierzbicy, który zapewnia całodobową opiekę dla ponad 120 osób, ma nowy samochód do przewozu osób niepełnosprawnych.

Kalendarium

«styczeń2020»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Kontakt

Uwaga!

Od dnia 1 stycznia 2017 r. przy dokonywaniu zakupu/sprzedaży towarów i usług, wystawianiu bądź otrzymywaniu faktur obowiązują dane:

 


Nabywca: Powiat Radomski

ul. Tadeusza Mazowieckiego 7, 26-600 Radom

NIP: 948-26-04-208
REGON: 670223110

Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Radomiu

ul. Tadeusza Mazowieckiego 7, 26-600 Radom

Numery telefonów centrali:

tel. (48) 365 58 01
fax (48) 365 58 07

Bezpośrednie numery telefonów

Godziny urzędowania:


poniedziałek 8.00 - 16.00
wtorek - czwartek 7.30 - 15.30

piątek 7.00 - 15.00
 

skrzynki pocztowe:
promocja@radompowiat.pl
powiat@radompowiat.pl


 Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP: /spradom/skrytka


Konta bankowe 

Rachunek dochodów Skarbu Państwa (opłaty melioracyjne, użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, karty parkingowe, legitymacje osoby niepełnosprawnej i ich duplikaty)

38 1600 1462 1839 9265 3000 0005

 

Rachunek dochodów własnych (opłaty komunikacyjne i geodezyjne, karty wędkarskie, płatności za faktury)

98 1600 1462 1821 4410 6000 0002

 

Rachunek sum depozytowych (wadia, zabezpieczenie należytego wykonania umowy, dzierżawa obwodów łowieckich)

71 1600 1462 1821 4410 6000 0003

 

opłata skarbowa za czynności urzędowe

52 1240 3259 1111 0010 1340 6544

 


Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.