Starostwo Powiatowe w Radomiu, Powiat Radomski

Animacja

Kalendarz, imieniny

Dziś jest: 27 Lutego 2017, imieniny: Anastazji, Gabriela, Gabrieli

Szybkie linki

Nawigacja

Menu

Banery

Treść strony

STAROSTWO POWIATOWE W RADOMIU
Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów
ul. Domagalskiego 7, 26-600 Radom tel. 48/ 381 50 97 lub 48/ 381 50 98 , fax 048/3655807
e-mail: jrojek@spradom.eu


Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Radomiu

i w Zwoleniu Jadwiga Rojek

udziela konsumentom bezpłatnych porad i informacji prawnych w zakresie zgłaszanych problemów w dochodzeniu roszczeń od sprzedawców/usługodawców. Mieszkańcy powiatów radomskiego ( bez m. Radomia) i zwoleńskiego mogą zgłaszać swoje problemy codziennie w Biurze Rzecznika w Radomiu (osobiście, telefonicznie, korespondencyjnie) w godzinach pracy starostwa tj.: pn od 7.30 - 16.00, wt. - cz. - 7.30 - 15.30, pt. 7.30 - 15.00 
Ponadto w każdy pierwszy i trzeci czwartek każdego miesiąca Rzecznik pełni dyżur w Starostwie Powiatowym w Zwoleniu w godzinach od 7.30 do 14.00.

Uwaga: Wszystkie sprawy kierowane do Rzecznika Konsumentów, w tym przesyłane drogą elektroniczną winny zawierać dane adresowe konsumenta / telefon kontaktowy/ i adres przedsiębiorcy. Ponadto, do skargi lub wniosku o pomoc należy załączyć kserokopię wszystkich dokumentów, istotnych dla ustalenia stanu faktycznego i prawnego sprawy.

Do zadań Rzecznika Konsumentów należy w szczególności:
• udzielanie bezpłatnych informacji i porad w zakresie przysługującym konsumentom praw,
• występowanie na rzecz konsumentów do przedsiębiorców w obronie ich interesów,
• udzielanie pomocy w kierowaniu spraw na drogę postępowania sądowego.
Jednocześnie Rzecznik może:
• wytaczać powództwa na rzecz konsumentów oraz wstępować za ich zgodą do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów,
• występować do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z wnioskiem o wszczęcie postępowania przeciwko przedsiębiorcom nadużywającym pozycji dominującej na rynku oraz w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów,
• składać wnioski o zmianę lub stanowienie prawa miejscowego w sprawach ochrony konsumentów.

 

drukuj ()

Stopka strony

Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu (48) 36 55 801 wew. 117, 152, 153
ul. Domagalskiego 7, 26-600 Radom, tel./fax: (48) 36 55 801, 36 55 807, e–mail: powiat@radompowiat.pl
Odwiedziło nas 18950 osób
Copyright © 2009 - Starostwo Powiatowe w Radomiu