Starostwo Powiatowe w Radomiu, Powiat Radomski

Animacja

Kalendarz, imieniny

Dziś jest: 27 Lutego 2017, imieniny: Anastazji, Gabriela, Gabrieli

Szybkie linki

Nawigacja

Menu

Banery

Treść strony

Zbigniew Belowski
PRODUKT KULTURALNO TURYSTYCZNY PUSZCZY KOZIENICKIEJ
Projekt Grupy Partnerskiej „ Partnerstwo Puszczy Kozienickiej LOKOMOTYWA”
jako część składowa Bursztynowego Szlaku (Amber Trail Greenway) w ramach Programu Zielone Szlaki GREENWAYS

Punktem wyjścia tworzenia powyższego projektu był pomysł Prezesa Fundacji Kolei Wąskotorowych Pawła Szweda i ówczesnego Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach Zbigniewa Belowskiego pn. „Pionkowska Kolej Wąskotorowa”. Głównym jego założeniem było stworzenie na bazie starej parowozowni, po dawnej kolei leśnej, Skansenu Leśnej Kolei Wąskotorowej oraz całkowita odbudowa nieistniejącej linii kolejowej wąskotorowej na trasie baza - rezerwat Królewskie Źródła o długości ok. 5 km. 19 listopada 2003 roku z inicjatywy wyżej wymienionych odbyło się spotkanie zainteresowanych ewentualnym udziałem w projekcie. Przedstawicieli władz wojewódzkich i powiatowych, samorządów, instytucji i organizacji społecznych z terenu Miasta Pionki, Gminy Pionki, Gminy Garbatka - Letnisko oraz Gminy i Miasta Kozienice a także reprezentantów Lasów Państwowych.

Pomysł zaaprobowano, uczewstnicy spotkania zadeklarowali chęć współpracy oraz zgłosili formalne deklaracje uczestnictwa w charakterze partnerów projektu. Przedstawiciele Garbatki i Kozienic zadeklarowali chęć udziału w momencie wydłużenia linii kolejowej- turystycznej do Garbatki - Letnisko. Program projektu został poszerzony do rozmiarów projektu strukturalnego, to znaczy takiego, który w środowisku o dużym stopniu bezrobocia może zmienić strukturę zatrudnienia poprzez stworzenie tzw. zielonych miejsc pracy i wypromować turystycznie atrakcyjny region położony w odległości 100 km od Warszawy, Lublina, Kielc i 25 km od Radomia.

W styczniu 2005 roku odbyło się spotkanie założycielskie Grupy Partnerskiej Parterstwo Puszczy Kozienickiej LOKOMOTYWA. Wśród założycieli znaleźli się przedstawiciele samorządów, organizacji pozarządowych oraz biznesu z terenu gmin Pionki, Garbatka - Letnisko i Kozienice. Przedsięwzięciem zainteresowane są następne gminy i powiaty południowego Mazowsza.

Grupa Partnerska LOKOMOTYWA jest członkiem Krajowej Sieci Grup Partnerskich Na Rzecz Rozwoju Zrównoważonego. Krajowym koordynatorem sieci jest Fundacja Partnerstwo dla Środowiska z Krakowa, członek międzynarodowego Konsorcjum „Environmental Partnership for Sustainable Development”, działającego na rzecz zrównoważonego rozwoju w Polsce, Republice Czeskiej, na Słowacji, Węgrzech, w Rumunii i Bułgarii. Fundacja Partnerstwo dla Środowiska prowadzi wiele programów dla Grup Partnerskich. Są to np.:

Grupy Partnerskie na Rzecz rozwoju Zrównoważonego / na Mazowszu istnieją dwie GP w tym jedna to Grupa Partnerska „Partnerstwo Puszczy Kozienickiej LOKOMOTYWA”/.Grupy Partnerskie jako nowoczesna formuła samoorganizacji społecznej na szczeblu lokalnym to praktyczna realizacja jednej z podstawowych zasad polityki unijnej, zasady partnerstwa.

Ekomuzea –pomoc w tworzeniu lokalnych i regionalnych ekomuzeów, które służą ochronie, zachowaniu i żywej prezentacji dziedzictwa oraz kreowaniu atrakcyjnego, kompleksowego produktu turystycznego

Zielone Szlaki Greenways – wspieranie ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz rozwoju lokalnego poprzez turystykę przyjazną dla środowiska, promocję lokalnych produktów oraz inicjatywy społeczne.

Szlak Bursztynowy-Przyroda, Tradycja i Ludzie - stworzenie europejskiej trasy dziedzictwa opartej o międzynarodowy szlak rowerowy i wodny oraz regionalne pętle turystyczne eksponujące unikalne wartości zakątków Bursztynowego Szlaku, ich przyrodę, tradycje, lokalną kuchnię, rzemiosło, sztukę, imprezy i jarmarki. Trasa szlaku biegnie od Adriatyku do Bałtyku. W Polsce istnieje odcinek od granicy ze Słowacją do Krakowa. Dalszy odcinek do Lipska prowadzi Grupa Partnerska „Krzemienny Krąg” z Ostrowca Św. Odcinek do Góry Kalwarii przejmuje Grupa Partnerska „Lokomotywa” z zamiarem tworzenia lokalnej pętli w Puszczy Kozienickiej. Następny odcinek Szlaku przejmuje GP „Cudu nad Wisłą” z Zielonki.

Projekt GP LOKOMOTYWA opisywany poniżej stanie się częścią składową Bursztynowego Szlaku w widłach Wisły i Pilicy.

Oto jego podstawowe założenia:

A. Odbudowa kolei wąskotorowej na trasie Pionki- „Królewskie Źródła” (I etap) - Garbatka Letnisko (II etap)

1. Skansen Leśnej Kolei Wąskotorowej – baza przekazana przez Lasy Państwowe w użytkowanie Fundacji - początek trasy kolejki (projekt sukcesywnie i konsekwentnie realizowany przez Fundację Polskich Kolei Wąskotorowych)

2. Pracownia modelarska przy Skansenie (projekt w realizacji)

3. Park dzikich zwierząt- (projekt zamierzony Nadleśnictwo „Kozienice”)

4. Arboretum Puszczy Kozienickiej ( projekt realizowany Przez Nadleśnictwo „Kozienice”

5. Rezerwat ”Brzeźniczka” rezerwat- (projekt zrealizowany przez Kozienicki Park Krajobrazowy i Nadleśnictwo „Kozienice” w Pionkach)

6. Leśniczówka Kociołki- rozbudowa bazy hotelowej i gastronomicznej w oparciu o istniejący obiekt –III przystanek kolejki

7. ”Królewskie Źródła” obok leśniczówki- trasa spacerowa specjalna, platformy widokowe, żeremia bobrowe (projekt zrealizowany przez Nadleśnictwa Kozienice i Zwoleń oraz KPK z finansowym wsparciem fundacji holenderskiej)

8. ”Krępiec” rezerwat (projekt zrealizowany – nadleśnictwa i KPK) IV przystanek kolejki (projekt zamierzony)

9. Garbatka-Letnisko V końcowy przystanek kolejki.

10. Projekt rozwoju turystycznego gminy Garbatka – Letnisko spójny z projektem Produkt Kulturalno-Turystyczny Puszczy Kozienickiej, realizowany przez samorząd gminy.

11. Projekt rozwoju turystycznego miasta Pionki spójny z projektem jw. (m.in. odbudowa tzw. Stawu Dolnego – wodnej bazy turystyczno – rekreacyjnej, taras widokowy na wieży kościoła pw. św. Barbary w Pionkach z widokiem na Puszczę) .

12. Projekt rozwoju i promocji Miasta i Gminy Kozienice ( stadnina koni, wiele atrakcji w tym projekt wodnego połączenia Kozienice – Kazimierz Dolny nad Wisłą za pomocą statków wycieczkowych oraz pętla kajakowa wokół miasta Kozienice przez Jezioro Kozienickie, Jezioro Opatkowickie i rzeki Chartówkę i Zagożdżonkę) projekt realizowany przez samorząd gminy, miasta i powiatu.

13. Projekt „ Trasy rowerowe Puszczy Kozienickiej” (projekt zrealizowany przez Kozienicki Park Krajobrazowy)

14. Survivalowe - dostępne dla kajakarzy zorganizowanych – spływy kajakowe rzeką Zagożdżonką z Pionek do Kozienic i dalej do Wisły.

15. Projekt” Szlaki biegowe narciarskie Puszczy Kozienickiej i szlaki kuligowe” (projekt zamierzony do realizaji w 2007r.)

16. Turystyczne szlaki piesze po Puszczy Kozienickiej (projekt zrealizowany przez PTTK)

17. Projekt WIEŻA taras widokowy na wieży kościoła św. Barbary w Pionkach i muzeum historii miasta i parafii ( projekt w końcowej fazie realizacji – termin udostępnienia wiosna 2007 realizacja Parafia )

18. Program rozwoju turystyki gminy Jedlnia Letnisko .

B. System ReGeo – międzynarodowy projekt pilotażowy austriacko- niemiecko- polsko- czeski informacji turystycznej i gospodarczej o terenie Puszczy Kozienickiej za pośrednictwem drogi elektronicznej (projekt o wysokim stopniu zaawansowania technologicznego w końcowej fazie realizacji).

C. Projekt „Trasa kolei wąskotorowej jako „hot line”. Stałe połączenie internetowe. Projekt zaawansowany technologicznie (projekt zamierzony).

Realizacja projektu dokonuje się poprzez projekty indywidualne Partnerów jak też inicjatywy wspólne. GP Lokomotywa ma charakter otwarty i oczekuje na następnych Partnerów.

„Produkt Kulturalno - Turystyczny Puszczy Kozienickiej” realizowany przez Grupę Partnerską „ Partnerstwo Puszczy Kozienickiej LOKOMOTYWA” został włączony w całości w Projekt Fundacji Partnerstwo dla Środowiska – Bursztynowy Szlak, a w konsekwencji w sieć GREENWAYS w Europie Środkowo-Wschodniej. Bursztynowy Szlak Greenways został wpisany w Strategię Rozwoju Mazowsza na lata 2007-2013 jako jeden z ważnych priorytetów. Wszystkie informacje na stronie www.epce.org.pl oraz www.greenways.pl i www.szlakbursztynowy.pl .

Szlak Bursztynowy w Polsce liczy już 240 km od granicy ze Słowacją do Krakowa. Jest w pełni oznakowany, posiada własne wydawnictwa i sprawdzony system logistyczny. Drugi jego etap realizowany jest od Krakowa do Lipska przez Grupę Partnerską „Krzemienny Krąg”

Grupa Partnerska „Lokomotywa” przejmuje trasę od Lipska do Góry Kalwarii.

Proponowana na tym odcinku trasa osi głównej Szlaku to:

Lipsko – Sycyna – Zwoleń – Czarnolas (boczna odnoga do Gniewoszowa, Sieciechowa i Opactwa) - Policzna- Garbatka Letnisko – Pionki – Puszcza Kozienicka i lokalizacja pętli turystycznej „Produkt Kulturalno Turystyczny Puszczy Kozienickiej obejmującej obszar gmin Pionki, Jedlnia Letnisko, Jastrzębia) - Kozienice – Magnuszew - Warka- Mniszew – Góra Kalwaria.

W związku z tym, że pominięte zostały bardzo atrakcyjne tereny południowej części ziemi radomskiej, istnieje możliwość przeprowadzenia drugiej nitki, a mianowicie:

Lipsko - Iłża - Szydłowiec – Przysucha - dolina rzeki Pilica – Warka - Góra Kalwaria. Ten wariant jest na razie w sferze pomysłów, lecz ma ogromne szanse powodzenia. Zależy to głównie od samorządów, organizacji pozarządowych i lokalnego biznesu.

Ten całościowy, spójny i świadomie realizowany projekt to znakomita alternatywa ożywienia gospodarczego regionu, rozbudowy infrastruktury turystycznej, poszerzenie nowych możliwości zatrudnienia i samozatrudnienia oraz szeroko rozumianej promocji tego obszaru na zewnątrz poprzez włączenie się w system międzynarodowej promocji Polskiej Organizacji Turystycznej jako Lokalnej Organizacji Turystycznej W widłach Wisły i Pilicy skupiającej samorządy powiatów radomskiego, kozienickiego, zwoleńskiego, lipskiego, szydłowieckiego, przysuskiego, białobrzeskiego i grójeckiego oraz organizacje pozarządowe i biznes z tego obszaru.

Wsparcie dla tego typu projektów o znacznym zasięgu obszarowym gwarantują Programy Operacyjne na szczeblu krajowym i województw samorządowych oraz samorządów lokalnych. Umocowanie turystyki i rekreacji wśród priorytetów rozwojowych to szansa, której nie wolno nie wykorzystać.

Środki na międzynarodową promocję gotowych produktów turystyczno - rekreacyjnych za granicami kraju proponowane przez Polską Organizację Turystyczną czy też Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości z Europejskiego Funduszu Społecznego. Znaczne środki przeznacza również na terenach Fundacja Partnerstwo dla Środowiska jako regranting z wielu konsorcjów i fundacji korporacyjnych na inicjatywy społeczne na Bursztynowym Szlaku.

Grupa Partnerska Partnerstwo Puszczy Kozienickiej LOKOMOTYWA prowadzić będzie z upoważnienia Fundacji Partnerstwo dla Środowiska - koordynatora krajowego Bursztynowego Szlaku - koordynację tworzenia części szlaku w widłach Wisły i Pilicy.

Zamiarem naszym jest przekształcenie się w Fundację Puszczy Kozienickiej LOKOMOTYWA. Naszym marzeniem jest pozyskanie jak największej liczby Partnerów, którym leży na sercu zrównoważony rozwój naszego regionu.

Opracował: Zbigniew Belowski

Prezes Zarządu

Grupy Partnerskiej „Partnerstwo Puszczy Kozienickiej LOKOMOTYWA

Kontakt. 601800997 zbigniew.belowski@wp.pl www.lokomotywa.pionki.info

Stopka strony

Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu (48) 36 55 801 wew. 117, 152, 153
ul. Domagalskiego 7, 26-600 Radom, tel./fax: (48) 36 55 801, 36 55 807, e–mail: powiat@radompowiat.pl
Odwiedziło nas 5169 osób
Copyright © 2009 - Starostwo Powiatowe w Radomiu