2016/2017

Breadcrumbs

Treść strony

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez Powiat Radomski w 2017 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.

Uchwała Nr 306/2017

Zarządu Powiatu Radomskiego

z dnia 26 stycznia 2017 roku

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez Powiat Radomski w 2017 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r.  poz. 814 ze zm.) w związku art.15 ust. 2 h i 2 j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 roku poz. 1817),  Uchwały Nr 169/XX/2016 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 25 listopada  2016 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok, uchwala się, co następuje:

§1

Dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań Powiatu Radomskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej ogłoszonego zgodnie z rocznym programem współpracy  z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  na  2017 rok, stanowiącym załącznik  Nr 1 do Uchwały Nr 169/XX/2016 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 25 listopada  2016 roku oraz na podstawie wyników prac Komisji Konkursowej powołanej  Uchwałą Nr 298/2017 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 5 stycznia 2017 roku.

.

§2

Wykaz podmiotów, które wybrano do realizacji zadań Powiatu Radomskiego wraz z kwotą dotacji przyznanej na rok 2017  stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§3

Warunkiem przekazania przyznanej kwoty dotacji jest zawarcie  umowy na realizację zadania wraz z  kosztorysem rzeczowo – finansowym dostosowanym do kwoty przyznanej dotacji między  Zleceniodawcą, a  Podmiotem którego oferta została wybrana.

§4

Wykonanie uchwały powierza się naczelnikowi  Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu.

§5

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie  internetowej powiatu  www.radompowiat.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Radomiu

Członkowie Zarządu:  

 1. Mirosław Ślifirczyk - przewodniczący Zarządu                                                    
 2. Leszek Margas                                                                                                                                
 3. Adam Siczek
 4. Henryk Słomka
 5. Marek Jarosz

Uzasadnienie

Po przeprowadzeniu procedury Komisja  Konkursowa dokonała wyboru najlepszych ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. Przedmiotem oceny Komisji Konkursowej było 17 ofert w zakresie kultury fizycznej. Wymogi określone w ustawie
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz warunki i kryteria ogłoszonego konkursu spełniło 17 ofert. W rozpatrywanych ofertach wzięte były pod uwagę: zgodność oferowanego zadania z priorytetowymi działaniami określonymi w ogłoszeniu konkursu ofert, kompletny opis działań, efektywny budżet, realne koszty, dostępność planowanego przedsięwzięcia dla mieszkańców powiatu radomskiego, wysokość środków publicznych oraz udział środków własnych na realizację zadania. Bardzo ważnym kryterium było również doświadczenie w realizacji podobnych zadań, efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania w poprzednich latach, a także prawidłowe  wykorzystanie środków publicznych oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji.

                                                            Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr 306/2017

Zarządu Powiatu Radomskiego

Wykaz ofert , które otrzymały dofinansowanie w ramach konkursu

(Dział 926, Rozdział 92605, Par.2360)

 

Lp.

 

Wykonawca zadania

 

Nazwa zadania

Kwota dofinansowania w formie dotacji z budżetu powiatu

1.

UKS „BETA” Pionki

Łączna kwota

3 100 zł

1. Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt im. T. Machnio w Pionkach

2. XIV Międzypowiatowy Turniej Halowej Piłki Nożnej Chłopców w Pionkach

3. XX Cross rowerowy po Puszczy Kozienickiej

                   1 000 zł

 

                   1 100 zł

          

                   1 000 zł

2.

KS „PROCH” Pionki

Łączna kwota

      3 800 zł

1.XIX Mikołajkowy Ogólnopolski Turniej w Halowej Piłce Nożnej Chłopców w Pionkach

 

2.XXI Memoriał im Henryka Zatorskiego w  Halowej  Piłce Nożnej Chłopców w Pionkach

 

3. Memoriał im. Andrzeja „Dzidka” Grosiaka w Pionkach

 

4. V Memoriał im. Sławomira Rutki w Pionkach

                  1 200 zł

 

 

                  1 100 zł

 

                  1 000 zł

                   500 zł

3.

ULKS „Judo Kowala”

Łączna kwota

      11 300 zł

1.Organizacja udziału reprezentacji powiatu radomskiego w dyscyplinie sportowej - judo 
w zawodach wojewódzkich
i centralnych

2. Organizacja Ogólnopolskiego Turnieju  Judo  dla Dzieci i Młodzieży w Kowali

 

                  7 800

 

 

                  3 500 zł

4.

LKS

„Chomentów”

Skaryszew

 

Łączna kwota

1 500 zł

Międzypowiatowy Turniej Piłki Nożnej „Chomentów Cup”
o Puchar Starosty Radomskiego w Chomentowie

1 500 zł.

5.

         GKS

JAGUAR

Wolanów

 

Łączna kwota

5 500 zł

1. Międzypowiatowy Turniej Piłki Siatkowej Mężczyzn o Puchar Starosty Radomskiego w Wolanowie

 

2. Powiatowy Turniej Plażowej Piłki Siatkowej o Puchar Starosty Radomskiego w Wolanowie

 

3. Regionalna Gimnazjada Dziewcząt i Chłopców w Piłce Siatkowej o Puchar Starosty Radomskiego w Wolanowie

2 000 zł

 

 

1 300 zł

 

2 200 zł

6.

Centrum Tang Soo Do

Łączna kwota

7 800 zł

Organizacja udziału reprezentacji powiatu radomskiego w kickboxingu
i taekwondo  w zawodach wojewódzkich i centralnych

 

7 800 zł

7.

Fight Club Skaryszew

Łączna kwota

2 000 zł

 Organizacja Pucharu Polski w Thratlonie Sztuk Walki Skaryszew 2017

2 000 zł

 

8.

MLUKS

„Orlik”

Wierzbica

 

Łączna kwota

11 000 zł

Organizacja udziału reprezentacji powiatu radomskiego w zapasach
w zawodach wojewódzkich
i centralnych

 

11 000 zł

9.

Stowarzyszenie „Latorośl”

I Radomski Memoriał Sportowy osób niepełnosprawnych, im. Św. Jana Pawła II w Radomiu

1 000 zł.

 

RAZEM

 

47 000 zł

 

wstecz

Aktualności

 • 2021.02.17

  W Krzyżanowicach powstanie Powiatowe Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne

  Powiat Radomski zrealizuje budowę Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Krzyżanowicach koło Iłży. Nowa placówka ma zapewniać wszechstronne wsparcie i opiekę dorosłym osobom niepełnosprawnym. Inwestycję wspomogło wysokie dofinansowanie z Funduszu Solidarnościowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Na ten cel samorząd powiatowy uzyskał blisko 3 miliony złotych. Budowa ma zakończyć się w połowie 2022 roku.

 • 2021.02.16

  Projektują obwodnicę Skaryszewa. Mieszkańcy mogą zgłaszać opinie

  Spółka projektowa Arkas-Projekt, działająca w imieniu i na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, zaprasza mieszkańców miasta i gminy Skaryszew do zgłaszania opinii, dotyczących projektowanej obwodnicy Skaryszewa w ciągu drogi krajowej numer 9.

   

 • 2021.02.11

  Szczepienia dla nauczycieli w szpitalach w Pionkach i Iłży

  Szpitale powiatowe w Pionkach oraz Iłży będą realizowały szczepienia nauczycieli: pierwsza z placówek od 1 marca, zaś druga z nich już od 12 lutego. W sumie chęć zaszczepienia się przeciwko COVID-19 wyraziło już kilkuset nauczycieli z różnych typów szkół w Powiecie Radomskim.

      

 • 2021.02.08

  Zima na drogach powiatu radomskiego

  W poniedziałek rano wszystkie drogi powiatowe w Powiecie Radomskim były przejezdne, chociaż na niektórych odcinkach warunki są bardzo trudne. Sytuacja na „powiatówkach” nie różni się zbytnio od stanu dróg wojewódzkich i krajowych. Wszystko przez mróz, ciągłe opady śniegu i silny wiatr, który w wielu miejscach nawiewa tak zwane jęzory śniegu.

   

 • 2021.02.05

  Władze Powiatu Radomskiego pozyskały ponad 218 milionów złotych

  Jak poinformował Waldemar Trelka, starosta radomski, w 2020 roku do budżetu Powiatu Radomskiego pozyskano ponad 218 milionów złotych. Największą pulę stanowiły środki z Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego, przekazane na wniosek starosty dla Powiatowego Urzędu Pracy na realizację zadań z Tarczy Antykryzysowej. Oprócz tego pozyskiwano fundusze na przebudowę dróg powiatowych i powiatową służbę zdrowia.

   

 • 2021.02.03

  Budowa szpitala w Pionkach bez zakłóceń

  Trwa budowa pawilonu zabiegowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach. Największa od dwóch dekad inwestycja Powiatu Radomskiego jest realizowana zgodnie z harmonogramem. Cała budowa ma potrwać do połowy sierpnia 2021 roku.

   

 • 2021.02.03

  Dojeżdżasz do Radomia? Weź udział w ankiecie

  Czy zrezygnowałbyś z dojazdów samochodem, gdyby z twojej miejscowości do Radomia kursowały busy, a komunikacja w mieście byłaby dla ciebie darmowa? A może wolałbyś dojeżdżać rowerem po sieci bezpiecznych ścieżek? Odpowiedzi na takie pytania ma dostarczyć tworzony właśnie plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej. Mieszkańcy Powiatu Radomskiego mogą wziąć udział w anonimowej ankiecie na ten temat.

   

 • 2021.02.02

  Konkurs Rozświetlony Powiat Radomski rozstrzygniety

  W poniedziałek, 1.02.2021 r. Waldemar Trelka - starosta radomski nagrodził zwycięzców pierwszej edycji konkursu Rozświetlony Powiat Radomski.
   
   
 • 2021.01.29

  Rada Powiatu Radomskiego powołała nowe szkoły w Chwałowicach

  Od 1 września 2021 roku na oświatowej mapie powiatu pojawi się nowa placówka - Zespół Szkół i Placówek w Chwałowicach. Będzie łączyć najlepsze elementy dawnego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, czyli kursy zawodowe i kwalifikacyjne z ofertą edukacyjną Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, przy którym powstanie nowa Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna. To jedna z najważniejszych decyzji, jakie podjęli radni powiatu podczas sesji, która odbyła się w piątek, 29 stycznia.

 • 2021.01.27

  Edukacyjny sukces szkół technicznych w Pionkach i Iłży

   W ogólnopolskim rankingu edukacyjnym Perspektywy technikum w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach oraz technikum w Zespole Szkół Ponadpodstawowych imienia Stanisława Staszica w Iłży znalazły się w pierwszej dwudziestce najlepszych szkół tego typu w województwie mazowieckim. Technikum "Czerwonego" jest drugą najlepszą, a technikum w Iłży trzecią szkołą tego rodzaju w całym regionie radomskim.  

Kalendarium

«luty2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Kontakt

Uwaga! Od dnia 1 stycznia 2017 r. przy dokonywaniu zakupu/sprzedaży towarów i usług, wystawianiu bądź otrzymywaniu faktur obowiązują dane:

Nabywca: Powiat Radomski

ul. Tadeusza Mazowieckiego 7, 26-600 Radom

NIP: 948-26-04-208
REGON: 670223110

Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Radomiu

ul. Tadeusza Mazowieckiego 7, 26-600 Radom


Numery telefonów centrali:

 • tel. +48 48 365 58 01
 • fax +48 48 365 58 07

Bezpośrednie numery telefonów


Godziny urzędowania:

 • poniedziałek 8:00 - 16:00; Wydział Komunikacji przyjmuje petentów w godzinach 8:00 - 15:30,
 • wtorek - czwartek 7:30 - 15:30; Wydział Komunikacji przyjmuje petentów w godzinach 7:30 - 15:00,
 • piątek 7:00 - 15:00; Wydział Komunikacji przyjmuje petentów w godzinach 7:00 - 14:30.

Skrzynki pocztowe:


Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP: /spradom/skrytka


Konta bankowe

 • rachunek dochodów Skarbu Państwa (opłaty melioracyjne, użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, karty parkingowe, legitymacje osoby niepełnosprawnej i ich duplikaty):
  38 1600 1462 1839 9265 3000 0005
 • rachunek dochodów własnych (opłaty komunikacyjne i geodezyjne, karty wędkarskie, płatności za faktury):
  98 1600 1462 1821 4410 6000 0002
 • rachunek sum depozytowych (wadia, zabezpieczenie należytego wykonania umowy, dzierżawa obwodów łowieckich):
  71 1600 1462 1821 4410 6000 0003
 • opłata skarbowa za czynności urzędowe:
  52 1240 3259 1111 0010 1340 6544
 • rachunek dochodów własnych (kary pieniężne wynikające z ustawy Prawo o Ruchu Drogowym):
  92 1600 1462 1821 4410 6000 0013
 • rachunek sum depozytowych (zezwolenia na zbieranie odpadów):
  76 1600 1462 1821 4410 6000 0010

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.