Starostwo Powiatowe w Radomiu, Powiat Radomski

Animacja

Kalendarz, imieniny

Dziś jest: 24 Lutego 2017, imieniny: Bogusza, Macieja, Marka

Szybkie linki

Nawigacja

Menu

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 351/XXXII/2005

RADY POWIATU w RADOMIU

z dnia 4 listopada 2005 roku

w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Powiatu Radomskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami.

Na podstawie 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zmianami) w związku z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873) Rada Powiatu w Radomiu uchwala:

§ 1.

Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi, które zajmują się prowadzeniem działalności pożytku publicznego - stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Radomskiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

/-/Edward Krok

Stopka strony

Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu (48) 36 55 801 wew. 117, 152, 153
ul. Domagalskiego 7, 26-600 Radom, tel./fax: (48) 36 55 801, 36 55 807, e–mail: powiat@radompowiat.pl
Odwiedziło nas 638 osób
Copyright © 2009 - Starostwo Powiatowe w Radomiu