Starostwo Powiatowe w Radomiu, Powiat Radomski

Animacja

Kalendarz, imieniny

Dziś jest: 22 Lutego 2017, imieniny: Małgorzaty, Marty, Piotra

Szybkie linki

Nawigacja

Menu

Banery

Treść strony

Załącznik Nr 1 do procedury

WNIOSEK O ROZPOCZĘCIE NABORU

NA STANOWISKO (nazwa stanowiska)

Zwracam się z prośbą o rozpoczęcie naboru na stanowisko…………………………….............................

w Wydziale (lub inna nazwa jednostki organizacyjnej)……………………………….................................

Wolne stanowisko powstało w związku z:

a) urlopem bezpłatnym (urlop rozpoczyna się z dniem ……………………...),

b) urlopem wychowawczym (urlop rozpoczyna się z dniem ………………...),

c) powstaniem nowego stanowiska pracy ( pracownik powinien rozpocząć pracę z dniem …………………),

d) przejściem pracownika na emeryturę lub rentę ( stosunek pracy ustaje z dniem …….........),

e) rozwiązaniem stosunku pracy (stosunek pracy ustaje z dniem ……………..),

f) powstaniem innej niż wymieniona powyżej sytuacji …………………………(należy podać przyczynę wakatu i termin w jakim powinien zostać zatrudniony nowy pracownik).

Uwagi dodatkowe:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

……………................................................................................................................................................

 

(data i podpis osoby wnioskującej)

Załączniki:

1) opis stanowiska pracy, którego dotyczy rekrutacja,

2) zakres zadań wykonywanych na stanowisku, którego dotyczy wniosek,

Stopka strony

Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu (48) 36 55 801 wew. 117, 152, 153
ul. Domagalskiego 7, 26-600 Radom, tel./fax: (48) 36 55 801, 36 55 807, e–mail: powiat@radompowiat.pl
Odwiedziło nas 550 osób
Copyright © 2009 - Starostwo Powiatowe w Radomiu