Starostwo Powiatowe w Radomiu, Powiat Radomski

Animacja

Kalendarz, imieniny

Dziś jest: 21 Lutego 2017, imieniny: Eleonory, Piotra, Feliksa

Szybkie linki

Nawigacja

Menu

Banery

Treść strony

dla rozwoju Mazowsza

 

Nazwa projektu: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3509W Gulin – Wsola – Wojciechów
                                       od drogi krajowej nr 7 do miejscowości Wojciechów”


Opis projektu:
Droga powiatowa przebiega przez teren gmin Jastrzębia oraz Jedlińsk. W ramach robót na odcinku od km 8+688 do km 12+908,35 i od km 13+783,87 do km 16+223,01 dł. 6 659,49 m wykonano przebudowę drogi w tym: poszerzenie jezdni, wzmocnienie istniejącej konstrukcję jezdni, wykonanie odwodnienia, wykonanie obustronnych poboczy oraz zjazdów indywidualnych z kruszywa łamanego oraz wykonanie oznakowania.

 

Mierzalne efekty:
1.1. przekrój drogowy na odcinku o łącznej długości 5 321,99 m od km 10+025,50 do km 12+908,35 i od km 13+783,87 do km 16+223,01 w tym:
   - szerokość jezdni 5,5 m na odcinku długości 861,74 m (od km 10+025,50 do km 10+381,23 i od km 15+717 do km 16+223,01)
   - szerokość jezdni 5 m na odcinku długości 4 460,25 m (od km 10+381,23 do km 12+908,35 i od km 13+783,87 do km 15+717)
   - pobocza szer. 1,25 m umocnione kruszywem,
   - zjazdy indywidualne i publiczne,
   - odwodnienie drogi
   - oznakowanie
1.2. przekrój półuliczny na odcinku o łącznej długości 1 337,50 m od km 8+688 do km 10+025,50 w tym:
   - szerokość jezdni 7 m na odcinku dł. 141,07 m (od km 8+688 do km 8+829,07)
   - zmienna szerokość jezdni od 7 m do 5,5 m na odcinku długości 70,93 m (od km 8+829,07 do km 8+900)
   - szerokość jezdni 5,5 m na odcinku długości 1 125,50 m (od km 8+900 do km 10+025,50)
   - chodnik na odcinku dł. 1 243,50 m zmiennej szer. od 1,5 do 2,0 m (od km 8+782 do km 10+025,50)
   - krawężnik o łącznej dł. 1 274 m,
   - zjazdy,
   - odwodnienie drogi
   - oznakowanie

Całkowita wartość projektu:      3 857 488,65 PLN
Kwota dofinansowania:             2 886 753,67 PLN
 

Inwestycja zrealizowana została w latach: 2009 – 2010
Beneficjent: Powiat radomski

"Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego 2007-2013".

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu.
 

Stopka strony

Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu (48) 36 55 801 wew. 117, 152, 153
ul. Domagalskiego 7, 26-600 Radom, tel./fax: (48) 36 55 801, 36 55 807, e–mail: powiat@radompowiat.pl
Odwiedziło nas 790 osób
Copyright © 2009 - Starostwo Powiatowe w Radomiu