Starostwo Powiatowe w Radomiu, Powiat Radomski

Animacja

Kalendarz, imieniny

Dziś jest: 24 Lutego 2017, imieniny: Bogusza, Macieja, Marka

Szybkie linki

Nawigacja

Menu

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 321/XXX/2005

RADY POWIATU W RADOMIU

z dnia 5 września 2005 r.

 

w sprawie: opinii odnośnie Kodeksu Etyki Radnego Powiatu Radomskiego.

 

Na postawie § 20 ust. 2 Statutu Powiatu Radomskiego przyjętego uchwałą Nr 113/XII/2003 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 30 września 2003 roku ( Dz.Urz.Nr 262 z 2003 roku, poz. 6916 ), Rada Powiatu w Radomiu:

§ 1.

Uznając za konieczne kierowanie się w działalności publicznej przez radnych powiatu najwyższymi standardami etycznymi Rada Powiatu w Radomiu przyjmuje i opiniuje pozytywnie Kodeks Etyki Radnego, którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

 

/-/ Edward Krok

Stopka strony

Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu (48) 36 55 801 wew. 117, 152, 153
ul. Domagalskiego 7, 26-600 Radom, tel./fax: (48) 36 55 801, 36 55 807, e–mail: powiat@radompowiat.pl
Odwiedziło nas 578 osób
Copyright © 2009 - Starostwo Powiatowe w Radomiu