Aktualności 2017

Breadcrumbs

Treść strony

 • koniec roku szkolnego

Drodzy uczniowie!

Świadectwa, które dziś otrzymaliście, to nie tylko arkusz papieru na którym wypisano stopnie, to przede wszystkim ocena Waszej pracy i postawy, jaką prezentowaliście w ciągu całego roku. Jedni z Was są dumni i szczęśliwi z wyników, jakie osiągnęli, inni już wiedzą, że w przyszłości będzie się trzeba bardziej postarać i więcej popracować.  W dniu zakończenia roku szkolnego nie musicie jednak o tym myśleć. Zasłużyliście na wypoczynek i pełny relaks. Życzę Wam, aby każdy dzień wakacji był ciekawy, atrakcyjny, a zwłaszcza bezpieczny.

Życzenia przekazuję również Rodzicom uczniów. Niech osiągane przez Wasze dzieci wyniki w nauce oraz efekty procesu dydaktyczno – wychowawczego będą powodem do dumy i zadowolenia.

Szczególne podziękowania za trudną i odpowiedzialną pracę oraz za wzorowe wypełnianie ważnej roli w procesie wychowania młodzieży kieruję także do grona pedagogicznego.

                                                                                                                                                                                  Starosta Radomski

                                                                                                                                                                                  Mirosław Ślifirczyk

REGULAMIN

X MISTRZOSTW MIESZKAŃCÓW ZIEMI RADOMSKIEJ w PIŁCE PLAŻOWEJ

KOBIET I MĘŻCZYZN o Puchar Starosty Radomskiego

IMPREZA TOWARZYSZĄCA – Przeciąganie liny przez 5-cio osobowe zespoły mężczyzn.

 UWAGA !!! – prawo startu mają tylko mężczyźni pełnoletni.

Nabór zespołów w czasie FESTYNU około godz. 1700

1.   Cel:

-         upowszechnianie aktywnych form wypoczynku,

-         popularyzacja gry w plażową piłkę siatkową,

-         wyłonienie mistrzów regionu radomskiego na 2017 r.

2. Organizatorzy:

-         Starostwo Powiatowe w Radomiu,

-         Agencja Artystyczna AD - ART Radom

-         Samorządy gmin i powiatów, szkoły , kluby, sponsorzy i działacze.

3.     Termin i miejsce:

      - 2 lipca 2017 r. (niedziela), rozpoczęcie turnieju godz. 900,

 - plaża nad ZALEWEM DOMANIOWSKIM w Wólce Domaniowskiej.

4.     Uczestnictwo:

- Dziewczęta/kobiety i chłopcy/mężczyźni ur. 1999 i starsi/sze, udział osób poniżej 18 roku życia za pisemną zgodą rodziców, mieszkańcy regionu radomskiego oraz inni zaproszeni do udziału w Mistrzostwach.

5. Zgłoszenia:

- Zgłoszenia w terminie do 30 czerwca 2017 r. przyjmuje Ryszard Kosiec k. 692010664  

Ilość zespołów biorących udział w Mistrzostwach jest ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń.

- Miasto/gminę może reprezentować tylko maksymalnie dwie drużyny kobiet i dwa zespoły mężczyzn (wskazane eliminacje wewnątrzgminne).

5.     Koszty:

- Koszty organizacyjne i posiłku regeneracyjnego pokrywa organizator,

- Koszty uczestnictwa zainteresowane zespoły lub jednostki delegujące,

- Uwaga! Wpisowe w wysokości 20 zł. od zespołu mężczyzn za pokwitowaniem będzie pobierane w dniu zawodów. Zespoły Pań zwolnione z wpłat wpisowego.

4. Sprawy Organizacyjne:

     - Mecze rozgrywane będą zgodnie z przepisami P Z P S, system rozgrywek określi organizator – przy 16 zespołach „brazylijski”.

     - Zawodnicy za miejsc I – III otrzymują, dyplomy, medale i puchary (po dwa na 

       zespół) oraz w przypadku pozyskania sponsorów nagrody rzeczowe.

      - Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki kradzieży,

      uszkodzenia sprzętu i odzieży.

-         Uczestnicy winni posiadać zgodę lekarza na udział w zawodach,

ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, dokument stwierdzający   tożsamość oraz odpowiedni strój sportowy.

     - Organizator Turnieju zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie.

 

 

drukuj ()

 • XIV Rowerowy Zlot Gwieździsty

Na rowerach do Domaniowa

Gwieździsty Zlot Rowerowy już na stałe wpisał się w kalendarz wydarzeń sportowo- rekreacyjnych Powiatu Radomskiego.

 • Rostrzygnięcie VIII edycji konkursu „Historia...

Rozstrzygnięto VIII edycję konkursu „Historia Multimedialnie”.

W Międzypowiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu z siedzibą w Iłży odbyło się uroczyste zakończenie VIII edycji konkursu historycznego „Historia multimedialnie”.

 • Rodzinnie na pikniku

Rodzinnie na pikniku

W Nadleśnictwie Kozienice odbył się III Piknik Rodzinny Szkoły Specjalnej funkcjonującej przy Zespole Szkół im. Jędrzeja Śniadeckiego w Pionkach.

 • VIII Konkurs Nasza Mała Ojczyzna - Pionki i Powiat Radomski

Nagrodzili najlepszych

W Pionkowskim Centrum Aktywności Lokalnej odbył się finał VIII edycji Konkursu „Nasza mała ojczyzna – Pionki i powiat radomski” pod patronatem starosty radomskiego Mirosława Ślifirczyka oraz burmistrza miasta Pionki Romualda Zawodnika.

Kolejny etap konkursów...

8 czerwca br. odbyły się posiedzenia Komisji Konkursowych do przeprowadzenia konkursów na stanowiska dyrektorów: w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach oraz w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej – Szpital w Iłży.

 • Obóz sprawnościowy w Ostródzie 2017

Sprawdzali swoją sprawność

Jak co roku, uczniowie klas mundurowych z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chwałowicach wzięli udział w letnim obozie kondycyjno-sprawnościowym. Tym razem, wraz z opiekunami: dyrektorem Markiem Gierasińskim oraz Andrzejem Męciwodą, pojechali do  Ostródy na  II Ogólnopolski Piknik Proobronny Klas Mundurowych.

 • Laureaci konkursu plastycznego 2017

Nagrodzeni w konkursie plastycznym

Bezpiecznie na wsi  to podstawa–środki chemiczne to nie zabawa – to hasło siódmej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego, którego podsumowanie odbyło się w Placówce Terenowej KRUS w Radomiu .

Konkurs promuje pozytywne zachowania związane z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego oraz popularyzuje wykaz czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej lat 16 – powiedziała kierownik Placówki Terenowej KRUS w Radomiu Monika Pachniewska.

W tegorocznej edycji wzięło udział 38 szkół podstawowych. Spośród 326 nadesłanych prac, jury wyłoniło zwycięzców. Prace oceniane były w dwóch grupach wiekowych: klasy 0-III oraz IV-VI.

W młodszej grupie I miejsce zdobył Oskar Banasiak z PSP w Makowie. Drugie miejsce przyznano Jakubowi  Drabikowi z PSP w Mniszku, trzecie zdobyła Aleksandra Kiepiela z PSP w Jedlińsku. Wyróżnienia zdobyli: Karol Wojciechowski z PSP w Woli Lipienieckiej, Cezary Cielniak z PSP w Wierzchowinach, Miłosz Brzeźniak z PSP w Mniszku, Oliwia Słomczyńska z PSP w Chomentowie Puszcz, Kacper Prasek z PSP w Mazowszanach, Ilona Pacocha z PSP w Zakrzewie oraz Weronika Morawska z  PSP w Jedlińsku.

Wśród uczniów  klas 4-6 trzy pierwsze miejsca otrzymali odpowiednio Wiktoria Bukalska  z PSP w Kłonówku Kolonii, Wiktoria Pardela z PSP w Chomentowie Puszcz, Karolina Białecka z PSP w Zakrzewie. Komisja konkursowa wyróżniła: Jakuba Kozłowskiego z PSP w Woli Taczowskiej, Kamila Kozerę z PSP w Zakrzewie, Magdalenę Bratos z PSP we Wrzeszczowie, Natalię Kozerę z PSP w Seredzicach, Sandrę Kuc z PSP w Pakosławiu oraz Dawida Smagowskiego z PSP we Wrzosie.

Uczestnicy wykazali się wiedzą, pomysłowością i różnorodnymi technikami przekazu. Laureaci otrzymali dyplomy oraz nagrody ufundowane m.in. przez starostę radomskiego Mirosława Ślifirczyka, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz Państwową Inspekcję Pracy.

 • Konkurs o szkodliwym działaniu uzależnień wśród dzieci i...

Wiedzą wszystko o uzależnieniach

Do konkursu wiedzy o szkodliwym działaniu uzależnień wśród dzieci i młodzieży w gminie Jastrzębia przystąpiło 333 uczniów. Do IV etapu konkursu awansowało 48.

 • Zarząd z mocnym poparciem

Zarząd z mocnym poparciem

Zarząd powiatu radomskiego dostał absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2016. Podczas poniedziałkowej sesji poparcia zarządowi udzieliło 18 radnych.

 • XXXI Dni Leśmianowskie

Leśmian wiecznie żywy

Za nami XXXI Dni Leśmianowskie. Podczas trzech dni festiwalu mieliśmy okazję obserwować występy zespołów poezji śpiewanej, grup teatralnych oraz podziwiać prace artystów plastyków, którzy licznie przybyli na Iłżeckie obchody.

 • Finał konkursu o uzaleznianiach - Gózd 2017

Młodzież nieuzależniona

W Zespole Szkół w Goździe odbył się finał powiatowo - gminnego konkursu wiedzy  o szkodliwym  działaniu narkotyków,  alkoholu, nikotyny,  tzw. „dopalaczy”  oraz  o  niebezpieczeństwie wirusa  HIV  i  choroby  AIDS  wśród  młodzieży.

 • Targi Pracy w Pionkach 2017

Targi z dobrymi efektami

Grupa  bezrobotnych, głównie z miasta i gminy Pionki, i ponad 500 ofert, prawie ze wszystkich sektorów gospodarki… Można więc było porozmawiać lub umówić się na rozmowę z przedstawicielami 34 pracodawców, którzy te propozycje przygotowali. I, trzeba przyznać, szukający propozycji zatrudnienia – a było ich na kolejnych Targach Pracy w Pionkach co najmniej kilkuset – skwapliwie z tej możliwości korzystali. Stąd, kolejki do niektórych stanowisk były szczególnie długie. Oferty pracy zaprezentowali m.in.: Soudal, PPUH Trak, Iron Mountain, Straż Miejska w Warszawie, Bato, Polmedica24 Care, ITS Science czy Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjno Ciepłownicze w Pionkach.

 • Laureatki konkursu, z prawej Iza Ogonek

Iza Ogonek, uczennica klasy II Liceum Ogólnokształcącego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chwałowicach wie wszystko o Senacie RP . Udowodniła to zwyciężając w konkursie „Postaw na Senat”. W pierwszej szóstce laureatów znalazły się także Sandra Dudek  i  Emilia Siwierska z klasy I lo.

Galeria zdjęć

 • konkurs Postaw na Senat
 • Fot. Iza Ogonek z prawej
 • Mistrzostwa Polski Kadetów, Juniorów i Seniorów w...

Mistrzostwa z sukcesami

Pięć tytułów mistrza Polski kickboxingu, w tym podwójny Patryka Banaszka, tytuł najlepszego seniora dla Michała Borkowskiego i tytuł najlepszego kadeta starszego w formule pointfighting dla Jakuba Grzywacza to najnowsze wspaniałe osiągnięcia zawodników Klubu Sportowego Centrum Tang Soo Do Pionki.

 • „Słowo i piosenka”.

Słowo i piosenka w Iłży

Jak co roku, w iłżeckim domu kultury odbył się festiwal artystyczny dla dzieci i młodzieży „Słowo i piosenka”.

 • Dzień otwarty w Chwałowicach

Dzień otwarty w Chwałowicach

W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chwałowicach odbył się dzień otwarty.

 • zawody

Sprawni jak żołnierze 2017

40. jubileuszowe powiatowe zawody sportowo-obronne „Sprawni jak żołnierze-2017”odbyły się Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chwałowicach.

 • I miejsce Wiktoria BUKALSKA, PSP Kłonówek Kolonia
  I miejsce Wiktoria BUKALSKA, PSP Kłonówek Kolonia

Wybrano najlepsze prace

Bezpiecznie na wsi to podstawa – środki chemiczne to nie zabawa! - pod takim hasłem odbył się powiatowy etap VII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego. Spośród 329 prac wyłoniono zwycięzców.

 • Obczody uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Deszczowe obchody 3 Maja

Jak co roku, mieszkańcy powiatu radomskiego uczcili rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

 • Turniej wiedzy o powiecie radomskim - finał 2017 r.

Znają powiat od podszewki

Wielkie emocje towarzyszyły finalistom Turnieju Wiedzy o Powiecie Radomskim, który odbył się w Publicznym Gimnazjum Gminnym w Iłży.

 • Festiwal Czarnego Krążka

Czarny Krążek wraca do łask

Po raz drugi w Centrum Aktywności Lokalnej  w Pionkach odbył się Festiwal Piosenki z Czarnego Krążka. W eliminacjach zaprezentowali się wykonawcy w 4 kategoriach: uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz dorośli.

 • Konkurs recytatorski, fot.1

W lirycznym nastroju

Miłośnicy poezji z regionu radomskiego licznie przybyli na eliminacje rejonowe 62. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, XXXIV Małego Konkursu Recytatorskiego i 40. Konkursu Recytatorskiego „Warszawska Syrenka”, które odbyły się w Radomskim Klubie Środowisk Twórczych i Galerii „Łaźnia”.

 • Kiermasz Wielkanocny 2017 r.

Wielkanocny kiermasz za nami

Po raz kolejny w starostwie odbył się wielkanocny kiermasz ozdób świątecznych wykonanych przez uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Pionkach, w Młodocinie Większym, w Jedlance Starej oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Jedlance.

 • Otwarcie drogi Sucha - Męciszów

Nowa droga z Suchej do Męciszowa

Kierowcy już mogą jeździć drogą powiatową Sucha - Męciszów. Przebudowa obejmowała nałożenie nowej nawierzchni asfaltowej, poszerzenie jezdni, budowę chodników i zatoki autobusowej oraz odwodnienie.

 • Badania na ostoporoze

Profilaktyka ważna sprawa

Mobilne Centrum Diagnostyki Osteoporozy zawitało do Starostwa Powiatowego w Radomiu. Badaniu poddało się 42 pracowników urzędu.

 • eliminacje do 50 turnieju wiedzy pożarniczej 2017
  eliminacje do 50 turnieju wiedzy pożarniczej 2017

Medal dla seniora, nagrody dla młodzieży

W Leśnym Ośrodku Edukacyjnym im. red. A. Zalewskiego w Jedlni-Letnisko odbyły się eliminacje do XL Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej dla uczniów i młodzieży z terenu powiatu radomskiego oraz Radomia.

 • Sesja Rady Powiatu 30.03.2017r.

NIE dla połączenia szpitali

Po gorącej dyskusji, trwającej prawie 6 godzin, radni Powiatu Radomskiego zdecydowali, że  szpitale w Pionkach i Iłży nie będą połączone w jedną placówkę medyczną. W głosowaniu imiennym, przy obecności 27 radnych,14 było przeciw, a 13 za propozycją Zarządu Powiatu.

 • XXIV Międzynarodowych Mistrzostwach Polski Taekwondo

Udane Mistrzostwa Taekwondo

8 tytułów mistrza Polski wywalczyli  zawodnicy pionkowskiego Klubu Sportowego Centrum Tang Soo Do w XXIV Międzynarodowych Mistrzostwach Polski Taekwondo, które odbyły się w miniony weekend w Krakowie.

 • Szkolenie z zarządzania kryzysowego

Przygotowani na zagrożenia

Ćwiczenia powiatowo-obronne powiatu radomskiego, ostrzeganie ludności przed zagrożeniami, walka z przestępczością gospodarczą czy stopnie alarmowe to główne tematy szkolenia z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego przedstawicieli  urzędów miast i gmin.

 • statuetka perła powiatu

Perła Powiatu na szóstkę

W miniony piątek już po raz szósty statuetkami „Perły Powiatu”  zostali uhonorowani najlepsi przedsiębiorcy oraz rolnicy z terenu powiatu radomskiego.

Podczas uroczystej Gali w Zespole Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga w Radomiu rozstrzygnięto Konkurs Gospodarczy Starosty Radomskiego  „Perła Powiatu”.

 • Judo Kowala - zawody
  Judo Kowala - zawody

Sukcesy judoków z Kowali

Zawodnicy Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego Judo Kowala pojechali do Gmunden w Austrii na podbój europejskich mat. Wystartowali w  zaliczanym do rankingu do European Judo Union turnieju Austrian Cup 2017.

 • Stypendia starosty, 1

Stypendia starosty wręczone

38 najzdolniejszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych otrzymało stypendia starosty radomskiego.

Wyróżnienia przyznawane są raz w semestrze uczniom szkół podległych powiatowi za najlepsze osiągnięcia w nauce i bardzo dobre wyniki sportowe.

 • Kusaki 2017 r.

Kat wykonał wyrok

W Jedlińsku ścięto Śmierć. Wcześniej jednak, jak co roku, uformował się pochód przebierańców. Na jego czele szedł Rak, symbol Jedlińska. Zaraz za nim strażacka orkiestra dęta i historyczne postacie: Kat, Wójt Pardoła, który w samo południe przejął klucze do miasta z rąk wójta Wojciecha Walczaka, Burmistrz, Mieszczanie, Policjant, Młoda Para, dalej Diabły, Niedźwiedź, Cyganka, Kominiarz.

Zarząd Powiatu Radomskiego zajął stanowisko w sprawie restrukturyzacji szpitali w Iłży i Pionkach. Oto jego treść:

Radom, 6 lutego 2017 r.

Stanowisko Zarządu Powiatu Radomskiego w sprawie restrukturyzacji szpitali

Zarząd Powiatu Radomskiego analizując program restrukturyzacyjny, opracowany przez Med-Consulting Andrzej Krupa, dotyczący Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach i Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej – Szpital w Iłży, uznał za zasadną propozycję, zawartą w w/w programie, połączenia obydwu podmiotów leczniczych w jeden z utrzymaniem świadczeń w dwóch lokalizacjach.

 • Bezpieczne Gospodarswo Rolne 2017

Uwaga konkursy!!! /23.02.2017 r./

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłosiła dwa konkursy. Pierwszy to XV edycja Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne organizowanego w celu promocji zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych. Mogą w nim brać udział osoby pełnoletnie prowadzące produkcyjną działalność rolniczą, ubezpieczone w KRUS.Konkurs przebiegać będzie w trzech etapach: regionalnym, wojewódzkim i centralnym.

 • Jadą do Grecji

Sukcesy uczniów Zielonego /13.02.2017r./

W marcu 2017 r. uczniowie z klas o kierunku technik informatyk z Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach wezmą udział w zagranicznym stażu zawodowym w Grecji w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowanego w ramach programu Erasmus.

 • Wojsko wzywa 2017

Wojsko wzywa /09.02.2017 r./

Rozpoczęła się kolejna, coroczna kwalifikacja wojskowa w powiecie radomskim. Podlegają jej mężczyźni  urodzeni  w 1998 r. oraz w latach 1993-1997, nieposiadający  kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, a także  urodzeni w latach 1996-1997, uznani przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolnych do czynnej służby wojskowej.

 

 • VIII Gala Mistrzów Sportu Powiatu Radomskiego 2017

VIII Gala Mistrzów Sportu Powiatu Radomskiego /27.01.2017 r./

Sala koncertowa Zespołu Szkół Muzycznych w Radomiu wypełniła się po brzegi młodymi sportowcami i ich rodzicami, działaczami, władzami samorządowymi oraz nimi – gwiazdami sportu, wśród których największą i to nie tylko z uwagi na posturę był dwukrotny złoty medalista Igrzysk Olimpijskich Tomasz Majewski.

 • Dzielnicowy roku 2017r.

Najlepsi dzielnicowi /24.01.2017 r./

Starszy sierżant Łukasz Adamczyk z Komisariatu Policji III w Radomiu zdobył pierwsze miejsce w VIII edycji konkursu „Najpopularniejszy Dzielnicowy Roku 2016" organizowanego przez Komendę Miejską Policji w Radomiu wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Radomiu.

 • spotkanie z dziennikarzami

Dziennikarskie warsztaty w starostwie /19.01.2017 r./

Czym zajmuje się samorząd Powiatu Radomskiego? Czy na sesji Rady Powiatu można znaleźć ciekawy temat na artykuł? Z kim przeprowadzić wywiad? Kto najlepiej odpowie na pytanie skierowane do urzędu?, Jakie zadania ma rzecznik prasowy? Na te i wiele innych pytań odpowiadał starosta radomski Mirosław Ślifirczyk, który spotkał się  ze studentami I roku dziennikarstwa Uniwersytetu Technologiczno  – Humanistycznego  w Radomiu.

 • WOŚP

Rekordowa kwesta /15.01.2017 r./

Powiat Radomski Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy wspierał od początku swojego istnienia, dlatego i w tym roku nie mogło być inaczej. Zestawy promocyjne powiatu, tym razem powędrowały do sztabów w Jedlni-Letnisko i Iłży.

Aktualności

 • 2017.06.23

  Drodzy uczniowie!

  Świadectwa, które dziś otrzymaliście, to nie tylko arkusz papieru na którym wypisano stopnie, to przede wszystkim ocena Waszej pracy i postawy, jaką prezentowaliście w ciągu całego roku. Jedni z Was są dumni i szczęśliwi z wyników, jakie osiągnęli, inni już wiedzą, że w przyszłości będzie się trzeba bardziej postarać i więcej popracować. W dniu zakończenia roku szkolnego nie musicie jednak o tym myśleć. Zasłużyliście na wypoczynek i pełny relaks. Życzę Wam, aby każdy dzień wakacji był ciekawy, atrakcyjny, a zwłaszcza bezpieczny.

  Życzenia przekazuję również Rodzicom uczniów. Niech osiągane przez Wasze dzieci wyniki w nauce oraz efekty procesu dydaktyczno – wychowawczego będą powodem do dumy i zadowolenia.

  Szczególne podziękowania za trudną i odpowiedzialną pracę oraz za wzorowe wypełnianie ważnej roli w procesie wychowania młodzieży kieruję także do grona pedagogicznego.

                                                                                                                                                                          Starosta Radomski

                                                                                                                                                                         Mirosław Ślifirczyk

 • 2017.06.23

  REGULAMIN

  X MISTRZOSTW MIESZKAŃCÓW ZIEMI RADOMSKIEJ w PIŁCE PLAŻOWEJ

  KOBIET I MĘŻCZYZN o Puchar Starosty Radomskiego

 • 2017.06.16

  Na rowerach do Domaniowa

  Gwieździsty Zlot Rowerowy już na stałe wpisał się w kalendarz wydarzeń sportowo- rekreacyjnych Powiatu Radomskiego.

 • 2017.06.16

  Rozstrzygnięto VIII edycję konkursu „Historia Multimedialnie”.

  W Międzypowiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu z siedzibą w Iłży odbyło się uroczyste zakończenie VIII edycji konkursu historycznego „Historia multimedialnie”.

 • 2017.06.16

  Rodzinnie na pikniku

  W Nadleśnictwie Kozienice odbył się III Piknik Rodzinny Szkoły Specjalnej funkcjonującej przy Zespole Szkół im. Jędrzeja Śniadeckiego w Pionkach.

 • 2017.06.14

  Nagrodzili najlepszych

  W Pionkowskim Centrum Aktywności Lokalnej odbył się finał VIII edycji Konkursu „Nasza mała ojczyzna – Pionki i powiat radomski” pod patronatem starosty radomskiego Mirosława Ślifirczyka oraz burmistrza miasta Pionki Romualda Zawodnika.
   

 • 2017.06.09

  Kolejny etap konkursów...

  8 czerwca br. odbyły się posiedzenia Komisji Konkursowych do przeprowadzenia konkursów na stanowiska dyrektorów: w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach oraz w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej – Szpital w Iłży.
 • 2017.06.02

  Wiedzą wszystko o uzależnieniach

  Do konkursu wiedzy o szkodliwym działaniu uzależnień wśród dzieci i młodzieży w gminie Jastrzębia przystąpiło 333 uczniów. Do IV etapu konkursu awansowało 48.

 • 2017.06.02

  Sprawdzali swoją sprawność

  Jak co roku, uczniowie klas mundurowych z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chwałowicach wzięli udział w letnim obozie kondycyjno-sprawnościowym. Tym razem, wraz z opiekunami: dyrektorem Markiem Gierasińskim oraz Andrzejem Męciwodą, pojechali do Ostródy na II Ogólnopolski Piknik Proobronny Klas Mundurowych.
 • 2017.05.31

  Zarząd z mocnym poparciem

  Zarząd powiatu radomskiego dostał absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2016. Podczas poniedziałkowej sesji poparcia zarządowi udzieliło 18 radnych.

Kalendarium

Kontakt

Uwaga!

Od dnia 1 stycznia 2017 r. przy dokonywaniu zakupu/sprzedaży towarów i usług, wystawianiu bądź otrzymywaniu faktur obowiązują nowe dane:

 


Nabywca: Powiat Radomski

ul. Władysława Domagalskiego 7, 26-600 Radom

NIP: 948-26-04-208
REGON: 670223110

Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Radomiu

ul. Władysława Domagalskiego 7, 26-600 Radom

Numery telefonów centrali:

tel. (48) 365 58 01
fax (48) 365 58 07

Godziny urzędowania:
pn: 7.30 - 16.00
wt - cz: 7.30 - 15.30
pt: 7.30 - 15.00

skrzynki pocztowe:
promocja@radompowiat.pl
powiat@radompowiat.pl


 Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP: /spradom/skrytka


Konta bankowe 

opłata za użytkowanie wieczyste Skarbu Państwa

52 1050 1793 1000 0090 3054 1636

 

dochody własne powiatu (opłata komunikacyjna, geodezyjna, karta wędkarska)

44 1050 1793 1000 0090 3054 1586

 

opłata skarbowa za czynności urzędowe

52 1240 3259 1111 0010 1340 6544

 

 


Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.