Starostwo Powiatowe w Radomiu, Powiat Radomski

Animacja

Kalendarz, imieniny

Dziś jest: 24 Lutego 2017, imieniny: Bogusza, Macieja, Marka

Szybkie linki

Nawigacja

Menu

Banery

Treść strony

dla rozwoju Mazowsza         

 

Nazwa projektu: „Przebudowa układu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 3506W Jankowice –                                           Gulin – Zakrzew oraz 3509W Gulin – Wsola – Wojciechów”


Opis projektu:
Droga powiatowa przebiega przez teren gminy Zakrzew. W ramach projektu opracowano dokumentację oraz wykonano przebudowę układu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 3506W Jankowice – Gulin – Zakrzew oraz 3509W Gulin – Wsola – Wojciechów. W ramach robót na odcinku od km 0+000 do km 2+896,58 dł. 2 896,58 m (droga powiatowa nr 3509W Gulin – Wsola – Wojciechów) oraz na odcinku od km 2+878 do km 5+869,36 dł. 2 991,36 m (droga powiatowa nr 3506W Jankowice – Gulin – Zakrzew) wykonano przebudowę drogi w tym: poszerzenie jezdni do szerokości 5,5m, wzmocnienie istniejącej konstrukcję jezdni, wykonanie odwodnienia, wykonanie obustronnych poboczy oraz zjazdów indywidualnych z kruszywa łamanego oraz wykonanie oznakowania.

Mierzalne efekty:
- szerokość jezdni 5,5 m,
- pobocza szer. 1,0 m umocnione kruszywem,
- zjazdy indywidualne i publiczne – 232 sztuk,
- odwodnienie drogi,
- oznakowanie poziome i pionowe

Całkowita wartość projektu:      3 806 776,34 PLN
Kwota dofinansowania:             2 855 082,25 PLN

Inwestycja zrealizowana została w latach: 2007 - 2010
Beneficjent: Powiat radomski

"Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego 2007-2013".

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu.
 

Stopka strony

Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu (48) 36 55 801 wew. 117, 152, 153
ul. Domagalskiego 7, 26-600 Radom, tel./fax: (48) 36 55 801, 36 55 807, e–mail: powiat@radompowiat.pl
Odwiedziło nas 785 osób
Copyright © 2009 - Starostwo Powiatowe w Radomiu