Starostwo Powiatowe w Radomiu, Powiat Radomski

Animacja

Kalendarz, imieniny

Dziś jest: 27 Lutego 2017, imieniny: Anastazji, Gabriela, Gabrieli

Szybkie linki

Nawigacja

Menu

Banery

Treść strony

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Wierzbicy

ul. Sienkiewicza 55

26-680 Wierzbica

Telefon: (48) 6183174
Fax: (48) 6183174
p.o. Dyrektora:
Magdalena Orczykowska 

www.mowwierzbica.lh.pl

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Wierzbicy jest placówką resocjalizacyjno-wychowawczą dla dziewcząt niedostosowanych społecznie w wieku od 13 do 18 roku życia, w normie intelektualnej, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy, wychowania i resocjalizacji.
 

W skład Ośrodka wchodzi :
- Szkoła Podstawowa Specjalna,
- Gimnazjum Specjalne,
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna.

 

Przyjmowani są tu nieletni, wobec których sąd zastosował środek wychowawczy w postaci umieszczenia w młodzieżowym ośrodku wychowawczym.

Celem Ośrodka jest wychowanie i kształcenie dzieci i młodzieży niedostosowanej społecznie.

Do zadań ośrodka należy:
1. Eliminowanie przyczyn i przejawów patologicznych zachowań poprzez oddziaływanie resocjalizacyjne, a także zaspokojenie zasadniczych potrzeb psychicznych młodego człowieka, jak potrzeba bezpieczeństwa, miłości i przynależności.
2. Wyrównywanie braków w podstawowych wiadomościach szkolnych.
3. Zdobycie rzetelnej wiedzy, adekwatne do możliwości wychowanek, prowadzącej do lepszego zrozumienia świata, ludzi i siebie.
4. Uczenie planowania i organizowania codziennych zajęć.
5. Uczenie organizowania czasu wolnego.
6. Rozwijanie zainteresowań uczennic poprzez udział w zajęciach sportowych, turystycznych, artystyczno-tanecznych, ekologicznych plastycznych i kulinarnych.
7. Kształtowanie nawyków i zachowań prozdrowotnych.
8. Organizowanie specjalistycznej pomocy dla wychowanek.
9. Podtrzymywanie związków emocjonalnych z rodziną i opiekunami.
10. Przygotowywanie wychowanek do podejmowania odpowiedzialności za własne postępowanie.

 

Stopka strony

Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu (48) 36 55 801 wew. 117, 152, 153
ul. Domagalskiego 7, 26-600 Radom, tel./fax: (48) 36 55 801, 36 55 807, e–mail: powiat@radompowiat.pl
Odwiedziło nas 3364 osób
Copyright © 2009 - Starostwo Powiatowe w Radomiu