Starostwo Powiatowe w Radomiu, Powiat Radomski

Animacja

Kalendarz, imieniny

Dziś jest: 20 Lutego 2017, imieniny: Leona, Ludmiły, Ludomiły

Szybkie linki

Nawigacja

Menu

Banery

Treść strony

 

 

 

 
Wnioski
realizowane przez Powiat Radomski
przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej
 
 
Lp.
Dziedzina interwencji
Nazwa programu
Tytuł projektu
Wartość projektu
(w PLN)
Dofinansow. z UE
(w PLN)
Uwagi
Okres przedakcesyjny
1.
Drogi
SAPARD
Budowa drogi powiatowej nr 34493 Wolanów –Kończyce na odcinku dł. 2,252 km
660 600
330 234
 
2.
Drogi
SAPARD
Budowa drogi powiatowej nr 34431 Piskornica – droga krajowa nr12 III etap na odc. dł. 0,722 km
284 005
99 111
 
3.
Drogi
SAPARD
Budowa drogi powiatowej nr 34366 Młódnice -Jarosławice – Cerekiew - Radom w m. Golędzin na odc. dł. 2,7 km
623 647
247 288
 
4.
Rynek pracy
PHARE 2002
Śmiało w przyszłość
854 531
854 531
 
Perspektywa finansowa 2004 – 2006
1.
Drogi
ZPORR
Budowa drogi nr 34426 Pionki – Podgóra na odc. dł. 3,2 km
1 624 505
1 218 379
 
2.
Drogi
ZPORR
Przebudowa mostu na rzece Radomce w ciągu drogi 34418 Bartodzieje – Jastrzębia
3 411 037
1 946 651
 
3.
Zdrowie
ZPORR
Informatyzacja SPZZOZ w Pionkach
567 446
279 392
 
4.
Rynek pracy
SPO RZL
Perspektywa
4 823 250
3 455 244
 
5.
Rynek pracy
SPO RZL
Pierwszy Krok
1 823 100
1 321 393
 
6.
Rynek pracy
SPO RZL
Aktywność
5 839 870
4 191 576
 
7.
Rynek pracy
SPO RZL
Moja Szansa
2 320 650
1 691 894
 
8.
Rynek pracy
SPO RZL
Azymut Praca
7 908 178
5 563 134
 
9.
Rynek pracy
SPO RZL
Nowy Horyzont
13 070 000
8 962 440
 
10.
Rynek pracy
SPO RZL
Kobieta Pracująca
536 165
462 265
w partnerstwie z Gminą Miasta Radom 
 
11.
Rynek pracy
SPO RZL
Nowe Perspektywy – Nowe Wyzwania
612 036
470 008
w partnerstwie z radomską filią WUP 
12.
Edukacja
ZPORR
Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2004/2005
657 900
447 700
 
13.
Edukacja
ZPORR
Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez stypendia dla studentów w roku akademickim 2004/2005
285 999
214 499
 
14.
Edukacja
ZPORR
Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2005/2006
645 000
438 922
 
15.
Edukacja
ZPORR
Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez stypendia dla studentów w roku akademickim 2005/2006
268 000
201 000
 
16.
Edukacja
ZPORR
Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym2006/2007
442 996
300 528
 
17.
Edukacja
ZPORR
Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez stypendia dla studentów w roku akademickim 2006/2007
171 315
128 486
 
18.
Edukacja
ZPORR
Podniesienie znajomości języka obcego w grupie pracowników administracji samorządowej w Powiecie Radomskim
158 284
158 284
 
19.
Edukacja
SPO RZL
Szkoła równych szans – programy edukacyjne szkół w województwie mazowieckim
84 638
84 638
W partnerstwie
20.
Edukacja
SPO RZL
Szkoła równych szans – programy edukacyjne szkół w województwie mazowieckim
62 693
62 693
W partnerstwie
21.
Edukacja
SPO RZL
Szkoła równych szans – programy edukacyjne szkół w województwie mazowieckim
95 372
95 372
W partnerstwie
22.
Zdrowie
ZPORR
Podniesienie standardów ratownictwa medycznego w Powiecie Radomskim poprzez zakup specjalistycznego ambulansu dla SPZZOZ w Pionkach
282 070
200 975
 
Okres programowania 2007-2013
1.
Drogi
RPO
Przebudowa drogi powiatowej nr 3336 W Wieniawa – Przytyk – Jedlińsk w miejscowości Wólka Domaniowska
2 011 192
1 487 806
 
2.
 
 
Drogi
RPO
Przebudowa drogi powiatowej nr 3553 W granica woj. – Jasieniec Iłżecki Górny - Pastwiska
3 167 183
1 924 003
 
3.
Drogi
RPO
Przebudowa drogi powiatowej nr 3528 W Kiedrzyń - Radom
2 661 102
1 951 746
 
4.
Drogi
RPO
Przebudowa drogi powiatowej nr 3523 W Jedlnia – Sokoły - Pionki
3 400 832
2 316 847
 
5.
Drogi
RPO
Przebudowa układu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 3506  W Jankowice - Gulin - Zakrzew i 3509 W
3 809 776
2  855 082
 
6.
Drogi
RPO
Przebud. drogi pow. nr 3509 W Gulin – Wsola – Wojciechów od drogi krajowej nr 7 do miejscowości Wojciechów
3 857 488
2 886 753
 
7.
Straż pożarna
RPO
Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla potrzeb Komendy
Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu w celu zwiększenia skuteczności działań ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń naturalnych na terenie południowego Mazowsza
3 966 000
3 371 100
W partnerstwie z Gminą Miasta Radom, KW PSP i Gminą Przytyk.
8.
Administracja samorządowa
RPO
Projekt EA – Rozwój Elektronicznej Administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa
-
137 000
W partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego i innymi j.s.t. Wartość dofinansowania
na lata 2009-2012 przybliżona. Wartość projektu dla Mazowsza – 60 mln zł
9.
Administracja samorządowa
RPO
Projekt BW – Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu
-
3 700 000
W partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego, wartość dofinansow.
na lata 2009-2012 przybliżona. Wartość projektu dla Mazowsza 180 mln zł.
10.
Rynek Pracy
POKL
Inicjatywa
28 019 636
23 768 683
Wartość projektu i dofinansowania dot. łącznie lat 2008-2009
11.
Rynek Pracy
POKL
Profesjonalni
730 301
620 755
 
12.
Rynek Pracy
POKL
Profesjonalny urząd
1 200 000
1 020 000
 
13.
Rynek Pracy
POKL
Aktywni na rynku pracy
127 240
127 240
Projekt realizowany 01.04.2010 -28.02.2011
14.
Pomoc społeczna
POKL
Dajmy szansę
856 334
766 418
 
15.
Edukacja
POKL
Kursy zielonym światłem dla rynku pracy
173 060
173 060
 
16.
Edukacja
POKL
Wszystko jest trudne dopóki nie staje się proste
162 645
139 905
 
17.
Edukacja
POKL
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z zakresu języka angielskiego i matematyki w ZSP w Wierzbicy
86 760
86 760
 
18.
Edukacja
POKL
CKU szansą dla dorosłych
332 300
332 300
 
19.
Edukacja
POKL
ZSP w Iłży da Ci atrakcyjny zawód i klucz do startu życiowego
140 447
121 975
 
 
 
 
20.
Edukacja
POKL
Poprzez kursy spawania do
zawodu i pracy
49 775
49 775
 
 
21.
Edukacja
POKL
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z zakresu języka polskiego, języka angielskiego, języka niemieckiego i matematyki w ZSP w Przytyku
135 981
131 781
 
22.
Edukacja
POKL
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i dodatkowe zajęcia pozalekcyjne w LO w Iłży
233 937
226 737
 
RAZEM
48 projektów
103 293 227
81 470 160
 
 

Stopka strony

Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu (48) 36 55 801 wew. 117, 152, 153
ul. Domagalskiego 7, 26-600 Radom, tel./fax: (48) 36 55 801, 36 55 807, e–mail: powiat@radompowiat.pl
Odwiedziło nas 5730 osób
Copyright © 2009 - Starostwo Powiatowe w Radomiu